ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Astrologie: Ooit de rubriek 'Wie ben ik' op deze Spiritualia website bezocht?

Naast numerologie en bioritmiek staat er nu tijdelijk een astrologische interpretatie op de Spiritualia website!
door Tsenne Kikke - maandag 18 november 2013 1:43

"Astrologie heeft betrekking op de essentie en niet op de persoonlijkheden," beweerde Gurdjieff; een iets, wat sommige mensen - en vooral zij, die astrologie bestuderen, moeilijk kunnen begrijpen.

Persoonlijkheden zijn, zoals het woord het ook zegt: maskers. Het woord is tenslotte afgeleid van het Latijnse 'persona'. Toen we nog klein waren, hadden we voor iedereen zo'n masker. Indien we iets niet van ons moeder konden gedaan krijgen, zetten we een ander masker op en gingen dan naar ons vader, bijvoorbeeld. Indien je voor werk gaat solliciteren ga je een totaal ander masker opzetten dan het masker dat je gebruikt om een partner te versieren, enzovoorts. De persoonlijkheid, die deze ochtend uit het bed stapte, is niet die van op het werk, noch deze, die nu deze tekst aan het lezen is, noch die binnen enkele minuten - want, die heeft misschien andere interesses of behoeften waaraan moet voldaan worden, bijvoorbeeld.

Zo bezit elke mens honderdtallen verschillende persoonlijkheden; wisselvalige persoonlijkheden, die elkaar niet (willen) kennen. Je kunt ze zelf benoemen, indien je dat wilt. Maak er eens een lijstje van. Echt boeiend!

Zo heb je in jezelf, bijvoorbeeld, een ik die vrijgezel wil blijven, maar een andere wenst te huwen, een ik wil een carrière opbouwen, terwijl een totaal andere een reis rond de wereld wenst te maken, of zichzelf wenst te vermaken. Een ikje wil vader of moeder worden, maar een totaal andere ik wil onafhankelijk door het leven gaan, enzovoorts. Het resultaat is, dat geen mens op de duur nog weet wie of wat hij in wezen is.

Het wezenlijke, vindt men terug in de essentie: de zogenaamde bron in onszelf. De essentie is als het ware een ruwe diamant, die we bij geboorte hebben meegekregen, die we tijdens ons leven kunnen bijslijpen, opdat hij kan schitteren. Het spijtige is, dat het merendeel van de mensheid - ten gevolge van pure onwetendheid, misschien, of gebrek aan interesse - daarvan geen werk maakt - met als gevolg, dat het primitieve, instinctieve en dierlijke essentie zelden of nooit wordt 'veredeld'.

De mens, die aan zichzelf wenst te werken, en dus aan ware zelfkennis doet, weet dat hij naar meer mens-zijn kan uitgroeien van zodra hij aan die essentie - of, noem het 'lagere natuur' werkt. De mens, die de wetten van oorzaak en gevolg kent, beseft dat het zijn plicht is om zijn lagere natuur met al haar gebreken, gewoonten, valse overtuigingen, en zo meer, aan zijn innerlijke wil zal moeten onderwerpen, zodat hij er geen automatische slaaf van blijft, en meesterschap in en over zichzelf ontwikkelt. Eenmaal zichzelf 'overwonnen', is hij geen speelbal meer van het Toeval, noch van het Lot, maar beschikt hij over een Innerlijke Wil - of, is ernaar 'onderweg'.

Een horoscoop: ideaal voor kindjes

Elke baby wordt met een essentie geboren - en, volgens Gurdjieff: door de planeten gekleurd. Maar, die 'gekleurdheid' kan worden 'bijgeschilderd' door jezelf bewust van bepaalde invloeden te onttrekken en door jezelf heel bewust onder andere invloeden te plaatsen. Welke invloeden? Een horoscoop vertelt jou daarover meer. Een mens hoeft dus niet op het einde van zijn leven met een overanderde essentie te sterven - een iets, wat het merendeel wél doet.

Bewuste ouders kunnen, dankzij de wetenschap van de Astrologie, reeds op voorhand aan de weet komen met wie ze te maken zullen krijgen. De sterren, maan en planeten dringen, maar dwingen niet. Anders gezegd: tijdens het opvoeden kan elke ouder - dankzij kennis, begrip en aanvaarding - het opgroeiende kind begrijpen, begeleiden, bijsturen, adviseren en helpen zelfs.

Daarmee zou men op zeer vroege leeftijd moeten beginnen - want, van zodra het kind de puberteitsjaren heeft bereikt, zijn de persoonlijkheden reeds grotendeels gevormd. Ofwel zijn het oneigene persoonlijkheden, ofwel persoonlijkheden, die het verlengde zijn van de essentie en reeds ietwat 'bijgeschaafd'. 

Voor de volwassene, die deze tekst leest, is het meestal veel te laat. De oneigene persoonlijkheden hebben de essentie overwoekerd. Geen verwijt: wél een vaststaand feit - en, indien men daarmee rekening houdt, dan wordt het lezen van de astrologische interpretaties leerrijk én dubbel boeiend.

Zo kan men dingen over zichzelf lezen die men niet herkent. Ofwel is het omdat de oneigene, of valse persoonlijkheden, het niet willen lezen noch herkennen, ofwel is het wezenlijke dermate diep weggestopt dat men het niet kan of wil (in)zien. Een persoon, die leest dat hij aan niets of niemand trouw kan zijn, zal dat voor zichzelf niet willen herkennen, bijvoorbeeld. Een mens, die vanuit zijn geaardheid een pedofiel, dief, brandstichter, of wat dan ook is, heeft er alle belang bij om dit te onderdrukken en te overmeesteren. Met andere woorden: de ruwe essentie moet worden bijgeschaafd en men mag er niet (meer) aan toegeven. Nogmaals: toch niet indien men tot méér mens wil uitgroeien.

Maar, men kan slechts aan zichzelf sleutelen nadat men weet waaraan men moet precies werken. Astrologie, die betrekking heeft op de essentie, is daarbij een prachtige hulp. En, nogmaals: hoe sneller men ermee begint, hoe beter.

Rubriek 'Wie ben ik'

Indien je naar de rubriek 'Wie ben ik' gaat (zie bovenaan) - en, nadat je jouw juiste geboorteuur en lengte- en breedtegraad in jouw profiel hebt ingevuld, verkrijg je een idee van de interpretatie van jouw geboortehoroscoop. Ook kun je er vrienden, kennissen, familieleden aan toevoegen.

Hou er evenwel rekening mee dat er nog volop aan het computerprogramma wordt gewerkt. Het is dus geen astrologisch programma dat gratis van het internet werd gedownload, of ergens werd aangekocht. Verwacht dan ook regelmatige verbeteringen en aanpassingen. Ooit komt er dus een definitieve tekst, die je - mits betaling kunt verkrijgen. Ondertussen, in afwachting daarvan, is het nog gratis, en mag je ons helpen door jouw meningen aan ons over te maken.

De teksten: niet voor iedereen geschikt!

Natuurlijk zijn de astrologische teksten niet voor iedereens ogen geschikt, vooral niet voor mensen die graag schouderklopjes krijgen, enkel en alleen het positieve over zichzelf willen lezen, en in de veronderstelling leven 'dat ze perfect zijn'. Weet, dat geen mens perfect is: anders waren we geen mensen, maar eerder engelen of goden. Maar zelfs de Egyptische, Assyrische, Babylonische, Griekse, Romeinse, Indische, of welke goden dan ook, waren - of zijn vandaag de dag - niet 'perfect', gewoonweg omdat ze gemaakt zijn naar het beeld en gelijkenis van de mens.

Astrologie is gebaseerd op pure wiskunde

Alles wat er in de wereld van Moeder natuur plaatsgrijpt, is gebaseerd op zuivere wiskunde. Denk, bijvoorbeeld, aan de seizoenen, aan de getijden, maanstanden, de baan van de Aarde omheen de Zon, enzovoorts. Moest de Aarde dichter bij de Zon staan, dan zouden we verschroeien; indien verderweg, dan zouden we bevriezen. Een volle maan, maan- of zonsverduistering, die binnen 100 jaar plaatsgrijpt, kan vandaag de dag reeds worden 'voorspeld'; net als de dagelijkse getijden. Daar waar onze Aarde uit 71% water bestaat, bestaat ons lichaam ook uit 71% water en kennen we de zogenaamde 'getijden van het lichaam', beter bekend als bioritmen.

Tussen haakjes: om jouw bioritme te kennen - in het geval dat je je juiste geboortedatum hebt ingevuld - ga je gewoonweg ook naar bovenaan, naar dezelfde rubriek 'Wie ben ik'.

Een zaadje van een zonnebloem groeit uit tot een zonnebloem en niet tot een eik, muis of olifant. Het is de mens, die meestal niet uitgroeit tot zichZelf en zich vergroeit met de maskers van de oneigene, over de jaren aangekweekte persoonlijkheden, met als gevolg dat hij - op oudere leeftijd - niet meer weet wie hij in wezen is.

Jouw horoscoop

Indien je jouw astrologische interpretaties wil inlezen, hou er rekening mee dat het ene het andere kan tegenspreken. Je moet dus zélf de dingen met elkaar mengen. Vergelijk het zo'n beetje met een symfonisch orkest, dat als geheel prachtig in de oren klinkt - maar, als je enkel en alleen elk instrument dat erin meespeelt afzonderlijk aanhoort, zul je het geheel misschien niet kunnen voorstellen. Om die reden is een volledige astrologische interpretatie enkel mogelijk dankzij de medewerking van een degelijke astroloog. In elk geval geeft hetgeen op deze website staat jou een klein idee van jouw essentiële zelf. Verdieping kan in een later stadium plaatsgrijpen.

Lees het, en laat ons jouw persoonlijke mening weten! Beloofd!?

Nota: om jouw geboorteuur te verkrijgen, raad ik je aan om bij het stad- of gemeentebestuur jouw geboortecertificaat met vermelding van dat geboorteuur aan te vragen. Het is niet de eerste maal dat een moeder denkt dat het 4 uur 's morgens was, om achteraf vast te stellen dat het 5 uur was, of 16u in de namiddag.

- De lengte- en breedtegraad van de plaats van jouw geboorte kun je via Google op het internet weervinden.

- Indien je er de gegevens van een andere persoon aan wenst toe te voegen: ga naar jouw profiel en klik op 'Mijn familie'.

- Je begrijpt iets niet goed? Je twijfelt aan iets, of je bent niet akkoord met hetgeen er staat? Weet, dat anderen jou veel beter kennen dan jijzelf. Betrek er dus iemand anders bij, en vraag zijn/haar eerlijke persoonlijke mening. Vraag bijvoorbeeld: "Lees dit eens, en herken je mij daarin?". Dit is dan ook de reden dat indien jijzelf iets over iemand anders leest, je er misschien voor 100% mee akkoord kunt verklaren, maar dat de persoon zélf het soms in het geheel niet als zijn/haar waarheid aanvaardt. Maar, indien er dingen afgedrukt zijn, die effectief niet kloppen, laat het ons dan ook weten.

- Vragen?... Ga bovenaan naar 'Berichten', schrijf jouw tekst uit, en verstuur het.

Extra nota: het astroprogramma werd van deze website verwijderd, sorry!

Commentaar


Gepost op: 18/11/2013 13:21:37

Geachte Angelus,

 

Hoe kan het dat de horoscoop hier een andere berekening weergeeft dan horoscopene die ik elders heb laten berekenen? Ondanks dat de ingevoerde gegevens hetzelfde zijn?


Tsenne Kikke Gepost op: 18/11/2013 19:01:39
Tsenne Kikke

Beste Arno, zo staat er, bijvoorbeeld: "Indien je naar de rubriek 'Wie ben ik' gaat (zie bovenaan) - en, nadat je jouw juiste geboorteuur en lengte- en breedtegraad in jouw profiel hebt ingevuld, verkrijg je een idee van de interpretatie van jouw geboortehoroscoop." In jouw profiel, zijn deze gegevens juist?..." En, misschien heb je berekeningen laten maken door astrologen, die met vaste huizen werken? Of, met het Ebertin-systeem, of met die van Mann? Vergelijk in elk geval het opgegeven geboorteuur en de coördinaten van de plaats...


Gepost op: 18/11/2013 22:49:57

Ik heb die gegevens gechecked en ook het systeem waarmee wordt gewerkt..

Er zit z'n 3 tot 5/10 graden verschil in sommige planeet standen...

Wat mij opvalt is dat mijn geboortetijd wordt afgerond naar boven...met 5 minuten...


Tsenne Kikke Gepost op: 18/11/2013 23:10:47
Tsenne Kikke

1) Geboorteplaats? Er staat:   Lengtegraad 4 Breedtegraad 51    -  klopt dit wel? Ben je in de buurt van Antwerpen geboren?

2) Vul in jouw profiel Tijdzone geboorteplaats     0 in -  zijnde: Tijdzone geboorteplaats:    GMT+1


Gepost op: 19/11/2013 8:38:08

Ik ben geboren te Middelharnis (Nl) en dat is ook 4 en 51. Alleen de cijfers achter de komma verschillen met Antwerpen. Die heb ik nu geweizigd. GMT+1 ook.

Daarmee veranderd er echter niets..

In hoeverre het mijn horoscoopduiding verschillend maakt weet ik niet. De maan staat hier in het 4e huis en in andere horosocopen in het 5e,

Ik wil daar niet vervelend in zijn maar het zou fijn zijn om duidelijkheid te verkrijgen welke nu klopt.


Tsenne Kikke Gepost op: 19/11/2013 10:51:13
Tsenne Kikke

Je doet helemaal niet vervelend... :) Jouw Maan staat, volgens de het systeem van Placidus,  7º 17' 01,94" in    Weegschaal en vijfde Huis. Ga even naar Wikipedia en indien iemand jouw horoscoop heeft gemaakt volgens één van de andere systemen, dan zijn er wel degelijk verschillen... Vooral wat de Maan en de snelele planeten aangaat. Uiteindelijk draait het vooral om de interpretaties. Lees ze, en zie of je dingen herkent en onthou in het achterhoofd dat de teksten nog worden aangepast met-ter-tijd (enorm veel werk en investering van Tijd!).
 


Oberon Gepost op: 19/11/2013 14:06:04
Oberon

Arno,

Er was een foutje ingeslopen waardoor de gegevens die je wijzigde in jouw profiel niet opgeslagen werd.

Dat zou nu verholpen moeten zijn.

Kun je dus nogmaals jouw locatie en eventueel ook de tijdszone aanpassen en zien of het dan beter overeenkomt?


Gepost op: 19/11/2013 17:50:09

Inderdaad is er nu het een en ander veranderd. Na het geheel door te lezen kan ik voor het grootste gedeelte beamen wat het vertelt.

Sommige punten die ik niet herken kunnen door andere aspecten zijn ondergesneeuwd. Ik zie duidelijk dat de valkuilen die ik zelf al had ontdekt hier ook worden benoemd. ;-) Nog meer reden ze te vermijden. ;-)

 


Tsenne Kikke Gepost op: 19/11/2013 19:39:56
Tsenne Kikke

Mooie zin! "Sommige punten die ik niet herken kunnen door andere aspecten zijn ondergesneeuwd.", en getuigt van een open geest, begrip en eerlijkheid. Uit ervaring weet ik dat velen eerder reageren met de woorden: "Sommige punten herken ik niet in mezelf. Wat is dat voor rommel! Ik weiger verder te lezen..." :-)

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht