ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Visualisatietechnieken

Visualisatietechnieken worden in zeer veel disciplines gebruikt en elke stroming beschikt dan ook over een eigen methode.

- In Fosfenisme, bijvoorbeeld, ook weleens 'werken met Kleurlichtschijven' genoemd, ooit ontwikkeld door de Franse dr. Francis Lefebure (1916 - 1988) en in België gepromoot door DIMschool vzw, is een hulpmiddel om zowel het creatieve denken evenals het geheugen te ontwikkelen en te versterken; ook het zogenaamde ‘derde oog’ kan erdoor worden aangewakkerd. Eveneens mensen met slaapproblemen hebben er veel baat bij.

- Interactive guided imagery (IGI), een integratie van vele therapieën, is een eenvoudige manier om via beelden informatie te krijgen uit het onderbewuste. Men kan er ook de zelfhelende krachten mee aanspreken, enzovoorts.

- In de wereld van de magie wordt er volop gevisualiseerd, niet door te gaan liggen, de ogen te sluiten, te ontspannen om misschien weg te dromen, maar al staande visualiseert men de nodige beelden, teneinde de ermee verbonden energieën aan te roepen. Dit kan zowel een brandende pentagram zijn, die ergens in de ruimte zweeft, maar ook een engel of identiteit, die men tracht op te roepen. Natuurlijk zijn het geen echte engelen, maar wolken van energie, die men zélf via de creatieve verbeeldingswereld vorm geeft.

- Visualisatie kan ook worden gebruikt, niet enkel alleen om de prestatie of gezondheid te verbeteren, maar ook om te kunnen ontspannen en tot meer rust te komen. Via het creëren van mentale beelden, die helpen om de bestaande spanningen te doen wegebben of verdwijnen, komt men tot volledige rust. Zulke beelden kunnen bestaan uit een zonovergoten landschap, een exotisch strand, het zachte klotsen van water tegen een dijkmuur, enzovoorts. Natuurlijk kan men – terwijl men dingen visualiseert - ook luisteren naar wat er op een cd staat, zoals rustgevende geluiden, of aangepaste muziek.

- Dan zijn er nog de innovatieve visualisatietechnieken, die eerder gericht zijn op wetenschappelijk onderzoek in het kunstonderwijs. Door de overweldigende hoeveelheid informatie over nieuwe visualisatietechnieken is het welhaast ondoenlijk om alle bevindingen in deze rubriek af te drukken.

- In sessies van Creatief Denken spelen visualisaties een grote rol. Men leert als het ware het probleem aanschouwen en via visualisatietechnieken leert men uitstijgen om van bovenaf neerkijkend oplossingen te zoeken en te vinden, enzovoorts.

- In Architectuurvisualisaties leert men aan hoe men, met verschillende visualisatietechnieken diverse perspectieven van de architectuur van een onderneming - afgestemd op de gezichtspunten van belanghebbenden - kan weergeven . Dankzij zelfgemaakte visualisaties ondersteunt men zowel de beeldvorming en evenals besluitvorming.

- Visualisatietechnieken zijn prachtige hulpmiddelen bij het werken met kinderen. Of het nu gaat over de een of andere kunstrichting, yoga, ontspanningsoefeningen, persoonlijke groei, of wat dan ook: kinderen zijn erg gevoelig voor visualisatietechnieken, omdat er met hun verbeeldingswereld wordt gewerkt. Vooral werken met Kleurlichtschijven garandeert enorme positieve resultaten.

- Ook in de wereld van de hypnose wordt veelal met visualisatietechnieken gewerkt. Zo kan de hypnotiseur, via iemands verbeelding, de persoon op een strand projecteren, of een roltrap doen afdalen, waarbij de persoon – hoe verder hij afdaalt - dieper en dieper onder hypnose komt, en zo meer.

- In de Alpha Training, ook wel de ‘Silva Mind Control Methode’ genoemd, wordt met visualisatietechnieken gewerkt waarbij men, onder andere, de oude ‘ik’ op een mentaal beeld werpt en daarnaast de nieuwe ‘ik’ bijschildert, of de oude ‘ik’ retoucheert.

- Ook in verschillende religies worden visualisatietechnieken aangewend. Tantra’s, bijvoorbeeld, zijn in de eerste plaats geschriften waarop de Tibetaanse Vajrayána is gebaseerd. In deze geschriften wordt een methode beschreven die het - naar het schijnt -  mogelijk maakt om in korte tijd de boeddha-natuur te realiseren. Niet met behulp van filosofische leerstellingen, maar door ingewikkelde visualisatieoefeningen, die gebruikmaken van tot in detail beschreven goddelijke hiërarchieën.

- Natuurlijk veroorzaken drugs en andere verdovende middelen eveneens beelden, maar net als bij hypnose en andere technieken, hebben we hier te maken met bewustzijnsvernauwing, in plaats van met bewustzijnsverruiming.

Kortom: Er bestaan tientallen verschillende vormen van visualisatietechnieken, maar de meest voorname werden hierboven vermeld.

Organisaties gespecialiseerd in visualisatietechnieken


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in visualisatietechnieken op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht