ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over homofilie en vrouwelijke bisschoppen

Enig idee waarom vrouwelijke priesters niet zijn toegelaten in de Katholieke Kerk?
door Tsenne Kikke - dinsdag 8 juli 2008 16:52

De katholieke kerk heeft moeilijkheden om jonge mensen tot priester op te leiden. Weinigen voelen zich nog tot priesterschap geroepen. Vrouwelijke priesters zijn nog niet toegelaten. De Anglicaanse Kerk doet het veel beter: de helft van hun priesters zijn vrouwen. Deze kerk, die gisteren in synode bijeenzat, heeft nu de wijding van vrouwen tot bisschop goedgekeurd.

Na een heftig debat tussen conservatieven en liberalen werd gestemd over de kwestie. Vóór de stemming dreigden meer dan 1.300 geestelijken ermee uit de Anglicaanse Kerk te stappen indien de Algemene Synode voor de wijding van vrouwelijke bisschoppen zou stemmen. Een bisschop, namelijk Stephen Venner uit Dover, begon te wenen en voelde zich diep beschaamd dat de kerk vrouwen als bisschop zal toelaten. "De Bijbel zegt ons duidelijk dat alle bisschoppen van het mannelijke geslacht moeten zijn," zei hij. "Ook Jezus' apostelen waren enkel en alleen mannen."

Het probleem is, dat vandaag de dag niemand nog weet waarom vrouwen de functie van bisschop, kardinaal of paus nooit mogen uitoefenen... Tussen haakjes: Weet jij het?

De Algemene Synode heeft in het bijzonder een compromis verworpen, dat bedoeld was om liberalen en traditionalisten te verzoenen. Het betrof de oprichting van een groep 'vrouwelijke superbisschoppen' die de mis zouden opdragen in de parochies die vrouwelijke bisschoppen weigeren. De Synode stemde ook tegen de oprichting van nieuwe bisdommen voor deze parochies. De ganse kwestie dreigt voor een breuk te zorgen binnen de Anglicaanse Kerk, die wereldwijd 77 miljoen gelovigen telt.

De Kerk is reeds verdeeld over homoseksualiteit. In het verleden hadden homoseksuele priesters van de Engelse Anglicaanse kerk reeds aangekondigd dat ze zich zouden verzetten tegen de regel die hen toestond de relatie te laten registreren, maar dat zij vervolgens celibatair dienden te leven. Priesters die hun relatie ook kerkelijk wilden laten bezegelen, moesten aan hun bisschop beloven dat ze kuis zouden leven. Enkele homoseksuele anglicaanse priesters lieten toen al weten die garantie niet te zullen geven en desnoods openlijk in opstand te komen.

Er ontstond vooral diepe onenigheid sinds de wijding en aanstelling van de nu 61-jarige Gene Robinson tot bisschop van New Hampshire in 2003. Hij is de eerste Anglicaanse bisschop die openlijk toegaf homo te zijn. Hij geraakte verslaafd aan drank, zocht hulp, en moest op 14 februari 2006 opgenomen worden. Op 8 maart 2006 nam hij zijn dagelijks werk terug op. Over hem werd er in 2007 zelfs een documentaire film gemaakt, met de titel 'For the Bible Tells Me So' waarin interpretaties van de Bijbel 'verkeerdelijk' werden vertaald in de richting van homo-zijn.

Gene Robinson treedt er ook zelf in op. In de film ontmoeten we vijf christelijke families, elk met een homofiel of lesbisch kind. De ouders spreken over hun huwelijken, over hun naar de kerk gaan, over de jeugdjaren van hun kinderen, hun reacties op het 'holebi-nieuws', adaptie, tolerantie, toegeeflijkheid, et cetera. Recensies spreken over misleidende vertalingen van de Bijbel, ontkenning van wetenschap, en over een omhelzing van nep-psychologie. Toch kreeg de documentaire in het algemeen een 8 op 10. Alles hangt er natuurlijk van af aan welke kant je staat ... en, als je homo bent, of lesbisch, heb je geen keuzes meer.

Psychologen zoals Freud, Jung, Nietzsche, Kant, en anderen waren zich ervan bewust dat er in elke mens tegendelen huizen waar men mee moet leren omgaan. In de taoïstische literatuur verkregen ze de benamingen 'yin' en 'yang'. Voorbeelden van deze tegendelen zijn:

Vrouwelijk - Mannelijk/Waarheid - Leugen/Zacht - Opvliegend/Terughoudend - Uitbundig/Introvert -Extravert/Kuis - Seksueel/Erotisch/Gul - Egocentrisch/Zwak - Sterk/Gedisciplineerd - Wanordelijk/Trouw - Wispelturig/Zachtmoedig - Streng/Strijdvaardig - Bang

Dit zijn slechts enkele kleine voorbeelden van energetische eigenschappen die tot sterke persoonlijkheden kunnen uitgroeien en ons va ons ware zijn kunnen doen afdwalen, omdat het lichaamsgebonden eigenschappen zijn en geen zijnseigenschappen. Deze energetische eigenschappen kan je gerust vergelijken met onbewuste krachtvelden, of energieën, die plots uit het niets opduiken om dan weer voor een tijdje weg te ebben. Alles in ons lichaam 'gebeurt' automatisch. Dan is de ene kant actief, en de andere passief; en in andere momenten van ons leven wordt de passieve kant actief, en de actieve passief, enzovoorts. Gurdjieff zou zeggen dat zolang we er geen Derde Kracht bijhalen, we nooit in staat zullen zijn om een evenwicht tussen het ene en het andere te realiseren, met als gevolg dat we in een vicieuze cirkel van actief/passief zullen blijven ronddraaien.

Onze overtuigingen bepalen ons handelen en elke mens verdedigt zijn/haar geaardheid, wat deze ook mag zijn. Praat maar eens met een alcoholicus, een drugsverslaafde, een roker, een prostituee, een dief, een terrorist; of, praat eens met je buurman, met een werkmakker, et cetera.

Elke mens heeft zijn eigen verhaal, elke mens bezit overtuigingen die zijn persoonlijke beweegredenen, en zijn doen en laten rechtvaardigen. Indien de huidige mens anders was, zouden er geen oorlogen zijn, zelfs geen ruzies of oorlogen met eigen familieleden, noch met vrienden, werkmakkers, kennissen, of met de buren in eigen straat, want alles heeft te maken met ons niveau van bewustzijn.

Tevens begint alles bij onze eigen voordeur: hoe properder die is, hoe zuiverder dat deel van de straat. Indien ware Liefde in de mens zou overheersen, en niet de vorm van liefde die momenteel primeert, zouden we ons als 'mensen' gedragen in de ware zin van het woord en ver boven het primitieve en het animale uitstijgen. Met andere woorden: de mens staat nog ver af van zijn potentiële mogelijkheden, en nog veel verder af van zijn 'Ware Ik'.

Hoeveel mensen ken jij, die weten dat ze een lichaam hebben, maar dat lichaam niet zijn - en, daar ook naar leven? Aarzel niet om het mij te laten weten!

Mens, ken je-zelf...

Mensen denken dat ze hun lichaam zijn, en dit tot aan hun dood. Daarom zijn ze stof, en stof kan slechts terug tot stof wederkeren. Tot wat anders? Ze zijn zó sterk met hun lichaam vergroeid dat ze niet meer weten wie of wat ze in wezen zijn, zelfs priesters. 'Priester worden' is beantwoorden aan een zeer speciale, innerlijke roeping; een roeping, een stemmetje dat ooit diep in hen luidop riep dat hun lichaam het voertuig én het kanaal kon worden van het 'hogere'. Dat wisten zelfs priesters uit het Oude Egypte en uit langer vervlogen tijden ook zeer goed. Ze konden gewone mensen 'verlichten', hen uit de 'duisternis' helpen ontsnappen, omdat zijzelf een baken van licht waren.

En elke roeping heeft een prijs, maar niet iedereen wil daar spijtig genoeg blijvend voor betalen. Geen mens kan twee meesters dienen. Ofwel dien je het stoffelijke, ofwel het geestelijke, het spirituele..., omdat het een aangeboren roeping is. Van zodra een mens gehoor geeft aan die innerlijke roeping blijft er niets anders over dan zijn pad te blijven bewandelen. De mens, die terug in het stoffelijke van zijn lichaam valt, ontspoort als het ware, wijkt van zijn persoonlijk pad af, en zal steun zoeken bij de gewone mens, bij soortgenoten. En steun vindt hij natuurlijk altijd. Er zijn altijd voor- en tegenstanders te vinden in deze driedimensionale wereld die uit tegenpolen en dualiteiten bestaat.

Mensen lezen woorden - zoals de woorden van dit nieuwsberichtje, bijvoorbeeld - en vergelijken het met de inhoud van hun brein. Als de woorden die ze lezen overeenkomt met de inhoud in hun brein zullen ze voortlezen, omdat ze bevestiging krijgen, en ja kunnen knikken. Maar o wee als ze iets lezen dat niet strookt met de inhoud van hun denken!

Alles in de natuur, zelfs een blad aan een boom, reageert op prikkels, automatisch. En woorden werken als prikkels... en ze zullen een mens doen ageren, en reageren, even automatisch als een ééncellig wezentje dat plots ineenkrimpt omdat het zonlicht er onverwachts op valt. Alles 'gebeurt' in de mens.

Jouw gedachten zijn jouw gedachten niet. Ook jouw kennis is jouw kennis niet: je hebt het ergens gelezen, of ooit van iemand gehoord, en ze tot jouw bezit en jouw 'waarheid' gemaakt, maar het is en blijft 'geleende kennis''. Als je je gedachten omhelst als zijnde 'jouw zelf', dan wordt je die gedachten. Je bent dan het product van de totale som van je gedachten en het product van alle waarden en betekenissen die je aan die gedachten hebt gegeven - en ..., je zult jezelf daarnaar gedragen. Als je denkt dat je jouw lichaam bent, dan wordt je je lichaam. Je reduceert dan jouw ware zijn tot iets stoffelijks, tot iets vergankelijks, tot iets tijdelijks.

Schep een kloof tussen die wie je écht bent en jouw gedachten, zo niet, dan wordt je slachtoffer van die gedachten, een slachtoffer van de betekenissen van die woorden; betekenissen die je er zélf aan hebt gegeven, en je leeft in de illusie dat je die gedachten effectief 'bent'.

Tot slot: ben jij jouw arm? Jouw been? Jouw nek? Jouw hoofd? Jouw brein? Je hebt een lichaam met al zijn onderdelen..., maar je bent dat lichaam niet. Je bent veel meer. Zelfkennis is aan de weet komen wie of wat je in wezen bent... Een feit is, dat sommige mensen al zeer ver staan: ze weten al wie of wat ze niet zijn, en gedragen zich er niet meer naar.

Nabericht: De paus 'schaamt zich' voor misbruik door priesters:

Paus Benedictus XVI heeft op zaterdag 19 juli 2008 gezegd dat hij zich schaamt voor het seksueel misbruik door priesters in Australië. Hij heeft zijn spijt betuigd aan de slachtoffers. De paus sprak tegenover een groep bisschoppen en seminaristen over de 'schaamte die wij allemaal hebben gevoeld toen we hoorden van het seksueel misbruik van minderjarigen door sommige priesters en geestelijken in dit land''.

Hij betuigde zijn 'diepe spijt voor het leed dat de slachtoffers is aangedaan' en zei dat hij 'hun lijden deelt'. "De slachtoffers moeten compassie en verzorging ontvangen en de daders moeten voor het gerecht worden gebracht," zo voegde de paus eraan toe.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht