ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Vooral in de Oudheid geloofde men in het bestaan van Zielsverhuizing

Een tekst over Zielsverhuizing - Metempsychose - Palingenese - Reïncarnatie - Transmigratie en Wedergeboorte.
door Tsenne Kikke - woensdag 4 januari 2023 5:27

Beste ecelecticus,

In de rubriek Eclecticus staat er vanaf vandaag een interessante tekst over de thema's Zielsverhuizing - Metempsychose - Palingenese - Reïncarnatie - Transmigratie & Wedergeboorte. Wel vertrekken we aldaar met de aanvaarding van de aanname dat zowel mensen evenals dieren over persoonlijke zielen beschikken, en wordt er dus geen onderscheid gemaakt tussen de termen 'een ziel hebben' en 'bezield zijn'.

Metempsychose [zielsverhuizing] -  latijn: metempsychosis - grieks: metempsuchosis, van 'meta', dat een verandering aangeeft + 'empsuchos' [bezield], van en [in] + psuchè [adem, leven, geest, ziel]. Metempsychosist: een aanhanger van die leer.

Metempsychose verwijst naar transmigratie van de ziel, vooral de reïncarnatie na de dood. De term is afgeleid van de oude Griekse filosofie, en is opnieuw gecontextualiseerd door moderne filosofen zoals Arthur Schopenhauer en Kurt Gödel. Het woord speelt een prominente rol in James Joyce 's Ulysses en wordt ook geassocieerd met Nietzsche. Een andere term die soms als synoniem wordt gebruikt, is 'palingenese'.

Palingenese - (Grieks: Palin, opnieuw; Genesis, het ontstaan)

1. (theolologie) Geestelijke wedergeboorte van de mens - of: wedergeboorte van de ziel.
2. (spiritisme) Wedergeboorte der ziel in een volmaakter, etherisch of astraal lichaam.
3. (biologie) Het verkrijgen van een nieuwe gestalte, zoals bijvoorbeeld bij rupsen.
4. (geologie) Opsmelting van gesteenten in de diepere lagen der aardkorst, waardoor volgens sommigen opnieuw granietachtig magma zou ontstaan.

Het woord 'palingenesis', of liever 'palingenesia' kan worden teruggevoerd op de Stoïcijnen, die de term gebruikten voor de voortdurende herschepping van het universum. Evenzo sprak Philo over Noach en zijn zonen als leiders van een vernieuwing of wedergeboorte van de aarde, Plutarch over de transmigratie van zielen, en Cicero over zijn eigen terugkeer uit ballingschap.

In het Evangelie van Matteüs wordt Jezus Christus in het Grieks geciteerd (hoewel zijn historische woorden hoogstwaarschijnlijk Aramees zullen zijn geweest) en gebruikt hij het woord 'palingenesia' om het Laatste Oordeel te beschrijven dat een voorafschaduwing is van de gebeurtenis van de wedergeboorte van een nieuwe wereld.

Matteüs Hfst. 19: 28-30: Jezus sprak tot hen: “Voorwaar, Ik zeg u: bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, zult ook gij die Mij gevolgd zijt, gezeten zijn op twaalf tronen en heersen over de twaalf stammen van Israël. En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam, zal het honderdvoudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen. Veel eersten zullen laatsten en veel  laatsten zullen eersten zijn.”

...

Later Joods onderwijs

Het begrip zielsverhuizing is bekend bij de Joodse Rabbijnen. Zij onderscheiden twee soorten transmigraties:

- Gilgul Neshameth, waarbij de ziel gebonden is aan de levenslange bewoning van een enkel lichaam - en,
- Ibbur, waarbij zielen lichamen kunnen bewonen door tijdelijk bezit zonder door geboorte en dood te gaan.

Josephus vertelt ons dat transmigratie een leer was van de Farizeeën, die leerden dat de rechtvaardigen mochten terugkeren tot het leven, terwijl de goddelozen gedoemd waren tot eeuwige gevangenschap. Het was hun sombere opvatting van Sheol, zoals de sombere Griekse opvatting van Hades, die hen dwong tot deze verschuiving naar een compensatie voor deugdzaamheid. Anderzijds beroepen sommige Talmudisten zich op eindeloze transmigratie als straf voor misdaad. De beschrijvingen van de reizen van de ziel over land en zee zijn uitgewerkt met een rijkdom aan fantasie, vaak grenzend aan het groteske. Het vergeldingsdoel werd strikt gehandhaafd. "Als een mens één zonde meer heeft begaan dan zijn goede werken, is hij veroordeeld tot verandering in een of andere vorm van lager leven." Niet alleen dat, maar als zijn schuld extreem was, kon hij gedoemd zijn tot een levenloos bestaan.

Et cetera...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En, voel jij je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik dan op deze link. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je zo'n (bak)steentje bijdraagt, ook eventueel via een aankoop of een Zoek&Vind abonnement, mogen we jouw naam hieronder publiceren? Laat het ons weten! -

Ook kan je dus in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht