ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Geomantie, of Geomantiek: een oude methode om de toekomst trachten te voorspellen

Geomantie, of Geomantiek, was indertijd een studieonderdeel bij de Hermetic Order of the Golden Dawn.
door Tsenne Kikke - donderdag 13 september 2012 12:13

Geomantie, of Geomantiek, afgeleid van het Griekse 'geo', dat' aarde' betekent, en 'manteia' dat voor 'waarzeggerij' staat, is traditioneel verbonden met een methode om de toekomst te voorspellen - of, gelijk aan het raadplegen van een orakel, waarbij markeringen, die iemand in het zand maakt, geïnterpreteerd worden.

In sommige delen van Afrika bestaat de traditionele vorm van geomantie er uit om, via het werpen van een handvol aarde, patronen te interpreteren van het neergevallen zand. Het doet ons zo'n beetje denken aan het werpen van runenstokjes, of de duizenbladstelen bij de I Tjing. Varianten hierop zijn het gedrag van een insect of muis gadeslaan als 'vertegenwoordiger van de wereld van de aardgeest', en één van de oudste vormen van geomantie die in West-Afrika ontstond.

In China brengt de waarzegger zich in een trance en begint dan willekeurige strepen te trekken op de grond, die dan geïnterpreteerd worden door een helper.

In Korea werd deze praktijk gepopulariseerd door de boeddhistische monnik Toson. In Korea bestaat de kunst van de geomantie er uit om de topografie van een landschap te interpreteren, om van daaruit toekomstige gebeurtenissen te kunnen voorspellen. Deze beoefenaar van geomantie werd, bijvoorbeeld, ook geraadpleegd in geval van een verhuis.

Geomantie was in de 19e eeuw ook een verplicht studieonderdeel bij de 'Hermetic Order of the Golden Dawn'; een magische orde, waarvan de magiër Aleister Crowley lid was.

In de 19e eeuw vertaalden christelijke missionarissen ook Feng Shui als een vorm van geomantie. Maar dat was niet correct naar het schijnt. Na de introductie in Westerse landen gingen veel westerlingen Feng Shui beschouwen als een vorm van geomantie, die enkel en alleen tot doel had de juiste plaats van meubels, of boeddhistische amuletten in een huis vast te stellen.

Om geomantie te beoefenen heb je een zandgrond nodig, een zandbak volstaat, en een stokje waarmee je in dat zand prikt. Dat putjes prikken in het zand kun je natuurlijk ook doen met potlood en papier. Je zet daarbij zonder bewust te tellen een aantal stippen op een rij, en je maakt op die manier vier rijen onder elkaar.

Elke rij bestaat uit een even of oneven aantal puntjes - of putjes - en dat noteer je op deze manier: O O voor even en vrouwelijk/passief - en, O voor oneven en mannelijk/actief. Jazeker, Pythagoras zei het al en ook de oude Chinese filosofen dachten het: oneven getallen zijn autonoom en mannelijk, even getallen zijn deelbaar door 2 en vrouwelijk.

Dit herhaal je tot je vier rijen hebt. Als je klaar bent, heb je een figuur gevormd, die een antwoord op je vraag oplevert volgens de regels van de geomantie. Voorbeeld:

O O
O O
O
O


In bovenstaand geval levert het de figuur 'Fortuna Major' op, wat groot geluk, kracht en veel succes betekent in wat men onderneemt. Astrologische gezien, wordt het met het dierenriemteken Leeuw geassocieerd, met de goden Apollo en Jupiter en met de engelen Michael en Verchiel.

De figuren die men in de geomantie verkrijgt, doen ons dan weer denken aan de trigrammen en hexagrammen van de I Tjing.

Elke figuur is dus uit vier lijnen samengesteld, en elke lijn bestaat uit één of twee punten. Elke lijn staat ook voor één van de vier elementen, zijnde: vuur, lucht, water en aarde. Indien zo'n lijn één enkel punt bevat, wil dat zeggen dat deze lijn actief is. Wanneer er in zo'n lijn twee punten staan, dan is het element passief.

Maar, vooraleer je aan dit eindresultaat komt, moet je wel eerst iets anders doen. Onderstaand afbeelding en bijgevoegde tekst maakt alles veel duidelijker...Omdat er vier lijnen zijn, en omdat elke lijn slechts actief of passief kan zijn, zijn er 2 tot de vierde macht, of 16 verschillende figuren mogelijk. De verschillende combinaties van elementen geven de verschillende representaties, of manifestaties van de energiewaarde van het verkregen figuur weer. Daarna volgt de interpretatie.

Bron: Wikipedia, et cetera.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier ervaringen opgedaan met geomantie? Of, weet je er iets meer over te schrijven? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Stel je interesse in reclame en naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


sentinel Gepost op: 21/04/2017 12:48:38
sentinel

sentinel Gepost op: 21/04/2017 12:51:20
sentinel

Tja, niet 'Angelus' is hier de 'auteur', tenzij zijn minimale wijzigingen van het origineel op WIkipedia dit zouden rechtvaardigen. Ik heb het namelijk zelf gescrheven en kan het dus weten. Bronvermelding ontbreekt hier.


Tsenne Kikke Gepost op: 21/04/2017 17:44:39
Tsenne Kikke

Dag Sentinel: het is alsof je niets anders te doen hebt dan om op alles wat er op Encyclopedia Spiritualia staat bronvermeldingen aan toe te voegen. In andere encyclopedieën, waaronder de Britannica, worden ook niet altijd de bronnen vermeld ('k heb het over de gedrukte versies), net als al deze woorden, die je in elke woordenboek kunt terugvinden.

Zelf geschreven?... :-) Van waaruit had jij het dan gekopieerd? Of, ben je zo 'origineel'?... Nu zeg ik niet dat je naast een muggenzifter ook nog eens een egotripper bent, want de tekst over Geomantie vindt je - net al de meeste andere teksten - grotendeels op Wikipedia terug. En ja, ik heb er - via andere bronnen - interessantere zaken aan toegevoegd. Kan je ze voor mij even opzoeken? :-)

Nu heb ik wel enkele dingen van jouw hand gelezen, en kan ik er gerust van zeggen dat ik er niets van zou willen overnemen, gewoonweg omdat de inhoud ervan meestal niet met de werkelijkheid strookt. Bijvoorbeeld: over de allegorie van Plato's Grot schreef je: "De gelijkenis vertelt hij als volgt. Stel je de situatie voor van iemand die gevangen zit in een grot, met zijn rug gekeerd naar het vuur. Hij is zich van het bestaan van de gang achter hem niet bewust, want hij zit zodanig vastgeketend dat hij alleen maar voor zich uit kan kijken..." :-) Kortom: dat schreef Plato niet; integendeel! Hij kan niet vooruit kijken, maar enkel en alleen het hoofd omdraaien...

Het voordeel van de Spiritualia website is, dat eenieder er een commentaar aan kan toevoegen, hetgeen op jouw website niet het geval is, want geheel onderaan plaatste je: "Je hebt geen toestemming om opmerkingen toe te voegen." :-)  Voelt veilig aan, hé! :-)

Och beste Sentinel, ik snap dat je als mens heel veel aandacht nodig hebt, en hopelijk heb je je kostelijk geamuseerd om voor de zoveelste maal naar het feit te verwijzen dat de bronvermelding ontbreekt. Weet dus nu al dat, omdat het over een 'encyclopedie' gaat, heel veel zaken uit Wikipedia werden geplukt. Bespaar je dus al die waardeloze moeite, en bovendien voeg je er als criticus/afbreker/vernietiger geen meerwaarde aan toe.

Meerwaarde! Dat is wat de lezer wenst te lezen: geen pietluttige opmerkingen. Met dat kinderlijk gedrag zou je enkel en alleen kinderboeken moeten schrijven ('k weet dat je dat al hebt gedaan). Stop dus aub met al die negatieve reclame over jezelf te blijven publiceren: je maakt er geen vrienden mee.. :-)

Of, schrijf eens iets waar volwassenen écht iets aan hebben... Iets opbouwends, bedoel ik. Ben je daartoe in staat?


Tsenne Kikke Gepost op: 21/04/2017 19:24:30
Tsenne Kikke

Correctie: De geketende kan wel degelijk vooruit kijken - maar, als hij de vlammen van de fakkels en de daardoor afgeworpen schaduwen wenst te zien, moet hij het hoofd omdraaien... :-)


sentinel Gepost op: 22/04/2017 11:16:20
sentinel

Merkwaardige, en onthullende reactie.

Ik schrijf inderdaad, op basis van degelijke bronnen, originele teksten, waardoor je vraag meteen beantwoord is of ik in staat ben om zelf iets opbouwends bij te dragen.

Dat je het kinderachtig vindt dat iemand zich stoort aan plagiaat, is wel bijzonder origineel. Ik amuseer me evenmin 'kostelijk' omdat ik mijn teksten overal op internet gekopieerd zie.

Al met al, beste Angelus,: geen wijze reactie voor een spiritueel ingesteld mens. Mijn advies is om een ietsie pietsie kritischer te worden bij het plaatsen van teksten, en om bronvermelding verplicht te maken. Wie weet kan Spiritualia dan wel uitgroeien tot een interessant platform. 


Tsenne Kikke Gepost op: 22/04/2017 15:56:25
Tsenne Kikke

Dag Sentinel: je geeft maar niet op, hé! :-) Hoe 'origineel' kan een tekst over Geomantiek zijn; wetende; dat elke auteur zaken van anderen kopieert? Toegegeven: ikzelf haalde - wat Encyclopedia Spiritualia betreft - heel veel zaken uit Wikipedia, en die toegeving zou al moeten volstaan. Anderzijds vind ik nergens, maar ook nergens, de vermelding dat mijn tekst over Geomantie van jouw hand zou zijn.

En ja: ik ben 'spiritueel' ingesteld, en waarom zou ik me dan ten opzichte van menstypen van jouw  niveau anders moeten gedragen?... Maar, wat versta jij daaronder? Op Wikipedia lezen we, onder andere: "Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn 'spiritus') betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring."

Nog kritischer worden? Eveneens met mensen zoals jij als ik die lijn doortrek? Graag gedaan! :-) En, volgens mij is Spiritualia reeds een interessant platform: vraag het maar aan de tientallen duizenden unieke bezoekers van iedere maand.

Tot besluit: in elk geval heb ik jouw boodschap begrepen, en vooraleer ik ooit iets van jouw hand op deze website zou willen plaatsen, zal ik wel eerst aan jou de toelating vragen. :)

 


sentinel Gepost op: 22/04/2017 18:24:21
sentinel

Je mist het punt volkomen. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat ik of schrijver X het heeft geschreven, wel dat je niet zomaar teksten van WIkipedia of Wikibooks kunt kopiëfren zonder je artikel op Spiritualia eveneens vrij te geven onder dezelfde licentie CC-BY-SA. Hier kun je een en ander lezen over deze kwestie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Help:Wikipedia_citeren

Eenvoudig gesteld: je mag je naam niet als 'auteur' zetten onder een tekst die onder deze licentie is vrijgegeven. Ik hoop dat het nu duidelijk is. Praktisch: het volstaat om te vermelden dat Wikipedia of een andere website met een artikel dat werd vrijgegeven onder een commons-licentie geheel of gedeeltelijk de bron is.

Jullie zijn overigens niet de enige die 'vergeten' de bron te vermelden, een m.i. respectloze praktijk tegenover alle schrijvers die zo belangeloos artikels hebben geleverd en er hun kostbare tijd hebben ingestioken. 

 

 


Tsenne Kikke Gepost op: 22/04/2017 19:03:17
Tsenne Kikke

Oké, boodschap begrepen..., schreef ik al. Ga je nu alsjeblieft ophouden door van dat kinderachtig stokpaardje af te stappen? Geen lezer heeft hier iets aan. Stop dus met die aandachttrekkerij en het muggenziften. Besef je nu écht niet wat een vervelende zagevent jij kunt zijn? Of, val al de anderen lastig die de bron niet hadden vermeld. Amuseer jezelf daarmee, maar stop met dat zinloos geschrijf op deze website, dat een interessant platform is, en jouw inbreng kan missen als de pest :-) Anders gezegd: bezoek andere websites... Hopelijk lees ik dus niets meer van jouw hand. :-) Of, wil je daarenboven altijd het laatste woord hebben???

Voor eeuwig en altijd: Bye, bye, en laat ons met rust of, ik pak jouw emmertjes en schupjes af, en verwijder jou uit de zandbak. :)


sentinel Gepost op: 22/04/2017 19:49:20
sentinel

Als je er genoegen mee neemt om een van de vele spiegelsites te zijn van WIkipedia, dan ben je goed bezig. Bedankt voor de toelichtingen. Ik weet nu genoeg. 


Tsenne Kikke Gepost op: 22/04/2017 20:20:21
Tsenne Kikke

OEF! Het heeft wel lang geduurd, ... maar eindelijk kwam je dan toch tot het besef dat je véél meer weet dan genoeg. En, genoeg is genoeg...! Bye, Bye! :-)


Tsenne Kikke Gepost op: 23/04/2017 20:27:19
Tsenne Kikke

Nawoord: Ik dacht dat ik hem volledig was kwijtgespeeld, maar niets was minder waar. Enkele minuten nadat ik bovenstaand berichtje naar hem stuurde, veranderde hij zijn profielgegevens, en wel op een manier eigen aan zijn menstype. Anders gezegd: een valse naam, vals adres, valse geboortegegevens, waardoor hij plotseling 10 jaar ouder werd. Daarna logde hij naar het schijnt nog meermaals in. Omdat hij mijn teksten zó interessant vind? Of, om middelen te vinden om extra schade toe te dienen? 'k Weet het niet.

Hijzelf kan er niets aan verhelpen, maar zo'n quantité négligeable menstype loopt onvermijdelijk met kwaadaardige bedoelingen rond, en om die reden heb ik aan de webbeheerder gevraagd hem te verwijderen. Voorkomen is beter dan achteraf dingen trachten te genezen. Natuurlijk kan hij met een nieuwe profielvervalsing opnieuw inloggen - want, het is een man die niet snel opgeeft, en niet weet hoe hij moet loslaten van zodra hij iets met zijn tanden vastklemt.

Misschien iets te maken met één van zijn vele namen en pseudoniemen? Naast 'julien', 'juulz', 'jules, 'sentinel', en zo meer, gebruikt hij ook het Latijnse 'perdurabo', dat in "Ik zal tot het einde blijven volhouden' kan worden vertaald: een magische naam, die de magiër Aleister Crowley aan zichzelf toebedeelde toen hij in de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad werd geïntroduceerd.

Moest Crowley nog leven, en het aan de weet komen, hij zou die plagiaatpleger 'sentinel' een stamp onder zijn achterwerk hebben gegeven, gegarandeerd. :-)


jeegee Gepost op: 18/09/2017 13:09:50
jeegee

Ik log even in onder een andere account omdat Sentinel blijknaar monddood is gemaakt (?) 

Het gaat om het volgende:

Ik besef dat dit slechts een blog is en dat de inhoud van een blog vaak met een korreltje zout dient te worden genomen. Ik ben het ook gewend dat mensen mijn artikels kopiëren en de bron 'vergeten' te vermelden. Misschien moet ik dat maar als een eerbetoon opvatten. Dat iemand als reactie op mijn beleefd verzoek tot bronvermelding begint te schelden is ook iets dat je op een forum of blog kunt verwachten. Ik vraag me wel af of Dimischool in zijn bloggedeelte laster of op de persoon gespeelde insinuaties wil toelaten. Zeker wanneer het gaat om het vrijgeven van persoonlijke informatie zoals in het vorige bericht.

Graag een reactie van de verantwoordelijken, met het dringende verzoek tot onmiddellijke verwijdering van laster en schending van privacy.


Tsenne Kikke Gepost op: 18/09/2017 21:41:25
Tsenne Kikke

Monddood gemaakt? Je weet niet waarom? Het bovenstaande niet gelezen?

Wel werd er kennis genomen van jouw talrijke commentaren, evenals van jouw verscheide e-mails. Wie of wat je bent, weet geen lezer, omdat jouw ware naam nooit werd vermeld. Er werd enkel en alleen gereageerd op jouw talrijke aliassen, die beweren dat jij de originele auteur van al het bovenstaande bent.

Niemand zegt dat je een leugenaar bent, maar op Wikipedia vinden we geen spoor van jouw gegevens... En, zelfs indien er enkele woorden van jouw hand zijn... - een iets, waaraan dus sterk wordt getwijfeld - ... van waaruit heb jij ze gekopieerd? Of, komen ze daadwerkelijk uit jouw brein? :-)

En nogmaals: kan je aub andere websites bezoeken? Geen mens heeft een boodschap aan al jouw vitterig geschrijf. Danke!


Gepost op: 19/09/2017 9:53:32

Zo kan het ook. Gladweg blijven ontkennen dat je plagiaat pleegt en de rollen omdraaien. Ik vind het overigens prachtig wanneer mijn onder CC-By-Sa vrijgegeven teksten gebruikt worden; alleen is het niet netjes om je eigen naam onder die gekopieerde artikels te zetten. De bronvermelding is overigens nog steeds niet in orde. Het volstata niet om er 'Wikipedia' bij te zetten. Er moet een link leggen naar het artikel (op WIkipedia, Wikibooks) dat je hebt gekopieerd of aangepast. 


Gepost op: 19/09/2017 10:22:39

Een voorbeeldje voor dit artikel:

“Bronvermelding: Deze tekst komt oorspronkelijk van het Wikipedia-artikel Geomantiek. Deze tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen.


De hele tekst vind je hier. https://nl.wikipedia.org/wiki/Help:Wikipedia_citeren

 

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht