ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Voormalig paus Benedictus XVI gaf toe een valse verklaring te hebben afgelegd

Uiteindelijk kon hij het niet blijven ontkennen…
door Tsenne Kikke - maandag 24 januari 2022 18:53

Paus emeritus Benedictus XVI heeft toegegeven dat hij indertijd een valse verklaring heeft afgelegd tijdens een onderzoek naar seksueel misbruik in de Duitse Katholieke Kerk. Dat heeft niet hijzelf, maar zijn privésecretaris Georg Gänswein vandaag in een persbericht bekendgemaakt, dat door het portaal 'Vatican News' werd gepubliceerd.

In tegenstelling tot wat hij eerder had beweerd, nam de voormalige paus Joseph Ratzinger -  van 1977 to 1982 aartsbisschop van München en Freising - in 1980 wél degelijk deel aan een vergadering over een priester die meermaals genoemd werd wegens het seksueel misbruik van kinderen. De priester in kwestie werd later ingezet als aalmoezenier in Beieren. Zijn zaak was een van de belangrijkste in het misbruikrapport dat een Duits advocatenkantoor namens het aartsbisdom München en Freising in het verleden had ingediend.

In een nieuw rapport van een 1.000-tal bladzijden lang werd Benedictus beschuldigd van nalatigheid bij in totaal vier gevallen, die zich hebben voorgedaan tijdens zijn ambt, waarbij de verantwoordelijken voor de misbruiken nog steeds in functie bleven.  Het meest flagrante geval, waarbij een priester uit het bisdom Essen betrokken was, die later naar München werd overgeplaatst, is al sinds 2010 bekend.

De nu 94-jarige Benedictus benadrukte bij de rechtzetting van zijn verklaring “dat dit niet met opzet is gebeurd, maar het resultaat was van een redactionele bewerking van zijn verklaring”, luidde het in het persbericht. “Hij heeft heel veel spijt van deze beslissing en vraagt om verontschuldiging.”

Gläswein verduidelijkte ook dat er in de vergadering in januari 1980 “geen besluit werd genomen over de overplaatsing van de priester, alleen over het verzoek om hem tijdens zijn therapeutische behandeling in München onderdak te geven”.

Benedictus bestudeert momenteel het rapport. Hij zei nauw betrokken te zijn bij zijn voormalige bisdom en hoopt de zaken op te helderen.

Volgens dat rapport werden tussen 1945 en 2019 minstens 497 kinderen en jongeren door priesters, diakens of andere kerkmedewerkers in het bisdom seksueel misbruikt. Het rapport spreekt van 235 vermoedelijke daders, onder wie 173 priesters, 9 diakens, vijf pastorale werkers, en 48 mensen uit de schoolomgeving. Het echte aantal misbruiken, vooral vanwege niet aangegeven of niet onderzochte zaken, is vermoedelijk aanzienlijk hoger.

Aartsbisschop Gänswein voegde eraan toe dat "de paus emeritus, zoals hij reeds herhaaldelijk heeft verklaard in de loop van zijn pontificaat, uiting geeft aan zijn ontzetting en schaamte over het misbruik van minderjarigen door geestelijken. Ook geeft hij uiting aan zijn persoonlijke betrokkenheid en bidt voor alle slachtoffers, waarvan hij sommigen heeft ontmoet ter gelegenheid van zijn apostolische reizen".

Laten we hopen dat zijn bidden veel zal goedmaken. Die gedachte alleen al deed me naar het jaar 1974 terugblikken en riep in mezelf een goede-oude-tijdse glimlach op.

 

Robert long - Jezus redt

Toen 't christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam om zo te leven als hij dacht dat goed was. En heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was. Werd het meteen de hoogste tijd dat heidenen na zware strijd door legers door de kerk geleid van hun cultuur werden bevrijd!

Dat hield men eeuwen lang in stand vol liefde werd de rechterhand van dieven, slaven, kinderen en vrouwen. Als zij één misstap deden afgehouwen! Men zorgde voor een schuldcomplex wanneer je rondliep met iets geks of je te buiten ging aan seks je stond al snel bekend als heks!

Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen opgelet! Jezus redt! Jezus redt! Enkel door 't gebed!

Soms wordt een land vol hongersnood bezocht door weer zo'n vrome kloot, die steeds dezelfde ouwe kool komt stoven. En roept vanuit zijn draagstoel: 'Blijft geloven!' Die zegenend naar mensen zwaait, voor ieder lijk zijn hoofd omdraait, elk argument van tafel maait en steeds opnieuw de mensen paait!

Al jaren gaan er stemmen op voor pil en voor geboortenstop, maar Rome weigert steeds om te beperken.
Dat zou de zedeloosheid maar versterken! Elk recht wordt u nog steeds betwist en seks blijf steeds de anti-christ hij die door zijn orgaan slechts pist heeft steeds voor duizenden beslist!

Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen opgelet! Jezus redt! Jezus redt! Enkel door 't gebed!

Maar kijk men is veranderd want rooms-katholiek en protestant begonnen toch hun grip al te verliezen.
Men moest dus wel een and're koers gaan kiezen! Men was geweldig in zijn sas want wat ontdekte men al ras toen men nog eens de bijbel las dat Jezus ook een hippie was!

De wereld kraakt aan alle kant en grote delen staan in brand, je zou dus zeggen: 'Helpt het onheil weren, gehuichel moesten wij de rug toekeren. Maar niets daarvan vergeet het maar! 't Is Boeddha hier, Jehova daar, men draaft getuigend door elkaar en heeft de oplossing al klaar!

Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen opgelet! Jezus redt! Jezus redt! Enkel door 't gebed!

Het is maar al te waar helaas: de paus, de kerstman, sinterklaas, zij zijn al eeuwen lang de baas en eeuwen lang al even dwaas!

Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen uit de dood! Jezus! Redt Jezus! Redt Jezus uit de goot!

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?
Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:
Archetypen vragenlijst
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er...: Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht