ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over gedachten, impressies en gewaarwordingen

Gen gemakkelijke tekst!
door Tsenne Kikke - maandag 5 december 2022 21:27

Beste eclecticus,

Vandaag kregen we van eclecticus Chris D. onderstaande tekst toegezonden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Het is - zowel wat be-grijp-en als het uitvoeren ervan betreft - eerder gericht tot mensen die reeds olifantenwerk kunnen verrichten. Niets voor de beginneling dus. Anderzijds zijn het woorden die jou kunnen doen na-denken, teneinde het theoretische gedeelte te kunnen begrijpen.

Wat ik niet zie, is dat ik alle contact met de werkelijkheid verlies wanneer mijn gewoontegetrouwe functies de overhand krijgen. Nu, bijvoorbeeld, richt ik me op mijn lichaam en wordt gewaar dat mijn lichaam hier is. Ik wordt mijn linkerarm gewaar - dat wil zeggen: ik heb een indruk van mijn linkerarm. Zodra deze impressie mij bereikt, wekt het mijn gedachte op, die zegt: "arm... linkerarm". En op het moment dat ik dit tegen mezelf zeg, raak ik de indruk kwijt. Door aan de arm te denken, geloof ik dat ik hem ken. Ik heb meer vertrouwen in de gedachte dan in het feit: het werkelijke bestaan van de arm. Maar de gedachte aan de arm is niet het feit. En zo is het ook met mijn eigen werkelijkheid. Ik heb de indruk van het leven in mijzelf, maar van zodra ik denk 'dat ben ik', raak ik het kwijt. Ik beschouw mijn gedachte als het feit zelf en geloof dat ik het ken. Met deze lichtgelovigheid, dit blinde geloof in mijn gedachte, heb ik geen enkele vraag meer en geen enkele interesse om de indruk te ontvangen. Ik ben niet in staat indrukken bewust op te nemen. Daarom ken ik mezelf niet. Niettemin heb ik dit meer dan wat dan ook nodig. Als ik geen indruk van mijzelf kan ontvangen, zal ik mijzelf nooit kunnen herinneren en weten wat ik ben. Het ogenblik van het ontvangen van een indruk is het moment van bewustwording. Het is de handeling van zien.

Originele Engelse tekst: What I do not see is that I lose all contact with reality when my habitual functions take charge. Now, for example, I turn to my body and sense that my body is here. I sense my left arm - that is, I have an impression of my left arm. As soon as this impression reaches me, it provokes my thought, which says, "arm... left arm". And at the moment I say this to my self, I lose the impression. In thinking of the arm, I believe I know it. I have more trust in the thought than in the fact: the real existence of the arm. But the thought of the arm is not the fact. And it is the same with my own reality. I have the impression of life in myself, but as soon as I think "It is me", I lose it. I take my thought to be the fact itself and believe I know it. With this credulity, this blind belief in my thought, I no longer have any question or any interest in receiving the impression. I am unable to take in impressions consciously. Therefore, I do not know myself. At the same time I need this more than anything else. If I cannot receive an impression of myself, I will never be able to remember myself and know what I am. The moment of receiving an impression is the moment of becoming conscious. It is the act of seeing.

Waarom niets voor de beginneling?... Wel, omdat hij/zij dan de oefeningen, die speciaal voor hem/haar zijn weggelegd, niet uitvoert - om dan, op lange termijn uiteindelijk voor zichzelf vast te stellen dat hij/zij er onmogelijk in kan slagen - én, dat er ondertussen veel tijd en energie nutteloos is verloren gegaan. Gurdjieff zou hier zeggen, dat de persoon met een proppensvolle mond tracht om er nog meer eten in te stoppen.

Maar, het is en blijft een interessante tekst, dat wel! Niet, omdat wat er staat helemaal juist is, integendeel - maar, omdat het ons kan doen na-denken, schreef ik al. Echt bedankt, Chris! :-)

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je een (bak)steentje bijdraagt, mogen we jouw naam hieronder publiceren? -

Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht