ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Coach

Een coach houdt zich op professionele basis bezig met het begeleiden van een persoon bij: het verrichten van (bijzondere) fysieke (sportieve) handelingen - het uitvoeren van complexe handelingen - het vinden van antwoorden op vragen - het vinden van oplossingen voor problemen - het benutten van ongebruikte mogelijkheden - en/of het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Dit alles met het doel een gecoachte, of coachee, in staat te stellen om tot optimale prestaties te komen.

Coaching in het bedrijfsleven kent verschillende stijlen en vormen. Voorbeelden hiervan, onder andere, zijn:

- Executive coaching: gericht op de ontwikkeling van leiderschap; het strategisch denken van bijvoorbeeld top-managers staat hierbij voorop.

- Business-coaching: gericht op de ontwikkeling van ondernemerschap; deze vorm is afgeleid van executive coaching.

- Personal coaching, ofwel life coaching: gericht op persoonlijke zaken zoals balans tussen werk en privé-medewerkers.
 
- Loopbaancoaching: gericht op outplacement, re-integratie of heroriëntatie qua werk en functie.

- Performance coaching: gericht op de ontwikkeling van specifieke individuele competenties en vaardigheden.

- Team coaching: gericht op teamontwikkeling.

Dan hebben we nog de Studiecoach: coaching in het studentenleven komt voor in verschillende vormen. Het belangrijkste onderdeel van een studiecoach is het verhogen van de leervaardigheid. Meestal is een studiecoach een student van een hoger leerjaar, die een andere student van een lager leerjaar bijspijkert op een voor een student van een lager leerjaar moeilijk vak. Het is de bedoeling om het niveau van de coach en die van de student omhoog te halen.

Ook buiten de specifieke context bedrijf, of studie, kan men gebruik maken van een coach, waaronder:  

- Gezondheidscoaching: gericht op vragen en problemen op het gebied van de gezondheid.

- Sekscoaching: gericht op de vragen en problemen op het gebied van seksualiteit en intimiteit.

Sommige activiteiten, die strikt genomen geen coaching zijn, worden ook wel coaching genoemd. Denk bijvoorbeeld aan:

- Mediation: hierbij wordt de coach mediator genoemd. Een mediator vormt een neutrale gesprekspartner, die zich bezighoudt met problemen en conflicten.
    
- Counseling: hierbij wordt de coach counselor genoemd. Een counselor richt zich meestal specifiek op emotionele (psycho-sociale) vragen en problemen.

Tenslotte hebben we nog de sportcoach: het woord 'coach' werd in de sport voor het eerst in de huidige betekenis gebruikt. Een coach is in de sportwereld niet uitsluitend een trainer die zich met de pure sportieve prestaties bezighoudt, maar ook een begeleider van de sporter op geestelijk en emotioneel gebied, gerelateerd aan de sportactiviteiten.

Nota: zie ook 'Coaching'.

Organisaties geregistreerd als coach


  • Vind nog meer organisaties geregistreerd als coach op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over coach


Naar de essentie van je leven in 8 stappen
Naar de essentie van je leven in 8 stappen
Sabine Maes
7/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht