ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Astrologie - Het Vijfde Huis: Liefde & Seksualiteit in jouw horoscoop

Het Vijfde Huis heeft vooral invloed op de manier waarop je jouw liefdesleven inricht.
door DIMschool vzw - dinsdag 6 mei 2014 17:10

We zijn reeds bij het Vijfde Huis gearriveerd. Dit Huis heeft invloed op de manier waarop je jouw liefdesleven inricht. Het staat vanouds bekend als het 'Huis van de Liefde', en het geeft aan wat jij met jouw liefdesaffaires tracht te bereiken. Elk mens heeft gebreken, eigenaardigheden, onontwikkelde talenten en mogelijkheden. Via dit Huis onderneem je pogingen om tot grotere ontwikkeling te komen door de idealen en mogelijkheden tot uitdrukking te brengen waarmee je je verbonden voelt.

Omdat dit Huis onder de invloed van Leeuw staat, oefen je doorgaans - bewust of onbewust - een overheersende invloed op jouw partner uit om als het ware uit alle niet ontkiemde zaden de bloeiende boom te kweken die jij als mogelijkheid ziet. Onthoud wél dat mogelijkheden geen garanties inhouden.

Als je je niet bewust bent van jouw mogelijkheden, kunt je ook geen liefde geven. Liefde is in wezen een bezit én het potentiële vermogen om zin in het leven van een ander te brengen - of, om met jouw partner een hechte, warme relatie op te bouwen. Hierbij heeft de één een vormende invloed op de ander. Door lief te hebben, geef je iets van jezelf af. Er zijn mensen, die een sterke en duurzame invloed op jou kunnen hebben uitoefenen, omdat ze jou - dankzij hun liefde - bewust maken van jouw eigen mogelijkheden.

Natuurlijk bestaan er velerlei vormen van liefde en velerlei manieren om deze seksueel tot uiting te brengen; dit, afhankelijk van het menstype en diens niveau van bewustzijn. Soms lijkt in een liefdesrelatie het seksuele element te ontbreken, maar op onderbewust niveau is hiervan vrijwel altijd sprake. In een seksuele relatie oefenen de partners de sterkste invloed op elkaar uit, en leren hoe ze moeten handelen om de eerbied, bewondering, en liefde van de ander te winnen. Afhankelijk van de mate waarin jij behoefte hebt aan jouw partner zult je deze invloed accepteren, of verwerpen.

Onder de heerschappij van de Zon symboliseert het Vijfde Huis het 'ontluikende kind' in jou; een kind, dat tot rijpheid moet worden gebracht. Schepping komt tot stand door de ontplooiing van uit elkaar voortvloeiende patronen. Daardoor geeft het Huis niet zozeer een beeld van het type minnaar die je zoekt, maar duidt het eerder op jouw liefdesidealen.

Via een liefdesrelatie tracht je een partner te vinden, die het vermogen bezit deze idealen te realiseren, en ze tot uitdrukking te brengen. Dit is het scheppingsproces: door jouw idealen komen de inspanningen op gang die individuele realiteit bepalen. Maar nogmaals: tijdens jouw embryonale ontwikkeling werden er geen garantiebewijzen gecreëerd.

In één van zijn mooiste gelijkenissen spreekt Jezus over een man, die een zak zaad uitzaaide. Sommige zaadjes kwamen in het zand terecht en konden niet ontkiemen. Andere kwamen op de rotsstenen terecht en kwamen evenmin tot ontwikkeling. Weer andere zaadjes kwamen op het pad terecht en werden door de voorbijgangers vertrapt, of door vogels opgepikt. Maar er waren er ook bij die in vruchtbare aarde vielen en welig tierende planten voortbrachten. Met de liefde is het al net zo gesteld.

Liefhebben, betekent het planten van zaadjes in het hart van de ander; omdat het geven van liefde een bewuste keuze is, staat het jou vrij om jouw liefde op plaatsen te zaaien waar het nimmer tot ontwikkeling zal komen - of, op plaatsen waar het tot volle wasdom en bloei zal komen. Een rotsblok kunnen we niet van vorm veranderen, en zand valt altijd uiteen. Het zou vruchteloos zijn om een plant te kweken op een pad waar hij binnen de kortst mogelijke keren zou zijn vertrapt. Maar, op vruchtbare grond komt liefde altijd tot ontwikkeling.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht