ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over Wedergeboorte, Reïncarnatie, leven in de Andere Zijde, en veel meer

Voorwoord van een artikel in Eclecticus.
door Tsenne Kikke - vrijdag 29 maart 2019 17:15

“Zie. Ik zend u als schapen tussen wolven.
Weest dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven.
Neemt u in acht voor de mensen.”
- Matheüs Hfst. 10, 16-17 -

Ogen, die niet zien - en oren, die niet horen

Mensen... Slechts weinigen zijn zich ervan bewust dat er over hun lichaam elk moment een andere persoonlijkheid of ikje kan regeren.

Zo regeert er momenteel in jezelf niet hetzelfde ikje als die van enkele seconden/minuten geleden. En dát ikje was niet dezelfde ik die vanmorgen uit het bed opstond, noch degene die naar het werk ging, en zeker niet de ik die op het werk aankwam - of, in de late namiddag terug thuis arriveerde, en zo meer. Zelfs als ik het publiceer, en iedereen het kan lezen, zijn er slechts weinigen die dat kunnen in-zien, teneinde daar ook nog iets aan te 'doen' natuurlijk.

'k Weet het: het ene ikje kent al de honderdtallen anderen niet, en de ik die momenteel in jouw lichaam vertoeft, beseft heel goed dat het hetzelfde lichaam is als dat van enkele seconden geleden. Maar, het beseft niet dat het - vanwege de één of andere prikkel - vrij snel in datzelfde lichaam door een ander ikje zal worden vervangen. Met andere woorden: veel mensen denken dat zij altijd één en dezelfde zijn, omdat ze zich met hun lichaam identificeren en de defilé van ikjes niet opmerken. Vreemd, hé! :-)

To be or not to be: Je bent - of, je bent niet

Over 'Zijn' gesproken... Ofwel dien je Moeder Natuur en blijf je er het (eind)product van - ofwel ontstijg je het, en dien je het zogenaamde 'Hogere', waarbij de weg ‘tegen de stroom in’ - de zogenaamde 'weg van de zalm - de meest ‘onnatuurlijke’ is. Anders gezegd: een mens-in-wording kan geen twee meesters dienen, noch van twee walletjes blijven snoepen.

Van de 48 wetten, die deze wereld regeren, zijn er vier, die we kennen onder de volgende namen...

1) De Wet van Toeval (met betrekking tot oneigene persoonlijkheden);
2) De Wet van Oorzaak en Gevolg (met betrekking tot oneigene persoonlijkheden en ware persoonlijkheid);
3) De Wet van het Lot (met betrekking tot de essentie);
4) De Wet van de Wil (met betrekking tot de meester).

Om die reden is er een enorm groot verschil tussen Wedergeboorte, Reïncarnatie, leven in de Andere Zijde, Opstanding, en opnieuw tot het Stof vergaan waaruit men is gemaakt.

Er is dus 'voor elk wat wils'. Maar, geloof geen jota van al hetgeen hierboven afgedrukt staat en zoek het met-ter-tijd voor jezelf uit... - of, behoud jouw overtuigingen; zijnde 'geleende kennis' (van ooit ergens te hebben gehoord of gelezen).

Om dit alles ietwat begrijpelijker te maken, beginnen we dit hoofdstuk met een parabel. We vinden het terug in Matheüs Hfst. 13, 3-23...

De Zaaier

“Eens ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, hij luistere.”

Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: “Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?” Hij gaf hun ten antwoord: “Aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Aan wie heeft, zal gegeven worden, en wel in overvloed; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. Als ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon zij ogen hebben, niet zien en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen. Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt:

Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.
Want verhard is het hart van dit volk,
met hun oren luisteren ze slecht
en hun ogen doen zij dicht,
uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen,
met hun oren zouden horen,
met hun hart zouden verstaan,
zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.

Gelukkig ùw ogen, omdat zij zien, en ùw oren, omdat zij horen! Want voorwaar, Ik zeg u: vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar zij hebben het niet gezien; en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord.

Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier: zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is hij die op de weg gezaaid is.

Die op de rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt: maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik, en als hij omwille van het woord verdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val.

Die gezaaid werd tussen distels is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt en zo blijft het zonder vruchten.

Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt: bij de één is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.

- De rest van deze tekst vind je terug in de rubriek 'Eclecticus -

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht