ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ook pedofiele sekteleider Michael Travesser beweert dé Messias te zijn

Michael Travesser, de zoveelste knettergekke sterveling, die zichzelf tot dé Messias uitriep.
door Tsenne Kikke - donderdag 6 maart 2014 13:54

Mij dunkt, dat er ook in onze gewesten veel meer totaal ongevaarlijke, maar wel gestoorde, zelfs ziekelijke geesten rondlopen dan je op het eerste zicht zou kunnen vermoeden. Geen verwijt: het is slechts een vaststelling. En, zoals ik reeds in mijn vorig blogbericht uitschreef, kun je het aan hun uiterlijk niet ontwaren. Ze zien er even mensachtig uit, net als jij en ik.

Het is maar van zodra je met hen een dieper gesprek voert - over hun geloofsovertuigingen, bijvoorbeeld - dat je begint te beseffen in welke mate ze min of meer onwetend, (bij)gelovig, of gestoord zijn. Toch hebben ze er naar het schijnt zélf helemaal geen last van. Toch niet bewust. Wel kriebelt het soms zo'n beetje, ergens onder hun hersenpan - denk ik. Maar laten we verder geen kwaad over de doden spreken.

Normaliter hou ik zelden of nooit een blad voor de mond. Met onwaarheden kan ik soms leven, door de vingers zien, maar met grove leugens heb ik last. Bovendien kan ik niet naar alle monden praten, noch schrijven, en blijf ik trouw aan datgene wat ik 'Zelfkennis' noem, zijnde: een kennen van het Zelf. Een Zelf, dat niets te maken heeft met het tijdelijke, vergankelijk stoffelijke lichaam, noch met de daaraan verbonden aangekweekte en dus oneigen persoonlijkheden. Maar, wie is daarin écht geïnteresseerd?

Antwoord: 0,01% van de huidige mensheid.

In de vorige blog eindigde ik met de woorden: "Eénogen zijn nu eenmaal de koningen in de ogen van blinden." Maar, laten we het - veiligheidshalve - niet hebben over sommige 'Vertegenwoorders van Spiritualiteit & Zelfgroei in Nederland en België', en nogmaals naar de Verenigde Staten trekken - want, waarheden kunnen wel degelijk mensen kwetsen. En daar heb ik geen zin in, noch belang bij. Ook onwaarheden ondersteunen, witwassen, of goedpraten, is eveneens niets voor mij. Uiteindelijk moet elke mens in de eerste plaats met leugens worden geconfronteerd, vooraleer men de waarheid in zichzelf zou kunnen ont-dekken. Geen yin zonder yang is een andere vertaling van het woordje 'evenwicht'.

Anders gezegd: Leugens, net als denkbeeldige demonen en duivels, werden ook door het zogenaamde 'goddelijke' geschapen. Waarom anders vraagt elke mens - via Het Onzevader - aan zijn eigen 'Schepper': "En leidt me niet in bekoring, maar verlos me van het kwade"?... Wil jij zo'n Vader? Miljoenen en miljoenen wel. Meer dan 1 miljard zelfs. En, in het Wees Gegroet vraagt de knieler: "... bidt voor ons, arme zondaars," enzovoorts, enzovoorts. En, als je dit meermaals opzegt, ga je er nog in geloven ook. Wedden?

Weet, dat geen mens ooit kan zondigen, zolang hij/zij niet weet wat Ware Zonde is.

Indien mensen effectief beseften wat deze - en andere gelijkaardige woorden - effectief betekenden, zouden de ogen misschien open gaan. Niet de gewone ogen, natuurlijk. Socrates zei: "Het geestesoog van de mens kan slechts tot ontwikkeling komen van zodra onze fysieke ogen niet meer scherp en waakzaam zijn."

Enig idee wat dat 'geestesoog' zou kunnen zijn? Als extraatje, nogmaals de vraag: Wie zei alweer: "Ontwaak!' - "Word wakker!" en "Ontslaap!"...? En, wat betekenen deze woorden precies? Toegegeven: geen sterveling die het weet, al denkt men van wel. Het is niet door de Nederlandse woorden te be-grijp-en, dat men de ware betekenis ervan beseft.

O ja! Genoeg 'Zelfkennis'. We trokken naar de Verenigde Staten...

Michael Travesser, alias Wayne Bent, geboren op op 18 mei 1941, leider van 'The Lord Our Righteousness Church' in Nieuw Mexico, ook wel kortweg 'Strong City' genoemd, gaf reeds in het jaar 2000 te kennen dat hij dé Messias was. Hij werd op 18 mei 1941 in de VS geboren, en wordt dus binnenkort 73 jaar oud.

Volgens mij is die man kenttergek. Zo voorspelde hij, onder andere, dat de wereld in 2007 zou eindigen. Maar achteraf, nadat er zich natuurlijk niets had voorgedaan, beweerde hij dat God tegen hem zei: "Blijf nog maar een jaartje bij mij".

Knettergek, of niet, toch is - of, was hij - hoofd van een sekte, bestaande uit een 50-tal 'gelovigen'.

Maar, een jaar later - in 2008 dus - werd deze 'messias' opgepakt voor verscheidene seksuele misdrijven, waarbij jongeren - drie meisjes en een jongentje - als slachtoffers betrokken waren.Tijdens het proces gaf hij eveneens toe dat hij in het verleden seks had gehad met zijn volgelingen én met de vrouw van zijn eigen zoon.

Terwijl hij zichzelf met Jezus Christus vergeleek, legde hij aan de pers de volgende verklaring af: "Momenteel word ik uitgedaagd. Hetzelfde doorstond Jezus. Jezus had geen misdaden begaan, maar de autoriteiten moesten er enkele verzinnen opdat hij kon worden gekruisigd. Ik maak momenteel hetzelfde mee. Ik heb geen misdaden begaan, maar vele misdaden worden mij ten laste gelegd. Misdaden, die in hoofden van mensen werden bedacht, omdat ze me opnieuw proberen te vermoorden."

Eerst kreeg hij 18 jaar, maar wegens zijn hoge leeftijd werd het naar een minimumstraf van 8 1/2 jaar gereduceerd. In elk geval kan hij vanaf 2016 aanspraak maken op vroegere vrijlating.

Maar, zoals je in de vorige blogs hebt kunnen lezen, is hij niet de enige die beweert de reïncarnatie van de Christus te zijn. Op wikipedia vind je zelfs een gehele lijst van knettergekke mededingers, met elk van hen: knettergekke aanhangers, die in dingen geloven waarvan niemand het bewijs kan leveren of het Waarheid is of Leugen.

Tot besluit: Wist je dat geen mens de waarheid wenst te kennen?...

Bekijk de filmpjes en tracht te beseffen hoe elke mens - jij dus ook-  in elkaar steekt, en in een wereld van verbeelding leeft; een verbeelding, eigen aan de hypnotische slaap; een slaap, die door eender wie of wat dan ook kan beïnvloed worden, automatisch en op elk moment.

Dan pas kun je misschien de woorden "Ontwaak!' - "Word wakker!" en "Ontslaap!" beter begrijpen, niet eerder, gegarandeerd. Maar, je mag me niet klakkeloos geloven. Geloven, is nooit een écht Weten.Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht