ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Nieuw schrijven van Arnold Timmerman met betrekking tot de Brandon Bays' helende reis

Brandon Bays, vertegenwoordigd door Arnold Timmerman, tracht alsmaar profijt te trekken uit haar Helende Reis opleidingen van 'journeyworker' via een 'journey intensive'.
door Tsenne Kikke - zondag 29 november 2009 15:19

Brandon Bays laat zich onrechtstreeks nogmaals van zich horen. Je hebt mensen die nooit opgeven. Enerzijds houd ik er wel van, omdat ik aanhouders respecteer; anderzijds eisen ze soms zoveel aandacht, energie, en tijd op, dat ik die personen tracht te vermijden, als de pest. Tijd, benut het of verspil het. En de tijd die ik aan dit nieuwsberichtje besteed, investeer ik liever in nuttigere dingen.

Enkele dagen geleden kregen we nogmaals een opdringerig schrijven van Arnold Timmerman, de vertegenwoordiger van The Journey Seminars. Je weet wel: de vertegenwoordigers van Brandon's Helende Reis, en dat nu wordt gepromoot als een doeltreffende manier om...

Och, laten we de uitleg aan henzelf overlaten... Zo lezen we op de website van een zekere Roeland Suylen, een Nederlandse Journey Therapeut:

"De Helende Reis is een snelle, doeltreffende manier om chronische ziekten en innerlijke conflicten op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: depressiviteit, burn out, stemmingswisselingen, concentratiestoornissen, angsten, relationele problemen, hoofdpijn, buikpijn en rugklachten. Het is een methode om in een kort en intensief therapeutisch proces direct naar de kern van je probleem te gaan en daar een verbetering of blijvende genezing te bewerkstelligen. Dit proces is ontwikkeld door Brandon Bays, die zichzelf in 1992 heeft genezen van een levensbedreigende ziekte. De Helende Reis is het meest krachtige en effectieve genezingssysteem dat ik ken. Deze bijzondere therapie pakt de onderliggende oorzaken aan van een ziekte of klacht en brengt een diepgaande en veelal blijvende genezing teweeg.

... enkel een remedie tegen zweetvoeten staat er spijtig genoeg niet bij.

Toegegeven: we hebben op zijn vorige schrijven niet gereageerd, gewoonweg omdat er niets te schrijven viel. Maar nu dat Arnold Timmerman er zo sterk op aandringt, zullen we in een volgend nieuwsbericht zijn vorige schrijven officieel publiceren. Al was het maar omdat ik hem, en zijn kompanen, de gratische publiciteit gun. Hier gaan we dan...

Geachte heer Kurek/Geachte heer Middens,

Ondanks het feit dat ik van u geen reactie heb mogen ontvangen op mijn schrijven van 16 november j.l. heb ik kunnen vernemen dat u uw website enigszins heeft aangepast. Het spijt me te moeten lezen dat u The Journey toch redelijk negatief weet af te schilderen. Ik betreur het ook dat u mijn schrijven van 16 november niet heeft opgenomen. Inhoudelijk slaat uw Spiritualia-pagina ook op meerdere momenten de spreekwoordelijke plank mis. En ik wil daar niet verder op ingaan. Het is duidelijk dat uw schrijven ontsprongen is uit een gebrek aan ervaring van het actuele Journeywerk dat wij wereldwijd aanbieden. Daarom mijn eerdere suggestie aan u en de heer Middens om een Journey Intensive bij te wonen of een sessie bij een door ons geaccrediteerde Journeytherapeut te boeken. Hoe dan ook, ik ben u wel dankbaar voor het feit dat u de kracht van het werk - zelfs zonder het te hebben ervaren - nog voldoende op waarde inschat om er aandacht aan te besteden. Alleen wil ik u alsnog dringend verzoeken om het kopje 'De Helende Reis' uit het zelfgroei-aanbod te schrappen. U gebruikt het nog steeds in de aanprijzing van uw eigen werk. U heeft geen toestemming van onze organisatie om de merkenrechtelijk beschermde naam 'De Helende Reis' te gebruiken, zelfs niet om aan te geven op welke manier uw methode afwijkt van De Helende Reis. U gebruikt de titel om mensen uw praktijk binnen te loodsen en daarmee begaat u een juridische misstap.

Hoogachtend,

Arnold Timmerman

The Journey Seminars Ltd PO Box 2
Cowbridge CF71 7WN UK
Tel. (mob.): +44 795 85 68 684 Fax: +44 1446 775 720
E-mail: [email protected]
Web: www.thejourney.com

Met dit opdringerig schrijven breekt Arnold Timmerman mijn mond open. Mensen die me echt kennen - al was het maar via het lezen van de nieuwsberichten - wagen zich daar niet aan. Zij die mij met rust laten, laat ik ook met rust. Maar als ze een breekijzer hanteren en mijn arm trachten om te wringen, vertel ik mijn waarheden. Ik moet wel.

Brandon Bays, die opgeleid werd door Anthony Robbins, heeft haar zogenaamde 'wonderbaarlijke genezing' van een tumor; een tumor die niets te maken heeft gehad met een kankergezwel, zo sterk à la Anthony Robbins gecommercialiseerd, dat het niet meer mooi is.

'Mensen, die zich gevangen of beperkt voelen, worden zelfs bevrijd,' staat er geschreven. 'Als JourneyMan vind je tevredenheid en vervulling in jouw carrière, jouw relaties, jouw seksualiteit en jouw gezondheid; dit, in het exclusieve gezelschap van andere mannen, enzovoort.'

Zoals op de website van TheJourney staat afgedrukt: "Het gaat over vrijheid... De vrijheid je leven te leven zoals je het altijd al wilde leven in je dromen."
Mensen hebben ogen en oren, waarmee ze noch kunnen zien, noch horen, en de doden begraven de doden. Feit is: in de wereld der slapenden worden dromen heel duur verkocht - en, mensen betalen er graag voor. Vooral in deze periode waarin crisis regeert. De verbeelding wordt aangewakkerd,en het zal jaren duren vooraleer men inziet dat men de Leugen moet ervaren vooraleer men de Waarheid inziet. Alles heeft een doel: ook leugens. Om die reden, en voor geen enkele andere, keur ik het bestaan van zulke strekkingen en mode-verschijnselen goed. En, net zoals elk ander verschijnsel, zullen ze ooit verdwijnen - om, die enkelingen die zich dan nog geroepen voelen, de gelegenheid te geven zich naar het licht te wenden.

Als je daar meer wenst aan de weet te komen, raad ik je met hart en ziel het boek 'Op Zoek naar het Wonderbaarlijke' aan, geschreven door P.D. Ouspensky, één van de leerlingen van G.I. Gurdjieff.Nogmaals: alles staat in het boek 'De Helende Reis' beschreven. Luister naar onderstaand YouTube filmpje - een eerlijk, enthousiast verslag van één van de Nederlandse Journey Therapeuten - en vertel me wat er meer in wordt gezegd dan hetgeen er in het boek van Brandon Bays staat afgedrukt. Investeer in het boek, pas het toe - Brandon Bays raadt het zelfs zelf aan - en je spaart jezelf zeer veel eurokes uit ...

Experience of The Journey by Brandon Bays en 'The 100-day Reality Challenge by Lilou MaceThe JourneyMan en Brandon Bays - Live in awarenessBrandon Bays: The Journey & Making a Real DifferenceUiteindelijk moeten we er ook niet van verschieten dat de gehele wereld van 'Alternatieve Wetenschappen' door critici belachelijk wordt gemaakt en vertaald wordt als 'Alternaïeve Wetenschappen'. Iedereen lijdt eronder. Wij ook.

Kortom: ik beweer niet dat Arnold Timmerman een leugenaar is, maar graag hadden we het bewijs verkregen - in de vorm van een officieel attest - waarin duidelijk vermeld staat dat niemand de twee woorden 'helende reis' in eender welke zin mag gebruiken, omdat ze merkenrechtelijk zijn beschermd. Wij zochten het op in het Benelux merkenregister..., en vonden niets, maar in een woordenboek staan ze wel vermeld. Als ik van Arnold Timmerman was zou ik alle uitgevers van woordenboeken in naam van Brandon Bays en The Journey Seminars voor de rechtbank slepen.

Zo zie je maar dat het er in onze 'spirituele wereld' even wansmakelijk en soms even kinderachtig aan toegaat als in de commerciële wereld, vooral als het over 'spirituele commercie' gaat en over een schijnbaar 'holistisch denken', met als gevolg dat het 'spirituele' in totaal verkeerde, zakelijke of zelfs onbevoegde handen terecht komt.

Nog sterker uitgedrukt: in de handen van mensen die er een beroep van maken, omdat ze (1) ofwel in het verleden met andere dingen hebben gefaald, ofwel (2) omdat ze ergens een cursus volgen, een '(nieuw) beroep' aanleren, om zich daarna met 'het welzijn en gezondheid van mensen' te gaan bezighouden.

Ik vind het prachtig dat mensen, na het lezen van het boek van Brandon Bays zich geholpen voelen. Maar dat ze daarna beïnvloed worden om er een beroep van te gaan maken, en er dan bovendien nog zwaar voor moeten betalen, vind ik een beetje bij het oor getrokken. Stel je maar eens voor dat een chirurg, na een succesvolle operatie, zijn patiënt opleidt om hetzelfde te gaan doen. Wat vind jij daarvan, beste lezer?

Ik schreef het reeds meermaals: we leven in een gekke, knotsgekke wereld, geregeerd door éénogigen, die zich als koningen geroepen voelen de blinden te (mis)leiden.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nabericht 25/10/2011: Helend Reizen naar Utrecht - geschreven door Ronald van den Berg  

De mythomane Brandon Bays komt op 8 en 9 oktober 2011 naar het jaarbeursgebouw in Utrecht om daar haar als handelsmerk geregistreerde The Journey® te verkopen. Men zij gewaarschuwd.

Voor €395,- kan men een “journey intensive” bijwonen. Dat is een inleidende workshop voor iedereen, maar verplichte kost voor allen, die in de toekomst “journeyworker” willen worden. Zoals bij alle behandelmethoden die met een ® geregistreerd staan, gaat het niet om een fatsoenlijke therapie; die worden nooit op die manier geregistreerd. Het gaat erom volgelingen te werven en hun geld uit de zak te kloppen. Als je een inleidende workshop gevolgd hebt, mag je pas verder als je genoeg klanten geronseld hebt met het houden van gratis inleidende praatjes. Uiteraard dien je ook kostbare vervolgseminars en supervisies te volgen. Dat kan allemaal binnen een jaar. Je krijgt dan ter egostreling een heus certificaat. Daarmee kan je toetreden tot de beroepsvereniging van journeyworkers.

Brandon Bays beweert zichzelf binnen zes weken genezen te hebben van een basketbalgrote tumor in haar buik. Zij had zich al jarenlang gericht op iriscopie, kinesiologie, acupressuur en NLP (neurolinguïstisch programmeren). Voor nadere diagnostiek begaf zij zich dan ook aanvankelijk naar alternatieve behandelaars, die haar bevestigden in haar idee een gigantische tumor te hebben. Na zes weken consulteerde zij echter wel een reguliere arts. Die stelde vast dat er niets met haar aan de hand was. Bays concludeerde op grond daarvan, dat zij zichzelf had genezen en schreef over deze ervaring en haar methode tot zelfgenezing het boek The Journey®, in Nederland uitgegeven als De Helende Reis. Dat boek gaat over een mateloze overschatting van menselijke geestkracht, namelijk: het op jezelf toepassen van psychische beïnvloeding om lichamelijke lijden te genezen, een techniek die iedereen van haar kan leren. De methode is ook geschikt voor psychisch leed.

Het woord tumor betekent niet meer dan zwelling. Het kan ook gebruikt worden voor goedaardige gezwellen maar, wat verwarrend is, ook voor kwaadaardige gezwellen, voor kanker. Veel van Bays' volgelingen denken dat zij zichzelf van kanker heeft genezen, maar zelf spreekt zij slechts van tumor, zwelling of gezwel dus. Zij spreekt niet van kanker.

Het is natuurlijk niet iedereen gegeven om zichzelf van een echt groot gezwel te genezen, zelfs niet met Healing Journey®. Daarom beperkt Bays haar healing tot kwalen als lusteloosheid, moeheid, overgewicht, echtelijke problemen en carrièrestagnatie. Zij past haar methode ook toe bij onduidelijke lichamelijke klachten waar geen enkele reguliere dokter een oorzaak voor kan vinden, daarmee is de kans namelijk klein dat er echt iets mis is.

De klanten worden door haar volgelingen bij voorkeur behandeld in een aangename, vakantieachtige omgeving in de natuur. Bij lichamelijke klachten poogt men de aandacht van de klant in een rustgevend gesprek met een suggestieve visualisatiemethode te richten op “de pijnlijke plek”. Bij psychisch en sociaal lijden wordt een soortgelijke methode gevolgd.

Op de site van Skepsis werd al in 2007 door Rob Nanninga met deze fantaste afgerekend. Hij overweegt daarbij serieus de (on)-mogelijkheid, dat er bij Bays sprake geweest zou zijn van een goedaardige vleesboom (uterusmyoom). Dat lijkt te veel eer. Als het niet allemaal bedrog was en als zij echt een buik als een basketbal had, dan was er waarschijnlijk sprake van schijnzwangerschap. Dat is de enige grote zwelling van de vrouwenbuik die in zes weken spontaan kan verdwijnen.

De meeste vrouwen voelen zich ongelukkig en ook zelfs beschaamd als er zo'n schijnzwangerschap is opgetreden. Brandon Bays niet, die heeft er een bestseller over geschreven en biedt CD-roms met instructies te koop aan. Met gelikte marketing heeft ze een methode ontwikkeld die vele betalende volgelingen heeft opgeleverd. Op haar website wordt ze door bekende, maar zweverige schrijvers de hemel in geprezen en van tevreden klanten zijn youtube-filmpjes en websites te bewonderen. De gekunstelde blijheid druipt van hun verklaringen af, alsof ze reclame maken voor een wasmiddel.

Helaas is het in onze maatschappij wettelijk toegestaan om argeloze zielen te bedotten. Het is dus maar te hopen dat de huidige economische crisis hen nu weerhoudt hun spaarcenten in Utrecht over de balk te gooien.

Commentaar


lukas Gepost op: 24/09/2010 23:31:51
lukas mijn vrouw is ook bij the journey geweest het gevolg is dat ik haar niet meer ken en dat we naar 30 jaar uitelkaar gaan,ze is gewoon weg gehersenspoeld.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht