ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Astrologie - Het Vierde Huis: Liefde & Seksualiteit in jouw horoscoop

Wat kun je zoals via het Vierde Huis over jezelf aan de weet komen?...
door Tsenne Kikke - dinsdag 29 april 2014 21:27

"Je bent een kind van de sterren!"... Hoe romantisch klinken deze woorden niet in de oren van elke onwetende mens!? Maar, van zodra je een klein beetje aan Zelfkennis doet, kom je tot het besef dat deze woorden dé waarheid zijn - en, zoals je weet, kan waarheid kwetsen.

Ik verbeter: de waarheid zál kwetsen, indien je bereid bent de waarheid te 'zien'. In dit geval: de waarheid met betrekking tot jezelf.

Zoals het woordje 'geboortehoroscoop' duidelijk verwijst naar een beeld van de stand der planeten op het moment van jouw geboorte, dringt het bij heel veel mensen niet door dat ze in wezen geen vrije wil hebben, omdat ze vanaf de conceptie - en tijdens het verblijf in de moederschoot - door zowel de Maan, de Zon en de planeten werden 'gekleurd'. Anders gezegd: een geboortehoroscoop is een momentopname van een menselijk wezen dat enkel kan uitgroeien 'tot zichzelf'.

Net zoals een beukennootje kan uitgroeien tot een beuk, en niet tot een eik, populier, olifant, of konijn, ben jij uitgegroeid tot een iemand, gekleurd door de planeten. Keuzen had je niet. Nogmaals..., geloof het, of niet: je hebt geen vrije wil. De planeten hebben reeds bepaald tot wie of wat je zou uitgroeien, en daarmee moet je het je gehele leven lang stellen.

Nota: het is niet, schreef ik eerder, dat je kunt kiezen tussen opstaan of blijven liggen, of tussen een glas melk drinken of een kop koffie, of tussen een boek lezen of tv zien, gaan werken of je baan opzeggen, dat je een vrije wil hebt.

Zoals ik reeds eerder schreef, kennen weinige mensen zichzelf, omdat de vele ikjes en de talrijke aangekweekte oneigene persoonlijkheden in de weg staan en de essentie eveneens hebben overwoekerd - vernietigd misschien. Dit laatste is dan ook één van de vele redenen waarom mensen zichzelf in de interpretaties niet volledig (willen) herkennen. Natuurlijk speelt het juiste uur van geboorte eveneens een belangrijke rol. Planeten blijven niet stilstaan, en soms kan een verschil van enkele minuten een planeet van het ene Huis in het andere doen belanden.

Iedere mens is aan verandering onderhevig. Elke gedachte, elk gevoel, elke indruk komende van buitenaf, elke wens, elk verlangen, enzovoorts, roept een ikje op; een ikje, die er enkele seconden of minuten voordien niet was. Natuurlijk zijn weinige mensen bewust van het feit dat ze om de zoveel minuten niet meer dezelfde zijn. Bijvoorbeeld: de ik die daarnet een belofte maakte, wordt door een andere ik vervangen; een ik, die van die belofte niets afweet, enzovoorts. Ook fysiek gezien, is de mens veranderlijk - want, elke fractie van een milliseconde grijpen er veranderingen in het lichaam plaats.

Maar, losstaande van dit alles, breng ik goed nieuws aan alle mensen die geduldig wachten op het volledig uitgewerkt astrologisch programma... In het kort: er worden - langzaam maar zeker - kleine vorderingen gemaakt.

'Petit à petit, l'oiseau fait son nid', luidt een Frans spreekwoord, en jawel ondertussen werd het Derde Huis volledig afgewerkt en wordt er nu aan het Vierde gewerkt. Op de vraag waarvoor dit Vierde Huis staat; dit, met betrekking tot Liefde en Seksualitiet, kunt je het antwoord in de hiernavermelde - ietwat ingekorte - versie aflezen.

Het Vierde Huis, met als tegenpool het Tiende, symboliseert onze wortels in het verleden en de basis waarop de rest van de horoscoop steunt. De opvoeding, die we van onze ouders hebben gekregen en de ervaringen uit onze vroegste jeugd, hebben bepaalde instinctieve reactiepatronen in ons gevormd. Ongeacht waar we zijn, of met wie we in relatie staan, zullen we al de verschillende rollen, die we in deze ontvankelijke jaren hebben geleerd, in ons gedrag tot uiting brengen.

Het Vierde Huis symboliseert de baarmoeder, de bescherming tegen externe omstandigheden. Onze partners kunnen tot surrogaatmoeders, vaders, tantes, ooms, enzovoorts, verworden wanneer we telkens opnieuw de basis trachten te herstellen waarop vroeger onze veiligheid en geborgenheid berustte. Hoe meer anderen de herinneringen aan de rol die we in onze jeugdjaren speelden opnieuw tot leven brengen, hoe meer we ons daaraan gaan hechten en onze kindfunctie versterken.

Dit Huis vertegenwoordigt onze allerdiepste emoties en bepaalt de wijze waarop we op de omstandigheden van het leven reageren. In wezen symboliseert het onze instinctmatige gevoelens. Wanneer we dit kader te buiten gaan, voelen we ons bedreigd en vervallen we onmiddellijk weer in het oude bekende patroon (de moederschoot). Als de basis van al onze instinctmatige gedragspatronen geeft het Vierde Huis de levenspatronen weer waarin we ons op ons gemak voelen.

Al deze gevoelens en de diverse nuances die hierbij mogelijk zijn komen uit het Vierde Huis. De herinneringen, die in het Vierde Huis liggen opgeslagen worden de emotionele chronologie van iemands seksuele verleden. Deze herinneringen worden uiteindelijk de bouwstenen die via het Tiende Huis structuur geven aan het leven van de volwassen mens. Het Tiende Huis symboliseert de dominante ouderfiguur. Om tot geestelijke volwassenheid te komen, moet de betrokkene deze 'vervangingsrelatie' (hetzij tot een moeder- of vaderfiguur) tot een echte relatie zien te ontwikkelen.

Via het Tiende Huis trachten we het leven betekenis te geven door die hoedanigheden te ontwikkelen die een bepaald doel hebben. Om zich te bevrijden van het juk van de gezagsdragers uit zijn vroege jeugd, dient de betrokkene veel innerlijke kracht op te brengen. Zijn uiteindelijke doel is een emotionele staat te bereiken waarin hij deze afhankelijkheid niet meer voelt. Waar het Vierde Huis afhankelijkheid vertegenwoordigt, symboliseert het Tiende Huis het zich ontwikkelende en versterkende zelf dat de vrees voor gezag, opgedaan in de jeugd, heeft overwonnen. Hier manifesteert zich het streven van de betrokkene om meester te worden over al datgene dat hem in het verleden heeft beheerst.

In seksueel opzicht heeft het Tiende Huis een zeer subtiele psychologische betekenis. Elk mens streeft een bepaald doel in zijn leven na. Dit verleent inhoud aan zijn bestaan. Veelal stamt de wens om dat doel te bereiken uit zijn vroege jeugd. Omdat een kind niet in de realiteit van de volwassenheid kan leven, worden deze doelen met fantasieën omgeven. Jarenlang worden ze door de verbeelding gevoed.

De polariteit van het Vierde en Tiende Huis is van chronologische aard. Ze begint in de groeipatronen van de jeugd en ontwikkelt zich in de wijze waarop 'geleide fantasieën' zich uiteindelijk in de creatieve werkelijkheid van de volwassenheid van de persoon manifesteert.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht