ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het Onze Vader-gebed verkreeg een gloednieuwe versie

Partituren en gebedskaarten voor het Onze Vader zullen aan de nieuwe versie worden aangepast.
door Tsenne Kikke - dinsdag 26 april 2016 0:13

Toen de mis nog in het Latijn werd gegeven, kon een mens nog iets van de spirituele inhoud ervan proeven, of gewaarworden. Maar, wegens de vernederlandsing, is het katholicisme nog verder van het originele ontspoord. Daarna werd de inhoud van de Bijbel aan de moderne taal aangepast, en nu is het Onze Vader aan de beurt.

Zo meldde de Nederlandse Bisschoppenconferentie dat we, zowel in Vlaanderen als in Nederland, vanaf 27 november 2016 een nieuwe versie van het Onze Vader zullen moeten gaan bidden.

Decennialang was het onmogelijk om tot een gezamenlijke tekst te komen in het Nederlandse taalgebied. Een gezamenlijke commissie moest daarvoor zorgen. Nu zijn alle betrokkenen, zijnde: de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst, het erover eens geraakt en hun goedkeuring aan de wijzigingen gegeven.

Er volgt een uitgebreide communicatie naar de parochies en de katholieke scholen zullen in september de nieuwe vertaling van het Onze Vader al aanleren.

"De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling," zei bisschop Jan Liesen, referent van de liturgie.

"Je krijgt dat in het buitenland niet uitgelegd, dat twee kleine landen verschillende versies van het Onze Vader gebruiken. Vanuit de wereldkerk bekeken, was het al langer een vraag om tot een gezamenlijke tekst te komen," beweerde Joris Polfliet, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.

In de nieuwe vertaling zijn niet alleen taalkundige aanpassingen gebeurd (voorbeeld: 'Uw naam worde geheiligd', in plaats van 'geheiligd zij Uw naam'), maar ook inhoudelijke (voorbeeld: het woord 'bekoring' is vervangen door 'beproeving').

De besprekingen, om de nieuwe vertaling in de praktijk te brengen, zijn volop aan de gang. De leerpakketten voor het katholiek onderwijs zullen worden aangepast en op grote schaal zal een gebedskaart worden verspreid, die niet alleen zal worden uitgedeeld bij de zondagsvieringen en andere vieringen, maar ook bijvoorbeeld in woon-zorgcentra. Ook katholieke media als 'Tertio' en 'Kerk & Leven' zullen de nodige aandacht besteden aan de wijzigingen. Er is ook een nieuwe toonzetting voor het gezongen Onze Vader.

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader:

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede
op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Dit is de ‘oude’ versie van het Onze Vader in Vlaanderen, en het vetgedrukte duidt de veranderingen aan:

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
geheiligd zij Uw Naam,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede
op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Het wezenlijke verschil is dus, dat je via het gebed aan jouw Vader vraagt om je niet meer op de proef te stellen, in plaats van jou te bekoren. Maar, ons van het Kwade verlossen, bleef onveranderd. Hopelijk willigt Hij vanaf september veel meer gebeden in dan voordien.

Probeer het uit, en laat het ons weten. Beloofd!?

Al decennialang wordt het Onze Vader aan kinderen aangeleerd, die het dan - zelfs als ze tot volwassenen zijn uitgegroeid - als papegaaien napraten en als het ware uit het hoofd afratelen.

Nochtans is het een pracht van een gebed, indien men (1) begrijpt wat de woorden precies inhouden, en (2) weet hoe een mens zou moeten bidden.

Maar, geloof me of niet: zelfs priesters, bisschoppen, kardinalen en pausen weten het niet - gewoonweg omdat het begrijpen en weten iets 'onmenselijks' is. Maar dit is gesprekstof voor de zogenaamde eclecticus. Of, denk je dat er mensen zijn, die willen weten, begrijpen, en het in de praktijk daadwerkelijk zullen toepassen?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht