ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Energetische Zondag 2010 van Synergio: de grootste flop van het jaar

Sommige beurzen doen het goed, anderen dan weer niet, afhankelijk van de kwaliteit van de promotie. In elk geval was de Energetische Zondag in het Antwerpse Bouwcentrum, ingericht door Synergio: een flop van jewelste.
door Tsenne Kikke - maandag 10 mei 2010 12:14

Synergio streeft er - naar het schijnt - naar om organisatoren te helpen naar buiten te komen met hun activiteiten en het energetische meer bekendheid te geven door een energetische gids uit te geven en de Energetische Zondagen te lanceren.

Zo bezochten we de 'Energetische Zondag Antwerp Expo 9 mei 2010' met als thema : 'Uw gezonde voeding, maak van uw voeding uw medicijn', en spraken met diverse standhouders ...

80% van de mensen die we aanspraken, ervoeren het als een grote flop. Niet moeilijk: rond 17u zeiden sommigen dat er iets van een 150 bezoekers waren geweest en begonnen hun stand reeds af te breken; anderen waren meer positief en dachten dat het er een 300-tal waren, misschien ...

In elk geval was het er een kleine chaos. Ik bedoel: de expo was verdeeld over 3 zaaltjes, verspreid over drie verdiepingen, zijnde een gelijkvloers, een eerste verdiep - en, na nogmaals een hoop trappen te doen, een tweede verdiep, waar er een tiental exposanten op elkaar waren gepakt. Op hetzelfde tweede verdiep was er een aula waar ik sprekers heb gezien met een publiek dat uit drie personen bestond. Met andere woorden: een klein onderonsje.

Daarbij moet je weten dat de sprekers daarvoor een 40 euro hebben betaald om er 'te mogen komen spreken' en dat de toehoorders soms enkele euros hebben betaald om er 'te mogen komen luisteren'.

Anders gezegd: verschillende standhouders hadden het door dat de inrichters al de inkomsten eerder in hun richting hebben laten vloeien. De standoppervlakten waren niet goedkoop, integendeel. De kleinste stand kostte 115,- euro. Handelaars betaalden steeds 20 euro meer dan therapeuten, en een parkeerkaart kostte 7 eurokes.

Maar, neem het entreegeld, bijvoorbeeld ...

Op dezelfde dag ging er in het Antwerpse Bouwcentrum twee andere beurzen door. Enerzijds was er 'Minerant' waar men 3 euro inkom vroeg, en anderzijds was er de Computerbeurs, waar men 5 euro betaalde om binnen te mogen. Synergio vroeg maar liefst 9 euro per persoon, plus een extra 3 of 5 euro om een voordracht van een zekere Karel en Caroline bij te wonen.

Dan waren er nog prijzen te winnen... 35 in totaal. Prijzen, niet aangekocht door Synergio, noch door Agenda Plus, maar geschonken door de deelnemers. Met andere woorden: sommige exposanten hadden niet één product verkocht, maar hun stock met 1 product zien verminderen, omdat de prijs ging naar... niet altijd naar een bezoeker, maar ook naar exposanten.

Ik schrijf het misschien ietwat té zwart-wit uit, maar als er op die dag niet meer kleur te verkennen was, kan ik er ook niet kleurrijker over schrijven. Ook in de cafetaria betaalde ik 3,50 euro voor een broodje en 2,50 euro voor een tasje koffie..., maar dat nam ik er met alle plezier bij. Leven en laten leven, zie je.

Nabericht, ontvangen op 29/8/2010:

Beste,

Op de website http://www.spiritualia.be/blogs/post.aspx?id=1649 suggereert u dat Synergio en Agenda Plus de EZ in Antwerpen samen hebben georganiseerd. Dit klopt niet; Synergio heeft deze EZ alleen georganiseerd en Agenda Plus was mediapartner, net als bv. de magazines Bliss en Luck.

- Agenda Plus

Commentaar


synergio Gepost op: 19/01/2011 3:08:07
synergio Beste schrijver van dit artikel.

Wellicht spijtig dat je mij, Danny Van Eechoute inrichter van deze eerste Energetische zondag te Antwerpen niet eerder kende.
Immers over de eerste Energetische Zondag in Oost-Vlaanderen had u een gelijkaardig artikel kunnen schrijven, dit was nog een grotere mislukking.
Alleen dit, uit deze flop zijn de energetische zondagen in Flanders Expo geboren. Verkochten sommige in Antwerp Expo niets, in Flanders Expo verkocht een standhouder voor ? 25.000.

Maar het tegenvallend aantal bezoekers verraste mij ook.
Er klopte iets niet qua organisatie. Ik probeer dit u nu duidelijk te maken.
In Oostende, ongeveer de tegenpool van het energetisch mekka Antwerpen haalde ik met mijn eerste Energetische Zondag het dubbel aantal bezoekers dan in Antwerpen. Te weten dat Antwerpen 50 standhouders telde en Oostende slechts 20, dat er in Antwerpen zonder overdrijven meer dan 20 keer zoveel reclame werd gemaakt dan in Oostende. Wat verklaart nu die onlogische resultaten. Welnu, in Oostende waren op de voorbereidende vergadering 100% van de standhouders aanwezig, In Antwerpen 4%. Ik heb steeds getracht samen met standhouders iets op te bouwen, dit verslechtte elk jaar tot het nu uiteindelijk strandde in Antwerpen.

Na Antwerpen, mijn tiende energetische zondag heb ik beurspauze ingelast om het concept te herdenken. Beurzen inrichten is immers ook een kwestie van zoeken en aftasten, en eerlijk gezegd voor het geld hoef je het niet te doen.

Wat mij drijft is het energetisch onder het brede publiek bekend te maken.
Maar wat drijft u om dit artikel te schijven waarvoor je duidelijk detective hebt gespeeld?

Laten we zo afspreken , ik neem de verantwoordelijkheid van de flop van de energetische zondag te Antwerpen en u neemt de intenties van waaruit u dit artikel hebt geschreven voor uw rekening.

Danny Van Eechoute
Coördinator Synergio

Tsenne Kikke Gepost op: 19/01/2011 11:44:35
Tsenne Kikke 1) De Energetische Zondag in Oost-Vlaanderen heb ik niet bezocht en kon daar dus geen oordeel over vellen.

2) Ikzelf heb in mijn leven reeds honderden beurzen bezocht en bovendien enkele zelf ingericht. Het allereerste Natuurfestival in België, bijvoorbeeld, die in 1980 in De Warande van Turnhout doorging, staat op mijn palmares. Ik leef dus in de gedachte dat ik in zekere mate, bevoegd ben om op uw schrijven het volgende antwoord kan geven...

- Standhouders betalen standgelden en moeten hun standen inrichten. Dit vraagt zeer veel voorbereiding en veel gezwoeg. De beursinrichter daarentegen zorgt voor het publiek.

Indien de standhouders daarenboven nog voor de opkomst moeten zorgen, vraag ik me af waarom ze zoveel geld voor hun standen moeten betalen. Als ik u goed begrijp zouden zij het werk van de beursinrichter moeten uitvoeren.

Ik snap die strategie wel en geef dan ook toe dat het een heel slimme zet is. Toch klopt hier iets niet... Enerzijds is het idee op zichzelf helemaal niet slecht - maar, indien de beurs een flop wordt en je de standhouders er deels de schuld van geeft, is niet opportuun.

- Eén van de betere beurzen is die van het Nederlandse Rijswijk, bijvoorbeeld. En het Britse Body, Mind & Spirit Festival is reeds enkele decaden elk jaar een enorm succes.

Natuurlijk kun je een Vlaams publiek niet vergelijken met het Nederlandse, noch met het Engelse. Tenslotte hebben we hier met een veel kleinere bevolkingsgroep te maken en slechts weinigen stellen echt interesse in wat jij noemt 'het energetische'.

Om die reden geef ik toe, dat het vandaag de dag totaal onmogelijk is om een opkomst te verwachten gelijk aan die van een Brussels Autosalon. U staat dus weliswaar voor een moeilijke taak. (Kleine tip: laat misschien het grote publiek weten wat jij met 'het energetische' precies bedoelt en dat de naam niet duidt op groene energie, bijvoorbeeld.)

- Doch..., indien u het energetische onder het brede publiek wilt bekend maken, hebben we alleszins iets gemeen. Nu is het aan u om de rol van detective over te nemen en met de ogen en oren van alle succesvolle (en ook van de flops) het nodige te stelen, opdat al uw toekomstige beurzen ook een echt succes worden.

- Ook gaf ik in mijn tekst een duidelijke hint: op dezelfde dag ging er in het Antwerpse Bouwcentrum twee andere beurzen door. In 1997 heb ikzelf dezelfde stommiteit begaan en het heeft me miljoenen oude Belgische franken gekost.

- Tot besluit ga ik akkoord met uw afspraak: u neemt de flop van de Energetische Zondag te Antwerpen voor uw rekening, en ik neem de intenties van waaruit ik dit artikel heb geschreven voor de mijne. Tenslotte schreef ik de waarheid.

Aanvaard de feiten als feiten en NIET als verwijten. Maar, in naam van sommige standhouders - hoop ik dat er op uw eerstvolgende Antwerpse beurs meer dan 150 à 300 bezoekers langskomen.

Laat me, veiligheidshalve, mijn laatste zin corrigeren met te schrijven dat een eventuele opkomst van 301 bezoekers nog altijd geen succesvolle beurs kan worden genoemd (= grapje!). Mik dus naar enkele duizenden. De hoofdvraag is dus: 'Hoe?'

Nogmaals: aanvaard de feiten als feiten, en niet als verwijten en zie het dan ook als opbouwende kritiek die veranderingen afdwingt. In elk geval wens ik u en uw team alle succes toe!

Angelus - Spiritualia Blogger

synergio Gepost op: 23/01/2011 20:30:52
synergio Dag Angelus.

je schrijft : "Als ik het goed begrijp zouden zij (de standhouders) het werk van de beursorganisator moeten uitvoeren" en je vindt dit een heel slimme zet. Laat mij er nog aan toevoegen ik voor dat deze energetische zondag mijn grootste reclamecampagne ooit opzette zowel digitaal als wat drukwerk betrof.

Ik geef je wat achtergondinformatie.
Mijn doel is eigenlijk het energetisch werk in Vlaanderen bijeen te brengen.
Daartoe nodigde ik in 2007 in Brugge, Roeselare, Kortrijk en Oostende alle "energetische werkers" uit om hun noden en wensen te bevragen.
Dit verwerkte ik in verslagen en nodigde dan een afvaardiging uit van deze vier groepen om samen aan de problematiek te werken. Er kwamen dus wel mensen opdagen, maar zij konden geen tijd in het initiatief steken. Gezien het samenwerking betrof zag ik het niet zitten het geheel alleen te dragen.

Door toeval, zo kwam het op mijn pad, nam ik een ander initiatief om wat cohesie van onderuit in het energetisch veld te bewerkstelligen en richtte de eerste energetische zondag in. Dit was echt een groepsgebeuren en dank zij de constante feedback van die groep medewerkers groeiden de energetische zondagen in stijgende lijn tot in 2010. Het succes van de energetische zondag 2009 met Dr. Emoto en Ingeborg als spreciale gasten zette zich niet door. Om deze reden laste ik ook een sabbattijd in om de aanpak van de "energetische zondagen" te herdenken. Dit resulteerde in een nieuw beleid, waarvan ik alle standhouders op de hoogte bracht.
Het was dus meer een bepaalde evolutie dan een slimme zet.

Wat het samenbrengen van het "energetisch veld" betreft heb ik in 2009
gewerkt met een wetenschappelijk team, in 2010 evolueerde dit tot de denktank (info kun je vinden via onze site of via denktank unity) waar we nu een koepeldossier hebben uitgewerkt. Met dit dossier kunnen we vanaf april 2011 naar buiten komen.

Danny Van Eechoute
Coördinator Synergio

Tsenne Kikke Gepost op: 23/01/2011 21:44:14
Tsenne Kikke Beste Danny,

Hartelijk dank voor de ganse uitleg. Ik ben ervan overtuigd dat de lezers ermee tevreden zullen zijn. En, nogmaals: ik wens jou alle succes toe!

Met de allerbeste groeten,
Angelus

Danny Gepost op: 27/03/2011 17:39:44
Danny Dag Angelus,
Vergeten te komen kijken dd 20.03.2011 naar de 11e Energetische Zondag in Flanders Expo? Ik hoop maar dat je je niet beperkt tot alleen negatieve commentaren.
Danny Van Eechoute
Coördinator Synergio

Tsenne Kikke Gepost op: 27/03/2011 18:59:52
Tsenne Kikke Dag beste Danny - Nee, ik ben er niet geraakt. Laten we veronderstellen dat ik toen iets anders te doen had. Wees dus blij... Stel je maar eens voor, dat ik jouw hopen en denken navolg, en me enkel en alleen tot negatieve commentaren beperk: wedden dat ik enkele stokken zou hebben gevonden?

Maar, indien het dan tóch zo'n groot succes is geweest... waar kan ik het ergens lezen? Of, maak er zelf eens een verslag van. Ik kijk ernaar uit!

Tsenne Kikke Gepost op: 31/03/2011 16:48:53
Tsenne Kikke 31 maart 2011 - Geen respons... Beste Danny, gelieve te noteren dat ik gewoonweg 'commentaar' gaf: een beschrijving van de werkelijkheid. Ofwel waren mijn woorden een waarachtige beschrijving - ofwel heb ik leugens afgedrukt.

Indien dit laatste het geval is, voel ik verplicht die leugens onmiddellijk te verwijderen. Indien ze de waarheid beschrijven, durf ik schrijven: leef ermee.

synergio Gepost op: 20/08/2011 12:41:55
synergio

Dag Angelus,

Ik heb een verzoekje voor jou.

Tot mijn verwondering staat je commentaar net onder mijn website als je Synergio googelt. Je begrijpt wel dat dit negatief werkt voor de komende Energetische Zondag. Vooral de mensen beperken zich maar tot het lezen van de eerste regels en dat blijft dan hangen, ze hebben geen tijd om het hele verhaal te lezen……

Geef toe dat de boodschap die je meegeeft inmiddels achterhaald is zowel qua tijd als inhoud en nu geen enkele zin meer heeft. De opzet en organisatie is inmiddels ook volledig herdacht en de inhoud van je schrijven van bijna anderhalf jaar geleden heeft geen contact meer met de huidige werkelijkheid.

Het is ook zo dat deze mededeling de huidige nieuwe standhouders, die zich nu qua tijd en financies engageren, benadeelt. Bezoekers die zich door jou tekst laten beïnvloeden kunnen voor zichzelf toch belangrijke informatie missen en ik mag hopen dat dit toch ook dwars op jou intenties staat, gezien de essentie van je website.

Vandaar dat ik je wil verzoeken deze boodschap dringend van het internet te verwijderen.

Ik zou het tevens waarderen indien je ook je mailadres aan mij bekend maakte.

Danny Van Eechoute

Coördinator Synergio


Tsenne Kikke Gepost op: 20/08/2011 17:19:19
Tsenne Kikke

Dag beste Danny, ik heb begrip voor hetgeen je schrijft, maar zo werkt Google niet. Als voorbeeld heb ik daarnet de titel gewijzigd... Ik zal later op de dag, of morgen, de tekst ietwat aanpassen, opdat we samen kunnen zien hoe snel Google reageert. In elk geval is dit beter dan het nu te verwijderen; want, indien Google het een jaarlang laat staan, is aanpassen een betere remedie, gewoonweg omdat een aanpassing (misschien) sneller wordt verwerkt.

Mailadres: [email protected] en je bereikt ons gehele team.


synergio Gepost op: 25/08/2011 22:11:18
synergio

Dag Angelus,

Persoonlijk vind ik dat je niet zomaar een initiatief bezoekt en het vervolgens de grond inboort. De minimum beleefdheid vereist dat je toch minstens eerst contact neemt met de organisator en je bekend maakt als je voornemens bent iets te publiceren. Maar dat is mijn persoonlijke mening.

Je presenteert het artikel als objectief. Maar je laat maat één zijde van de medaille zien. Mijn zoon is journalist, ikzelf ben maatschappelijk werker, en een van de eerste zaken dat je in dergelijke opleidingen leert is dat er steeds twee klokken zijn die je moet horen.Er zijn steeds 2 kanten aan een médaille, en nogmaals persoonlijk, maar wie zich daarvan niet bewust is houdt zich best van alle verslaggeving afzijdig tenzij men op het niveau van “dag allemaal” wil functioneren.

Het verwondert mij tevens dat u zegt ook al beurzen georganiseerd te hebben, u zou dan toch moeten weten dat beurzen organiseren ook een zoeken is, dat soms niet direct verloopt zoals verwacht… Bv. Twee weken voor de beurs ontdekte ik dat Antwerp Expo mij een foute versie gestuurd had van de benedenruimte, op hun schema was een vierkantje een vierkant meter, wat bleek : één vierkantje was slechts ¼ vierkante meter...dit betekende dat ik in allerijl drie vierde van de standhouders een andere plaats moest geven. Ik weet dat in Antwerpen moedertjesdag op 15 augustus valt, mijn grootmoeder is nl een Antwerpse, maar welke stad heeft er nu twee “moedertjesdagen”, een commercieel en een katholiek??? De Energetische zondag viel natuurlijk op de eerste moederdag (werd mij niet medegedeeld), ook niet op de voorbereidende vergadering die ik in Antwerpen organiseerde…

Je spreekt ook op de prijs. De goedkoopste stand nu, en deze zijn ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar is € 155 , Vitasana vraagt voor éénzelfde ruimte bij dezelfde organisatie (Artexis), zij het dan in Gent, meer dan € 1000,- (3 dagen weliswaar)

Als je het juiste aantal bezoekers had willen weten kon je dit best aan mij vragen, het waren er 258. Enfin, zo zou ik nog wel kunnen doorgaan…

Het geheel wekt bij mij de indruk dat je eigen frustraties probeert te verwerken door dit artikel, je faalde immers zelf en je schoot er miljoenen oude Belgische Franken bij in……, maar ja dit is slechts een indruk,…… tevens kan mij ook voorstellen dat als je zoiets tegenkomt dat dit enige bitterheid nalaat, maar ja daarom niet afwentelen op anderen…

Blijft echter dat het artikel nog steeds huidige nieuwe standhouders en vzw sterrencirkels benadeelt samen met de mensen die je artikel lezen en daarop afhaken.

Wil ook begrip opbrengen dat ik mijn aandacht nog tussen veel andere initiatieven moet verdelen, o.a. de oprichting van een koepelorganisatie, het nieuwe initiatief read and meet, nog een ander groot initiatief dat om samenwerking heeft gevraagd, om nog maar te zwijgen van de komende energetische zondag.

Ik kan dus niet zoveel tijd meer uittrekken, maar ik hoop nu dat je deze kwestie ten gronde oplost.

Danny Van Eechoute

Coördinator Synergio


Tsenne Kikke Gepost op: 25/08/2011 23:01:40
Tsenne Kikke

Beste Danny,

Het is alsof je niet van ophouden weet en mij nu nog de les gaat spellen. Snap je dan niet, dat je nu olie op het vuur werpt? Kon je nu niet gewoonweg geschreven hebben, dat je er alles zult aan doen dat de volgende Synergio beurzen een succes worden, en dat je van die van Antwerpen veel hebt geleerd?... Oké ik zal jouw schrijven zoveel mogelijk beantwoorden – dit, ondanks het feit dat ik nuttigere dingen te doen had. Hier gaan we dan ...

Je schreef: “Persoonlijk vind ik dat je niet zomaar een initiatief bezoekt en het vervolgens de grond inboort. De minimum beleefdheid vereist dat je toch minstens eerst contact neemt met de organisator en je bekend maakt als je voornemens bent iets te publiceren. Maar dat is mijn persoonlijke mening.”

Antwoord: “Ik respecteer jouw persoonlijke mening. Respecteer dan ook de mijne. Kan dat? Noteer, nogmaals, dat ik niets de grond heb ingeboord. Toch niet met de bewuste bedoeling om het in de grond te boren. Feiten zijn feiten, en daarvan gaf ik een objectief verslag. Er staat geen enkele onwaarheid in. En, moest ik eerst met jou contact hebben genomen, zou dat niets aan de waarheid hebben verholpen. Of wel soms?... Je zou toch niet hebben getracht om me om te kopen, zeker? (=Grapje!)”

Je schreef: “Je presenteert het artikel als objectief. Maar je laat maat één zijde van de medaille zien. Mijn zoon is journalist, ikzelf ben maatschappelijk werker, en een van de eerste zaken dat je in dergelijke opleidingen leert is dat er steeds twee klokken zijn die je moet horen.Er zijn steeds 2 kanten aan een médaille, en nogmaals persoonlijk, maar wie zich daarvan niet bewust is houdt zich best van alle verslaggeving afzijdig tenzij men op het niveau van “dag allemaal” wil functioneren.”

Antwoord: “Je bent vrij om de andere zijde van die medaille aan onze lezers te laten zien door het te beschrijven. Dit heb ik jou reeds eerder voorgesteld, maar je hebt er niet op gereageerd. Negen kansen op tien was die andere zijde het spiegelbeeld van de zijde waarvan ik een verslag heb gemaakt. En laat jouw zoonlief hierbuiten, a.u.b. - en als maatschappelijke werker zijnde, zou ik nu durven schrijven: Schoenmaker blijf bij uw leest!”

En, sorry van dat ‘Dag Allemaal’ niveau… Ik herhaal: Een Synergio beurs met zoveel standhouders en slechts 258 bezoekers..., wat maak jij daarvan? Ik kom hier onmiddellijk op terug.”

Je schreef: “Het verwondert mij tevens dat u zegt... - enzovoort - ... waarin jouw grootmoeder een hoofdrol speelt.”

Antwoord: “Elk commentaar daarop is puur tijd- en energieverlies.”

Je schreef: “Als je het juiste aantal bezoekers had willen weten kon je dit best aan mij vragen, het waren er 258. Enfin, zo zou ik nog wel kunnen doorgaan…”

Antwoord: “Blij dat je daarmee niet bent doorgegaan, want je zou in een doodlopend straatje zijn geëindigd. 258 bezoekers? En, hoeveel daarvan met vrijkaarten? Ik bedoel: uitnodigingen van de standhouders. Enig idee?...” (Bespaar mij - en de lezers - jouw antwoord.)

Je schreef: “Het geheel wekt bij mij de indruk dat je eigen frustraties probeert te verwerken door dit artikel, je faalde immers zelf en je schoot er miljoenen oude Belgische Franken bij in……, maar ja dit is slechts een indruk,.... tevens kan mij ook voorstellen dat als je zoiets tegenkomt dat dit enige bitterheid nalaat, maar ja daarom niet afwentelen op anderen…”

Antwoord: “Beste Danny, er klopt iets niet in jouw denken. Waarom zou ik gefrustreerd zijn van één van de beste lessen die ik ooit in mijn leven heb gehad? Je vertrekt dus vanuit een aanname in jouw denken. Stop dus met het opnemen van die slachtofferrol. Jouw beurs was gewoonweg een grote flop – en, geloof me of niet: ik wou dat ik er iets positievers had over kunnen schrijven. Ik ben er alleszins met zeer veel enthousiasme naartoe gegaan."

Je schreef: “Blijft echter dat het artikel nog steeds huidige nieuwe standhouders en vzw sterrencirkels benadeelt samen met de mensen die je artikel lezen en daarop afhaken.”

Antwoord: “Wat wil je dat ik daaraan doe? Leugens gaan schrijven? Jouw gaan ophemelen omdat je maatschappelijke werker bent, je een zoon hebt die verslaggever is, en een grootmoeder die in Antwerpen woont? Is het nog niet ridicuul genoeg dat al die mensen kunnen lezen wat we naar elkaar schrijven?”

Je schreef: “Wil ook begrip opbrengen dat ik mijn aandacht nog tussen veel andere initiatieven moet verdelen, o.a. de oprichting van een koepelorganisatie, het nieuwe initiatief read and meet, nog een ander groot initiatief dat om samenwerking heeft gevraagd, om nog maar te zwijgen van de komende energetische zondag. Ik kan dus niet zoveel tijd meer uittrekken, maar ik hoop nu dat je deze kwestie ten gronde oplost.”

Antwoord: “Ja, ik hoop, dat ik met dit antwoord deze kwestie definitief heb opgelost! Ik wens je alle succes toe met al jouw activiteiten. Vervolg jouw weg en kijk niet om; zo niet, verander je nog een zoutzuil.”


synergio Gepost op: 26/08/2011 18:17:17
synergio

geen enkele vrijkaart, weet nu ook beter...

Ik heb je bewering van Google nagetrokken en dit klopt, het blijft inderdaad nog een tijd in het cache geheugen van Google zitten.

Ok, we kunnen beter deze zaak afsluiten, je laat mij trouwens geen keuze want anders verander ik nog in eens in een zoutzuil..

 

groetjes

Danny

 


Tsenne Kikke Gepost op: 26/08/2011 18:40:09
Tsenne Kikke

Indien bepaalde mensen zó kleinzielig zijn om het heden én de toekomst te spiegelen aan het verleden en zich daardoor laten beïnvloeden, is dat hún probleem. Het verleden is geschiedenis – dat wat geschiedt is – en de toekomst is daar waar ze de rest van hun leven zullen doorbrengen.

Laat je omringen met mensen die vanuit het hier-en-nu in de toekomst durven te kijken en die toekomst dan ook vorm geven.

Je bent tenminste een doorzetter, een persoon die niet zomaar opgeeft, net als een Thomas Edison, die bij elk ‘falen’ wist hoe hij het niet moest doen.

Ik wens je welgemeend alle succes toe!


Tsenne Kikke Gepost op: 14/10/2011 23:49:13
Tsenne Kikke

Nabericht van Danny Van Eechoute dd. 14/10/2011:

Hierbij stel ik u heden, dd.14.10.11 in gebreke. Ik ben het oneens met het artikel dat u publiceerde De energetische zondag 2010, de grootste flop van het jaar” geplaatst op 10 mei 2010.
Ik stel u aansprakelijk voor de schade die ik geleden heb en voor de schade dat ik zal lijden in de toekomsten dit op alle vlak. De tekst dient uiterlijk op 28 oktober van het internet weggehaald te zijn. Hoogachtend, Danny Van Eechoute

Antwoord: indien ik een film recenseer en durf te schrijven dat het flop is... heeft de regisseur dan het recht om zijn flop te linken aan mijn recensie? En, indien zijn volgende film ook op niets trekt, ligt dit dan aan mijn recensie van een jaar geleden?

Wat Synergio 2010 betreft schreef ik reeds, en herhaal het: als Danny het als een succes beschouwt, is dat zijn volste recht. Maar ik kan niet opdraaien voor iets dat in zijn verbeelding rondzweeft. Dit jaar heeft hij minstens 53 standhouders gehad... een bewijs, dat er minstens evenveel waren als in dat zogenaamde 'flopjaar'.

Bovendien heeft hij, dankzij Ingeborg 1.030 bezoekers gehad; dit, in vergelijking met iets van een 150 in 2010... Natuurlijk hebben de standhouders ook hun steentje bijgedragen!

Lees: Verslag feedbackteam Synergio: 27 augustus 2010

- Enkele mogelijke figuren om op de affiche te zetten : Ingeborg, Els Deschepper, Nic Balthazar, Tom Boonen, Annemie Struyf(?).

- Om het bezoekersaantal op te drijven zouden we 5 vrijkaarten per deelnemer geven. Dit komt goed over bij de standhouders.

- De deelnemers verwachten dat al het reclamewerk gedaan wordt voor hun en ze zien hierin geen taak weggelegd voor zichzelf.

Voor verslag, Danny Van Eechoute - Coördinator Synergio

Op 26/8/2011 schreef Danny Van Eechoute: Ok, we kunnen beter deze zaak afsluiten, je laat mij trouwens geen keuze want anders verander ik nog in eens in een zoutzuil...

En nu komt hij met zijn nieuwe eis af? Indien elke recensent, die een boek- of filmrecensie uitschrijft, zich niet meer mag uiten uit angst voor represailles ...

Godzijdank geeft hij mij nog de tijd om tot 28/70/2011 na te denken... Wat zou jij in mijn plaats doen, beste lezer? Jezelf laten afschrikken, of een rechter eerlijk laten oordelen?

Natuurlijk heb ik hier op deze Spiritualia website niets te zeggen, behalve over de nieuwsberichtjes die ik zélf schreef en waarvoor ik me persoonlijk 100% verantwoordelijk voel.

Indien deze zaak het Spiritualia Team schade berokkent, wil ik het natuurlijk verwijderen.

Bovendien krijg ik ook te kampen met het 'Synergio FeedbackTeam' en met hun 'Speakerscorner', bestaande uit een 30-tal leden, die allen aan hetzelfde zeel trekken... Boeiend, hé!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht