ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Psychotherapie

Iemand die psychotherapie beoefent is een psychotherapeut.

Psychotherapie is een beroepsactiviteit, die door mensen uit verschillende vakgebieden wordt beoefend. In Nederland is de titel 'psychotherapeut' beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt. In België is de titel nog niet beschermd.

Psychotherapie houdt zich vooral bezig met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen. Binnen de psychotherapie bestaan er verschillende scholen. Eén van de uitgangspunten van de moderne psychotherapie is, bijvoorbeeld, de twee-eenheid van lichaam en geest.

Het is opmerkelijk om te zien in welke mate ons Westerse denken doordrenkt is van de scheiding tussen dat lichaam en die geest. In de psychotherapie gaat men eerder uit van de éénheid van lichaam, ziel en geest. Indien je de eenheid als uitgangspunt neemt, dan zal het bijna niemand verbazen dat je geestelijke fenomenen mogelijkerwijs zou kunnen beïnvloeden door met het lichaam te werken, en andersom. 

In de geschiedenis van de mensheid is er waarschijnlijk ergens een wonderbaarlijke tijd geweest, de tijd waar Homerus over spreekt, waar geest en lichaam niet gescheiden waren. Dit komt tot uiting in het woord 'psyche' dat 'adem' kan betekenen. In die tijd was er geen strijd tussen rede en emotie, wel een samen-werking. Misschien was het in die tijd dat de mensen zich realiseerden dat achter hun dagelijkse beslommeringen, hun emoties en mentale gedachten, de voortdurende realiteit staat van hun levende lichaam.

In het verleden had Paracelsus, Carl Jung's grote voorbeeld, als geneesheer, mysticus en filosoof al het pad van de psychotherapie betreden, maar de eerste psychotherapeut die afstand nam van de heersende dogma's was Franz Anton Mesmer. Hij kan oprecht gezien worden als de grondlegger van de hedendaagse psychotherapie. Zijn theorie bestond uit het principe dat het gehele universum gevuld was met een subtiele vloeistof, die de verbinding vormde tussen de mens, de aarde en de hemellichamen.

Puysegur, één van Mesmer's vele studenten, heeft de beweging groot gemaakt en is de ontdekker van de magnetische slaap, wat nu bekend staat als 'mesmerizing', oftewel hypnose. Hypnose wordt dan ook door zeer veel psychotherapeuten toegepast.

Sommige therapeuten passen slechts één specifieke psychotherapie toe, zoals, bijvoorbeeld: de cognitief therapeuten, de Rogeriaanse therapeuten en de Gestalt-therapeuten. Anderen kiezen dan weer uit verschillende therapeutische methodieken.

De volgende vormen van psychotherapie zijn bekend:
 
 Psychodynamische therapieën:
 Psychoanalyse
 Jungiaanse psychoanalyse
 Kortdurende analytische therapie
 
 Cliëntgerichte therapieën:
 Rogeriaanse therapie of cliëntgerichte psychotherapie
 Gestalttherapie
 Transactionele analyse
 Existentiële Psychotherapie
 Psychotherapie door beeld en begripsvorming
 
 Gedragstherapieën:
 Gedragstherapie
 Cognitieve Therapie
 Rationeel-Emotieve Therapie ofwel RET
 Dialectische gedragstherapie
 Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 
 Systeemtherapieën:
 Systeemtherapie
 Contextuele therapie
 
 Alternatieve therapieën:
 Familieopstellingen (hoewel dit aanleunt bij de systeemtherapieën).
 Hypnotherapie (kan ook gebruikt worden binnen een gedragstherapie, systeemtherapie of psychodynamische therapie).
 EMDR - Eye Movement Desentisation en Reprocessing, een methode vooral aangewezen bij traumaverwerking
 Past Reality Integration, gaat ervan uit dat oude weggestopte pijn opnieuw moet worden gevoeld en verwerkt.
 Regressietherapie.
 NLP - Neuro-Linguïstisch Programmeren.
 Counseling, of coaching: in grondslag gebaseerd op de cliëntgerichte psychotherapie; houdt zich bezig met 'lichte' psycho-sociale problemen waarbij er geen sprake is van een psychiatrische aandoening.
 Integratieve therapie.
 Integratieve kindertherapie.
 Rebirthing, een ademhalingsmethode, die gebruikt wordt om in contact te komen met onderbewust verdrongen materiaal.
 Lichaamsgerichte psychotherapie, gebruikt het lichaam om oude frustraties die onder het bewustzijnsniveau liggen te verwerken.
 Primaltherapie, is een ervarings-en lichaamsgerichte therapie die het mogelijk maakt onderdrukte kinderangsten en emoties alsnog te verwerken.
 Holotropic Therapy, is een vorm van therapie die geboorteherinneringen gebruikt om persoonlijke grenzen te overstijgen.
 Interactionele Vormgeving is een nieuwe vorm van psychotherapie waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve en eclectische visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in psychotherapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in psychotherapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over psychotherapie


Eerlijk De kracht van openheid
Eerlijk De kracht van openheid
Paul Wilkes
10/10
In psychotherapie
In psychotherapie
Ite Rümke
10/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht