ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wat is er nodig om het klimaat te redden?

Geen mens die daarop het juiste antwoord kent…
door Tsenne Kikke - donderdag 28 februari 2019 16:00

Het is een soort van rage geworden: klimaatspijbelaars blijven alsmaar de straat opkomen. Het is net alsof de ene persoon automatisch, en net als een magneet, soortgenoten aantrekt. Bart De Wever, de Antwerpse burgemeester, liet duidelijk verstaan dat hij 'volwassen antwoorden' wil bieden op het protest. "Het is niet omdat de puberteit betoogt, dat de politieke antwoorden puberaal moeten zijn." Ook Antwerps schepen van Onderwijs, Jinnih Beels, vindt dat het stilaan genoeg is geweest met al dat spijbelen...

Dat er dringend nood is aan meer klimaatmaatregelen, daarover zijn bijna alle politieke partijen het eens, maar niét over de manier waarop dat moet gebeuren. En, de kinderen, die op straat komen, kunnen daar ook niets aan verhelpen. Bij de N-VA, bijvoorbeeld, stond kernenergie centraal tijdens een congres over 'ecorealisme'. De Amerikaanse spreker Michael Schellenberger hield er zelfs een pleidooi om de centrales niet alleen langer open te houden, maar er ook nieuwe bij te bouwen.

Wat denk jij? Hebben we kerncentrales nodig om het klimaat te redden? Want, kernenergie is - naar het schijnt - een sleutelelement in deze energiemix: wereldwijd zijn er meer dan 400 kerncentrales in gebruik, een zeventigtal reactoren in aanbouw en tientallen nieuwe projecten in voorbereiding.

De centrales van Doel en Tihange zorgen in België al sinds 40 jaar voor ongeveer de helft van de totale elektriciteitsproductie. Kernenergie speelt vandaag een noodzakelijke rol, en zal dat ook morgen blijven doen. Om te voldoen aan onze energiebehoefte, met stabiele bevoorradingszekerheid en een lage CO2-uitstoot, hebben we haar simpelweg nodig, beweren sommigen.

Bovendien zorgt kernenergie in België voor heel wat werkgelegenheid. In totaal gaat het om meer dan 10.000 directe, indirecte en afgeleide jobs. Buiten voor de productie van kernenergie, wordt nucleaire technologie toegepast in diverse domeinen zoals in de geneeskunde, onderzoek & ontwikkeling, en industriële toepassingen. Deze verschillende nucleaire toepassingen zorgen dan ook voor 10.000 extra banen. In totaal zijn er dus in België 20.000 banen gelinkt aan nucleaire technologie.

Pieter Lodewijks, expert energie en klimaatstrategie bij EnergyVille/VITO:

Lodewijks merkt op dat in het klimaatdebat er een grote focus ligt op de CO2-uitstoot bij elektriciteitsproductie. “Dit is jammer, want de energiesector is slechts verantwoordelijk voor ongeveer 21% van de Belgische CO2-emissie”, zegt hij. “De verwarmingssector, transport en industrie zijn samen de grootste vervuilers. Om het klimaat te redden, moeten we ons meer op deze sectoren richten.”

Dit terzijde gelaten, merkt de expert op dat bij de discussie over het al dan niet bouwen van nieuwe gascentrales vergeten wordt dat de CO2-uitstoot binnen Europa onveranderd blijft.

“Kerncentrales hebben geen CO2-uitstoot en zijn dus ‘schoner’ dan gascentrales die wel een emissie hebben. Maar, men vergeet dat België onder het Europese Emissiehandelssysteem valt. Dit wil zeggen, dat er voor de CO2-emissie op Europees niveau een plafond werd ingesteld. Als je als land bijvoorbeeld een gascentrale wil bouwen, dan moet de elektriciteitsproducent voor elke ton CO2 uitstoot één emissierecht kopen. Omdat het totaal aantal beschikbare emissierechten beperkt is, mogen installaties deze rechten onder elkaar verhandelen. Hierdoor gaan minder efficiënte, vervuilende centrales minder produceren - of, net sluiten. Onrechtstreeks betaalt een nieuwe gascentrale in ons land dus voor emissiereducties in een andere installatie. Uiteindelijk blijft het eindtotaal van de CO2-uitstoot dus hetzelfde binnen Europa.”

Wat nu de beste manier is om milieuvriendelijke energie op te wekken? “Een combinatie van hernieuwbare energie en gascentrales komt uit onze studies als de beste oplossing”, besluit Lodewijks. “Zo zijn we flexibel, vergroten we onze CO2-uitstoot niet, en blijven we budgettair binnen de perken. Het bouwen van een nieuwe kerncentrale is overigens peperduur.”

Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof:

Boudry is er zeker van: zonder kerncentrales kunnen we het klimaat niet redden. Althans, in combinatie met andere maatregelen en technologieën. Want, om het klimaat te redden moeten we verder kijken dan de CO2-uitstoot van onze energieproductie alleen. “Maar de bijdrage van kerncentrales kan gigantisch zijn”, benadrukt hij. “Ze leveren enorme hoeveelheden betrouwbare, veilige en goedkope energie. En bovenal: ze stoten geen gram CO2 uit. Gascentrales daarentegen hebben een grote CO2-uitstoot.”

Of hernieuwbare energie dan geen oplossing kan bieden? Daar heeft Boudry zijn twijfels over. “Waar gaan we de energie vandaan halen als er geen zon schijnt op zonnepanelen, of er geen wind waait in de wieken van de windmolens? Met batterijen lukt dat helaas niet. Nu onderzoekers van de KU Leuven erin geslaagd zijn om een speciaal zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas maakt uit het vocht in de lucht, wordt hernieuwbare energie wel veelbelovender. Waterstofgas kan energie opslaan, waardoor we ze dus eender wanneer kunnen gebruiken.”

Ook haalt hij aan dat thorium in de toekomst een oplossing kan zijn voor het energievraagstuk. “Dat is ook een vorm van kernenergie, maar thorium is veiliger dan uranium én het produceert geen kernafval. Al moeten we nog even wachten op deze schone vorm van kernenergie. Momenteel is het slechts een groene toekomstbelofte. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor waterstof. We moeten alle pisten openhouden.”

Wat uranium betreft... Voordat het als brandstof kan worden gebruikt, ondergaat het diverse transformaties. Na de winning wordt het erts gebroken en ondergaat het chemische processen waarmee het uranium kan worden vrijgemaakt. Met dit proces wordt een uraniumconcentraat verkregen in de vorm van een geel poeder dat yellow cake wordt genoemd. Na raffinering wordt de yellow cake omgevormd tot een gas dat uraniumhexafluoride wordt genoemd. Dit is de conversiefase, die wordt gevolgd door de verrijkingsprocessen. De verrijkte uraniumhexafluoride wordt vervolgens naar de fabriek gevoerd waar splijtstofelementen worden gefabriceerd. Na afloop van de fabricage gaan de elementen naar de kerncentrale waar ze in de reactorkern worden geladen.

Over het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) heeft Boudry zo zijn bedenkingen. “Tegenstanders van kernenergie zeggen dat het niet erg is dat wij gascentrales bijbouwen, want de uitstoot valt onder de Europese ETS. Ze zullen elders dan wel wat minder uitstoten. Maar dat is een kromme logica. Als iedereen zo redeneert, staan we nergens. Wij moeten het lokaal bekijken: nieuwe gascentrales zullen tonnen CO2 de lucht in pompen. Kerncentrales stoten niets uit. Dat is toch zonneklaar?”

Jan Vande Putte energie-expert Greenpeace:

“Ons geld verspillen aan levensduurverlenging van twee oude kerncentrales, of aan overbodige nieuwe gascentrales, dreigt niet alleen veel te kosten, het zet ons ook vast in het verleden. Volop investeren in innovatie met bestaande gascentrales als back-up, kost minder en opent de weg naar een betaalbaar en duurzaam energiesysteem.”
 
Volgens hem moet de overheid dan ook vasthouden aan de kernuitstap in 2025. “Zo neemt België het risico op een kernongeval weg, en zadelt het de komende generaties niet langer op met meer kernafval. Het opbergen van dit nucleaire afval is trouwens een bijkomende kost waar niet over gesproken wordt.”

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht