ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Een introductie tot de leerstellingen van George Ivanovitch Gurdjieff

Ook wat Zelfkennis betreft, zijn velen geroepen, maar slechts heel weinigen uitverkoren.
door Tsenne Kikke - zaterdag 21 maart 2020 19:46

Zolang een mens niet voor zichzelf beseft dat hij uit vele ikken is samengesteld, nu de ene is en dan weer een totaal iemand anders, heeft het voor hem geen enkele zin om aan Zelfkennis te gaan doen, zijnde: het kennen van het Zelf.

Ooit de vraag: "Wie of wat Ben Ik?" aan jezelf gesteld? Indien je jouw ware Zelf ergens tussen de diverse oneigene persoonlijkheden en de honderdtallen ikjes gaat zoeken, sla je altijd de bal mis, omdat dat Zelf - of noem het 'Ziel', onstoffelijk is.

Dat Zelf (indien men het bezit) kan overblijven. 'Kan', in de betekenis van 'mogelijkheid' - en wel nadat men het stoffelijke en dus vergankelijke lichaam als een afgedragen kleed van zich afwerpt.

Ik bedoel: op het sterfbed. Zo niet, is de mens stof, en zal hij tot het stof, van waaruit hij ooit genomen was, terugkeren. Tot wat anders? Enig idee?... Wat zegt jouw verbeeldingswereld?

Wat Ware Zelfkennis betreft, is het tevens niet altijd gemakkelijk om aan mensen uit te leggen, dat - alhoewel iedereen, of alleszins velen, geroepen zijn - slechts enkelen zichzelf uitverkiezen om tot een 'mens' in de ware betekenis van het woord uit te groeien, in plaats van al slapend en machinaal, geregeerd door diverse persoonlijkheden en honderdtallen ikjes, door het leven te gaan. Nochtans wordt iedereen met deze mogelijkheid geboren.

Met de mogelijkheid... - maar, zonder de één of andere garantie. Om die reden leven zeer veel mensen in de veronderstelling dat alles wat in de geschriften afgedrukt staat ook op hen van toepassing is. Ik verbeter: enkel en alleen de mogelijkheden zijn daadwerkelijk op hen van toepassing. Maar, een weg dient te worden bewandeld en niet over te worden gefilosofeerd - en, 'wandelen' is een werkwoord, waarbij inspanningen zijn gemoeid, extra inspanningen zelfs - want, de zogenaamde 'Weg van de Zalm', oftewel: de 'Weg naar de Bron van Oorsprong', is niet zonder gevaar en met talrijke hindernissen bedekt.

Weten - Zijn - Begrijpen

Om mezelf beter uit te drukken, geef ik hieronder een voorbeeld weer van een gesprek dat iets van een 85-tal jaren geleden plaatsvond. Net als bij al mijn andere blogs hoef je er geen woord van te geloven. Tenslotte heb ikzelf geen boodschap aan gelovigen. Daar bestaan alle godsdiensten voor. Wél aan mensen, die willen 'Weten', vanuit een willen 'Zijn' en willen 'Begrijpen'. Hier gaan we dan ...

O ja, nog iets: Gurdjieff sprak meestal Aramees of Russisch. Zijn Engels en zijn Frans waren ietwat gebrekkig; een iets, waarmee ik je vraag rekening te houden. Toch heb ik mijn best gedaan om de gehele tekst in een zo goed mogelijk Nederlands te laten klinken. Nu zijn we écht vertrokken ...

De mens en zijn MOGELIJKE evolutie

Gurdjieff richtte zich tot de 12-jarige Fritz Peters met de volgende woorden: "Indien je als kind miljonair wenst te worden, moet je jouw gehele leven aan die doelstelling - en, aan niet anders dan die doelstelling wijden. Indien je priester wenst te worden, een filosoof, een leraar of zakenman, moet je niet bij mij zijn. Hier wordt er enkel en alleen de mogelijkheid aangeleerd hoe je een mens kunt worden; een mens, die in deze moderne tijden en vooral in de Westerse wereld niet is gekend."

Daarop vroeg Gurdjieff hem om door het raam naar buiten te kijken met de vraag om hem te vertellen wat hij zag. Het enige wat Fritz kon zien, was een eik. En, wat kon hij in die eik zien? "Eikels," antwoordde Fritz.

"Hoeveel?" vroeg Gurdjieff.

Toen de jongen op een tamelijk onzekere manier antwoordde dat hij het niet wist, zei Gurdjieff op een ongeduldige manier: "Ik wil geen exact cijfer. Raad hoeveel!"

Fritz zei dat hij veronderstelde dat het vele duizenden waren.

Gurdjieff was daarmee akkoord, en vroeg hem hoeveel van al de vele duizenden ooit tot volwaardige eiken zouden uitgroeien.

"Ik denk vijf, of zes misschien, als het zoveel zijn."

Gurdjieff knikte: "Misschien slechts één, misschien zelfs geen één. Je moet van Moeder Natuur leren. Ook de mens is een organisme. Moeder Natuur maakt vele eikels aan, maar de mogelijkheid om tot een volwaardige boom uit te groeien, is slechts voor enkele eikels weggelegd. Hetzelfde geldt voor de mens: velen worden geboren, maar slechts enkele groeien. Mensen denken dat dit pure verspilling is. Ze denken dat de Natuur verspilt. Dit is onwaar. De overschot wordt meststof. Het gaat terug de aarde in, om de mogelijkheid te verschaffen voor meerdere eikels, meer mensen, en af en toe meer bomen, meer echte mensen. Moeder Natuur geeft altijd, maar ze geeft enkel en alleen mogelijkheden. Om tot een echte eik uit te groeien, tot een echte mens, is inspanning nodig. Maar je moet ook begrijpen hoe belangrijk meststof voor Moeder Natuur is. Net als een boom de mogelijkheid heeft om tot een echte boom uit te groeien, is de echte mens eveneens afhankelijk van deze meststof."

Na een tamelijke lange stilte, vervolgde Gurdjieff met: "In het Westen - jouw wereld - wordt gelooft, dat de mens een ziel heeft; een ziel, gegeven door God. Dit is niet waar. Niets wordt er door God gegeven, enkel de Natuur geeft. En Moeder Natuur geeft enkel en alleen de mogelijkheid om een ziel te verwerven, niet ziel. Men moet de ziel via hard werk verwerven. Maar, verschillend van een boom, heeft de mens vele mogelijkheden. Zoals de mens nu bestaat, is er de mogelijkheid dat er toevallig een ziel in groeit - maar in de verkeerde richting. De mens kan vele dingen worden, niet enkel en alleen meststof, noch een echte mens. Hij kan wat jij 'goed' en 'kwaad' noemt worden; een iets, dat niet het juiste is voor de mens. De echte mens is niet goed en kwaad; de echte mens is enkel en alleen bewust. Hij wilt ziel verwerven voor een juiste, gepaste ontwikkeling."

Gurdjieff besefte dat de jonge Fritz last had hem te begrijpen, en vervolgde met: "Vergelijk goed en kwaad met jou rechter- en linkerhand. De mens heeft altijd twee handen - twee kanten van zichzelf - goed en kwaad. De ene kan de andere vernietigen. Men moet ernaar streven om beide handen met elkaar te laten samenwerken. Daarvoor moet men een derde zaak verwerven: een iets, dat tussen beide handen voor vrede zorgt, vrede tussen de impuls voor het goede en de impuls voor het kwade. De mens die geheel 'goed' is, of de mens die geheel 'kwaad' is, is geen gehele mens. Hij is eenzijdig. Het derde is bewustzijn. De mogelijkheid om bewustzijn te verwerven werd reeds aan de mens tijdens zijn geboorte meegegeven. Deze mogelijkheid werd hem gratis door Moeder Natuur geschonken. Maar ook hier: als mogelijkheid.

Waarachtig bewustzijn kan slechts dankzij hard werk worden verworven, beginnende bij het begrijpen van het zelf. Zelfs jouw religie - Westerse religie - kent de zin 'Ken Uzelf'. Deze zin is bij alle religies heel belangrijk. Van zodra je jezelf leert kennen, is reeds het begin van de mogelijkheid om een echte mens te worden. Het allereerste wat je dus moet aanleren is jezelf te kennen via de oefening van zelf-observatie. Indien je dat niet doet, dan zul je gelijk zijn aan de eikel die geen boom zal worden - meststof. Meststof, dat terug in de Aarde gaat, en mogelijkheid wordt voor een toekomstige mens."

Nota: Zowel al het vorige, evenals de rest van deze tekst, uiteraard in het Engels, staat in 'Eclecticus' en - zoals je weet - enkel en alleen toegankelijk voor de eclectici. Maak jij er al deel van uit?...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht