ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zingeving

De mens is een zingevend wezen. Zingeving is zowel een begrip uit de metafysica, de wijsgerige antropologie evenals uit de wereld van de psychologie, en betekent: het zoeken naar de zin, de bedoeling, de betekenis, of het doel van het leven - of, van grote gebeurtenissen in het leven - of, het trachten dit doel voor zichzelf te scheppen.

Enerzijds kan er over dit onderwerp talrijke boeken worden geschreven, maar anderzijds valt er niet veel meer te vertellen dan te schrijven dat in wezen alles dé betekenis verkrijgt, die een mens er zelf aan wenst te geven.

Dit betekent dan ook, dat minder heilzame overtuigingen door meer heilzame kunnen vervangen worden opdat het leven, of de gebeurtenissen, ‘meer zin en betekenis’ verkrijgen.

Zeer veel filosofen, theologen, metafysici en godsdienstige schriftgeleerden hebben zich eertijds aan dit thema gewaagd. Toch kan het leven ten volle worden beleefd zonder er een extra, specifieke betekenis aan toe te voegen - en, op deze Spiritualia website werd dit thema reeds veelvuldig besproken.

Organisaties gespecialiseerd in zingeving


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in zingeving op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over zingeving


Filosofie en de zin van het leven
Filosofie en de zin van het leven
Julian Baggini
8/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht