ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Astroloog

Een astroloog beoefent één of meerdere vormen van astrologie. Hij gaat daarbij steeds uit van een verband tussen de kosmos en het leven op Aarde. Dit verband stelt hem in staat uitspraken te doen over tal van zaken. Een astroloog zal een horoscoop uittekenen en interpreteren, waarbij hij in de eerste plaats de juiste gegevens van de persoon nodig heeft, zoals de plaats en tijdstip van geboorte.

Er zijn verschillende vormen van astrologie waaronder de Westerse, de Indische en de Chinese astrologie. De grondslag van de Westerse vorm werd gelegd in het oude Mesopotamië. In hun cultuur speelde de sterrenwichelarij een dusdanig belangrijke rol dat men om astrologisch onheil voor de koning te vermijden soms een schijnkoning aanstelde.

De methoden die astrologen daarbij aanwenden zijn dus zeer divers en hangen af van de school waartoe ze behoren. Zo maakt de klassieke astrologie geen gebruik van de nieuw ontdekte planeten Uranus, Neptunus en Pluto, dit in tegenstelling tot de meeste hedendaagse astrologen die deze planeten wel gebruiken.

Astrologen uit de 'Hamburger Schule' van Alfred Witte en de 'Kosmobiologie' van Reinhold Ebertin hebben een groot deel van de klassieke astrologie overboord geworpen en werken voornamelijk met planeten en midpunten.

In tegenstelling tot onze maandelijkse sterrenbeelden, wijzigt de Chinese dierenriem pas ieder jaar. Samen met de viering van het Chinese nieuwjaar, wijzigt ook de dierenriem. Het Chinese nieuwjaar hangt af van de stand van de maan in januari of in februari. De Chinese astrologie wordt ook mede bepaald door de verschillende natuurelementen. Zo wordt hout vereenzelvigd met het oosten, de kleuren blauw en groen en met de planeet Jupiter. Vuur is het tweede natuurelement. Dat staat voor het zuiden, rood en voor de planeet Mars. Het derde element aarde is gerelateerd aan het midden, de kleuren bruin en geel en aan de planeet Saturnus. Metaal staat op zijn beurt in het teken van het westen, de kleur wit en de planeet Venus. Water tenslotte gaat volgens de Chinese astrologen samen met het noorden, de kleur zwart en met de planeet Mercurius.

Een ontwikkeling, die dateert uit de jaren dertig van de 20e eeuw, is de psychologische astrologie, die zich afzet tegen het fatalistische karakter van de astrologie en daarvoor een astrologie van de vrije wil in de plaats stelt. Dit type van astrologie inspireerde zich bij zijn ontstaan vooral op het werk van de Zwitserse arts en psycholoog Carl Gustav Jung in verband met de archetypen. De bekendste vertegenwoordigers van de psychologische, of Jungiaanse astrologie, zijn Dane Rudhyar, Liz Greene en Stephen Arroyo.
 
Naast de ontwikkeling van de psychologische astrologie is er recentelijk steeds meer aandacht voor het systeem wat Jean Carteret heeft uitgewerkt en wat George Bode in zijn boeken vastlegt. Deze stroming binnen de astrologie werkt met niet-zichtbare factoren zoals verdubbeling en tegenhangers van de traditionele ‘witte’ lichten, de Zon en de Maan. Deze niet-zichtbare factoren worden de ‘zwarte lichten’ genoemd. Er wordt veel waarde gehecht aan de astronomische werkelijkheid, en de term structurele astrologie vindt hier zijn oorsprong.

Tenslotte hebben we nog de astrologie van Alden Taylor Mann (1943). Als astroloog werkte hij een concept uit, gebaseerd op de leerstellingen van G. I. Gurdjieff en Rodney Collin, één van de vele leerlingen van Gurdjieff, waarbij een logaritmische tijdschaal wordt gebruikt en duidelijk uitgelegd wordt in zijn boek ‘The Round Art of Astrology’, dat tot op heden nog altijd niet in het Nederlands is vertaald.

Synastrie is dan weer een tak van de astrologie die door een astroloog wordt beoefend, die relaties en de compatibiliteit van die relaties onderzoekt door de horoscopen van de partners te vergelijken. Vaak wordt bij de analyse ook een 'samengestelde horoscoop' opgesteld. Deze relatiehoroscoop is een kaart van het hemelgewelf waarin de planeten en andere belangrijke elementen uit de beide horoscopen worden ingetekend.

Bijvoorbeeld: maakt bij een relatiehoroscoop de Mars van de man bijvoorbeeld een driehoek met de Venus van de vrouw, dan wordt dit als een uitermate gunstig 'liefdesaspect' beschouwd. Staan ze vierkant op elkaar, oftewel 90 graden, dan is dit een indicatie dat de relatie tumultueus en moeilijk zal verlopen. Een zeer sterke indicatie voor een diepe en intuïtieve relatie is de conjunctie Venus (van de ene partner) - Mars (van de andere partner) evenals de conjunctie Zon – Maan, enzovoorts.

Naast het opstellen van geboortehoroscopen zijn er ook astrologen gespecialiseerd in mundane astrologie, oftewel het wereldgebeuren en de politiek, weervoorspellingen, beroepskeuze, relatiehoroscopen, uurhoekastrologie en financiële astrologie, waaronder beursvoorspellingen.

Bekende astrologen waren buiten de reeds vernoemde, onder andere: Robert Ambelain, Campanus van Novara, Michel Gauquelin, Johannes Kepler, Jean-Baptiste Morin de Villefranche, Regiomontanus, Placidus en Nostradamus.

Op de vraag of een astroloog iemands dood kan voorspellen werd nog altijd geen duidelijk antwoord gegeven. Toch is het verhaal van Jean Baptiste Morin de Villefranche (1583 - 1656) er een mooi voorbeeld van.

Ergens in het midden van oktober 1656 vertelde Morin aan een vriend en collega dat hij de daaropvolgende maand zou overlijden. De toehoorder lachte, omdat Morin er nog zo gezond uitzag en zich vrolijk gedroeg. “Maar,” zei Morin, “ik heb het in mijn horoscoop afgelezen.”  Iets meer dan een week later kreeg hij koorts en gaf de dokter zelfs de raad zich er niet al te bekommerd over te voelen. Op 6 november, om 2 uur ’s nachts, overleed Jean-Baptiste Morin de Villefranche te Parijs.

Organisaties geregistreerd als astroloog


  • Vind nog meer organisaties geregistreerd als astroloog op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over astroloog


Astrologie voor nu
Astrologie voor nu
Karen Hamaker-Zondag
8/10
Bruno: priester, filosoof, vrijdenker en astronoom
Bruno: priester, filosoof, vrijdenker en astronoom
Michele Ciliberto & Giulio Giorello
10/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht