ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kinesiologie

Iemand die kinesiologie beoefent is een kinesioloog.

Kinesiologie betekent letterlijk 'bewegingsleer'. Het is de wetenschap die zich bezighoudt met de motoriek van het menselijk lichaam.

Maar deze term 'kinesiologie' wordt ook gebruikt in de alternatieve geneeskunde. Om het onderscheid te verduidelijken, gebruikt men soms de term 'toegepaste kinesiologie' waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld.

Een kinesioloog, in dit geval: een spiertester - gaat ervan uit dat elk orgaan is verbonden met een spier of spiergroep. Door die spier te manipuleren, wordt ook het orgaan beïnvloed. Volgens deze theorie staan de spieren in verbinding met de energiestromen in het lichaam, meridianen genoemd. Ook die stromen zijn via de spieren te beïnvloeden.

De bedenker van kinesiologie, George Goodheart, heeft in totaal 42 spieren in kaart gebracht waarmee meridianen en organen kunnen worden getest op kwalen en daarna behandeld. Hij integreerde eerst het werk van Henry en Florence Kendall, daarna voegde hij de reflexpunten van osteopaat Frank Chapman toe. Vervolgens voegde hij de neurovasculaire punten van chiropractor Terence Bennett toe: plekken op het lichaam waarover Bennett tijdens röntgenonderzoek de theorie ontwikkelde dat de toevoer van bloed verandert en ze emotionele verlichting geven als ze heel zachtjes worden vastgehouden. Tenslotte integreerde hij een elementaire hoeveelheid meridiaanleer.

Chiropractor John F. Thie, een leerling van George Goodheart, heeft in de zeventiger jaren de toegepaste kinesiologie sterk vereenvoudigd en onder de aandacht van een grotere groep mensen gebracht. Hij noemde het systeem van manuele spiertesten: Touch for Health.

In de kinesiologie wordt de vitale energie van een spier als het ware gemeten. Met andere woorden: er wordt gekeken hoe een spier reageert op druk door een hand. Normaal gesproken weerstaat de spier de druk. Als er een probleem is, kan de spier de druk niet weerstaan. Naar het schijnt is er dan een blokkade. De oorzaak voor zo'n blokkade kan zowel liggen op het fysieke als op het emotionele vlak.

Door de verzwakte spier te masseren wordt ook het orgaan of de energiestroom waarmee de spier verbonden is, behandeld. Door niet verzwakte spieren te behandelen kan de kinesiologie ook preventief werken.

In toegepaste kinesiologie wordt dus het zogenaamde spiertesten gebruikt. Deze spiertest houdt, bijvoorbeeld, het volgende in: wie getest wordt, steekt een arm naar voren of naar opzij, de tester zegt iets, zoals 'houd vast', of tracht uit te maken of iets ja dan neen heilzaam is voor de persoon, en duwt vervolgens heel zachtjes op de arm.

Er wordt geclaimd dat het makkelijker is om de arm van iemand naar beneden te duwen als die iets vasthoudt dat schadelijk voor hem is, dan als die persoon een onschadelijk of positief iets vasthoudt. Beoefenaars van deze behandelwijze geven dan soms ook voedingadviezen.

Er zijn nog 3 andere mogelijkheden:

1.Er is geen stress: wie getest wordt, kan de duwkracht van de test makkelijk 'houden'.
2.Er is stress: de arm 'houdt niet' en gaat naar beneden. Dit heet onderfacilitatie.
3.Er is zoveel stress, dat het lichaam dit niet kan tonen, de spier 'bevriest' als het ware. Dit heet overfacilitatie.

Er zijn vele stromingen, waaronder: emo-kinesiologie voor het opheffen van emotionele blokkades uit het verleden, edu-kinesiologie voor het werken met leerproblemen, hyperton-x voor artistieke, sportieve en schoolse problemen, enzovoorts.

Organisaties gespecialiseerd in kinesiologie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in kinesiologie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht