ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

In psychotherapie

Ite Rümke

In psychotherapie Type: Paperback
Uitgever: Ambo | Anthos
Gewicht: 252 gram
Aantal Pagina's: 208
ISBN: 90-414-0989-0
ISBN-13: 978-90-414-0989-8
Categorie: Psychoanalyse
Richtprijs: € 17,95

Korte Inhoud


Er zijn uiteenlopende redenen waarom mensen in psychotherapie gaan. Maar er is één gemeenschappelijke factor: ze zijn psychisch vastgelopen en komen er zelf niet uit. Als eenmaal het besluit genomen is in therapie te gaan doen zich minstens drie vragen voor: welke vorm van therapie is voor mij het meest geschikt? Wat gebeurt er eigenlijk tijdens een sessie? En waarom zou dat mij helpen?

‘In psychotherapie’ geeft de informatie die iedereen nodig heeft die overweegt in psychotherapie te gaan, in toegankelijke taal geschreven en zonder jargon. In dit boek komen de belangrijkste ‘klassieke’ therapeutische stromingen aan bod. Daarnaast worden nieuwe inzichten en behandelwijzen uiteengezet. Wie dit boek leest, weet wat hij of zij van psychotherapie verwachten kan.

Uittreksel


Blz. 13: Waarom zijn mensen ongelukkig? Er zijn evenveel antwoorden als er individuen zijn. Maar omdat mensen, alle mensen, nu eenmaal veel op elkaar lijken, zowel in genetische als in psychologische zin, is er wel een antaal algemene factoren aan te wijzen.

Ongelukkig ben je als je bent vastgelopen, geblokkeerd. In je gevoelsleven of in je seksuele leven. Liefde, vriendschap, werk, vreugde beleven aan hobby’s – deze zaken horen tot de belangrijkste in een mensenleven; als je niet in staat bent op die gebieden te functioneren, als je weet dat je onder je eigen maat blijft, als alles telkens mislukt, word je ongelukkig. Ongelukkig ben je ook als je extreem afhankelijk bent van anderen, op vrijwel alle terreinen van het leven, of als er in de omgang met andere mensen telkens dezelfde ontregelende patronen optreden en je er na een hele poos achter komt dat jijzelf de aanstichter bent van de problemen en niet de anderen. Of als je relaties telkens op dezelfde manier kapotgaan (je hebt net een vriend of vriendin en je kunt het niet laten: je móet weer ontrouw worden) of als je voortdurend ruzie hebt met je ouders of je kinderen. Maar mensen die geen vaste relatie kunnen aanknopen en zich daarbij goed voelen, waarom zouden die in therapie gaan? Zij lijden niet. En de mensen die vrede hebben met de jojo van geluk en ongeluk evenmin. Lijden kun je ook als je werkomstandigheden altijd tegenzitten en je deep down weet dat dat wel eens aan jezelf zou kunnen liggen en niet noodzakelijkerwijze aan je chef of collega’s.

Recensie

door Tsenne Kikke
Nadat duidelijk uitgelegd wordt wat psychotherapie in wezen inhoudt, beschrijft Ite Rümke de twee hoofdstromen, namelijk: de '€˜ontdekkende'€™, '€˜inzichtgevende'€™ psychodynamische psychotherapie en de '€“ cognitieve '€“ gedragstherapie. Elk van deze twee stromingen worden daarna verder uitgediept, beginnende met de psychoanalyse waarvan Sigmund Freud de grondlegger was. Daarna komen de nieuwere methoden aan bod, waaronder die van de dominee Rogers, de Rationeel-Emotieve Therapie van Albert Ellis, de Interpersoonlijke Psychotherapie van Tim en Judith Beck, de Eye Movement Desensitization and Reprocessing-therapy die ontwikkeld werd door Francine Shapiro, de Gestalttherapie, de hypnotherapie, en de Pesso Boyden System Psychomotor Therapy van Albert Pesso en zijn vrouw Diane Boyden. Het is een boekje dat ons duidelijke informatie geeft over wat psychotherapie in feite inhoudt.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht