ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Godsdiensten: de sekte Sukyo Mahikari - iets voor jou?…

Ooit gehoord van Sukyo Mahikari?
door Tsenne Kikke - dinsdag 16 februari 2021 5:40

Vandaag stootte ik op één van de meer dan 4.200 wereldwijd verspreide godsdiensten: Sukyo Mahikari genaamd.

Op hun website las ik, onder andere, het volgende...: "Het Licht van God is de spirituele energie of trilling van Gods liefde, wijsheid en wil, die het hele universum doordringt. Het Ware Licht doorgeven en ontvangen is de basispraktijk van Sukyo Mahikari. Mensen, ongeacht hun levenswandel of religie, beoefenen deze kunst die openstaat voor iedereen.

De kunst van het Ware Licht wordt gewoonlijk met twee beoefend, met name iemand die het Ware Licht ontvangt en iemand die het doorgeeft. Het Ware Licht wordt doorgegeven vanuit de handpalm die op een bepaalde afstand van het lichaam van de ontvanger wordt gehouden.

Door de praktijk van het doorgeven en ontvangen van het Ware Licht is het mogelijk het bestaan en de kracht van God te ervaren. Men kan zich ook bewust worden van de grote invloed die de onzichtbare spirituele wereld heeft op de fysische wereld."

Het Licht van God? Gods liefde? Het Ware Licht? De kracht van God ervaren...? Vrij snel viel mijn euro, en aarzelde dan ook niet om voor alle zekerheid de Belgische sektenijst eventjes te raadplegen, en ja hoor: Bingo, ik had prijs!

Op de website www.religionnewsblog.com staat te lezen: "The Sukyo Mahikari cult – said by former members to propagate neo-Nazi and anti-Jewish propaganda – was denounced last year by witnesses at an official parliamentary inquiry as “dangerous”. Police have linked some members of the cult to Aum Shinrikyo, the terrorist sect whose leaders are facing charges of mass murder after the sarin attack on the Tokyo subway in 1995." En nog veel meer...

- Ook via deze link vind je er iets over...

- Of: La secte qui a empoisonne Verviers...

En, vooral de waardevolle tekst van De Raedt Frank vond ik interessant door Mahikari met Scientology te vergelijken. Zo schreef hij, dat deze religie, dankzij de gemakkelijke toegankelijkheid, een grote aantrekkingskracht bij de 'gewone man' verkrijgt; de persoon, die zoekt naar een spiritueel en thaumaturgisch pragmatisme. Dit wil niet zeggen dat mensen die gestudeerd hebben het geloof niet toegankelijk vinden. Integendeel, (wellicht) door de actieve rekrutering aan schoolpoorten en universiteitsgebouwen blijkt een groot deel van de thaumaturgisch zeer actieve leden een hoger diploma en salaris te bezitten.

De Raedt Frank: "Mahikari laat veel van zijn technieken en leer rusten op het geloof dat we omringd worden door een zeer actieve geestenwereld. Onze voorouders bevinden zich onder deze geesten, maar ook de zogenaamde 'trickster spirits'. Dit zijn geesten die 'grappen' uithalen met de levenden, de normale regels overtreden en deviant gedrag vertonen. Kitsune (vossengeesten) en Kappa zijn twee voorbeelden van Japanse mythologische trickster spirits.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 'zonden en vervuilingen' die een persoon tijdens vorige levens heeft opgelopen en diegene die hij van zijn voorouders heeft geërfd.

De behandelde zelf is in principe passief in het ritueel, maar het kan gebeuren dat er zich een 'geestenaanval' voordoet. Hierbij wordt de behandelde overmand en heel actief bezeten door de geest, waardoor hij/zij tijdelijk de controle over zijn of haar lichaam verliest. De frequentie en duur van de aanvallen hangt af van persoon tot persoon. Vrouwen lijken gemiddeld vaker een geestesaanval te ondervinden dan mannen, maar vrouwen vormen ook een groter aandeel van het ledenbestand. De aanvallen hebben bij Mahikari hun eigen typologie, en men kan er uit afleiden welk soort geest bezit heeft genomen van de behandelde.

Wanneer zich een geestesaanval voordoet, kan men hierop een geestenonderzoek ondernemen. Het geestenonderzoek kan ook onafhankelijk van een aanval gebeuren. Men probeert te achterhalen met welke geest men te maken heeft door vragen te stellen. Dit is een moeilijke en meer geavanceerde techniek. Zij, die het onderzoek voeren, moeten er zich steeds van bewust zijn dat de geesten zullen liegen, men kan nooit uit een onderzoek de ware identiteit van de geest achterhalen. Wanneer de geest iets beweert dat de mioshie tegenspreekt weet men dat hij liegt. Ondanks de leugens moet de ondervrager een vriendelijke houding innemen ten opzichte van de geest. Aangezien ze het onderzoek voeren als vertegenwoordigers van Su-god, mag een onderzoek nooit plaatsvinden omwille van pure nieuwsgierigheid.

Het geestenonderzoek, de divinatie zelf, gaat vaak vooraf aan de heling. Vooraleer men start zal het subject van het 'onderzoek' meestal, maar niet noodzakelijk, een geestenaanval beleven, met andere woorden: bezeten zijn. De 'onderzoeker' spoort de geest op en bepaalt zijn identiteit door vragen te stellen. Deze vragen kunnen alleen beantwoord worden met “ja” of “nee”. Wanneer een ander antwoord gegeven wordt, of wanneer het antwoord in strijd is met de geschriften, liegt de geest. Zolang de divinatie niet succesvol is, kan ze opnieuw uitgevoerd worden.

Na elke divinatie overlegt het subject met zijn partner. Na het eerste 'onderzoek' worden enkele voorstellen gedaan omtrent het type en de identiteit van de geest waar de ondervrager denkt mee te maken te hebben. Het subject overpeinsd deze suggesties en er begint zich een verhaal over de geest te vormen. Tijdens de volgende weken, terwijl er meer divinaties plaatsvinden, krijgt het verhaal een steeds vastere vorm. Langzamerhand worden de suggesties van de partner van een steeds zekerder aard. Het verhaal, en zo ook de identiteit van de geest, krijgen vorm door de samenwerking  van het subject van een 'onderzoek' en diens partner. Wanneer het type en de identiteit van de geest bekend zijn, wordt getracht hem uit te drijven.

Zo zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de divinatietechnieken bij Mahikari en Scientology. Beide zijn verantwoordelijk voor het creëren van verhalen, die het resultaat zijn van een samenwerking tussen ondervrager en ondervraagde. Deze verhalen leiden tot de identificatie van het Probleem, dat bij beide religies handelt over het verlies van controle over de geest, waarmee we in dit geval het geheel aan gedachten die een persoon vormen bedoelen. Dat de agressor bij dit verlies de ene keer zich uit in de vorm van een geest en de andere keer in de vorm van een engram is een detail. In beide gevallen wordt deze actor namelijk gezien als een gepersonifieerde externe macht waartegen geageerd moet worden.

Dat bepaalde problemen gepaard gaan met bezetenheid door bepaalde geesten bevestigt de hypothese dat de innerlijke processen van het subject determinerend zijn voor de handelende geest van de aanval. Met andere woorden: deze processen worden geprojecteerd op de geest en vormen zo zijn identiteit."

Nogmaals: lees zijn gehele paper.

Dr. Andris Tebecis: auteur van het boek 'Is the Future in Our Hands'...

En natuurlijk mogen we nl.qaz.wiki niet vergeten...

Kortom: ik heb er enkele uurtjes in geïnvesteerd - maar, sorry: niets voor mij. Voor jou, misschien?...

In België is de vereniging naar het schijnt te vinden in Berchem, Dilbeek, Zonhoven, Bree, Verviers en Brussel. In Nederland vooral in Eindhoven en in Luxemburg in Ansembourg, waar ze een prachtig kasteel hebben staan dat in 1986 werd aangekocht.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

 enlightenedStuur wel geen eenden naar de arendenschool. enlightened

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren, opdat we ook in 2022 online blijven?

Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

We hadden het wel over arenden, niet over havikken... laugh

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht