ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over de hedendaagse jeugd: de Toekomst van morgen

Het dalende onderwijsniveau in België is niet uniek, integendeel.
door Tsenne Kikke - woensdag 6 december 2023 18:36

'Programme for International Student Assessment' (PISA) is een internationaal vergelijkend onderzoek op initiatief van de 'Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling' (OESO). PISA test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich bevinden in het onderwijssysteem. Naast een test krijgen de leerlingen ook een vragenlijst. De schooldirectie vult ook een vragenlijst in.

Het OESO-gemiddelde daalt en de meeste Europese landen doen het slechter dan in het verleden. Anders gezegd: het dalende onderwijsniveau in België is niet uniek, integendeel.

Voor PISA 2022 werden testen afgenomen bij een representatieve steekproef van 4.714 leerlingen uit 172 Vlaamse scholen. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2006 en die dus meer dan tien jaar geleden gestart zijn in het Vlaamse onderwijs.

Nooit scoorden Vlaamse leerlingen zo slecht, en ze gaan nog sneller achteruit dan in andere landen. Ze zijn er volgens de resultaten van het nieuwe PISA-onderzoek zowel voor wiskunde, lezen als wetenschappen significant op achteruitgegaan. Minder leerlingen halen het basisniveau, het aantal toppresteerders in ons onderwijs neemt af - en, het aantal laagpresteerders neemt toe. Nooit eerder scoorden ze slechter. Maar, in Nederland is de dalende trend wat lezen en wetenschappen betreft nog sterker dan in Vlaanderen.

Het onderzoek brengt ook de achtergrond van scholieren in rekening. De thuissituatie speelt nog steeds een bepalende rol. Van de laagpresteerders op wiskunde komt bijvoorbeeld maar 9 procent uit de meest bevoorrechte gezinnen, tegenover 41 procent uit meest benadeelde gezinnen.

Leerlingen met een migratieachtergrond presteren gemiddeld slechter dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Vlaanderen behoort tot de groep landen met het grootste verschil tussen autochtone leerlingen en tweede generatie leerlingen met een migratieachtergrond. Opvallend: het niveau van kinderen met een migratieachtergrond voor wiskunde is bijvoorbeeld lager, maar is tegenover 10 jaar geleden wel gestegen. Dat in tegenstelling tot bij de autochtone leerlingen.

De onderzoekers wijzen ook op het belang van de thuistaal. Leerlingen die thuis Nederlands spreken, presteren beter. Spreken ze thuis geen Nederlands, dan daalt hun score, zelfs voor het vak wiskunde.

De achteruitgang is in alle onderwijsvormen te voelen: zowel in het ASO als in het TSO, BSO en KSO. De daling is telkens scherper dan gemiddeld binnen de 81 landen van de OESO die aan het grootschalige onderzoek deelnemen. Voor wiskunde zitten we volgens de resultaten van het nieuwe PISA-onderzoek nog nipt bij de top tien, voor lezen en wetenschappen zijn we op wereldvlak afgegleden naar de middenmoot. Er zijn slechts vier landen waar de resultaten voor wetenschappen en voor lezen nog sterker zijn gedaald, namelijk: Nederland, Finland, IJsland en Griekenland.

Afsluiten doen we met een positieve noot. Het welbevinden van de Vlaamse leerling lijkt er op vooruit te gaan. Het aantal spijbelaars ligt zeer laag en iets minder leerlingen geven aan dat ze gepest worden. En, Vlaanderen doet het beter dan België en Nederland...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En, voel jij je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik dan op deze link. Alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Indien je zo'n (bak)steentje bijdraagt, ook eventueel via een aankoop of een Zoek&Vind abonnement, mogen we jouw naam hieronder publiceren? Laat het ons weten! -

Ook kan je dus in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog ...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie… 
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie.

Interesse in Kabbala en de Boom des Levens?

Pssst! Jij, ja jij! Leren werken met Runen?… De handleiding is beschikbaar!

En, dan hebben we nog een 400-tal sterk afgeprijsde boeken!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht