ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Godsdiensten: Hoe en waarom mormonen met doden huwen

Indien je als vrijgezel sterft, kun je ook nog in de hemel belanden.
door Tsenne Kikke - zaterdag 4 april 2020 23:26

De 'Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' werd op 6 april 1830 gesticht in de Amerikaanse staat New York. De grondlegger ervan was een zekere Joseph Smith Jr., die kort daarvoor het 'Boek van Mormon' had gepubliceerd. Aan dit boek ontlenen de leden van de Kerk hun bijnaam 'mormonen'.

De Egyptische papyri, waarvan Joseph Smith naar eigen zeggen de tekst had vertaald, zijn enkele decenniën geleden gedeeltelijk teruggevonden. Het blijkt een versie van een laat-Egyptisch dodenboek te zijn, met een tekst die niet op die van Joseph Smith lijkt. Laten we zeggen dat hij zich door dat dodenboek heeft laten inspireren in plaats van het volledig te kopiëren.

Mormonen hebben even vreemde geloofsovertuigingen als de belijders van meer dan 4.200 andere godsdiensten, sekten en gemeenschappen. Zo kennen ze, bijvoorbeeld, de 'eeuwige huwelijken'. Ooit van gehoord?...  

Volgens hen komen enkel en alleen mensen die gehuwd zijn in de hemel. Maar, wat indien je vrijgezel bent, en als mormoon overlijdt?...

Wel, de oplossing is simpel, namelijk: een postuum huwelijksritueel, waarbij de overledene ofwel met een eveneens overleden persoon wordt uitgehuwelijkt, of met iemand die nog leeft.  

Tussen haakjes: naar het schijnt zijn er wereldwijd 16 miljoen mormonen, waarvan er zo'n 7 miljoen regelmatig deelnemen aan zondagsdiensten of andere kerkelijke activiteiten. In 2019 telde de 'Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' ruim 9.400 geregistreerde leden in Nederland, en iets van een 6.500 geregistreerde leden in België.

Er zijn zo'n 30.000 mormoonse kerkgebouwen wereldwijd; en de Kerk telt een 140-tal tempels. Mormoonse kerkgebouwen zijn toegankelijk voor iedereen, terwijl de tempels alleen toegankelijk zijn voor getrouwe leden.

In tempels worden huwelijken gesloten, niet 'tot de dood u scheidt', maar naar mormoons gebruik: 'voor tijd en alle eeuwigheid'.

In zo'n tempel kunnen ook voorouders postuum worden gedoopt. Dit plaatsvervangend 'dopen voor de doden' is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van Jezus' woorden in het evangelie van Johannes: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan."

Volgens mormonen bestaan er verschillende niveaus van hemelen. Teneinde toegang tot de allerhoogste te verkrijgen - waar je een god kunt zijn en jouw eigen werelden scheppen - moet je over bepaalde ordonnanties beschikken. Ze worden 'sleutels' genoemd. En, één daarvan is: gehuwd zijn.

Niet iedereen kan of mag zulk een postuum huwelijksritueel uitvoeren. Je moet contact met een bisschop opnemen, een hoop vragen beantwoorden, en aantonen dat je zuiver bent. En, indien je op alle vragen een positief antwoord kunt geven en waardig wordt bevonden, dan zal hij jou in een tempelvergadering aanbevelen. Het is aan de president, die ietwat hoger staat dan de bisschop, om een goedkeurende handtekening te plaatsen, en die handtekening is slechts voor één jaar geldig.

Eén van de vragen, waarop een ja-antwoord wordt verwacht is: "Heb je jouw tienden betaald?". Weet, dat je een tiende van jouw inkomen aan de kerk moet afstaan. De Kerk moedigt haar leden eveneens aan om, naast de tiendendonaties, ook royaal bij te dragen aan haar liefdadigheidsprogramma's.

Een andere vraag is: "Heb je, wat het woord van wijsheid betreft, woord gehouden?", hetgeen een mormonenregel is met betrekking tot het drinken van alcohol of koffie, roken en het gebruik van drugs. Tevens dienen mormonen zelfbevrediging en pornografie te vermijden, en homoseksualiteit wordt niet als zonde gezien maar homoseksueel gedrag wel.

Nog een andere vraag is: "Ben je met iemand geassocieerd wiens belangen in strijd zijn met die van de kerk, of een vijand is van de kerk?". Natuurlijk mag je hierop geen ja-antwoord geven. Ook een zwarte in jouw kennissenkring hebben, wordt meestal niet in alle dank aanvaard. In de periode voor 1970 waren overigens veel blanke kerken in de USA min of meer racistisch. Tot in 1978 werd een zwarte huidskleur het 'teken van Kaïn' genoemd, en mochten zwarten geen priester worden. Op grond van een 'openbaring' is dit ondertussen veranderd.  

Ook wordt de vraag: "Geloof je in God en in zijn zoon, Jezus, en aanvaard je hem als jouw redder?", gesteld. Mormonen geloven namelijk dat zij door middel van gebed leiding van God kunnen ontvangen.

Hoe dat ritueel in elkaar steekt, en wat er nog verder over te vertellen valt, lees je hieronder.

Op Wikipedia kunnen we over 'postuum dopen' nog het volgende lezen...

Het plaatsvervangende 'dopen voor de doden' is voor sommige mensen een controversieel onderwerp. Zo heeft de Kerk in 1995 een overeenkomst gesloten met de Amerikaans-Joodse gemeenschap om te stoppen met het ongevraagd 'dopen' van Holocaust slachtoffers.

Ook de theologie achter het 'plaatsvervangend dopen' van beruchte criminelen, zoals seriemoordenaar Ted Bundy (eveneens bij leven korte tijd lid van die Kerk) wordt niet door iedereen begrepen.

Ook in Nederland heeft deze doop kritische aandacht getrokken. Hoewel de Kerk stelt dat leden enkel hun eigen voorouders op deze wijze mogen dopen, zijn er verschillende gevallen bekend waarbij ook niet-voorouders zijn gedoopt. Het gebruik kreeg in Nederland recent aandacht, toen dagblad 'Trouw' in mei 2012 berichtte dat ook verscheidene leden van het Koninklijk Huis waren gedoopt, waaronder koningin Juliana, prins Bernhard en de koningen Willem I en Willem III.

Al eerder was er kritiek op het dopen van overleden Joden, waaronder Anne Frank. Het dient echter aangestipt dat de 'Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' duidelijk stelt dat wie postuum gedoopt wordt, zelf de keuze heeft in de geesteswereld om deze doop ja dan neen te aanvaarden...

Bron: Wikipedia & vele andere

Over het thema 'Godheid' lees je, onder andere, het volgende...

Net als andere christenen geloven ze in God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Maar niet dat de drie leden van de godheid uit één ondeelbaar Wezen bestaan, doch uit drie afzonderlijke Personen die volmaakt één zijn in doel en streven.  

Verder geloven zij dat God de Vader letterlijk de Vader van onze geest is in wiens tegenwoordigheid wij vóór onze geboorte hebben gewoond en dat de mens naar zijn beeld en gelijkenis is geschapen zoals in Genesis staat geschreven. Alle mensen zijn letterlijk geestkinderen van God en geestverwante broeders en zusters van elkaar.

Bovendien geloven zij dat de Heilige Geest een persoon van geest is zonder tastbaar lichaam van vlees en beenderen...: zoals de Vader en de Zoon dat wél hebben.

En zo meer...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we in december 2019 zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht