ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zelfkennis

Zelfkennis heeft tegenwoordig zeer vele betekenissen. In wezen duidt het op 'het kennen van het Zelf'; een Zelf, in de betekenis van 'Ware Ik'. Maar, omdat 99,99% van de mensheid dit begrip niet kent en vergroeid is met het lichaam, lezen we op Wikipedia, dat Zelfkennis een begrip is dat eerder is gebaseerd op de Persoonlijkheidsleer - dat, vanuit fysiek standpunt, natuurlijk ook een kennen van het zelf is.

Over Persoonlijkheidsleer vind je heel veel op het internet. Verder staat er op Wikipedia het volgende over het onderwerp Zelfkennis afgedrukt...

Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken. Het wordt ook wel 'intra-persoonlijke intelligentie' genoemd. Anderzijds is het een feit dat volledige en betrouwbare zelfkennis slechts dankzij de omgang met anderen verkregen kan worden. Ieder persoon heeft in zijn persoonlijkheid facetten die hij alleen in contact met anderen - dus in sociale situaties - kan leren kennen.

Zelfkennis heeft ook raakvlakken met het autobiografisch geheugen; het geheugen voor feiten en gebeurtenissen uit de eigen levensgeschiedenis.

In het algemeen wordt aan zelfkennis maatschappelijke betekenis gehecht doordat het interactie met medemensen soepeler maakt. Iemand met weinig zelfkennis maakt, volgens psychologische inzichten, vaak gebruik van projectie om eigenschappen, met name gebreken, bij anderen aan de kaak te stellen die hij zelf heeft zonder dat hij zich daar bewust van is. Ook wordt verondersteld dat iemand die zichzelf beter kent minder onderhevig is aan een kwetsbaar ego.

Zelfkennis is onder meer belangrijk bij strategisch denken: onderhandelingen, bij vecht- en denksporten en voor mensen in een beroep waarin een tegenstander moet worden overtroefd, bijvoorbeeld bij politie en in het leger. Sunzi schreef het volgende over zelfkennis in zijn boek 'De kunst van het oorlogvoeren': "De generaal die zichzelf en zijn tegenstander kent, zal honderd veldslagen winnen. Wie wel zichzelf kent, maar niet de vijand, zal naast elke overwinning een nederlaag lijden. Wie noch zichzelf, noch de vijand kent, zal zeker verliezen".

Het woordje 'Zelfkennis' kan ook op een andere manier worden vertaald. Zo stond er op het Orakel van Delphi de spreuk: 'Gnothi seauton', wat betekent: 'Ken uzelf'. Het is nog steeds één van de bekendste filosofische aforismen en houdt in dat voor het verwerven van ware kennis eerst zelfkennis dient verworven te worden. En deze definitie is dan ook de énige die aanleunt bij de ware betekenis van het woordje 'ZelfKennis' zijnde: 'het kennen van het Zelf'.

- De hoofdvraag van de mens, die aan Ware Zelfkennis doet, is : 'Wie of Wat Ben Ik?', omdat hij zich sterk bewust is dat hij geen één is van al zijn tientallen of honderdtallen persoonlijkheden. Weet daarbij, dat persoonlijkheid afgeleid is van 'persona', dat 'masker' betekent; een iets, waar zeer veel mensen de neiging hebben zichzelf mee te vergroeien.

Organisaties gespecialiseerd in zelfkennis


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens - (Niel, )
School voor Ontwikkeling van De Innerlijke Mens stelt zich tot doel, buiten elke politieke of religieuze strekking, om de achtergronden van het leven op aarde, het wezen van de mens en zijn plaats in de kosmos te bestuderen.
School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens - (Niel, )
School voor Ontwikkeling van De Innerlijke Mens stelt zich tot doel, buiten elke politieke of religieuze strekking, om de achtergronden van het leven op aarde, het wezen van de mens en zijn plaats in de kosmos te bestuderen.
  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in zelfkennis op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over zelfkennis


Het verstrooide brein - ADD begrijpen en helen
Het verstrooide brein - ADD begrijpen en helen
Gabor Maté
10/10
Het Enneagram
Het Enneagram
Richard Rohr & Andreas Ebert
9/10
Het begin van het Nu
Het begin van het Nu
Jeff Foster
1/10
De grote geheimen
De grote geheimen
Deepak Chopra
10/10
Ennea wil aandacht
Ennea wil aandacht
Monique Schouten
4/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht