ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

George Ivanovitch Gurdjieff versus Sri Nisargadatta Maharaj

Welke mens kan van zichzelf zeggen: "Ik Ben die Ben?".
door Tsenne Kikke - vrijdag 25 januari 2019 16:53

To be, or no to be

Een mens Is, of is niet. Ik houd nu geen rekening met de mensen die geloven, of denken te weten dat ze over een persoonlijke ziel beschikken. Tenslotte: of ze nu wel of niet gelijk hebben..., wat maakt het voor hen uit? Zolang ze maar met de gedachte gelukkig zijn, nietwaar?

Zeer vele leerstellingen zorgen er tevens voor dat de belijders ervan zich op hun lichaam concentreren. Nochtans is de mens stof, en zal tot dat stof wederkeren. Tot wat anders? Geen wonder dus dat er zovele doden zijn die de doden begraven. :-)

Toch bestaan er enkele uitzonderingen. Ik bedoel: 'levenden', die dat 'iets' in zichzelf koste wat kost levendig houden, doen groeien zelfs. Zo liet George Ivanovitch Gurdjieff ons indertijd al duidelijk verstaan dat we veel meer zouden kunnen zijn dan enkel en alleen dat stoffelijke, vergankelijk lichaam. Ook Sri Nisargadatta Maharaj, en vele andere leermeesters, verwezen op hún manier voortdurend naar het zogenaamde 'Ik Ben'.

Ondanks het feit dat alle uitspraken van Maharaj de moeite waard zijn te bestuderen, zijn ze - volgens mij - slechts een aanvulsel op die van Gurdjieff.

Anderzijds wist de ongeletterde Maharaj niet beter, omdat hij gebonden was aan de bestaande Indische leerstellingen uit zijn tijd. Tenslotte waren vooral Indiërs zijn toehoorders, en paste hij zich niet aan aan de conditionerende geloofsovertuigingen van de buitenlandse toeristen die hem zo nu en dan eens een bezoekje brachten. Eigenlijk zou hij tegen hen durven hebben zeggen: "Ofwel overweeg je alles, en doe je wat ik zeg - ofwel, doe je er beter aan om terug naar huis te vertrekken." Jawel: hij kon op een wrede, meedogenloze manier kortaf zijn, snauwde er alsmaar op los, en beet daarmee op een onverbiddelijke wijze (curieuze) neuzen af.

Eigenlijk was zijn tijd véél te kostbaar om zomaar aan iedereen te worden verspild. In andere gevallen wees Maharaj mensen erop dat ze niet de 'mensen' waren, die ze dachten te zijn; dit, zonder hen evenwel te bekritiseren. Uit begrip en mededogen, dus.

Waarin verschilden beide leermeesters?

(1) Volgens Maharaj zou elke mens het 'Ik Ben' vanaf de geboorte in zichzelf meedragen. Gurdjieff vertelde het tegendeel: het 'Ik Ben' moet verworven worden.

(2) Daar waar volgens Maharaj het 'Ik Ben' in het Geheel opgaat, liet Gurdjieff ons te kennen dat het - eenmaal aangemaakt - ook in een ander lichaam/voertuig kan 'nabestaan'.

- Wie van beiden (on)gelijk heeft, moet je maar voor jezelf uitvinden. Je hebt daarvoor jouw gehele leven. Niet door erover te fantaseren, te theoretiseren, of te filosoferen, maar wel door hun aangereikte woorden in daden om te zetten. Door te 'doen' dus. Indien je dat aankunt en aandurft, natuurlijk.

Weet daarbij, dat als je denkt dat je over een 'Ik Ben', 'Ware Ik', of noem het 'Ziel' beschikt, je nooit aan de weet zult komen of het een waarheid of grove leugen is. Erover denken, is waardeloze tijdverspilling. Je moet er op zoek naar gaan. Nogmaals: door te 'doen'; een iets, waar (bijna) niemand aan begint. "Hun 'zijn' laat het hen niet toe," beweerde Gurdjieff. Begrijpelijk, nietwaar? Vooral als dat 'zijn' ontbreekt.

Net zoals velen denken dat er een godheid bestaat - een god, gemaakt naar het beeld en gelijkenis van de mens, er een leven na dit leven zou zijn, en zo meer, klampen mensen zich aan hun 'geleende' geloofsovertuigingen vast, alsof het waarheden zijn. Toch weerhoudt een vastgeroest, denkbeeldig denken de mens om de nodige stappen te zetten om zowel de Waarheden evenals de Leugens in zichzelf te ontdekken. Ont-dekken, in de betekenis van: van het deksel ontdoen.

Velen zullen dan ook beweren dat ze 'weten', of 'denken te weten', dat ze een ziel hebben, dat - ondanks het feit dat ze zelfs dit leven niet ten volle beleven - ze ervan overtuigd zijn dat ze meerdere levens hebben gehad, enzovoorts, net zoals kinderen een tijdlang beweren dat ze weten dat de Paashaas, de Kerstman en Sinterklaas daadwerkelijk bestaan. Ook hier: wat maakt het uit? Zolang ze maar met de gedachte gelukkig zijn, nietwaar?

Tussen haakjes: meermaals legde ik reeds het verschil uit tussen 'bezield zijn' en 'over een persoonlijke ziel beschikken'. Tevens schreef ik reeds, dat mensen, die denken/weten dat ze een ziel hebben, zelfs het onderscheid niet kennen tussen 'Essentie', 'Ware Ik', 'Ziel' en 'Geest'.

Toegegeven: waarom zouden ze de verschillen moeten kennen? Doch, indien er van elke tienduizend mensen, die deze website bezoeken, er één persoon bij is die het écht wil weten, sta ik hem/haar graag te woord. :-)

Enkele (4 van de meer dan 600) uitspraken van Sri Nisargadatta Maharaj, in het Engels uiteraard:

Tevens schreef ik reeds, dat mensen, die denken/weten dat ze een ziel hebben, zelfs het onderscheid niet kennen tussen 'Essentie', 'Ware Ik', 'Ziel' en 'Geest'.

1- Go deep into the sense of ‘I am’ and you will find. How do you find a thing you have mislaid or forgotten? You keep it in your mind until you recall it. The sense of being, of ‘I am’ is the first to emerge. Ask yourself whence it comes or just watch it quietly.

When the mind stays in the ‘I am’, without moving, you enter a state, which cannot be verbalized, but which can be experienced.

All you need to do is to try and try again. After all the sense of ‘I am’ is always with you, only you have attached all kinds of things to it - body, feelings, thoughts, ideas, possessions and so on. All these self-identifications are misleading, because of these you take yourself to be what you are not.

2 - The ‘I am’ is a useful pointer; it shows where to seek, but not what to seek. Just have a good look at it. Once you are convinced that you cannot say truthfully about yourself anything except ‘I am’, and that nothing can be pointed at, can be your self, the need for the ‘I am’ is over - you are no longer intent on verbalizing what you are. All definitions apply to your body only and to its expressions.

Once this obsession with the body goes, you will revert to your natural state. We discover the natural state by being earnest, by searching, enquiring, questioning daily and hourly, by giving one’s life to this discovery.

3 - Refuse all thoughts except one: the thought ‘I am’. The mind will rebel in the beginning, but with patience and perseverance it will yield and keep quiet. Once you are quiet, things will begin to happen spontaneously and quite naturally, without any interference on your part.

4 - To know the self as the only reality and all else as temporal and transient is freedom, peace and joy. It is all very simple. Instead of seeing things as imagined, learn to see them as they are. When you can see everything as it is, you will also see yourself as you are. It is like cleansing a mirror. The same mirror that shows you the world as it is will also show you your own face. The thought ‘I am’ is the polishing cloth. Use it.

Test jeZelf

Spraken deze woorden dat 'iets' in jou aan?...

Wat hadden George Ivanovitch Gurdjieff en Sri Nisargadatta Maharaj met elkaar gemeen?

Antwoord: allebei rookten ze als Turken.

Zo zouden we ons de vraag kunnen stellen waarom mensen met een zulk hoog bewustzijnsniveau hun lichamen met het roken van tabak 'vernietigden', nietwaar? Toch deden ze dat bewust...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht