ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Iets over A, B en C invloeden

En, waarom blijft Spiritualia nog (eventjes) bestaan?…
door Tsenne Kikke - woensdag 17 augustus 2022 4:54

In 'Eclecticus' staat er nu eveneens een tekst over de A, B en C invloeden; een thema, waar andere lezers spijtig genoeg niets aan hebben.

Ikzelf ben geen schrijver, gelukkig maar. Want, iedereen die op 'spiritueel' gebied iets predikt of uitgeeft, heeft anderen gekopieerd. Als baby werd zo'n auteur met een soort van blanco schrijfblad geboren, dat anderen in de loop der jaren hebben volgekrabbeld. Nadat het kind heeft leren lezen, schrijven en volwassenen imiteren, voegde het er onderweg zélf andere dingen aan toe, enzovoorts. Bijvoorbeeld...: denk je echt dat iemand die over 'aura's', of 'chakra's', of wat dan ook op spiritueel gebied, uit eigen ervaringen schrijft? Natuurlijk niet!

Ikzelf ben geen schrijver, wel een eclecticus, die eveneens anderen kopieert en het dus toegeeft, maar dan zaken die het dichtst bij het Thema 'Zelfkennis' aanleunen. Waarom dingen gaan uitschrijven, indien velen het reeds tientallen jaren of eeuwen geleden uitgeschreven hebben? Eén van die auteurs is Gurdjieff, die al de kennis die hij ons bracht in het Oosten heeft opgedaan. Hij 'kopieerde' dus ook, gaf dat toe, en voegde er zijn eigen meningen, ervaringen en geloofsovertuigingen aan toe.

Daarnaast heb je zijn 'leerlingen', waaronder een Bennett, een Orage, een Ouspensky, en tientallen anderen, die zijn leerstellingen kopieerden en er het hunne aan toevoegden - met als gevolg, dat Gurdjieff's originele ideeën (ietwat) werden verbasterd. Hetzelfde geschiedt dan meestal ook met het zoveelste boek over een bepaald spiritueel onderwerp, waarbij iedere auteur tracht 'origineel' te zijn, teneinde het ego te strelen.

Het betekent, om te beginnen, dat het werksysteem dat wij bestuderen niets nieuws is. Het is niets nieuws in de zin dat het niet iets is dat een of andere persoon onlangs heeft uitgevonden en uit zijn eigen hoofd heeft samengesteld, zoals de een of andere voorbijgaande moderne psychologische theorie.

Het systeem dat wij bestuderen is de presentatie in een aan de tijd aangepaste vorm van iets dat lang geleden werd begrepen, en lang geleden onderwezen, over de mens en zijn innerlijke mogelijkheden. Het is begrepen en het is onderwezen niet alleen sinds het begin van de ons bekende geschiedenis, dat slechts een kort deel is van de gehele menselijke geschiedenis, maar allang daarvoor, toen het ons enkel en alleen bereikte in legendarische vorm, via mythen, en allegorieën, waaronder parabels.

Dezelfde leer werd dus altijd gegeven, maar in verschillende uiterlijke vormen al naar gelang de omstandigheden, al naar gelang de tijd en al naar gelang de aard van het volk of het ras waaraan zij werd gegeven. Het is alleen veranderd met betrekking tot de algemene toestand van de mensen - dat wil zeggen: van hun niveau van zijn, de diepte van hun slaap, en dus van hun mogelijkheden met betrekking tot de innerlijke evolutie.

Anders gezegd: wat boeken over 'spirituele aangelegenheden aangaat, is het niet zo gesteld als die van de wetenschap - want, daarin is er wel degelijk evolutie te merken. En weet, dat B-invloeden in boeken kunnen worden gepubliceerd, maar nooit C-invloeden! En, nooit is nooit. Anders gezegd: de gewone mens, heeft er geen toegang toe. Het waarom daarvan verklap ik nu niet, beste eclecticus, omdat anderen kunnen meelezen, en nogmaals: er toch niets aan zullen hebben.

Nota bene: nochtans heb ik het gisterenavond, tijdens de Werkgroep Zelfkennis, duidelijk uitgelegd...

Tevens staat er in de tekst over A, B en C Invloeden, onder andere, het volgende...

"Let us take the example of the Gospels. As was said in the first part of this commentary on A, B and C influences (which was read last time) the Gospels constitute an example of B influences. People sometimes ask a question of the following nature: "Why", they say, "are the Gospels an example of B influences? Surely Christ was a conscious man? Why, then, are the Gospels not an example of C influences?" We must remember that the Gospels appeared a long time after Christ died - from fifty to one hundred years later. It is not at all certain who were their authors. It is incorrect to suppose they are merely records written on the spot by eye-witnesses.

Luke, for example, never heard Christ. He was a pupil of Paul, who of course never heard Christ, and who quarreled with the school at Jerusalem and apparently got his teaching in some school near Damascus. But it is unnecessary to go into historical questions. You have only to read the Gospels to see that it is said that Christ taught his disciples in private and only said a certain amount to the public, and nearly always in the form of parables. In the Gospel of Matthew, after the Parable of the Sower has been related, it is said that the disciples asked Christ why he spoke to the people in parables: "And he answered and said unto them, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that which he hath. Therefore speak I to them in parables; because seeing they see not, and hearing they hear not, neither do they understand." - (Matthew XIII xi-xiii)"

Reeds eerder maakte ik meerdere malen melding van het feit dat 99,99% van de mensheid niet in Werken aan ZichZelf geïnteresseerd is. Mentaal misschien, maar ze zullen er nooit aan beginnen. Dat gold ook 2.000 jaar geleden.

Stel, dat een Jezus vandaag opnieuw op het wereldtoneel zou verschijnen, dan ben ik er 100% van overtuigd dat hij dezelfde woorden zou gebruiken. Uit die woorden, beste eclecticus, zal je voor jezelf kunnen afleiden waarom het zo moeilijk is om vandaag de dag al was het maar één mens tot het thema 'Zelfkennis' aan te trekken... Ter herhaling: in de laatste 15 jaar is Spiritualia daarin nog nooit geslaagd.

Lees die woorden dan ook met volle aandacht. Ik bedoel: met jouw 'drie verdiepingen'... Of, met twee, op z'n minst. Weet ook, dat velen - zelfs zij die zich 'christenen' noemen en hoogstwaarschijnlijk niet volgens Jezus' voorschriften leven, het onderstaande meermaals hebben gelezen, maar nooit kunnen begrijpen. Hun niveau van bewustzijn laat dat niet toe.

In Mattheüs Hfst. 13, vanaf vers 9, staat er in het Nederlands het volgende... ('k heb er enkele woorden aan toegevoegd, opdat jij het - vanwege het ontbreken van Invloed-C - beter zou kunnen be-grijp-en.)

" Wie oren heeft, dat hij dan luistert.”

Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: “Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?”

Hij gaf hun ten antwoord: “Enkel aan jullie, mijn leerlingen, is het gegeven de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen, maar aan hen daarbuiten is het niet gegeven. Aan wie heeft, zal gegeven worden, en wel in overvloed - en jullie hebben. Maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. Als ik tot die van daarbuiten in gelijkenissen spreek, dan is het omdat zij, ofschoon zij ogen hebben, niet zien – en, ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen. Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld, die aldus luidt:

"Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.
Want verhard is het hart van dit volk,
met hun oren luisteren ze slecht
en hun ogen doen zij dicht,
uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen,
met hun oren zouden horen,
met hun hart zouden verstaan,
zich zouden bekeren, en Ik zou hen genezen..."

Beste leerlingen, gelukkig zijn jullie ogen omdat zij zien, en jullie oren, omdat zij horen! Want voorwaar, Ik zeg u: vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat jullie zien, maar zij hebben het niet gezien; en te horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord. Jullie dan, luister naar de gelijkenis van de zaaier…:

Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is de persoon die op de weg gezaaid is.

Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is de mens die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt: maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik, en als hij omwille van het woord verdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val.

Die gezaaid werd tussen distels is de mens die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt en zo blijft hij zonder vruchten.

Maar..., die in goede aarde werd gezaaid, is de mens die woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt: bij de één is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig. Anders gezegd: zelfs tussen jullie kan men nog onderscheidingen bemerken.”

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je een (bak)steentje bijdraagt, mogen we jouw naam hieronder publiceren? -

Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht