ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Heldervoelendheid

Iemand die heldervoelendheid beoefent is ofwel een heldervoelende, een medium of een paragnost.

Heldervoelendheid onderscheidt zich van helderhorendheid, helderwetendheid  en helderziendheid omdat men de dingen aanvoelt. Mensen met deze gave worden meestal psychometristen genoemd. Wel dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen iets ‘aanvoelen’ en iets ‘gewaarworden’.

Anders gezegd: gewaarworden is niet gelijk aan aanvoelen, net zoals een gevoel niet gelijk staat staat aan een emotie. In de taal van Gurdjieff uitgedrukt, zouden we het best kunnen vertalen met: aanvoelen geschiedt met het gevoelscentrum, en gewaarworden met het instinctcentrum. Het probleem is wel dat de term 'Heldergewaarworden' nog altijd niet is gekend.

 Ook voorvoelen is een functie van het instinct en behoort dus niet tot heldervoelendheid.

Indien je iemand ziet lijden, bijvoorbeeld, zowel in het echte leven, evenals via beelden op het TV- of witte scherm, dan is men geïdentificeerd en zijn de spiegelneuronen werkzaam.  Men voelt als het ware het verdriet, de smarten, de pijnen, enzovoorts. Wegens het feit dat de prikkels en de uitgezonden chemische stoffen van de hersenen afkomstig zijn, behoort al dat ‘voelen’, of ‘meevoelen’ ook niet tot dit onderwerp. Dit heeft tot gevolg, dat de meeste zaken die hieruit resulteren eerder tot de verbeeldingswereld toebehoren. Maar iemand, die bewust heldervoelend is, kan hiermede rekening houden en zich er niet door laten beïnvloeden.

Kortom: we mogen gerust zeggen dat heldervoelendheid voor een groot deel een synoniem is van psychometrie. Toch is er tussen beide een groot verschil waar te nemen. Daar waar een psychometrist altijd met een voorwerp werkt, zoals een foto, juweel, enzovoorts, kan iemand die over de gave van heldervoelendheid beschikt ook mensen, gebeurtenissen of zaken aanvoelen zonder een voorwerp te moeten vasthouden.

Om meer info over het thema ‘heldervoelendheid’ te verkrijgen, verwijzen we jou naar het thema ‘paragnost’.

Organisaties gespecialiseerd in heldervoelendheid


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in heldervoelendheid op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht