ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Open brief van, en terug gericht aan, een vertegenwoordiger van Brandon Bay's Helende Reis Journ

Tsenne Kikke Auteur
Tsenne Kikke

Geplaatst op
vrijdag 13 november 2009 0:24

Brandon Bays is de schrijfster van het boek 'De Helende Reis'. Tegenwoordig kennen veel mensen de vrouwelijke auteur Brandon Bays en haar website www.thejourney.com. Over het verloop van jaren is ze even bekend en bijna zo beroemd geworden als andere schrijvers, zoals Deepak Chopra, Shakti Gawain, Dr. Cleve Backster, en Wayne Dyer. Dankzij haar 'wonderbaarlijke genezing', lijkt het er op dat ze niet meer voor Anthony Robbins werkt, de man van NLP, waarvan ze zeer veel heeft geleerd, maar het beroep van schrijfster is aangegaan. In haar eerste boek staat duidelijk afgedrukt, dat ze de techniek die ze promoot van een zekere Surja, massagetherapeut - heeft aangeleerd. Naderhand heeft ze het script verder heeft uitgewerkt en gepersonaliseerd. Surja was, tussen haakjes, een discipel van de Indiase goeroe Hari Wench Lal Poonja (1910-1997).

In het Nederlands verschenen reeds van de hand van Brandon Bays, naast 'De Helende Reis', boeken met titels, zoals: 'Vrijheid is', en 'Helende reis voor kinderen'. Er is dus hoogstwaarschijnlijk nog meer op komst.

Natuurlijk heeft het niet lang geduurd vooraleer verscheidene mensen op de Brandon Bay's kar - met bijhorende vaandel: 'De Helende Reis' - zijn gesprongen om er op een professionele manier geld mee te verdienen. Dat is hun volste recht. Zolang mensen er maar mee geholpen worden. Ik sta open voor de Belgische en/of Nederlandse succesverhalen, of komen ze allemaal van 'over het water''?

Maar, het is net als het behalen van een rijbewijs. Het is niet omdat men voor een certificaat geld heeft betaald dat men de jaren ervaring in zich meedraagt. Ook achtergronden spelen een grote rol. We zijn zelfs bereid om de achtergronden van elke zogenaamde 'The Journey Practitioner', oftwel 'Journey Therapeut', na te pluizen, gewoonweg om te zien in hoeverre die aanleunen bij het beoefenen ervan. Ik bedoel: kan bijvoorbeeld een 'coach', een persoon die een NLP-certificaat heeft bemachtigd, een reisleidster, of een huisvrouw die iets met haar leven wenst aan te vangen, iemand in een 'Helende Reis' daadwerkelijk begeleiden? Houd er evenwel rekening mee, dat Amerika een andere betekenis geeft aan het woordje 'Healing', dan wat wij hier in onze gewesten aan het woordje 'Helen' toeschrijven. Of heeft 'helen' niets te maken met het woordje 'genezen'?

Enerzijds geeft Brandon Bays aan iedereen de toelating de Helende Reis op een ander toe te passen. Een beetje verder hebben we de tekst, die op de binnenzijde van de achterflap van haar boek 'De Helende Reis' afgedrukt staat, overgenomen. Anderzijds baart enkel en alleen oefening kunst. Ook zijn er vandaag de dag vele, zeer vele concepten, boeken, mensen, producten, et cetera, die iets kunnen aanbieden waardoor men zich beter voelt. Onze eigen Shop Online is daar zelfs een bewijs van ...

Doch, 'helen' in de betekenis van 'genezen' is - volgens mijn nederige denken (als we tóch binnen de grenzen van het alternatieve wensen wensen te blijven) slechts weggelegd voor personen met een medische achtergrond, zoals Medische Qigong, of acupunctuur, bijvoorbeeld. Of, ben ik dan zó verkeerd? Wat zegt onze Belgische Orde der Geneesheren daaromtrent? Je mag het gerust in mijn plaats navragen.

Het probleem is - mijns inziens - een beetje ontstaan door:

1) Het woordje 'tumor' verkeerdelijk te associëren met het woord 'kankergezwel', en

2) De originele titel van het boek, namelijk 'The Journey', te vertalen in 'De Helende Reis', en

3) Brandon Bays noemde 'De Helende Reis' ...: 'De Fysieke Reis'.

Over het uitreiken van certificaten:

Wijzelf, bijvoorbeeld, hebben tot op heden slechts aan één persoon een certificaat 'Regressietherapeut' toegekend. Lees: 'toegekend', maar nog altijd niet naar die persoon verzonden. Veel mensen kunnen een certificaat behalen, maar daarom hebben ze het nog niet echt 'verdiend'. We houden hen over de jaren in het oog, en als we bemerken dat ze beginnen 'zweven' en mensen (onbewust) om de tuin leiden, distantiëren we ons van hen. Nogmaals: enkel en alleen ervaring baart kunst, zeer veel ervaring.

Terug naar ons Brandon Bays-thema. Zo verkregen we vandaag een e-mail van iemand, die niet enkel en alleen verantwoordelijk is voor België en Nederland, maar ook voor de rest van Europa. Hij maakte zich kenbaar met de naam Arnold Timmerman van www.thejourney.com

Omdat dit een Nieuwsberichtje is, betrekken we jou als lezer hier dolgraag bij. Hieronder drukken we dan ook de tekst integraal af. Wij hebben het in een briefvorm gegoten, want Arnold Timmerman zond ons één doorlopende tekst, zonder hoofding, zonder ondertekening. Hier gaan we dan ...

Geachte heer Middens,

Tot mijn grote verbazing heb ik vernomen dat u Helende Reis-werk aanbiedt tegen betaling, zonder dat u daarvoor de Opleiding tot Journeytherapeut heeft gevolgd. Helaas is dat onder geen beding toegestaan. U bent evenmin gerechtigd de merkenrechtelijk beschermde namen 'Emotionele Reis', 'Fysieke Reis', 'The Journey', 'De Helende Reis', 'Brandon Bays' te gebruiken voor de marketing van uw eigen praktijk. Mocht u dit prachtige transformatieve werk deel laten uitmaken van uw praktijk, dan wil ik u vragen de Opleiding tot Journeytherapeut te volgen. U kunt daarvoor meer informatie vinden op www.thejourney.com. Totdat u als Journeytherapeut door The Journey Seminars Ltd bent geaccrediteerd wil ik u vragen met onmiddelijke ingang uw Helende Reis-activiteiten stop te zetten en uw marketing te schonen van alle namen en activiteiten. Ik ontvang daar graag binnen een week bevestiging van.

Hoogachtend,
Arnold Timmerman
The Journey Seminars Ltd
[email protected]
www.thejourney.com

Daarop hebben we natuurlijk gereageerd - we moesten wel, en dan nog wel 'binnen de week' - met:

Geachte heer Timmerman,

De termen "Emotionele reis", "Fysieke reis" en "De helende reis" zijn veel te algemene termen en niet geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE/OBPI) en zijn bijgevolg vrij bruikbaar. Zelfs alleen het logo van "The Journey" is door Manifest Abundance Ltd geregistreerd, de term "The Journey" is toegekend aan Casella Wines Pty Limited in 2005, dus daar maakt Uw organisatie zelf inbreuk op. De enige beschermde merknamen zijn "Brandon Bays" en "De Helende Reis met Brandon Bays" (voluit geschreven), en deze gebruiken wij niet om onze aanbieding te commercialiseren - hoogstens als verwijzing naar de titel van het boek. Verder geven wij ons niet uit als "Journeytherapeuten", noch vermelden wij ergens dat wij door The Journey Seminars Ltd geaccrediteerd zijn. Wij opereren dus volledig vanuit een wettelijk kader.

Uiteraard hebben wij begrip voor het feit dat iemand zijn of haar intellectuele eigendommen wil beschermen. Ook hebben we begrip voor het feit dat er mensen zijn die nood hebben aan een opleiding, maar iemand met een beetje verstand en een hoop ervaring hoeft slechts het boek te lezen teneinde een idee te verkrijgen van de inhoud ervan. Als men dan nog eens een studie maakt van het laatste deel van het boek, stelt men vast dat daarin de techniek van A tot Z wordt beschreven.

Daarbij moet U weten dat het geen gepatenteerde uitvinding is van Brandon Bays, maar een relaas van hetgeen ze zelf bij iemand heeft ondergaan.

Verder is het dankzij verenigingen zoals de onze dat het boek over de jaren zo goed werd gepromoot.

Uw vraag om onze activiteiten stop te zetten leggen we dus naast ons neer. Uw verkapte vorm van commercialisatie (het verplichten van het nemen van een cursus) ademt niet het menslievende karakter uit van deze, inderdaad prachtige, methode.

Deze open brief wordt integraal op onze zusterwebsite: Spiritualia.be, geplaatst.

- Einde van ons antwoord -

Hoe Arnold Timmerman, de vertegenwoordiger van Brandon Bay's Helende Reis daarop zal reageren, weten we natuurlijk nog niet. Onze raadsman gaf ons de wijze raad om het verloop ervan gewoonweg af te wachten vooraleer 'Gods Engelen' op hem af te sturen (= grapje!).

Wij, van onze kant, steunen zaken zoals 'holistisch denken' en 'Alternatieve Wetenschappen', 'Vergevingsgezindheid', enzovoorts, zolang we maar niet te doen hebben met alternaïevelingen, noch met egotrippers - en, zolang men ons niet als zodanig tracht te behandelen, vooral niet als alternaïef. Enkel en alleen ervaring baart kunst, en wij beschikken nu eenmaal over zeer veel ervaring, godzijdank.

We zijn dus bereid om iedereen een hand aan te reiken en mikken eerder op samen-werking dan op tegen-werking. Kortom: we zien wel, en blijven jou, beste lezer, op de hoogte houden van de toekomstige stand van zaken.

Toch nog een woordje van Brandon Bays ...

Op de binnenzijde van de achterflap van het boek staat het volgende afgedrukt: "Je moet dit boek gelezen hebben voor je het proces ingaat. Het is van essentieel belang dat je het werk helemaal begrijpt, voor je met je eigen proces begint.

Respecteer je eigen proces en zorg dat je gedurende minimaal twee uur ongestoord in een rustige, steunende omgeving met je partner aan de slag kunt. Zet de telefoon af. Je kunt het beste werken met iemand die het boek ook gelezen heeft, die je steunt en met wie je niet een heel intieme (familie)band hebt. Wees als een kind, eerlijk en vertrouwend op jezelf en het proces. Op de binnenzijde van deze flap staat de samenvatting van de fysieke reis."

Een beetje gratis reclame voor The Journey...

Laten we - als tegenprestatie en als blijk van onze potentiële intenties - alvast met een beetje reclame als voorsmaakje beginnen.

Gratis dan nog wel. Zowel voor de Helende Reis als voor de Heldende Reis.

Wil je een Journey Therapeut(e) worden?...

- Wie gecertificeerd Journey Therapeut wil worden, moet zich bij The Journey Ltd. aanmelden voor 7 modules, waaronder de driedaagse Manifest Abundance Retreat (circa 1.095 euro) en de zevendaagse No Ego Retreat (iets van 2.695 euro). De duurste seminars worden nog door Brandon Bays zelf gegeven, terwijl enkele medewerkers geleidelijk de rest overnemen.

Het opleidingsprogramma kan binnen een jaar worden afgerond, maar wordt afgesloten met het indienen van een 45 case studies. Op basis van deze case studies wordt vastgesteld of accreditatie kan worden toegekend. Nascholingen zijn natuurlijk wel vereist. Voor details en de laatste informatie over data, locaties, inhoud en laatste prijzen verwijzen we je naar de website van The Journey Ltd.: www.thejourney.comWie Arnold Timmerman is, en wat zijn achtergronden zijn, kunnen we nu nog niet volledig verklappen. Maar, naast een klein beetje uitleg, geven we je hieronder de link door van een webcast waarop je in de mogelijkheid wordt gesteld Arnold's stem te beluisteren.

In september 2004 besloot 'de liefde van zijn leven' een einde te maken aan hun relatie, met als gevolg dat hij niet meer wist waar hij aan toe was, zei hij zelf. Het gedumpt worden, deed hem in een soort van vacuüm belanden, in een soort van depressie. Zo sterk was hij van die ex-relatie afhankelijk. Natuurlijk heeft elk gevolg een oorzaak. Dat was dan ook hét moment om zijn moeder op te bellen, die hem de raad gaf het boek 'De Helende Reis' van Brandon Bays te lezen. Beter nog, hoorde hij haar zeggen: binnen 2 weken komt Barndon Bays naar het Nederlandse Eindhoven. Als je de rest van zijn verhaal in het Nederlands wenst te aanhoren, kun je deze link aanklikken. Webcast of the Journey Intro talk with Arnold Timmerman Als hij het - na het lezen hiervan - niet verwijdert, natuurlijk.

Daarin geeft hij ook een kort verslag over de ervaringen van Brandon Bays herself en een langer verslag over andere dingen.

Gejaagd, onrustig, enerverend. Maar probeer het eventjes vol te houden. Doch, wij recenseren boeken, geen webcasts. Plus, het meest interessante, namelijk: het beantwoorden van vragen kan - mijns inziens - toch niet voldoende worden geapprecieerd...

... In de plaats daarvan worden we verplicht om een ellenlange, stormachtige, reeks van publicitaire opsommingen, aangevuld met een lawine van succesverhalen te aanhoren. Zelfs op de vraag waarom men er zoveel geld voor vraagt, kon hij geen overtuigend antwoord geven, buiten het feit dat zijn moeder verlost is van artritis. In het kort: luister voor jezelf en tracht het vol te houden zonder jezelf al té onrustig te voelen. Als remedie: lees daarna 'De Helende Reis' van Brandon Bays, en je komt misschien weer tot rust.

- Wordt misschien vervolgd -
__________________________________________________________________________________________________________________

Nabericht 25/10/2011: Helend Reizen naar Utrecht - Ronald van den Berg  

De mythomane Brandon Bays komt op 8 en 9 oktober 2011 naar het jaarbeursgebouw in Utrecht om daar haar als handelsmerk geregistreerde The Journey® te verkopen. Men zij gewaarschuwd.

Voor €395,- kan men een “journey intensive” bijwonen. Dat is een inleidende workshop voor iedereen, maar verplichte kost voor allen, die in de toekomst “journeyworker” willen worden. Zoals bij alle behandelmethoden die met een ® geregistreerd staan, gaat het niet om een fatsoenlijke therapie; die worden nooit op die manier geregistreerd. Het gaat erom volgelingen te werven en hun geld uit de zak te kloppen. Als je een inleidende workshop gevolgd hebt, mag je pas verder als je genoeg klanten geronseld hebt met het houden van gratis inleidende praatjes. Uiteraard dien je ook kostbare vervolgseminars en supervisies te volgen. Dat kan allemaal binnen een jaar. Je krijgt dan ter egostreling een heus certificaat. Daarmee kan je toetreden tot de beroepsvereniging van journeyworkers.

Brandon Bays beweert zichzelf binnen zes weken genezen te hebben van een basketbalgrote tumor in haar buik. Zij had zich al jarenlang gericht op iriscopie, kinesiologie, acupressuur en NLP (neurolinguïstisch programmeren). Voor nadere diagnostiek begaf zij zich dan ook aanvankelijk naar alternatieve behandelaars, die haar bevestigden in haar idee een gigantische tumor te hebben. Na zes weken consulteerde zij echter wel een reguliere arts. Die stelde vast dat er niets met haar aan de hand was. Bays concludeerde op grond daarvan, dat zij zichzelf had genezen en schreef over deze ervaring en haar methode tot zelfgenezing het boek The Journey®, in Nederland uitgegeven als De Helende Reis. Dat boek gaat over een mateloze overschatting van menselijke geestkracht, namelijk: het op jezelf toepassen van psychische beïnvloeding om lichamelijke lijden te genezen, een techniek die iedereen van haar kan leren. De methode is ook geschikt voor psychisch leed.

Het woord tumor betekent niet meer dan zwelling. Het kan ook gebruikt worden voor goedaardige gezwellen maar, wat verwarrend is, ook voor kwaadaardige gezwellen, voor kanker. Veel van Bays' volgelingen denken dat zij zichzelf van kanker heeft genezen, maar zelf spreekt zij slechts van tumor, zwelling of gezwel dus. Zij spreekt niet van kanker.

Het is natuurlijk niet iedereen gegeven om zichzelf van een echt groot gezwel te genezen, zelfs niet met Healing Journey®. Daarom beperkt Bays haar healing tot kwalen als lusteloosheid, moeheid, overgewicht, echtelijke problemen en carrièrestagnatie. Zij past haar methode ook toe bij onduidelijke lichamelijke klachten waar geen enkele reguliere dokter een oorzaak voor kan vinden, daarmee is de kans namelijk klein dat er echt iets mis is.

De klanten worden door haar volgelingen bij voorkeur behandeld in een aangename, vakantieachtige omgeving in de natuur. Bij lichamelijke klachten poogt men de aandacht van de klant in een rustgevend gesprek met een suggestieve visualisatiemethode te richten op “de pijnlijke plek”. Bij psychisch en sociaal lijden wordt een soortgelijke methode gevolgd.

Op de site van Skepsis werd al in 2007 door Rob Nanninga met deze fantaste afgerekend. Hij overweegt daarbij serieus de (on)-mogelijkheid, dat er bij Bays sprake geweest zou zijn van een goedaardige vleesboom (uterusmyoom). Dat lijkt te veel eer. Als het niet allemaal bedrog was en als zij echt een buik als een basketbal had, dan was er waarschijnlijk sprake van schijnzwangerschap. Dat is de enige grote zwelling van de vrouwenbuik die in zes weken spontaan kan verdwijnen.

De meeste vrouwen voelen zich ongelukkig en ook zelfs beschaamd als er zo'n schijnzwangerschap is opgetreden. Brandon Bays niet, die heeft er een bestseller over geschreven en biedt CD-roms met instructies te koop aan. Met gelikte marketing heeft ze een methode ontwikkeld die vele betalende volgelingen heeft opgeleverd. Op haar website wordt ze door bekende, maar zweverige schrijvers de hemel in geprezen en van tevreden klanten zijn youtube-filmpjes en websites te bewonderen. De gekunstelde blijheid druipt van hun verklaringen af, alsof ze reclame maken voor een wasmiddel.

Helaas is het in onze maatschappij wettelijk toegestaan om argeloze zielen te bedotten. Het is dus maar te hopen dat de huidige economische crisis hen nu weerhoudt hun spaarcenten in Utrecht over de balk te gooien.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht