ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Een zin werd eindelijk in het Onzevader officieel vervangen!

Al jaren lang was de zin 'En leidt ons niet in bekoring' aan verandering onderhevig.
door Tsenne Kikke - donderdag 6 juni 2019 22:42

De verdwaalde kogel is eindelijk door de kerk! Er is een beslissing gevallen door een onderneming van bisschoppen en allerlei experts, dat als doel had 'bij te dragen tot de vernieuwing van de kerkelijke gemeenschap na de liturgische hervorming'. 16 jaar lang heeft die onderneming eraan gewerkt - met als resultaat, dat Paus Franciscus op 22 mei tijdens de Algemene Vergadering van de Bisschoppelijke Conferentie de herziene derde editie van het Italiaanse missaal heeft goedgekeurd, inclusief veranderingen aan het Onze Vader en het Gloria.

In het Onze Vader, Onzevader of Paternoster, werd de zin 'En leidt ons niet in bekoring' gewijzigd in: "En laat ons niet in verzoeking vallen". Maar, in het Nederlands is het 'En breng ons niet in beproeving' geworden.

Volgens de evangeliën heeft Jezus Christus het Onzevader zelf aan zijn volgelingen aangeleerd, maar dan wel in het Aramees. Van het Aramees werd het in het Grieks vertaald, en van daaruit in talen eigen aan een volk. En, het is vanwege die vertalingen dat de 'misvattingen' zijn ontstaan.

Welke misvattingen?

Antwoord: het feit dat Onze Vader, God dus, en ook jouw Vader in de Hemel, mensen zou verleiden, en wij Hem - via het Onzevader gebed - vroegen om daarmee alsjeblieft op te houden.

En...

In het Gloria, daterend uit de vierde eeuw, is de juiste vertaling van "et in terra pax hominibus bonae voluntatis": "en vrede op aarde voor mensen van/met een goede wil".

Hoogstwaarschijnlijk waren die bijna nergens ter wereld te vinden. Nu zal het 'en vrede op aarde voor mensen die door God geliefd zijn' worden, of: 'en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft'. En, zoals je weet, heeft God iedereen lief...

Anders gezegd: daar waar de vorige zin misschien slechts op een paar mensen betrekking had, doelt de nieuwe zin op de 7 1/2 aardbewoners. Slimme zet, hé! Je moet er maar aan denken! (16 jaar lang, weet je nog?)

Die veranderingen hebben nu bevestiging gekregen van de Congregatie voor Goddelijke Eredienst en Discipline van de Sacramenten. In de komende maanden zal de 3e editie van de Italiaanse missaal worden gedrukt en beschikbaar zijn voor gebruik.

Nota: een missaal, of misboek, is de benaming voor het boek waarin de liturgische gebeden voor de mis staan opgetekend.

Duiveltjes

Nu zou de volgende stap eruit moeten bestaan om toe te geven dat duivels enkel en alleen in de menselijke verbeeldingswereld bestaan. Of, de zwakke mensen en ziekelijke geesten blijven wijsmaken dat hun godheid duivels heeft gecreëerd om hen te verleiden, opdat ze daarna al biddend aan hun Vader kunnen vragen: "En breng ons niet in beproeving", dit, ter vervanging van: "En leidt ons niet in bekoring".

In elk geval mogen wij die ontkenning niet van paus Franciscus verwachten - want, die (bijgelovige) man blijft alsmaar benadrukken dat duivels daadwerkelijk bestaan. Ondertussen moeten alle gelovigen het dus stellen met: "En breng ons niet in beproeving" - hetgeen zeggen wil: "breng ons niet met de door U geschapen duivels in contact".

Het groot geluk bestaat er uit dat 99,99% van de zogenaamde 'gelovigen' het Onzevader - net als voordien - uit het hoofd zal aframmelen, zonder écht te beseffen wat men in godsnaam aan het opzeggen of prevelen is.

Maar, zoals je misschien al weet, richt ik mij tot de resterende 0,01%.

Men zegge het voort: totdat ik iemand bereik, ... ooit. :-) - Alvast bedankt! -

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht