ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Manternach: Lijst van alle studenten aan het Extension Department dd. 27 maart 1979

In het Luxemburgse Manternach was er ooit een Internationale Academie onder leiding van diverse professoren uit geheel Europa.
door Tsenne Kikke - maandag 1 februari 2021 0:30

Even terugblikken naar een o zo ver verleden...

In augustus 1977 publiceerde ik in het tijdschrift van Psychon vzw het volgende bericht over de toenmalige 'Internationale Academie van Manternach' - I.A.M. afgekort.

Een artikel schrijven over de Internationale Academie van Manternach is geen eenvoudige zaak. Wanneer ik jou, beste lezer, een beeld wil schetsen wat de. I.A.M. werkelijk is, kan ik me immers niet beperken tot het opsommen van een aantal feiten, in de aard van: welke afdelingen zijn er? Wie doceert er welke vakken? Hoe lang duren de studies? enzovoorts.

Ik moet dan ook schrijven over: welk gevoel het geeft hier te studeren en/of te werken, over de geest van humanisme en de sfeer van broederlijkheid en menselijke samenhorigheid, die hier alles doordringt. Ik moet dan ook beschrijven, maar ik weet niet welke woorden ervoor te gebruiken, hoe het aanvoelt mee te beleven dat oeroude tradities en moderne culturele en wetenschappelijke stromingen samengroeien tot een mensbeeld, dat rijp en rijk genoeg is om het beeld te kunnen vormen van de mens van morgen. Allen die hier doceren, zowel humanisten als Bijbelgelovigen, moslims, hindoes of boeddhisten, werken mee aan de vorming van mensen die zich thuis zullen voelen in de wereld van morgen.

Sceptici zouden me beschuldigen van niet-ter-zake-doend romantisme, wanneer ik ook nog zou trachten de rust en de pracht te beschrijven van het Ardennenlandschap, te midden waarvan de Academie ligt. Daar ik geen lyricus ben, en ook geen dichter, zal ik hen deze aanleiding tot kritiek besparen. In wat volgt zal ik slechts feiten noemen, hoe onvolmaakt het beeld dat ze van Manternach geven ook mag zijn. Ik kan jou slechts uitnodigen dit beeld te vervolledigen door ons hier een bezoek te brengen, en zo Manternach enkele dagen mee te beleven. Beter dan door welk stuk proza ook, zal je dan weten wat het voor de mens en de toekomst betekent.

De Internationale Academie van Manternach wordt georganiseerd door de 'Internationale Stichting ter Bevordering van Permanente Educatie in Dienst van de Mens en de Toekomst'. Deze stichting organiseert in diverse landen van Europa instellingen voor hoger (pre-universitair, universitair en postuniversitair) onderwijs en research. Naast de I.A.M. zijn dat voorlopig de 'Internationale Universiteit van Lugano' (waarover straks meer) en de 'Academie voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen' te Duisburg.

De I.A.M. startte in november 1976 met een zeer beperkte groep studenten. Deze bewuste beperking van het aantal studenten zal steeds blijven bestaan (voor het academiejaar 1977-78 is het maximum aantal inschrijvingen vastgesteld op 150), omdat we willen dat Manternach een leefbare gemeenschap blijft, waarin iedereen iedereen kan leren kennen.

Aan de I.A.M. zijn voorlopig zes afstudeerrichtingen voorzien. Deze zijn met name: Parapsychologie, Psychologie, Filosofie, Futurologie, Internationale Functies en Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. Ze staan respectievelijk onder de leiding van de professoren Tenhaeff, Hauben, Van Praag, Polak, Philipsen en Kremers. De studie aan de Academie duurt vier jaar, waarna men in een half jaar een licentiaatsdiploma in de gevolgde richting kan behalen aan de Internationale Universiteit van Lugano.

Daar zowel studenten als professoren afkomstig zijn uit alle delen van de wereld, zijn de voertalen er Engels, Frans en Duits. Talenpractica zijn verplicht voor alle studenten, die deze talen onvoldoende beheersen om de lessen probleemloos te volgen. Het onderwijs wordt niet uitsluitend verstrekt via zogenaamde hoorcolleges, maar is multimediaal. De Academie beschikt onder andere over enkele duizenden didactische films.

De mens vormt het centrale thema van alle activiteiten in Manternach. Dit blijkt niet alleen uit de aard en de inhoud van het onderwijs, maar ook uit de georganiseerde nevenactiviteiten. Daarin wordt via meditatie, yoga, creatieve expressie, sportieve en culturele recreatie gezorgd voor een integrale vorming.

Daar de academie niet van overheidssubsidies geniet, bedraagt het collegegeld momenteel 60.000,-B.frs per jaar. Hiervoor ontvangen de studenten tevens de collegedictaten gratis. Verblijf voor studenten en professoren is voorzien op de campus in moderne, zeer comfortabele studio's. De huurprijzen ervan liggen tussen de 30.000 en de 50.000,-B.frs per academiejaar. Gedurende de zomervakantie (juli, augustus, september) worden deze studio's verhuurt aan toeristen.

Aanmeldingen of vragen naar meer uitgebreide informatie kan je richten aan de Académie Internationale de Manternach.
Boîte Postale Wecker
Groothertogdom Luxemburg
Tel.: 00 352 / 714.80

Naast het onderwijs met volledig leerplan, zoals door de I.A.M. geboden wordt, organiseert de Internationale Stichting, via het 'Extension Department' van de Internationale Universiteit te Lugano, ook opleidingen voor volwassenen (minimum 30 jaar). Deze opleidingen gebeuren voornamelijk schriftelijk. Afhankelijk van de vooropleiding die men heeft, kan men in 3, 4 of 5 jaren het licentiaatsdiploma behalen aan volgende faculteiten: Psychologie en psychiatrie; parapsychologie; westerse en oosterse filosofie en kunstgeschiedenis; vergelijkende godsdienstwetenschappen; sociale wetenschappen; antropologie; internationale functies; futurologie; economie; integrale geneeskunde (acupunctuur, homeopathie, en zo meer); vergelijkende taalwetenschappen; pedagogiek en onderwijstechnologie; cybernetica en automatisering; management.

De opleiding integrale geneeskunde is enkel toegankelijk voor artsen. Voor de andere faculteiten gelden de toelatingseisen voor het hoger onderwijs. Kandidaten dienen tevens de leeftijd van dertig jaar bereikt te hebben. Er bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van dispensatie van deze eisen, indien daarvoor zeer goede gronden kunnen aangevoerd worden. Om als kandidaat-cursist in aanmerking te kunnen komen dient men ook in staat te zijn literatuur in het Frans, het Engels en het Duits te lezen. Bij het inleveren van werk, het maken van scripties, het stellen van vragen en het afleggen van examens, mogen de cursisten gebruik maken van hun moedertaal.

Wie leeft er nog?...

Hieronder drukte ik een lijst af van de studenten die in 1979, samen met mij, deel uitmaakten van de 'Internationale Academie van Manternach'.  Zoals je voor jezelf kunt opmerken, waren er véél meer Nederlanders bij dan Belgen. Is jouw naam erbij, of ken je er iemand van en is die persoon nog in leven? Laat het me weten via het 'Commentaar' geheel onderaan. Danke!

Mme E. Berndorf, 16, Rue Vasco di Gama, F-75015 PARIS.

De heer A.N.J.M. Bersee, Vogelenzangseweg 5a, NL- 2111 HP AERDENHOUT.

De heer F. Bloemen, Etzenraderstraat 1, NL- 6454 AK JABEEK.

Mejuffrouw L.M. Boekschoten, Van Wassenaerlaan 44, NL- 1215 PB HILVERSUM.

De heer C.P. Boezel, Dellaertlaan 152, NL- 1171 HL BADHOEVEDORP.

De heer N. Broerse, Overste den Oudenlaan 12, NL- 2111 WE AERDENHOUT.

Mejuffrouw E.J. Broesterhuizen, Clusiusweg 66, NL- 2203 CD NOORDWIJK.

Mejuffrouw L.J. Bus, Hoofdweg 43', NL- 1058 AW AMSTERDAM.

De heer J.J. Carstens, Kort van de Lindenlaan 16, NL- 1412 BZ NAARDEN.

De heer en mevrouw A.J.E.W. Edelman-Jonkers, Sporkenhoutlaan 26, NL- 2803 VK GOUDA.

De heer H. Glimmerveen, Bennekomseweg 69, NL- 6866 DC HEELSUM.

De heer B. de Groot, Zusterhuis 6, NL- 4201 EH GORINCHEM.

Mevrouw A. Haccou-Baggerman van Houweninge, Domeinenweg 4, NL- 3881 RL PUTTEN.

De heer A.W.J. van Heertum, Molenstraat 32, NL- 6691 HN GENDT.

Mejuffrouw J.M.A. Hermans, Ed. Jasparstraat 42b, NL- 6217 HS MAASTRICHT.

De heer J.R. Hoogers, Oranje Nassaulaan 189, NL- 5491 HE SINT OEDENRODE.

Mevrouw I.H.G. Huibers-Hanewald, Eisenhowerstraat 18, NL- 6471 XJ EYGELSHOVEN.

De heer B. Kanis, Witsenburgselaan 31, NL- 6524 TD NIJMEGEN.

De heer L.M.B. Van Kempen, De Band 10, NL- 5397 AE LITH.

Mevrouw J.H.H. Ketterings-Gijsbers, Zutphenseweg 44, NL- 7211 ED  EEFDE.

De heer P.J. de Keyzer, Schoonderbuken, Houwaartstraat 361, B- 3270 SCHERPENHEUVEL.

De heer J.F. Koonings, President Wilsonweg 24, NL- 3069 AP ROTTERDAM.

De heer Ph. Lewis, Bennekomseweg 34, NL- 6866 DE HEELSUM.

De heer H.B. Lutter en Mejuffrouw M.J. van Rijnswou, Otto Verdoornplaats 76, NL- 3067 AR ROTTERDAM.

De heer W.J. Magermans, J.P. Sweelinckstraat 1, NL- 6245 GT EIJSDEN.

De heer R.J. Meyer, Meidoornetraat 9, NL- 1783 HA DEN HELDER.

De heer R.J. Moonen, Apollo 18, NL- 5591 PP HEEZE.

De heer H. van den Muijzenberg, Frans van Mierisstraat 93, NL- 1071 RN AMSTERDAM.

Mevrouw A. van Ostaden-de Jong, Ralph Bunchestraat 2, NL- 5051 KX GOIRLE.

De heer G. Otten, Schoenerstraat 2b, NL- 1784 LD DEN HELDER.

Mevrouw E.J.M. Overbeek, p/a Koeriersdienst B.Z., Casuariestraat 16, NL- 2511 VB DEN HAAG.

De heer K.J.M.W. Philippi, De Koppele 325, 5632 NL-LK EINDHOVEN.

Mejuffrouw M. Rafalowicz, 26, Champs des Etoiles, B- 1970 WEZEMBEEK.

Mevrouw H.P.M. Rapp-Jonkers, 45, Rue Wouters, B- 7420 BAUDOUR.

De heer M. Regoor, Herenweg 81, 2105 NL- MD HEEMSTEDE.

De heer F.Th. Rogmans, Frans Halsstraat 72-74, NL- 1051 HH AMSTERDAM.

Dr. K. Roose, Krijgslaan 116, B- 9000 GENT.

De heer F.C. Schmidt, Talingstraat 33, NL- 1531 WH WORMER.

Mevrouw J.K. Schoonheim-Rusch, Provinciale weg 26, NL- 3981 AP BUNNIK.

Mevrouw M.B. Schuiling, Slotstraat 28d, NL- 3062 PR ROTTERDAM.

Mevrouw Sillis-Dierickx, Kapellestraat 16, B- 9160 HAMME.

De heer F.W.J.J. Snel, Postbus 264, 3720 NL- AG BILTHOVEN.

Mr. J. Stark, 135 Dayton Street, Sea Cliff, N.Y. 11579 - U.S.A.

De heer C. Stevens, Boerhaavestraat 9, NL- 6164 GP GELEEN.

De heer F. Terryn, Engelandlaan 1, B- 8550 ZWEVEGEM.

De heer J.C. van Thuyne, Processiestraat 70, B- 8790 WAREGEM.

Dr. M. Vanhuijsse, Groenestraat 38b, B- 8210 ZEDELGEM.

Drs. C.H.M. Verhaak, Bomvrije 1, Postbus 1, NL- GRAVE.

De heer M. Verhuist, Abstweg 5 AB, NL- 8308 RN NAGELE.

De heer H. Wagenaar, Engetandlaan 1268, NL- 2034 GN HAARLEM.

Mr. S.D. Weir, Suite 8e, 145 West 58th Street, USA- NEW YORK - N.Y. 10019.

De heer en mevrouw J.P.M. Wierda, Teugelaan 12, NL- SCHOORL.

De heer R. Willaert, Oppuurseweg 8, B- 2673 LIPPELO.

De heer C. Willems, 74/76 Rue Bethleem, B- 6000 CHARLEROI.

De heer K.F.J. Willink, Matenalaan 147, NL- 6825 DV ARNHEM.

Mevrouw M. van Wijk-Visser, M.E.L. Westenburgstraat 15, NL- 4145 NB SCHOONREWOERD.

De heer H.J.M. Ijland, p/a Koeriersdienst B.Z., Casuariestraat 16, NL- 2511 VB DEN HAAG.

Dr. G.J.M. van Zantwijk, Van der Mondestraat 67 bis, NL- 3515 BC UTRECHT.

De heer P.J.W. Zimmermann, Hofcampweg 294, NL- 2142 KM WASSENAAR.

De heer B. Zuidhof, Breehorn 46, NL- 8223 CN LELYSTAD.

De heer C.B. Zuyderhoudt, Zomerland 10, NL- 4761 TC ZEVENBERGEN.

Nawoord

Uit deze gehele groep bleef ik jarenlang bevriend met dr. Marc Vanhuijsse; dit, tot aan de week van zijn overlijden. Kort voordien gaf hij zijn boek 'Ik ben genezen door acupuntuur' uit. We ontmoetten elkaar minstens 4 à 5 maal per jaar. Meestal combineerde ik het met een bezoek aan de dichter Paul Snoek (1933-1981) te brengen, die toen in Varsenare woonde en waar ik dan ook meestal een nacht logeerde.

Dr. Marc Vanhuijsse stelde sinds 1975 interesse in de alternatieve geneeskunde, met het accent op acupunctuur. Van hem kreeg ik er een exemplaar van... Wat hij erin schreef typeerde zijn vorm van humor... :-) Nu ik het zelf herlees, komen de meest grappige, 'wilde' namiddagen en avonden in mijn hoofd opnieuw tot leven. Hij was nu eenmaal een persoon die nooit, maar ook nooit een blad voor de mond hield... - en, van zijn 'grappige uitspraken' moest je leren houden. Mensen uit Zedelgem, die zijn patiënten waren, kunnen er misschien nog over meespreken.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

 enlightenedStuur wel geen eenden naar de arendenschool. enlightened

- DIMschool vzw, de énige gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren, opdat we ook in 2022 online blijven?

Klik hier en, alvast bedankt!

Overschrijven kan ook via: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

Voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

En, dan heb je nog de vaste teksten...

DIMschool biedt 10 interessante privé-sessies aan waaruit jij kan kiezen!
Dossier Zelfkennis: Over de Handleiding Pendelen van A tot Z     
'Eclecticus': een korte introductie…
Meteorieten zijn hoogstwaarschijnlijk zo oud als onze planeet: eentje kopen?    
Prachtige geode amethist schedel van 4 kg 340 gram zoekt een warme thuis.
Wat is jouw Archetype ? En, ken je ook die van jouw partner?

We hadden het wel over arenden, niet over havikken... laugh

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht