ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bezit elke mens een ziel?… Soul in het Engels: niet Sole!

"Do you have a sole?"…
door Tsenne Kikke - woensdag 16 februari 2022 20:12

Het is de titel van deze blog en het dus niet dat ik aan jou die vraag stel. Tenslotte kan je het onmogelijk weten. Natuurlijk zul je er wel een mening over hebben, maar écht weten doe je niet. In wezen lopen er volgens mij op deze aardbol slechts enkelen rond die het echt zouden kunnen weten.

Ook in filosofieën of leerstellingen van de meer dan 4.200 sekten en godsdiensten moet je niet trachten om er een degelijk antwoord op te vinden - want ook zij, die durven beweren er alles over te weten, spreken elkaar tegen.

In de rubriek 'eclecticus' kan je onder de hoofding 'Zielenleer' het volgende lezen...

Zielenleer kan beschouwd worden als een onderdeel van de psychologie. Tenslotte is het woordje 'psychologie' samengesteld uit het Griekse 'psyché' dat 'ziel' betekent, en 'logos' kan worden vertaald als 'woord', 'gedachte', of als 'rede'. In het woord 'psychologie' zit dus het woordje 'ziel' verscholen.

Natuurlijk bestaat er ook, zoals Carl Gustav Jung (1875 - 1961) het indertijd opmerkte, een psychologie waarin het woordje 'ziel' niet voorkomt, gewoonweg omdat niemand weet of een ziel wel degelijk bestaat. In dat soort van psychologie wordt er dan ook eerder over de 'geest' gesproken, refererend naar het menselijke brein, en dus niet naar geest' in de andere betekenis van dat woord, zijnde: deel uitmakend van het zogenaamde mentaal, of spiritueel lichaam, ook weleens geesteslichaam genoemd; een iets, dat geen enkele mens in zichzelf heeft ontwikkeld. En, ondanks het feit, dat het Engelse woord 'mind' meestal met 'geest' wordt vertaald, heeft die 'mind' eveneens geen enkel uitstaan met 'spirit'.

De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung verwees naar de opkomst van het behaviorisme, een gedragsgerichte stroming, waardoor - volgens hem - het object van de psychologie gereduceerd werd tot het uiterlijk waarneembare en meetbare gedrag van de mens of dier, omdat het innerlijk leven zich niet objectief door wetenschappelijke waarneming zou laten registreren, maar alleen subjectief door introspectie en begrijpen. Niet iedere psycholoog kon zich vinden in dit primaat van het fysieke, waaronder dus Jung.

De zielenleer bestudeert dus alles wat in verband staat met de ziel. Vragen, die daarin kunnen gesteld worden, zijn, onder andere: 'Heeft alles ziel?' - 'Heeft elke mens een ziel?' - 'Zo ja, hoe komt een mens daar effectief mee in contact?' - 'Is er een relatie tussen ziel en animisme?' - 'Wat is het wezenlijke verschil tussen ziel, geest, lichaam, bewustzijn, essentie, ware ik, enzovoorts? '-  en, natuurlijk kunnen thema's, zoals wedergeboorte, leven aan gene zijde en reïncarnatie erin aan bod komen.

Ook het woord 'animisme' zou afgeleid zijn van het Latijnse 'anima', zijnde: het vrouwelijke deel van de menselijke psyché, dat voor sommigen eveneens 'geest' of 'ziel' betekent. Weet, dat het Latijnse 'anima' zowel 'adem', evenals 'leven', alsook 'geest' kan betekenen. 'Spirit' in het Engels, dat dan alweer - zoals hierboven vermeld - eerder als 'ziel' wordt vertaald in plaats van met het woordje 'geest' - doch, ditmaal wel in de betekenis van een onstoffelijk wezen.

Animisme is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen existeren in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen, zoals donder en geografische dingen, waaronder bergen en rivieren. Animisme wijst verder ook bezieling toe aan abstracte concepten zoals woorden, eigennamen of metaforen uit de mythologie. Maar, uit deze woorden kunnen we gerust afleiden dat er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de termen 'ziel' en 'bezieling'.

Anders gezegd: alles is bezield. Dit geldt zowel voor een planeet, ster, kiezelsteen, boom, bloem, plant, dier, en mens. Maar over een persoonlijke ziel beschikken, is iets totaal anders. Volgende de leerstellingen van Gurdjieff, bijvoorbeeld, moet een ziel worden verworven. Om die reden bestonden er indertijd speciale yogi scholen voor, kloosters, en zo meer, maar enkel en alleen bestemd voor mensen met een zogenaamde 'innerlijke roeping'.

In de loop van de Europese geschiedenis hebben filosofen, zoals Plato, Aristoteles en Thomas van Aquino, de mogelijkheid overwogen van het bestaan van een ziel bij mensen, dieren en planten. Religies, waarin animisme voorkomt, behoren meestal tot volksgeloof of etnische religies, zoals: sjamanisme, shinto of bepaalde stromingen binnen het hindoeïsme.

Animisme is eigenlijk geen religie op zichzelf, maar een kenmerk van vele religies ter wereld, zoals het sjamanisme, maar ook van polytheïstische en monotheïstische godsdiensten. Animisme is, gezien vanuit het perspectief van monotheïstische godsdiensten zoals het christendom, een natuurlijke of natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering het belangrijkst zijn.

Een animist gelooft, bijvoorbeeld, in het bestaan van goede en kwade geesten, die kunnen huizen in onder meer bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen. De geesten moeten goed gestemd worden door hun offers te brengen, het houden van rituelen, rituele dansen en het houden van taboeregels. Animisme doordrenkt het hele leven van de aanhangers ervan.

De marapu-religie op het Indonesische eiland Soemba, bijvoorbeeld, wordt gerekend tot één van de zeer vele animistische religies. Significante aantallen animisten worden tegenwoordig aangetroffen in landen als Zambia, de Democratische Republiek Congo, Senegal, Bangladesh, India, Nepal, Gabon, de republiek van Guinee Bissau, Indonesië, Japan, Laos, Myanmar, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, De Filipijnen, Canada, Rusland, Zweden, Thailand, Timor Leste, de Verenigde Staten en Mexico.

'Ziel' versus 'Siel'

Misschien ken je de uitdrukking: "Ik beloof het op mijn plechtige communiezieltje", bedoeld als een schertsende zegswijze om iets plechtig te beloven of te zweren. "Ik zweer het op de ziel van mijn eigen kind," klinkt dan weer meer ietwat oprechter.

Het probleem in de Nederlandse taal is, dat het woordje 'ziel' niet door een ander woord kan worden vervangen, door een woord dat op dezelfde manier klinkt, maar anders wordt geschreven. Zoals 'siel', bijvoorbeeld.

Georges Ivanovitch Gurdjieff maakte in één van zijn boeken gewag dat men dat in het Engels wél kan doen. Terwijl iemand de zin "I swear it on my own soul" denkt te aanhoren, zeg je eigenlijk: "I swear it on my own sole", waarbij Gurdjieff aangaf dat het 'vuilste onderdeel van iemands lichaam', zijnde: de zool van een voet, met de ziel kan worden vergeleken.

Indien de vraag in het Nederlands wordt gesteld, kan een mens erover nadenken, maar op de vraag: "Do you have a sole?", kan men zonder te twijfelen "ja" antwoorden - en, er zelfs bijzeggen, of bij erbij denken: "Two even!" - "Twee zelfs!". Maar, hier hadden we het over zielenleer, niet over zolenleer.

Kortom: daar waar alles 'bezield' kan zijn, valt het te betwijfelen of mensen wel degelijk over een volwaardige, persoonlijke ziel beschikken. Anderzijds is in de verbeeldingswereld alles mogelijk hetgeen geen wijzingen aan de werkelijkheid brengt.

De ziel in de Bijbel

Ook daarin is er nergens sprake van een onsterfelijk ziel. Hoe duidelijker kon Jezus zijn met de uitspraak: "Laat de doden de doden begraven?"...

Prediker Hfts. 9 - verzen 4-6: ”Zolang iemand leeft, is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. Levenden weten tenminste nog dat ze doodgaan, maar doden weten helemaal niets meer. Ze hebben niets meer te verwachten, zelfs hun naam wordt vergeten. Hun liefde, hun haat en hun naijver: het is allemaal voorbij. Nooit meer hebben ze deel aan wat zich afspeelt onder de zon."

Prediker 3 - verzen 18-20: “ Ik zei bij mezelf: God geeft de mensen wel een eigen plaats maar laat ze toch merken dat ze eigenlijk dieren zijn. Want eenzelfde lot treft mensen en dieren: beiden ademen hetzelfde leven, beiden sterven dezelfde dood. De mens heeft dus niets voor op het dier. Alles is ijdel. Beiden gaan naar dezelfde plaats: ze zijn voortgekomen uit stof en keren terug tot stof."

Zo kan ik nog meerdere Bijbelse voorbeelden geven. En, zelfs indien een overledene over een persoonlijke ziel beschikte, bestaat er spijtig genoeg geen hemel voor. Johannes Hfst. 3 - Vers 13: "Nooit is er iemand naar de hemel geklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des Mensen.”

Maar, natuurlijk zijn er nog Werelden-24, -12 en -6... :-) En, die hebben dan weer met de zogenaamde 'Opstanding' te maken.

Wat 'Innerlijke Roeping' betreft...

Weet, dat het Zelf in het woord 'Zelfkennis' naar het Innerlijke Zelf refereert, zijnde: de 'Ziel'. De mens, die met zijn lichaam is vergroeit, kent 'zichzelf' vanwege die lichaamsvergroeiing, en heeft dan ook geen behoefte om aan 'Zelfkennis' te gaan doen. Waarom zou hij?... Hij kan slechts uitgroeien tot een Weetjesmens (bijvoorbeeld: een iemand, die met een encyclopedisch weten rondloopt, of zelfs een filosoof kan zijn, die niets anders doet dan 'filosoferen'), nooit tot een Zijnsmens. Maar één op de zovele honderdduizenden kan misschien beseffen dat er 'iets' anders in hemzelf 'leeft'. En enkel en alleen die mens kan zich 'geroepen voelen' om aan 'Zelfkennis' te gaan doen, en dus bereid om één van de vier bestaande wegen te gaan volgen (indien luiheid en uitstelgedrag niet overheersen, natuurlijk!).

Deze wegen zijn: die van het lichaam (fakir), die van de gevoelens (monnik), die van het denken (yogi), en dan hebben we nog de Vierde Weg (gebaseerd op Gurdjieff's leerstellingen).

Ter herinnering: geloof geen woord van wat ik publiceer, hé! Maar, zoek het wél voor jezelf in jezelf uit!

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht