ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Astrologie voor nu

Karen Hamaker-Zondag

Astrologie voor nu Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 145 gram
Aantal Pagina's: 121
ISBN: 90-202-0922-1
ISBN-13: 978-90-202-0922-8
Categorie: Astrologie
Richtprijs: € 9,9

Korte Inhoud


Wat is een echte horoscoop en wat kun je er allemaal mee doen? Heel veel! Al is de astrologie duizenden jaren oud, ze heeft zich nog maar net als de wetenschap ontwikkeld en is ook in onze moderne tijd een prachtig instrument dat je op alle mogelijke gebieden in kunt zetten. Eerst ruimen we een aantal hardnekkige misverstanden rond de astrologie uit de weg. Dan kijken we naar wat de astrologie kan betekenen voor jezelf, je relatie, je kind, voor bedrijven, regeringen en voor financiële en economische tendensen. Natuurlijk staan we ook stil bij wat je wel en niet kunt voorspellen aan de hand van een horoscoop, en bij de nieuwste ontwikkelingen in deze fascinerende discipline. Ontdek hoe bruikbaar deze oude wetenschap voor NU is!

Uittreksel


Blz. 23: Een teken van de dierenriem is geen sterrenbeeld!

Maar er is nóg een consequentie, en die is minstens zo belangrijk. De dierenriem is eigenlijk niets anders dan een indeling die gebaseerd is op onze jaargetijden. De namen van de twaalf tekens van de dierenriem zijn afgeleid van de echte sterrengroeperingen die daar duizenden jaren geleden stonden, maar de tekens zijn niet de sterrenbeelden zelf! Een serieuze astroloog heeft het daarom ook nooit over sterrenbeelden, maar over de tekens van de dierenriem. En terwijl de sterrenbeelden kunnen verschuiven, doen onze tekens van de dierenriem dat dus niet.

De nieuwe dierenriem staat dus los van de hemel en hangt niet langer samen met de oude sterrengroeperingen. Het is een symbolische meetlat die we in de hemel hebben geprojecteerd. En dat betekent meteen dat je ook niet meer kunt spreken over de invloed van de sterren! In de eerste plaats werken we niet meer met de sterrengroeperingen en in de tweede plaats: hoe kan er nu fysieke invloed uitgaan van iets wat niet in de materie bestaat? De dierenriem is een projectie van een onstoffelijke schijnbare zonnebaan!

Helaas merk ik maar al te vaak dat de astrologie wordt aangevallen op het vermeende feit dat wij zouden werken met een sterrenhemel van duizenden jaren geleden. Er zijn ook astronomen die ons dat verwijt maken en het als argument aanvoeren dat de astrologie onzin is. Voor mij betekent deze aanval maar één ding: dat diegenen die dit zeggen niet eens de moeite hebben genomen om te kijken wat een astroloog werkelijk doet en dat ze daarmee uitgaan van een misvatting. Ze denken het te weten, maar checken de feiten niet eens. Onwetenschappelijker kan het haast niet.

Een dertiende teken? Dat bestaat niet!

En dan de media. De goede niet te na gesproken, maar ook daar is onkunde troef. Om de zoveel tijd komt er opeens een enorme hype dat de astrologie er altijd naast zou hebben gezeten, want er is nog een dertiende sterrenbeeld. Dat is dan Ophiuchus. Zo bracht Fox News in de Verenigde Staten begin 2011 met een hoop tamtam het bericht dat dit dertiende teken alle begindata van de astrologische `sterrenbeelden' zou laten opschuiven, met als gevolg dat je weleens een heel ander sterrenbeeld zou kunnen zijn dan je dacht. Andere media volgden. Hoe kon dit gebeuren? Simpelweg doordat zowel astronomen als de media alweer NIET hebben gekeken naar wat astrologen doen. Want de indeling van de jaargetijden, die de basis is voor onze tekens van de dierenriem, staat immers los van de sterrengroeperingen! Dat hebben we net gezien. En als nu toevallig de voet van een bepaalde sterrengroepering tussen de bekende andere sterrengroeperingen staat (en die voet is van Ophiuchus), dan verandert dat helemaal niets aan onze projectie van de schijnbare zonnebaan.

Kortom: de hele commotie berust op een gebrek aan kennis van de grondslagen van de hedendaagse astrologie. Al ontdekken ze de gekste sterrenbeelden aan de hemel: ze zijn niet van belang. De Aarde blijft gewoon om de Zon draaien en de Zon blijft gewoon zijn beweging op het noordelijk en zuidelijk halfrond maken - de basis voor onze dierenriem. Begrijpt u nu waarom serieuze astrologen het alleen over de tekens hebben en het woord 'sterrenbeeld' in alle gevallen vermijden?

Het jammere van de hele discussie over het dertiende teken is dat er op de wereld ook astrologiebeoefenaren zijn die zelf niet weten wat de basis van de horoscoop is. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat astrologie tot op dit moment geen beschermd beroep is en iedereen zich dus astroloog mag noemen. Niet iedere astroloog is daarom gekwalificeerd en goed opgeleid. Alleen al daarom zijn serieuze en gekwalificeerde opleidingen van belang, maar daarover later meer.

Recensie

door Tsenne Kikke

De in Schiedam geboren Karen Hamaker-Zondag aanschouwde op 2 december 1952 het levenslicht. Vanaf begin jaren zeventig houdt zij zich bezig met astrologie, en begon in 1975 met een eigen praktijk. Inmiddels schreef ze meer dan 30 boeken, waaronder dit ankertje nummer 359, uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes, speciaal gericht tot de geïnteresseerde leek. Het boekje komt in een handig zakformaat en elke bladzijde is gevuld met een groot, duidelijk leesbaar lettertype.

Volgens de auteur is serieuze astrologie van ongelooflijk grote waarde, zowel voor zelfinzicht en begrip, als voor bedrijven, economie en de politiek.

Het hoofdprobleem met het thema Astrologie is wel dat men in wezen honderden jaren ervaring moet opdoen vooraleer men er iets zinnigs kan over vertellen, of schrijven. Karen Hamaker-Zondag zal, net als alle andere astrologen, ervaringen hebben opgedaan dankzij het trekken van horoscopen, maar ook door anderen te lezen en te kopiëren, of zich erdoor te laten inspireren. Niet voor niets is zij een Boogschutter.

Voor elke beginneling is dit boekje een aanrader, maar neem sommige dingen met een korreltje zout. Anders gezegd: neem niet alles wat erin staat voor waarheid. Ik ga hier dan ook geen opsomming geven en laat het eerder over aan de lezer zelf. Elke leek kan tot een bekwaam astroloog uitgroeien en het is door het kaf van het koren te scheiden dat men de persoonlijke waarheden ontdekt. Toch één klein voorbeeldje...

We weten allemaal dat sterren dringen, maar niet dwingen. Om die reden kon ik moeilijk akkoord gaan met hetgeen ze op pagina 73 schreef, namelijk het volgende:

De bewegingen aan de hemel liggen vast, en dat betekent dat vanaf het moment dat je geboren bent, een astroloog kan zien op welke leeftijd zich de verschillende aspecten en patronen zullen voordoen. Hetzelfde geldt voor de verschuivingen die we berekenen. Met andere woorden: vanaf het moment van geboorte liggen de patronen die je zult doormaken vast. Emigreren helpt dus niet: je neemt altijd jezelf mee, en wat betreft de uitwerking heb ik maar al te vaak gezien dat er ook in het buitenland mensen zijn die zo vriendelijk zijn om te helpen om dat wat er op dat moment in je horoscoop speelt te laten uitwerken.

Maar er ligt ook veel niet vast ...

Er zijn drie dingen die niet vastliggen en dus niet voorspelbaar zijn. In de eerste plaats is dat de manier waarop je omgaat met de tijdelijke verbindingen in je horoscoop. En juist dat is heel bepalend voor de zin (betekenis) die je kunt ervaren in alle innerlijke en uiterlijke gebeurtenissen. Je kunt in verzet gaan tegen de lastige tijdelijke aspecten. Maar daarmee zullen ze niet verdwijnen. Et cetera..."

Gurdjieff verwijst naar iets totaal anders. Om het simplistisch uit te drukken, geef ik het volgende voorbeeld...

Veronderstel dat er op een bepaalde plaats op Aarde een x-aantal mensen moeten sterven. Voor de Maan, Zon, planeten en Moeder Natuur maakt het helemaal niet uit wie. Met andere woorden: indien je een bepaalde vorm van bewustzijn bezit en iets 'gevoeliger bent, kun je gewaarworden dat er iets in de lucht hangt. Door die bepaalde plaats, streek, stad of land tijdelijk te verlaten, zal er jou niets overkomen en zal iemand anders jouw plaats innemen.

Moeilijk te bewijzen? Jazeker! Toch spreek ik -hoe vreemd het ook klinkt - uit eigen ervaring.

In elk geval is het boekje een aanrader voor eenieder die een studie wenst te maken van de wereld van de Astrologie!

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht