ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De grote geheimen

Originele titel: The book of secrets

Deepak Chopra

De grote geheimen Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: 390 gram
Aantal Pagina's: 285
ISBN: 90-215-4784-8
ISBN-13: 978-90-215-4784-8
Categorie: Zelfkennis
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


In het dagelijks leven werk je op een kantoor, ben je een vader of moeder, echtgenoot of echtgenote. Maar je verlang meer, los van uiterlijke zaken als geld, status en veiligheid. Het is een innerlijk verlangen naar zinvolheid, naar een einde aan ons lijden en naar antwoorden op de mysteries van liefde, dood, God, de ziel, goed en kwaad. Als je een oppervlakkig leven leidt, zul je deze vragen nooit kunnen beantwoorden. Je kunt je diepste honger alleen bevredigen door de verborgen dimensies in jezelf op te sporen. Deepak Chopra helpt daarbij. Hij heeft de vijftien belangrijkste geheimen prijs die uiteindelijk leiden naar het antwoord op de vragen: = Wie ben ik? - Waar kom ik vandaan? - Waarom ben ik hier? Wanneer je je de antwoorden op bovenstaande vragen eigen hebt gemaakt, zul je tot een tweede geboorte komen, waarna je nog steeds gedachten en gevoelens hebt, maar die zullen slechts zachte impulsen zijn die als een kabbelende rimpeling komen en gaan zonder de oceaan van het zijn te verstoren.

Uittreksel


Blz. 9: Het openslaan van De grote geheimen

De grootste honger in het leven is niet die naar voedsel, geld, succes, status, veiligheid, seks of liefde van het andere geslacht. Telkens opnieuw weten mensen hun honger naar deze dingen te stillen, om er vervolgens achter te komen dat ze nog altijd ontevreden zijn - ja, zelfs nog ontevredener dan in het begin. De grootste honger in het leven betreft een geheim dat alleen wordt onthuld als de zoeker bereid is een verborgen deel van het zelf te ontsluiten. In de oude wijsheidstradities is deze queeste wel vergeleken met het duiken in zee op zoek naar de mooiste parel op aarde, een poëtische manier om duidelijk te maken dat je voorbij de ondiepten moet gaan, diep in jezelf moet afdalen en geduldig moet zoeken tot deze parel van onschatbare waarde is gevonden.

De parel wordt ook wel essentie, adem van God, levenswater of heilige nectar genoemd - benamingen voor iets wat wij in onze meer prozaïsche, wetenschappelijke tijd simpelweg transformatie zouden noemen. Transformatie betekent een radicale verandering van vorm, zoals wanneer een rups in een vlinder verandert. In menselijke termen houdt het in dat angst, agressie, twijfel, onzekerheid, haat en leegte in hun tegengestelden worden omgezet. Is dit werkelijk haalbaar? Eén ding weten we zeker: de onzichtbare honger die aan de menselijke ziel knaagt, heeft niets te maken met uiterlijke zaken zo¬als geld, status en veiligheid. Het is een innerlijk verlangen, een innerlijke honger naar zinvolheid, naar een einde aan ons lijden en naar antwoorden op de mysteries van liefde, dood, God, de ziel, goed en kwaad. Als we een oppervlakkig leven leiden, zullen we deze vragen nooit kunnen beantwoorden en nooit de behoeften kunnen bevredigen die ons ertoe aanzetten deze vragen te stellen.

Je kunt je diepste honger alleen bevredigen door de verborgen dimensies in jezelf op te sporen.

Deze hunkering naar kennis is na de opkomst van de wetenschap niet afgenomen, hoezeer je dat ook zou verwachten. Integendeel, zij is juist intenser geworden. Er liggen geen nieuwe feiten over de verborgen dimensies van het leven op ons te wachten. Het heeft geen zin nog meer CAT-scans van patiënten met een bijna-doodervaring te bestuderen, of nog meer MRI'S te maken van diep in meditatie verzonken yogi's. Dit soort experimenten heeft zijn diensten bewezen. We kunnen er zeker van zijn dat het bewustzijn gaat waar het wil, en dat het menselijk brein volgt. Onze zenuwcellen zijn in staat de meest verheven spirituele ervaringen te registreren. En toch weten jij en ik in bepaalde opzichten minder af van het levensmysterie dan onze voorvaderen.

Wij leven in het tijdperk van de jonge hersenen. De hersenschors is de laatste paar duizend jaar enorm in omvang toegenomen en heeft de oude, instinctieve hersenen inmiddels in de schaduw gesteld. De hersenschors wordt vaak het nieuwe brein genoemd, maar we moeten niet vergeten dat het oude brein het in de mens miljoenen jaren voor het zeggen heeft gehad, en bij de meeste levende wezens is dat nog steeds zo. De oude hersenen kunnen geen ideeën te voorschijn toveren en niet lezen. Maar ze bezitten wel het vermogen om te voelen en, nog belangrijker, om te zijn. De oude hersenen deden in onze voorouders het besef opbloeien dat er overal in de natuur een mysterieuze aanwezigheid is.

Ook jouw leven wordt door die aanwezigheid, die in ieder deeltje van de schepping te vinden is, overgoten. Jij bent een boek vol geheimen dat erop wacht geopend te worden, hoewel je waarschijnlijk op een geheel andere manier naar jezelf kijkt. In het dagelijks leven ben je iemand die op kantoor werkt, een vader of moeder, echtgenoot of echtgenote, een consument die al winkelend op zoek is naar iets nieuws, iemand in de schouwburg, vol ongeduld wachtend op de volgende episode van vermaak.

Als je in je leven de waarheid van één werkelijkheid belichaamt, zal ieder geheim zichzelf moeiteloos openbaren.

Het komt neer op de eeuwenoude keuze tussen afscheiding en eenheid. Wil je versplinterd en in conflict zijn, verscheurd worden door de eeuwige krachten van licht en duisternis? Of laat je de afzondering achter je en stap je in heelheid? Je bent een schepsel dat handelt, denkt en voelt. Spiritualiteit is de kracht die deze drie tot één werkelijkheid samensmeedt. Het is niet zo dat het denken over het gevoel heerst. Het gevoel verzet zich niet koppig tegen het hogere brein; we kunnen alleen handelen wanneer zowel het denken als het gevoel zegt: 'Dit klopt.' De ene werkelijkheid is geest, en het leven aan de oppervlakte is niet meer dan een maskerade die ons ervan weerhoudt dat wat echt is te ontdekken. Duizend jaar geleden zou dit absoluut geen punt van discussie zijn geweest. De geest werd alom als de ware bron van het leven geaccepteerd. Vandaag de dag moeten we leren met een frisse blik naar het mysterie van het bestaan te kijken. Wij, trotse kinderen van wetenschap en ratio, hebben onszelf tot weeskinderen van de wijsheid gemaakt.

Dit boek dient een tweeledig doel. In de eerste plaats dient het je ervan te overtuigen dat de verborgen dimensies van het leven daadwerkelijk een geheim in zich dragen. Ten tweede moet het je de pas¬sie en de toewijding bieden die nodig zijn om die verborgen dimensies te bereiken. Het is niet zo dat je dit project kunt uitstellen tot het moment dat je er klaar voor bent. Je bent er al klaar voor sinds de dag dat je vergat te vragen wie je bent en waarom je hier bent. In het leven worden ons voortdurend ervaringen aangereikt waarmee we transformatie tot werkelijkheid kunnen maken. Jammer genoeg sluiten de meesten van ons zich daarvoor af. Ons leven is eigenlijk een constante stroom van openbaringen, ware het niet dat we ons tot het uiterste inspannen om ze te ontkennen, te onderdrukken en te betwijfelen.

Uiteindelijk gaat het erom dat je gelooft dat je leven de moeite van het onderzoeken waard is en dat je daar al je passie en toewijding voor nodig hebt. Door talloze terloopse, onbewuste besluiten is het boek der geheimen tot nu toe gesloten gebleven. Er is maar een moment voor nodig om het weer open te slaan.

'Vraag, en u zal gegeven worden, klop en de deur zal voor u worden geopend.' Deze passage uit het Nieuwe Testament neem ik letterlijk. Het is echt zo eenvoudig. Ieder levensgeheim zal je geopenbaard worden wanneer je oprecht zegt: Ik moet weten. Ik kan niet meer wachten, geen moment meer. De Boeddha, mediterend onder de bodhiboom, en Jezus, worstelend met de demonen in de woestijn, staan symbool voor de dramatiek van de ziel waartoe ook jij bent voorbestemd. Twijfel hier nooit aan: jij bent het meest waardevolle wezen op deze wereld. Immers, op het niveau van de ziel ben jij de wereld. Je hoeft het recht om te weten niet te verwerven. Wat je nu denkt, voelt of doet kan het begin zijn van het ontrafelen van de diepste spirituele wijsheid, die zuiver en onbelemmerd stroomt, als een bergbeek in de lente. Het zelf kan geheimen niet voor altijd voor zichzelf verborgen houden, hoezeer we daar ook in zijn gaan geloven.

Recensie

door Tsenne Kikke
In 'De grote geheimen' van Deepak Chopra komen de grote vragen aan bod; 'Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarom is er lijden? Wat is leven?'Op zijn eigen wijze beschrijft Chopra deze grote vragen en helpt ons de antwoorden te vinden.

Ik hou van de boeken van Deepak Chopra. Ze zijn doordrongen met verhalen die ertoe doen. Hij weet me te boeien en daardoor koop ik steeds weer de nieuwe boeken die van hem uitkomen. Aan de hand van vijftien geheimen worden we in 'De grote geheimen' steeds weer geprikkeld om naar binnen te kijken. Iets dat langzamerhand in steeds meer managementboeken ook beschreven wordt, denk maar aan 'Theorie U' van Otto Scharmer en de boeken van Peter Senge. Hoewel dit boek van Chopra niet alleen voor de manager is geschreven vormt het wel een boek dat in de boekenkast van managers niet mag ontbreken. Simpel gezegd; 'als dit is waar al je mensen mee bezig zijn, is het slim om zelf ook 'ns naar binnen te kijken'.

Mijn persoonlijk favoriete geheim is het zesde geheim; Loslaten. Chopra geeft aan dat het belangrijk is om iedere ervaring optimaal te ervaren. Hij benoemt hierna hoe we worden belaagd door informatie. Vooral de reclameboodschappen op t.v. en radio. Chopra zegt echter dat het zoeken naar een altijddurende zintuiglijke prikkeling niet het antwoord is, maar dat we ervaringen moeten benaderen op het niveau van zingeving en emotie. Chopra geeft een mooi voorbeeld: 'Stel je even voor dat drie mensen naar een zonsondergang zitten te kijken. De eerste wordt zo in beslag genomen door een zakelijke overeenkomst, dat hij de zonsondergang niet eens opmerkt, ondanks het feit dat zijn netvliezen de fotonen opvangen. De tweede denkt: 'Mooie zonsondergang, ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n mooie heb gezien.' De derde is een kunstenaar die meteen een schets gaat maken van het schouwspel. De verschillen tussen deze drie personen zijn: de eerste zendt niets uit en krijgt ook niets terug; de tweede neemt de zonsondergang waar, maar heeft niet het bewustzijn om iets terug te geven, zijn respons komt voort uit routinematige gedachten; de derde maakt als enige de cirkel rond. Hij laat de zonsondergang op zich inwerken en zet die om in een creatieve respons. Hij stuurt zijn bewustzijn terug de wereld in en geeft daarmee iets.'

Het lezen van de vijftien geheimen vraagt tijd. Tijd om na te denken en om te oefenen. Te oefenen met de opdrachten die in de verschillende hoofdstukken staan. Maar het vraagt ook tijd om eens in stilte na te denken over de dingen die gezegd worden. Al met al een prachtig boek om mee te nemen op vakantie, of te lezen in het weekeinde, even weg van de druk en drukte van het werk. Alle vijftien geheimen dragen een antwoord in zich dat we kunnen gebruiken in ons werk en ons leven. Dus toch een managementboek van Chopra.

- José W. Otte -

Deepak Chopra (1946) is auteur van meer dan 50 boeken, fictie en non-fictie. Zijn boeken over spiritualiteit en gezondheid zijn stuk voor stuk wereldbestsellers en zijn vertaald in meer dan 35 talen. Hij is arts en stamt af van een Indisch artsengeslacht. Chopra verenigt op unieke wijze de oosterse en westerse zienswijze. Time Magazine heeft Deepak Chopra als een van de top 100-helden en iconen van de 20e eeuw benoemd, als 'The poet-prophet of alternative medicine'.

- Mensen stoppen veel energie in weerstand, ontkenning, onderdrukking en vertwijfeling. Als we daarmee zouden stoppen, dan zou het leven een wonder kunnen zijn. De sleutel om de deur te openen naar bewust, liefdevol, vrij en blijmoedig leven ligt in onszelf. Deepak Chopra vertelt ons in dit boek dat het leven een boek van geheimen is, dat klaarligt om geopend te worden. Hij raadt ons aan het leven te zien als een mysterie. Daarbij geeft hij vijftien geheimen prijs die ons kunnen helpen een omslag te maken in ons leven. Na lezing is het volledig begrijpelijk dat dit boek intussen een zevende druk beleeft.

Helder geschreven spiritueel zelfhulpboek. Met beschrijvingen van eigen ervaringen en die van anderen, voorbeelden, (meditatie)oefeningen, testjes en een register. Veel van hetzelfde uit zijn andere werk, maar dan op een andere manier gepresenteerd.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht