ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Healing

Healing is het Engelse woord voor 'heling' in de betekenis van 'genezing' en de verzamelnaam voor een groot scala aan therapeutische en paranormale handelingen die men onder behandeling van een therapeut kan ondergaan, maar die men ook als zelftherapie uitvoert.

Healing is niet hetzelfde als de genezing van medisch erkende pathologische aandoeningen, maar beoogt het contact te herstellen met de zogenaamde kosmische levensenergie, waar ieder wezen deel van uit zou maken. Denk vooral aan het Nederlandse woord 'helen', hetgeen in wezen betekent: 'terug geheel maken'.

Maar, met healing wordt ook het verwerken van trauma's of ander psychologische schade bedoeld, welke in dit leven - of, indien je er geloof aan hecht, in vorige levens zouden zijn opgedaan.

Zowel de begrippen 'kosmische levensenergie' evenals 'vorige levens' worden in de Westere geneeskunde niet erkend, maar spelen met name in de Oosterse en christelijk-esoterische culturen een belangrijke rol.

Healing is sinds de jaren '80 van de vorige eeuw in zwang geraakt, mede door de stijgende populariteit van Oosterse geneeswijzen en de opkomst van de new age-beweging.

Het begrip 'healing' wordt ook gezien bij de pinksterbeweging, waar healings staan voor bijeenkomsten waar men door middel van gebed mensen tracht te genezen, meestal via handoplegging.

Zo zijn, bijvoorbeeld, het huidige Quantum touch, healing touch, reiki, handoplegging en magnetisme, vormen van genezen met de handen.

Organisaties gespecialiseerd in healing


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in healing op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht