ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Buitenaards

Als we het hebben over Buitenaards, kan dit verwijzen naar (1) leven op andere planeten, (2) intelligent leven op andere planeten, die met ons in verbinding staan, of kunnen staan, (3) leven, waarvan de oorsprong buitenaards is , of (4) onaards leven, verwijzend naar leven in hogere, ijlere dimensies.
 
(1) leven op andere planeten: Over de mogelijkheid van buitenaards leven lopen de meningen sterk uiteen. Sommige astronomen schatten de kans hoog in. Deze kans hangt samen met het aantal planeten in het heelal. Nu is aangetoond dat rond vele sterren planeten cirkelen, lijkt dit aantal zeer hoog te zijn. Het aantal sterrenstelsels loopt in de miljarden en elk sterrenstelsel bestaat zelf uit miljarden sterren. Het is daarom aannemelijk dat het getal aan planeten in de biljoenen kan oplopen.

Afhankelijk van de vraag wat de juiste omstandigheden zijn om leven mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van water, zal het aantal planeten met leven variëren van één, de Aarde zelf, tot mogelijk honderden miljoenen. Zo vermoedt men nu dat er water op Mars kan zijn, én dus leven in de vorm van onooglijk kleine micro-organismen. Dat leven kan ook dormant zijn in het ijs aan de polen van Mars, bijvoorbeeld.

De factoren die leiden tot een ruwe schatting van het aantal planeten met (intelligent) leven, zijn bijeengebracht in de ‘Vergelijking van Drake’, een wiskundige formule. Uitgaande van deze vergelijking zou het heelal vol van leven moeten zitten. Inmiddels heeft echter de mening postgevat dat buitenaards leven - indien het bestaat - in onze Melkweg niet echt welig tiert en bijzonder lastig te vinden is. Die mening is mede gebaseerd op de ‘Fermiparadox’, die stelt dat als er zoveel leven in het heelal is te vinden, het vreemd is dat wij daar niets van merken
Natuurlijk hangt het er van af wat men onder ‘leven’ verstaat. Zowel reeds vermeld, zijn micro-organismen, waaronder bacteriën, ook levensvormen.

Zo stelde de NASA in 2010, naar aanleiding van de geclaimde ontdekking van de Halomonadaceae, een arsenicumetende bacterie in het Californische zoutmeer Mono Lake, dat dit de inschatting van de mogelijkheid tot buitenaards leven totaal veranderde en dat de ontdekking grote gevolgen zou hebben voor de astrobiologie. In het DNA van het organisme zou arsenicum het tot dan toe voor het leven onmisbaar geachte fosfor vervangen. Het inzicht dat organismen in staat zijn om één van de zes noodzakelijke elementen[ in hun DNA te vervangen door een ander, vergroot aanzienlijk de kans op buitenaards leven.   

(2) Intelligent leven op andere planeten, die met ons in verbinding staan, of kunnen staan: Aangezien tot op heden in ons zonnestelsel geen buitenaards leven is aangetoond, zal dit waarschijnlijk alleen buiten ons zonnestelsel kunnen worden gevonden. Dit zal alleen door middel van radiotelescopen en ruimtekijkers in een baan om de Aarde kunnen gebeuren, omdat de gigantische afstanden tussen de sterren - gerekend in lichtjaren - een reis naar een andere ster binnen een redelijke tijdspanne onmogelijk maken.

Een klein voorbeeld: waren wij in staat met de lichtsnelheid te reizen, zijnde 300.000 kilometer per seconde, dan zou een expeditie naar de dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri - die op een afstand van 4,3 lichtjaar staat - ongeveer 4,3 jaar duren. Oftewel: 8,6 jaren heen en terug. Willen wij bij deze ster proberen te komen met de huidige rakettechnologie met chemische aandrijving, dan zal een ruimtesonde met een snelheid van bijvoorbeeld 20 km/s er 63.000 jaar over doen, oftewel 126.000 jaar heen en weer.

Dit betekent ook dat, indien er op andere planeten leven bestaat, in de vorm van buitenaardse wezens en als ze over ufo's of vliegende schotels beschikken, zij dan ook met hetzelfde probleem worden geconfronteerd, tenzij ze - technologische gezien - véél verder staan dan wij. Maar de kans is even groot dat ze minder ver ontwikkeld zijn, met als gevolg, dat ze zelfs onze radioboodschappen niet ontvangen. 

(3) Leven waarvan de oorsprong buitenaards is: hierbij denken we, bijvoorbeeld, aan leven dat via komeetinslagen onze aardkorst hebben bereikt, en dankzij bliksem worden ‘ontdooid’ en tot leven wordt gebracht.


(4) Onaards leven, waarmee wordt bedoeld: entiteiten of wezens met veel ijlere lichamen dan de onze die, bijvoorbeeld, in de astrale of spirituele parallelwerelden verblijven. Zo denken we aan afgestorvenen, geesten, spoken, djinns, elementalen, gidsen, heiligen, engelen, en zo meer.

Organisaties gespecialiseerd in buitenaards


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in buitenaards op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht