ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Waarom aan Zelfkennis doen? Enig idee?…

Waarom zou een mens, die denkt zichzelf te kennen, in godsnaam aan Zelfkennis doen?...
door DIMschool vzw - zondag 5 januari 2014 3:08

Ik kan jou tientallen redenen geven waarom je aan Zelfkenis zou moeten doen, maar laten we het eventjes over een 'leven na dit leven' hebben... want van jou, de persoon die je kent, zal jaren na jouw overlijden niet al te veel overblijven. Hoe uniek jij momenteel ook bent -  net zoals ieder ander op zichzelf even uniek is: alle geraamten gelijken sterk op elkaar, nietwaar? De vraag is dus: blijft er nog iets anders van jou - van datgene wat je kent - over? Zo ja...: ken je het eveneens? Of, is het onkenbaar? Onbestaande, misschien? Jij kunt het weten. Indien je tenminste eerlijk bent met jezelf.

In elk geval: daarover handelt Zelfkennis, zijnde: het kennen van jouw Zelf.

Tracht, terwijl je deze tekst leest, met een open denken de informatie in je op te nemen én jouw geleende kennis tijdelijk op de achtergrond te plaatsen - zo niet, blijf je achteraf de persoon die je nu bent en kan ik jou geen extra innerlijke groei garanderen. Bovendien zult je geen zin hebben om mijn eindadvies, geheel onderaan, op te volgen, gewoonweg omdat geen één van jouw huidige ikjes wil 'sterven', of plaatsmaken voor..., laten we zeggen: de meester in jezelf.

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt er over 'verlossing van het lichaam' gesproken - én, over 'opstanding uit de doden'. Nergens wordt er in dat boek met recht en rede het woordje 'reïncarnatie' vermeld. Daarom snap ik niet waarom zoveel mensen, die zichzelf uitgeven als 'gelovigen', aan dingen, zoals wedergeboorte, reïncarnatie, een leven aan de andere zijde, een hiernamaals, en zo meer, geloof hechten.

Ik zeg niet dat er niet zoiets als wedergeboorte of reïncarnatie bestaat, integendeel, maar enkel en alleen voor misschien 0,01% van de huidige vertegenwoordigers van de mensheid. Oké, misschien hoor je bij die unieke groep, en dan hoef je natuurlijk niet verder te lezen.

Weet, dat elke godsdienst - waarvan er wereldwijd iets meer dan 4.000 zijn - een stukje van de puzzel is én een stukje van de waarheid bevat - want, alle 4.000 komen uit dezelfde bron voort, kopieerden dingen van elkaar - of, noem het 'stelen' - en vertaalden diverse zaken op hun eigenwijze manier, aangepast aan hun cultuur, gewoonten en tradities.

Het woordje 'religieus' is afgeleid van het Latijnse 'religare', dat 'opnieuw verbinden' betekent. Toch hoef je jezelf niet bij de een of andere sekte aan te sluiten, of bij de één of andere godsdienst aan te gaan leunen - om religieus te zijn, integendeel. De zogenaamde 'tempel' bevindt zich in jezelf en meesterschap over je lichaam verkrijgen, is in het begin het énige waaraan je als 'zoekende mens' tijd en energie zou moeten besteden. Controleer jouw lichaam, of wordt er blijvend door gecontroleerd.

Zolang je daarin niet slaagt, zult je onvermijdelijk - om rooms-katholieke woorden te gebruiken - 'blijven zondigen'.

In Romeinen, Hfst. 7, staat bijvoorbeeld het volgende afgedrukt: "Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist. Ik ontdek in mij dus deze wet: als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op."

Natuurlijk is dat prietpraat voor kerkgangers - want, hoe gemakkelijk is het niet om de vinger naar iets anders te wijzen in plaats van naar jezelf. In dit geval is de zonde in de mens de schuldige en niet de mens zélf. Bovendien kan een mens, die niet weet wat 'zonde' is, zondigen. Van zodra je jouw lichaam, het voertuig van 'iets' in jezelf, beter onder controle hebt, zult je die woorden beter kunnen be-grijp-en.

Mea culpa

Toch weet elke ietwat bewust levende mens, dat men drie vingers naar zichzelf wijst, terwijl men met de wijsvinger iets - in dit geval: de zogenaamde 'zonde' - of iemand anders, aanduidt.

Beter zou zijn: "Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ikzelf niet meer de handelende persoon, maar laat ik de dingen in  mezelf gebeuren, hetgeen hét bewijs is dat er (1) ten eerste van 'wil' geen sprake is, en (2) ten tweede, dat ik totaal geen controle heb over mijn innerlijke, aangeboren natuur. Ik ontdek in mij dus deze wet: als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op en geef ik, de onwetende, er op een slaafse manier aan toe."

Iets over godsdiensten...

Elke godsdienst sluit je af van de rest van het geheel. Godsdiensten verenigen niet, maar creëren kloven tussen de ene groep en de miljoenen andere groepen. Ik ga hier niet dieper op in, omdat ik dit reeds meermaals heb aangehaald.

Hoed je in elk geval vooral voor eender welke vorm van -isme. Voorbeelden hiervan zijn nazisme, fascisme, katholicisme, protestantisme, islamisme, mohammedanisme, communisme, boeddhisme, despotisme, hindoeïsme, mithraïsme, brahmanisme, satanisme, voodooisme, sjamanisme, en zo meer, en zo meer, en zo meer.

Maar, laten we het kind behouden, terwijl we al het vuile water wegwerpen, want, vermeldde ik reeds: in elke godsdienst zit een beetje waarheid, hoe piepklein ook.

Laat de doden de doden begraven

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt er over 'verlossing van het lichaam' gesproken. Maar deze 'verlossing van het lichaam' geschiedt tijdens het leven, niet bij onze dood, tenzij men een 100% religieus leven heeft geleid en men als mens nooit heeft 'gezondigd'.

Sterker zelfs: 'verlossing van het lichaam' - of, noem het 'zichzelf van dat lichaam onthechten' - kan zich slechts voordoen indien er iets in de mens is dat van dat lichaam kan en wil verlost worden. Mensen, die zich hun gehele leven lang met hun lichaam hebben geïdentificeerd, en er dus automatisch mee zijn vergroeid, zijn niet meer dan dat vergankelijke, stoffelijke lichaam. Indien we Jezus' woorden mogen geloven, zijn zij stof, anders gezegd: als het ware 'dood', en zullen ze door de andere doden worden begraven.

Weet, dat een ziel een lichaam nodig heeft, maar dat een bezield lichaam geen eigen ziel nodig heeft om in leven te blijven. Bovendien, moet een persoonlijke ziel worden verworven. Het hoe daarvan wordt in de leerstellingen van Gurdjieff verduidelijkt door de wegen van de fakir, de monnik, en die van de yogi te vergelijken met de zogenaamde 'Vierde Weg'.

Natuurlijk zijn er slechts weinige stervelingen die deze waarheid als waarheid kunnen aanvaarden, gewoonweg omdat geen één van hen dé waarheid wenst te kennen. Maar daaraan kan geen mens iets verhelpen, behalve zijzelf.

Je hebt een lichaam, maar je bent dat lichaam niet

De 'Schriftelijke Cursus Zelfkennis voor Beginnelingen' legt in het begin vooral de nadruk op meesterschap verkrijgen over je eigen lichaam; een lichaam, dat slechts een tijdelijk voertuig is van jouw Zelf, of: noem het 'Ziel'. Maar nogmaals: een ziel hebben, is iets totaal anders dan bezield zijn.

Alles is bezield. Zelfs een rots, een kei, een plant, een boom, een insect, elk dier, elke zon, elke planeet, en elke mens. Jij dus ook.

Ook wordt alles wat is en leeft door geest doordrongen; een 'geleende' geest, die je bij de dood zult moeten loslaten, of afgeven. Tussen haakjes: bij jouw dood zult je de geest geven, niet de ziel. Anders gezegd: je moet dus niets afgeven wat ontbreekt.

Vergeet dus dat zielenleven, maar wees je wél bewust dat je bezield bent.

Bij jouw dood keert alles terug naar hun oorsprong: het stoffelijke wordt stof en gaat terug naar de Aarde als voeding van het levende, en zowel het bezielde evenals de geest, de zogenaamde 'Bezieler van het Leven', gaan naar hun bron terug. Het is dus een feit dat er in het gehele universum geen greintje energie verloren gaat. Ook van jou zal er dus niets verloren gaan. Is dat geen goed nieuws!

Door aan Zelfkennis te beginnen, hoef je jouw bestaand geloof niet weg te gooien. Je kent de uitspraak van geen oude schoenen wegwerpen vooraleer je er nieuwe hebt. Toch zult je - indien je ooit jouw eigen weg wenst te bewandelen, teneinde niet op hoge ouderdom met de rest van de kudde al blatend en knarsetandend te verdwalen - jezelf weliswaar 'nieuwe schoenen' moeten aanschaffen.

Tenslotte kan het nieuwe nooit op oude fundamenten worden gebouwd. Toch niet, indien je niet wilt dat dat nieuwe vroeg of laat in elkaar stort.

Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen kiezen zichZelf uit...

Ik stel voor - insisteer zelfs, indien je het me toelaat - dat je die 'Schriftelijke Cursus Toegepaste Zelfkennis', die door DIMschool vzw wordt aangeboden, gewoonweg eens uitprobeert. Meer uitleg daarover vind je in het vorige nieuwsberichtje waarvan hier de link. De vraag is dus: ben jij, of dat iets in jou, die investering van 60 eurokes waard?...

Zeer veel mensen snappen deze woorden misschien niet, en verwarren de persoon Jezus (of hij ja dan neen écht heeft bestaan, doet er niet toe) met hetgeen hij verkondigde, en vandaag de dag 'Christusbewustzijn' wordt genoemd.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht