ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Verhalen over buitenaardse wezen, ufo's, et cetera, worden stelselmatig ontkracht

Zijn de dingen, die men ons over extraterresitiële aangelegenheden tracht aan te praten, waar of onwaar?
door Tsenne Kikke - donderdag 4 oktober 2012 17:49

Van zodra je de mens analyseert en ook diens brein, kom je tot de vaststelling dat onzichtbare krachten op hem inwerken; krachten, die er alles aan doen om hem in een soort van hypnotische slaap te houden. Dankzij die 'slaap' wordt de mens dan ook geïnspireerd door de droom- en verbeeldinsgwereld; dingen, eigen aan die slaap.

Enerzijds zal eenieder die dit leest het misschien met alle geweld ontkennen, en anderzijds maakt dromen een belangrijk onderdeel uit van eender welke vorm van evolutie. De mens droomde, bijvoorbeeld, van op de maan te wandelen en enkelen van de 7 miljard stervelingen maakten het waar. De rest keek toe, en zag dat het goed was.

Het is dankzij deze droomwereld dat wetenschappelijke uitvinders, maar ook de componisten van indertijd, bijvoorbeeld, contact konden, en nog kunnen maken, met 'iets buiten henzelf'. Dat 'iets' komt in de mens als 'inspiratie' binnen - en, indien de hersenen over de nodige informatie beschikken om de dingen degelijk te kunnen vertalen, kan de uitvinding verwerkelijkt worden. Vraag het maar eens aan een Nikola Tesla...

Stel, dat de inspiratie, die van buitenaf het brein binnensijpelt, in de Chinese taal wordt doorgegeven, en er in dat brein geen 'Chinees woordenboek' te vinden is, dan zal die informatie als waardeloos worden genegeerd, of totaal verkeerd worden vertaald, nietwaar?

Eén van de vele informatieve bronnen, die van buitenaf in ons binnenkomen, handelt over extraterrestriële wezens. Veel mensen schenken er veel aandacht aan, lezen er alles over, en over de jaren rijpen en groeien de dingen uit tot een voor die persoon geloofwaardig geheel. Om die reden is datgene wat voor de ene mens dé Waarheid is, voor de andere een Onwaarheid.

Toegegeven: tussen de uitersten zwart-wit liggen miljoenen tinten van grijs. Daarom is een open geest zo belangrijk, indien we met andersdenkenden een dialoog willen aangaan.

Ikzelf, bijvoorbeeld, ben ervan overtuigd dat er miljarden dingen zijn die we niet met onze gewone logica kunnen verklaren. Maar dit is voor mij nog altijd geen reden om de dingen zomaar klakkeloos aan te nemen. Daarom ben ik noch bijgelovig, noch gelovig: ik wenst te 'weten'. Ondertussen sta ik voor zeer veel dingen open, vergis ik me nog veel, en laat ik alles op mij afkomen. Het is mijn bewustzijn dat als een zeef werkt en de dingen in de juiste vakjes plaatst.

Over de jaren is de afdeling 'Zaken in behandeling' dermate uitgebreid, dat het soms als een zware ballast aanvoelt. Het thema 'Ufologie & Buitenaardse wezens' is daar zo eentje van. Ik verwerp het niet, maar neem er ook niets van aan, totdat ik 'weet'. En, als dat 'weten' er nooit komt, zal ik er geen traan om laten. Het leven heeft belangrijkere dingen te bieden. Jij mag er natuurlijk anders over denken.

In onderstaand filmpje, getiteld 'Ancient Aliens Debunked', een filmpje dat iets meer dan 3 uren duurt, vindt men genoeg materiaal om over na te denken. Je hoeft de gehele documentaire niet te zien, toch niet in eenmaal, en de maker ervan heeft alles zodanig ingedeeld, dat je er fragmenten uit kunt bekijken.

Deze film werd onlangs op 28 september vrijgegeven en geeft jou de kans om op een objectieve/subjectieve manier te oordelen, of te veroordelen. Alles hangt dus af van de inhoud van jouw hersenen: het zijn zij die voor jou beslissen wat je mag aanvaarden en wat niet. Ontspan jezelf, en luister naar de inhoud van jouw eigen brein.

Wil je, anderzijds, niet van dat brein afhangen, dan hoop ik dat je de kunst verstaat jezelf van die inhoud ervan te onthechten en met een open geest de dingen te aanhoren en bekijken. Met een open geest, dus. Enig idee wat het verschil is tussen de werkzaamheden van jouw brein en die van de geest?

Och, je hoeft daar nu geen onmiddelijk antwoord op te geven. Dat antwoord kan jaren op zich laten wachten en ondertussen heb je het filmpje allang in zijn geheel bekeken. Geniet er gewoonweg van!

 

Bekijk fragment per fragment:

http://ancientaliensdebunked.com or to see the individual sections click time signatures below:
Intro ( 0:00 )
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/124-2/
Puma Punku ( 3:38 ) or
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/puma-punku/
The Pyramids ( 22:41 ) Or
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/the-pyramids/
Baalbek, ( 37:40 ) Or
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/baalbek/
Incan sites ( 55:33 ) Or
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/incan-sites/
Easter Island ( 1:01:33 ) Or
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/easter-island/
Pacal's rocket ( 1:05:36 ) Or
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/pacals-rocket/
The Nazca Lines ( 1:13:10 ) Or
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/nazca-lines/
Tolima "fighter jets ( 1:21:16 )
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/tolima-fighter-jets/
Egyptian "light bulb" ( 1:27:01 )
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/112-2/
Ufo's in ancient art ( 1:36:08 )
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/ufos-in-ancient-art/
The crystal skulls ( 1:46:38 )
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/crystal-skulls/
Ezekiel's Wheel ( 1:58:17 )
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/ezekiels-wheels/
Ancient nuclear warfare ( 2:11:16 )
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/ancient-nuclear-w...
Vimana's ( 2:20:50 )
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/vimanas/
Anunnaki ( 2:32:52 )
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/anunnaki/
Nephilim ( 2:54:37 )
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/nephilim/
Conclusion ( 3:07:10
http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/misc-and-conclusion/

Commentaar


Gepost op: 9/10/2012 21:18:22

Deze documentaire zal waarschijnlijk geen enkele ‘believer’ overtuigen. Fox mulder (uit de X-Files, weet je nog!) verwoorde het als volgt: ‘I want to believe.’ Nu zou het kunnen helpen als zo’n ‘die hard believer’ zou onderzoeken waarom hij dit wil geloven en wat die ‘ik’ is die ‘wil’ geloven.

Het werd hoog tijd dat er een tegenreactie kwam vanuit de wetenschappelijke wereld. De schrijvers, met als boegbeeld Erik von Daniken, nemen het niet zo nauw met de waarheid. Bewust uit geldgewin of uit naïviteit die verblind, dat weten zij (misschien) het best. Voor wie twijfelt aan dit soort blindheid, die verwijs ik naar twee filmpjes op You Tube: “Hoe selectief is je aandacht.1” en “Attention Blindness - Cardtrick”. Besef wel dat jou emoties en gedachten op een gelijkaardige wijze jou waarneming beïnvloeden, maar dat je hier blind voor bent, tenzij je jezelf kent. Maar voor dit laatste is een jarenlange studie nodig onder het wakend oog van een leraar die wakker is!

Je zou in termen van de leer van Gurdjieff kunnen stellen dat iemands ‘weten’ afhangt van de kwaliteit van zijn ‘zijn’. Dit laatste groeit uit zijn essentie en niet uit de verbeelding van zijn persoonlijkheid. De essentie is de waarheid in iemand (bevindt zich meestal in een kinderlijke staat, zeg maar de staat van het geloof in Sinter Klaas) en de persoonlijkheid de leugen waarin je alles kunt zijn wat je denkt, zonder enig zinnig verband met de werkelijkheid.         

C.G. Jung (1875-1961), wereldberoemd Zwitsers psychiater en psycholoog, zag het fenomeen van Ufo’s en buitenaardse wezens als een metaforisch beeld of collectieve archetypische afdruk van geestelijke krachten in de ziel. Met andere woorden: de beelden zijn een uitdrukking van hogere energieën in de mens en van iets dat streeft naar vrijheid en eenheid. Het beeld van engelen, zoals dat bekend is, kun je zien als een vroegere uitdrukking van deze hogere energieën, een beeld dat later door het gebruik van ballonnen en Hy-Tech vliegtuigen is vervangen door Ufo’s en buitenaardse wezens. Hogere energieën werken bevrijdend en scheppen eenheid in de ziel. Ons onderbewustzijn zet deze onzichtbare fenomenen, in samenwerking met beelden afkomstig van de directe visuele waarneming, om in een creatieve visuele metaforische wereld zoals we die kennen uit onze dromen en visoenen. Vrijheid uitte zich in het beeld van vleugels te hebben (nu ruimtetuigen); eenheid schepte het beeld van iets cirkelvormigs (nu vliegende schotels), en hogere energieën werden weergeven door engelen (nu buitenaardse wezens). Dit is in heel grove trekken wat Jung volgens mij bedoelde.

Over de waarheid van iets kan altijd gediscussieerd worden en zal er altijd onenigheid bestaan, tenminste (in termen van Gurdjieff) bij menstype 1, 2 en 3. Deze vertoeven als het ware nog op de Toren van Babel. De vier hoger types kunnen t.o.v. elkaar  verschillen in de diepgang van hun begrijpen, maar er is geen onenigheid m.b.t. de waarheid zelf.

Wat er ook van zij, schrijvers en onderzoekers als Erik von Daniken en consorten zouden in feite reeds alle krediet moeten verloren hebben door het verdraaien of onjuist weergeven van het gevonden materiaal dat voor een leek of ongeschoolde en te weinig geïnformeerde lezer als waarheid kan overkomen. Mensen hebben te sterk de neiging om het geschreven woord klakkeloos te aanvaarden, zeker als het goed en ogenschijnlijk intelligent is geschreven. Anders gezegd: als het overkomt als het geschrift van een geleerd intelligent mens waartegen je eigen kennis op dat moment verbleekt.

Als de rijkdom van de metaforische visuele kunstzinnige uitingen en religieuze openbaringen, of de beeldtaal van het onderbewuste deel van een bepaalde centra, beter moest worden begrepen dan zou dit veel bijdragen aan het begrijpen van zichzelf, in tegenstelling tot het geloof in Ufo’s en buitenaardse wezens die werkelijk op aarde zouden zijn geweest en ons nog zouden bezoeken. Als je werkelijk begrijpt dat de intelligentie van sommige Egyptenaren, Maya’s - of welk oudere ras ook dat ongelooflijke bouwwerken en daaraan verbonden technieken heeft nagelaten - niet verschilt van de huidige intelligentie van de knapste bollen uit onze huidige spitstechnologische maatschappij - dan besef je dat je geen buitenaardse wezens in Ufo’s nodig hebt om de kennis van onze voorvaderen en wat zij hebben nagelaten, te begrijpen. We halen deze ongebreidelde fantasie er toch ook niet bij om onze huidige kennis te verklaren en dus moeten we dit ook niet doen met de erfenis van oudere culturen. Het is een belediging aan het menselijk wezen en zijn ongelooflijk potentieel als je dit wel doet.

En wat nog belangrijker is, je schiet er niets mee op door de oorzaak van het mysterie van ons bestaan en onze kennis te verplaatsen naar andere onbereikbare werelden van waaruit superintelligente wezens in hun Ufo’s het leven naar de aarde hebben gebracht en deze van tijd tot tijd bezoeken om hem te verheffen uit zijn primitieve staat (of met een andere bedoeling). Ook al zijn deze wezens bevattelijker dan een onstoffelijk almachtig gedacht wezen zoals God, hun mogelijk bestaan verklaart het onze niet, want de vraag kan dan gesteld worden - tot in het oneindige - waar de oorsprong van deze buitenaardse wezens dan wel ligt.                                   

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht