ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

In hoeverre zijn Gurdjieff's leerstellingen met Magick verenigbaar?

Eigenlijk hadden Gurdjieff en Crowley elkaar de hand moeten schudden…
door Tsenne Kikke - zaterdag 26 juni 2021 23:43

Diep kan ik er niet op ingaan, gewoonweg omdat noch de leerstellingen van Georges Ivanovitch Gurdjieff noch Magiek door de gewone mens in de praktijk kunnen worden toegepast, tenzij men aan Zelfkennis doet. Anderzijds hebben mensen ze - dankzij de meer dan 4.200 diverse religies - godzijdank niet nodig. Zelfs in niets geloven, is eveneens een geloof, vermeldde ik al. Maar, geen enkel geloof is een écht weten.

Als ik het over 'Magiek' heb, verwijs ik naar de Magie die Aleister Crowley vorige eeuw introduceerde. Nu heb ik het wel niet over de mens Crowley, maar over de doctrines die hij op zijn eigen manier kanaliseerde.

Gemakshalve kopieer ik er hieronder enkele zaken van die op Wikipedia zijn gepubliceerd...

Thelema

Thelema (Grieks: voor 'wil' of 'intentie') is een occulte filosofie waarin de Wil heilig is en alle handelingen die intentioneel (lees: voor 100% bewust - een iets, waartoe geen mens in staat is) geschieden in meerdere of mindere mate als magisch beschouwd worden. Deze filosofie benadrukt ook de rituele praktijk van Magick.

'Magick' is de naam die Aleister Crowley aan zijn systeem van magie gaf. In de breedste zin kan het gaan om elke daad die de intentie heeft iets te veranderen. Met de toevoeging van de 'k' volgde Crowley de vroegmoderne spelling van 'magie' in het Engels.

- Om in het Engels voort te gaan, omdat de Nederlandse Wiki op zeer veel dingen in gebreke blijft...

'K' is the 11th letter of the alphabet and the initial letter of 'Kteis', being: the Greek word for 'vagina'.

Magick, in the context of Aleister Crowley's Thelema, is a term used to show and differentiate the occult from performance magic and is defined as 'the Science and Art of causing Change to occur in conformity with Will', including 'mundane' acts of will as well as ritual magic. Crowley wrote that "it is theoretically possible to cause in any object any change of which that object is capable by nature". John Symonds and Kenneth Grant attach a deeper occult significance to this preference.

Crowley saw Magick as the essential method for a person to reach true understanding of the self and to act according to one's true will, which he saw as the reconciliation "between freewill and destiny." Crowley describes this process in his Magick, Book 4:

"One must find out for oneself, and make sure beyond doubt, who one is, what one is, why one is ... Being thus conscious of the proper course to pursue, the next thing is to understand the conditions necessary to following it out. After that, one must eliminate from oneself every element alien or hostile to success, and develop those parts of oneself which are specially needed to control the aforesaid conditions." (Crowley, Magick, Book 4 p.134)
 
The term itself is an Early Modern English spelling for magic, used in works such as the 1651 translation of Heinrich Cornelius Agrippa's 'De Occulta Philosophia', 'Three Books of Occult Philosophy,' or 'Of Magick'. Aleister Crowley chose the spelling to differentiate his practices and rituals from stage magic (which may be more appropriately termed 'illusion') and the term has since been re-popularised by those who have adopted elements of his teachings.

Crowley defined Magick as "the science and art of causing change to occur in conformity with will." He goes on to elaborate on this, in one postulate, and twenty eight theorems. His first clarification on the matter is that of a postulate, in which he states "ANY required change may be effected by the application of the proper kind and degree of Force in the proper manner, through the proper medium to the proper object." He goes on further to state:

"Magick is the Science of understanding oneself and one's conditions. It is the Art of applying that understanding in action."

Evocation

There is a distinct difference between invocation and evocation, as Crowley explains: "To 'invoke' is to 'call in', just as to 'evoke' is to 'call forth'. This is the essential difference between the two branches of Magick. In invocation, the macrocosm floods the consciousness. In evocation, the magician, having become the macrocosm, creates a microcosm. You invoke a God into the Circle. You evoke a Spirit into the Triangle

Ontstaan

De occultist Aleister Crowley (1875-1947) beweerde dat de regels van Thelema aan hem werden geopenbaard in de periode van 8 tot en met 10 april 1904 door het spirituele wezen Aiwass in Caïro, Egypte. Crowley diende daarbij als schrijver en zijn vrouw Ross Kelly als medium. Het boek 'Liber AL vel Legis', beter bekend onder zijn Engelse titel 'The Book of the Law', dat zo ontstond kan gekarakteriseerd worden in de volgende verzen:

    "Doe wat gij wilt zal de gehele Wet zijn." (AL I:40)
    "Liefde is de wet, liefde onder wil." (AL I:57)
    "Het woord van de Wet is THELEMA." (AL I:39)
    "Er is geen wet naast Doe wat gij wilt." (AL III:60)
    "Iedere man en iedere vrouw is een ster." (AL I:3)

Opgemerkt moet worden dat Crowley een bewonderaar was van de 16e-eeuwse Franse satirist François Rabelais, die in zijn spotwerk over religie, mystiek en politiek, getiteld 'Gargantua', de hoofdpersoon een Abdij van Thélème (een fictieve stad aan de Loire) laat stichten waarin de zogenaamde Thelemieten een soort van anti-kloosterorde vormen; hierin mag toch wel een inspiratiebron vermoed worden, niet alleen omdat Crowley de naam 'Thelemieten' overnam, maar ook daar hij in 1920 te Cefalù, Sicilië, zelf een Abdij van Thelema stichtte (die in 1923 gesloten werd nadat de Thelemieten op last van Mussolini's regering Italië moesten verlaten).
Doctrine

De centrale doctrine van Thelema behelst dat het leren kennen van en vervolgens handelen naar de Ware Wil (Engels: True Will) het ultieme doel en de ultieme plicht van ieder wezen is. Deze Ware Wil is een mystiek concept dat het éne pad van handelingen waarbij men geen enkele vorm van weerstand ontmoet aanduidt.

Er wordt verondersteld dat het handelen naar deze Ware Wil gelijk staat aan geassisteerd worden door de gehele kosmos en dat meerdere personen of wezens die allen naar hun Ware Wil handelen nooit in conflict kunnen treden. Hieruit volgt dat handelen naar de Ware Wil beïnhoudt dat men de Ware Wil van anderen moet respecteren, hetgeen tot uitdrukking komt in "Liefde is de wet".

Thelema legt naast op persoonlijke discipline en verantwoordelijkheid ook grote nadruk op persoonlijke vrijheid; elk mens is goddelijk en mag dus niet onderdrukt worden, hetgeen tot uitdrukking komt in: "Iedere man en iedere vrouw is een ster".

Invloeden

Thelema had een grote invloed op occulte stromingen van de 20e eeuw en mag naast de theosofie en de Hermetic Order of the Golden Dawn als voornaamste aanzet tot new age beschouwd worden.

Belangrijke punten voor de Eclecticus:

- Ken uzelf, verwijzend naar het Ware, Innerlijke Zelf.
- Het onderscheid tussen Toeval, Lot en Wil.
- Wil, verwijzend naar het 'Causale Lichaam'.
- De Drie Krachten, zijnde: de actieve, de passieve en de neutraliserende.
- 000. Ayin (Nothing; אין‎)
   00. Ein Sof (Limitlessness; אין סוף‎)
    0. Ohr Ein Sof (Endless Light; אור אין סוף‎)
- De Werelden -48, -24, -12, -6 (ook in onszelf) kunnen vergeleken worden met de 4 Werelden van de kabbalistische levensboom.

De vier werelden

De middeleeuwse kabbalisten verdeelden de levensboom in vier werelden van scheppingsmanifestatie. God (lees: het goddelijke) werd verondersteld aanwezig te zijn in elk van deze vier werelden (indien het causale over de andere lichamen regeert), die ieder symbolisch voorgesteld werden door een letter uit het tetragrammaton, de heilige naam JHVH (bestaande uit de vier Hebreeuwse letters Yod, He, Vau, He) meestal vertaald als 'Jehova', of 'Jahwe'. Die vier werelden zijn: (1) Atziluth, de archetypische wereld - (2) Briah, de wereld van de schepping - (3) Yetzirah, de wereld van vorming, en (4) Assiah, de fysieke wereld.

Bron: Wikipedia & Wikipedia

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht