ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Tsenne Kikke's blog

Zo Boven, zo Beneden: bacteriën houden ons in leven

Microkosmos (Kleine Wereld) is gelijk aan de Makrokosmos (Grote Wereld). Vergelijkingen tussen de mens en het leven in de mens is een variante op deze theorie.

George Ivanovitch Gurdjieff vertelde ons dat de Mesokosmos (alle planeten, of de Aarde als vertegenwoordigster van de wereld der planeten) en de Microkomsos (het atoom) tezamen de Tritokosmos bepalen (de mens). “De mens is de Tritokosmos. De Microkosmos is het atoom, of liever... de microbe.”

Een micro-organisme, of microbe, is een organisme dat te klein is om met het blote oog te zien. Hieronder vallen alle eencelligen, zoals bacteriën, protozoa - waaronder de amoeben, eencellige algen en schimmels - waaronder de gisten. Virussen en prionen worden niet tot de micro-organismen gerekend maar wel tot microbiologie, omdat ze niet als levend worden gezien.

Micro-organismen kunnen overal gevonden worden in de natuur, zelfs in poolgebieden, woestijnen, geisers, net onder de oppervlakte van rotsen en op de bodem van de oceaan. In grote aantallen komen ze voor op de huid, in het spijsverteringskanaal, in de grond, in water en in de lucht. Veel micro-organismen gebruiken restanten van andere organismen als voedsel. Zij spelen een grote rol in de biotechnologie (bijvoorbeeld bij brouwen en brood bereiden). Sommige micro-organismen kunnen ook ziekten veroorzaken.

We hebben het in de rubrieken over Zelfkennis al eerder meermaals over bacteriën gehad, gewoonweg om mensen iets te doen in-zien, en net als eender welk ander proces is daarvoor tijd nodig, zeer veel tijd. Bacteriën zijn de kleinste organismen die nog met een lichtmicroscoop waarneembaar zijn. Ze beïnvloeden onze hersenchemie, met als gevolg: ons gedrag. In welke mate is de mens zich daarvan bewust?

Zoals reeds eerder meermaals vermeld, leven de meeste bacteriën - naar schatting 1.000 triljoen - in onze darmen, maar ook op zowat elke vierkante millimeter op ons lichaam en in ons lichaam. Jouw handen, bijvoorbeeld, herbergen op zijn minst honderd verschillende bacteriesoorten. Als je een vrouw bent, zijn dat er vermoedelijk nog meer. Een onderzoek van de University of Colorado uit 2008 toonde aan dat hoewel vrouwen hun handen vaker wassen dan mannen, ze toch een grotere diversiteit huisvesten. Dezelfde studie liet zien dat iedereen een bacteriële 'vingerafdruk' heeft.

Alle onderzochte handen bevatten bekende soorten zoals Streptococcus, Staphylococcus en Lactobacillus, maar 45% van alle aanwezige soorten zijn uiterst zeldzaam. Amper vijf soorten kwamen op alle handen voor, en twee handen - zelfs van dezelfde persoon - hadden maximaal 13% soorten met elkaar gemeen. Die individuele handflora kan op termijn mogelijk door forensische onderzoekers gebruikt worden om te achterhalen wie welke voorwerpen heeft aangeraakt, en misschien zelfs met welke hand. Zo konden onderzoekers op basis van bacteriegenen op amper drie computertoetsen al achterhalen van welke proefpersoon een toetsenbord was. De handen wassen heeft overigens geen enkele zin, want de bacterieculturen herstellen zich al na enkele uren.

Kortom: elke vierkante centimeter van jouw lichaam herbergt bacteriën. En dat is maar goed ook, want de afwezigheid ervan - bijvoorbeeld na antibioticakuren - zou het risico op diabetes, obesitas, darmontstekingen, allergieën en astma verhogen.

En, wie nieuwe diersoorten wil ontdekken, hoeft niet naar het regenwoud. De kans is groot dat alleen al tussen jouw tenen organismen leven die nooit eerder zijn waargenomen. Ze groeien, eten, paren en sterven op en in jouw lichaam. En ze zijn met velen. Jouw lijf bevat tien keer zoveel bacteriële als menselijke cellen. Het is alleen omdat ze zo klein zijn dat ze relatief verborgen blijven. Wetenschappers spreken van het menselijke microbioom: de mens als een wandelend ecosysteem. Gedurende de evolutie heeft ons lichaam altijd de interessantste intieme relaties met bacteriën gepromoot. Vandaag vormen ze daardoor een onmisbaar verlengde van ons spijsverteringsstelsel en afweersysteem.

Helaas is het leven op ons lijf er niet veel beter aan toe dan dat in het echte regenwoud. Moderne ontwikkelingen, zoals het overmatig gebruik van antibiotica en een super hygiënische levensstijl, duwen bepaalde van onze kleinste bewoners richting uitsterven. Die evolutie ligt mogelijk aan de basis van heel wat moderne ziektes. Het uitsterven van onze eigen bacteriën is volgens bacterioloog Martin Blaser van de New York University zelfs problematischer dan de vandaag zo veelbesproken bacteriële resistentie. Bij een antibioticakuur gaan de slechte bacteriën dood, maar de goede vaak ook.

Keizersnede

Alleen in de baarmoeder zijn we voor honderd procent steriel. In het geboortekanaal pikt een baby zijn eerste nuttige bacteriën op. Die kolonisten trekken naar de huid, de mond en de darmen, waar ze zich ontwikkelen tot stabiele ecosystemen. Kinderen die via een keizersnede ter wereld komen doen andere soorten bacteriën op: onder andere door toevallige contacten in het ziekenhuis. Zo gaan volgens Martin Blaser generatie op generatie belangrijke 'moederlijke' bacteriesoorten verloren. De kleinere startpopulatie zou verklaren waarom deze kinderen gevoeliger zijn voor ziekteverwekkers.

Ook na de geboorte is het aantal micro-organismen waarmee we in contact komen cruciaal. 'Kinderen die opgroeien op een boerderij ontwikkelen minder vaak auto-immuunziektes zoals astma en eczeem dan hun leeftijdgenoten in de stad of elders', zei milieu-epidemioloog Dick Heederik van de Universiteit Utrecht. 'Vermoedelijk komt dat door de grotere verscheidenheid aan goedaardige en kwaadaardige micro-organismen waaraan ze worden blootgesteld. Daardoor ontwikkelen ze een sterker permanent microbioom en is hun immuunsysteem beter getraind tegen de 'slechteriken'. Studies tonen aan dat zelfs kortdurende blootstelling - denk aan een boerderijkamp - een gunstig effect heeft. Stadskinderen groeien op in een hygiënische, bacteriearmere wereld, waardoor hun immuunsysteem op latere leeftijd makkelijker overreageert op onbekende micro-organismen.'

Naast overdreven hygiëne zet ook het gebruik van antibiotica bepaalde bacteriën onder druk. Een Deens onderzoek stelde vast dat het risico op darmontstekingen bij kinderen toeneemt met het aantal antibioticabehandelingen. De onderzoekers besloten dat antibiotica de darmflora verstoren, en zo het risico op de aandoeningen ofwel verhogen, of uitlokken bij kinderen die al gevoeliger zijn.

Microbiologe Maria Dominguez Bello van de universiteit van Puerto Rico houdt zich bezig met het identificeren en beter begrijpen van 'bedreigde' bacteriesoorten, waaronder de beruchte Helicobacter pylori. Die bacterie was in de twintigste eeuw nog de dominante bacterie in onze maag, maar vandaag is nog amper zes procent van de kinderen in de ontwikkelde landen drager. 'Die uitroeiing leek ons goed uit te komen: H. Pylori kan immers ernstige maagzweren en kanker veroorzaken. Maar er is ook een keerzijde. Het verdwijnen van de bacterie verhoogt de kans op reflux, astma en allergieën.' Maria Dominguez Bello stelde vast dat indianen, die geïsoleerd leven van de moderne wereld, nog altijd in grote mate over de bacterie beschikken. Indianenkinderen met H. Pylori zijn over het algemeen beter doorvoed - en dus gezonder - dan hun leeftijdgenoten zonder de bacterie. 'We vermoeden dat de bacterie hun afweersysteem versterkt. Pas na de vruchtbare periode, tussen dertig en veertig jaar, wordt de bacterie 'gevaarlijk' als mogelijke veroorzaker van darmkanker en maagzweren.'

De ontdekking toont aan dat bepaalde bacteriesoorten die in de kindertijd nuttig zijn, een potentieel gevaar vormen voor ouderen. 'Zowel antibiotica als probiotica moeten dus veel doelgerichter - bijvoorbeeld afhankelijk van de leeftijd - toegepast worden.'

De schuld van uw bacteriën

"Eigenlijk is het vooral uit onwetendheid dat we zo onvoorzichtig omspringen met antibiotica en de micro-organismen op ons lichaam," zei microbioloog Jeroen Raes van de Vrije Universiteit Brussel en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. "Antibiotica zijn zeer nuttig voor het bestrijden van ziektes, maar ze veroorzaken ook heel wat schade. Van naar schatting 99% van alle bacteriële leven op ons lijf weten we niet wie ze zijn en wat ze doen. Dankzij nieuwe technieken beginnen we nu pas te beseffen hoe onmisbaar bepaalde bacteriën zijn, en hoe ze de werking van ons lichaam en zelfs ons gedrag beïnvloeden."

Over welke technieken is er sprake?... Of: hoe ontdek je een bacterie?

Het bestuderen van onze darmflora was tot voor kort erg moeilijk. Twee technische evoluties gaven de studie van micro-organismen recent een enorm boost. Sequencing, het 'uitlezen' van DNA-codes, gaat vandaag duizenden keren sneller en goedkoper dan pakweg tien jaar geleden. Zo kunnen wetenschappers meer stalen testen, en dus ook meer bacteriën identificeren en karakteriseren. Dankzij een andere techniek, metagenomics, wordt het genoom van een volledig ecosysteem ontrafeld. Zo kunnen onderzoekers in één meting alle leven in het ecosysteem beschrijven, in plaats van elke individuele bacterie op zich - er leven er zo'n 100.000 miljard in onze darmen alleen. 'Vroeger moesten darmbacteriën bovendien in het lab gekweekt worden', zegt Jeroen Raes. 'Maar als je niet weet in welke omstandigheden ze leven, bijvoorbeeld met of zonder zuurstof, vernietig je al op voorhand veel onbekende bacteriën. Dankzij de nieuwe technieken kunnen we nu alles rechtstreeks afleiden uit bijvoorbeeld een fecaal staal, zonder de bacteriën in het lab te kweken.'

Verschillende types darmflora

Raes beschreef in het vakblad 'Nature' hoe de mensheid uiteenvalt in drie types darmflora. De ontdekking kan op termijn even belangrijk blijken als de ontdekking van bloedgroepen. "De micro-organismen in onze darmen beïnvloeden immers de opname van voedingsstoffen en medicijnen. Mogelijk vragen dokters in de toekomst eerst naar jouw darmtype om hun diagnose op te bouwen en te bepalen wat ze voorschrijven."

De drie mogelijke bacteriële gemeenschappen - vergelijkbaar met natuurlijke ecosystemen - in de darm zijn genoemd naar het dominante geslacht: Bacteroïdes, Prevotella en Ruminococcus. Elke 'gemeenschap' heeft zijn eigen specialiteiten: De Bacteroïdes ma­ken bijvoorbeeld makkelijk vitamine C, B2, B5 en H aan, terwijl de Prevotellagroep vooral goed is in de productie van B1 en foliumzuur. "Bepaalde bacteriën kunnen ook dienen als merker voor het risico op aandoening en zoals obesitas', zei Jeroen Raes. 'In de darmen van obese mensen leven specifieke bacterieculturen, maar we kunnen nog niet met zekerheid zeggen of die aanwezigheid oorzaak of gevolg is van obesitas. Waren de bacteriën er al toen de patiënt nog slank was, of zijn die met voedsel in de darmen geïntroduceerd?"

Studies met muizen doen vermoeden dat de eerste hypothese de correcte is. Onderzoeker Jeff Gordon van de Washington University in Saint Louis bracht darmbacteriën van een obese muis en een normale muis in steriele muizen in. De muizen met de 'obese' darmbacteriën werden zwaarlijvig en de andere niet. Hetzelfde resultaat werd ook verkregen toen de steriele muizen darmbacteriën van obese mensen kregen ingeplant. 'Mogelijk halen bepaalde bacterieculturen efficiënter energie uit voedingsstoffen, waardoor de darmen meer opnemen. Mensen met dat type bacteriën komen makkelijker bij, en hebben dus ook meer risico op overgewicht. Maar er zijn nog andere verklaringen mogelijk. Misschien veroorzaken bepaalde bacteriepopulaties een permanente ontsteking van de darmwand. Of misschien stimuleren bepaalde darmbacteriën uit eigenbelang de eetreflex van hun drager. Voorlopig zijn dat nog hypotheses, maar de darmbacteriën hebben zeker iets met obesitas te maken.'

Naast obesitas zou er ook een link zijn tussen onze darmbacteriën en onder andere de ziekte van Crohn, het prikkelbare darmsyndroom en zelfs astma of eczeem. 'Als we die verbanden kunnen aantonen, heeft dat enorme gevolgen voor de medische diagnose. Dan kunnen artsen immers op basis van het aanwezige darmbacterieprofiel voorspellen hoe snel een mogelijke aandoening zich kan ontwikkelen. In veel gevallen kan de darmflora op basis van persoonlijk voedingsadvies in de 'gezonde' richting bijgestuurd worden. Als dat nog niet helpt, kan aan de hand van een fecaal staal - uitwerpselen dus - een stabiel bacterieel ecosysteem in de darmen ingebracht worden. Die methode wordt bij obesitaspatiënten al langer gebruikt in de al­ternatieve geneeskunde, maar vindt vanwege de spectaculaire resultaten in gecontroleerde studies langzaamaan zijn weg in de klinische geneeskunde. Er lopen zelfs studies naar het aanleggen van databanken met persoonlijke bacterieculturen in gezonde toestand. Als je darmflora verstoord raakt, en je daardoor ziek wordt, kan de originele, gezonde flora opnieuw toegediend worden. Een soort van reboot dus.'

Geluksbacterie

De voorbije jaren vonden wetenschappers ook steeds meer bewijs dat bacteriën onze hersenchemie en ons gedrag beïnvloeden. Goedaardige darmbacteriën zouden bijvoorbeeld symptomen van stress en angst verlagen.

Onderzoekers van de University College Cork, Ierland, dienden tabmuizen een portie darmbacteriën, Lactobacillus rhamnosus, toe. Een controlegroep kreeg geen bacteriën. Vervolgens onderwierpen de onderzoekers de muizen aan een reeks stresstests. Wanneer de muizen gedwongen werden om te zwemmen, raakten de 'besmette' dieren minder snel in paniek. Ze hadden na de geforceerde zwempartij bovendien maar half zoveel corticosteron, een stresshormoon, in hun bloed dan de controlemuizen. Ook in de hersenen namen de onderzoekers verschillen waar. De bacterie lokte een herschikking uit van de hersenreceptoren voor de neurotransmitter GABA. Dezelfde receptoren zijn ook het doelwit van antidepressiva.

Een soortgelijke studie stelde vast dat een injectie met het probioticum Mycobacterium vaccae de vrijgave van serotonine, een neurotransmitter met een gunstige invloed op stemming en zelfvertrouwen, stimuleert in de hersenen van muizen. Het is goed mogelijk dat het verdwijnen van specifieke bacteriën ons gedrag beïnvloedt. Ook hier wijzen tests met muizen in die richting.

Wanneer Canadese wetenschappers de darmflora van gezonde muizen met antibiotica verstoorden, leidde dat tot zichtbare gedragsveranderingen. De muizen namen meer risico's of werden net angstiger. De verstoring ging bovendien gepaard met een toename van de zenuwcelstimulerende factor BDNF, die in verband wordt gebracht met depressie en angst. Toen de onderzoekers de toediening van antibiotica stopzetten, herstelde de darmflora zich en werd ook het gedrag en de concentratie BDNF opnieuw normaal. De onderzoekers besluiten dat probiotica mogelijk gedragsproblemen kunnen behandelen. Verscheidene maag- en darmaandoeningen, waaronder het prikkelbare darmsyndroom, worden immers in verband gebracht met angst en depressie. Ook bepaalde mentale aandoeningen, zoals 'verworven autisme', zouden het gevolg kunnen zijn van een abnormale bacteriesamenstelling in de darmen.

Partnerkeuze

De zogenoemde 'hologenoom-theorie' gaat nog een stap verder. Volgens de theorie beïnvloeden bacteriën de partnerkeuze - en dus de evolutie - van hun gastheer. De Israëlische microbioloog Eugene Rosenberg kweekte fruitvliegen in twee groepen: de ene groep kreeg uitsluitend stroop voorgeschoteld, de andere zetmeel. Zo kregen beide groepen verschillende bacteriën binnen via hun voeding. Als beide groepen werden gemengd, verkozen de fruitvliegen partners die hetzelfde hadden gegeten. De voorkeur hield minstens 37 generaties stand. Nadat een antibioticabehandeling de darmflora uitroeide, verdween de voorkeur voor de eigen groep onmiddellijk. Dat u voor uw partner koos omwille van zijn of haar darmbacteriën gaat ver, maar dit en ander onderzoek toont aan welke enorme impact bacteriën op hun gastheer kunnen hebben.

"Nog elke dag ontdekken wetenschappers nieuwe bacteriën, en dus ook nieuwe functies. Die kennis zal ons dwingen om respectvoller met onze bewoners om te gaan, en onnodige antibioticabehandelingen te vervangen door 'constructievere' oplossingen zoals probiotica of prebiotica. Ons eigen gezonde microbioom is immers de beste bescherming tegen allergieën en ziektes," besloot Jeroen Raes.

Samengevat: “De mens is de Tritokosmos. De Microkosmos is het atoom, of liever... de microbe.”

Maar, hoe bacteriën ons kunnen doden, ons in leven houden, en waarom we niet zonder kunnen, wordt hieronder nogmaals duidelijk uitgelegd. In wezen zijn bacteriën onze goden ...: ze regeren over Leven en Dood. Geen enkele denkbeeldige godheid kan Zijn Wil op hen opdringen.

Nota: Voor mensen, die aan Zelfkennis doen, is de inhoud van onderstaand filmpje even belangrijk als bovenstaande tekst.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.Gepost door Tsenne Kikke op dinsdag 21 januari 2020 0 reactie(s)


Zelfkennis: Als mens-machine zijn we meer microbe dan mens

In verschillende opzichten kent geen mens zichzelf. Nu heb ik het ditmaal niet over het zogenaamde 'innerlijke zelf', maar over het feit dat elk menselijk lichaam uit triljoenen cellen bestaat. Bovendien hebben we, zowel op als in ons lichaam, tien- tot twintigmaal meer bacteriële cellen dan menselijke cellen. Anders gezegd: voor elke cel staan ongeveer 20 bacteriën. In wezen zijn we meer microbe dan mens. Nog beter uitgedrukt: eigenlijk zijn we voor 99,99% bacterieel. Je bent dus niet één, maar twee, en die twee leven in symbiose met elkaar. Niet dat de mens zal beseffen wat dit voor hem allemaal betekent, maar het onderstaande YouTube-filmpje, gebracht door Bonnie Bassler, zullen deze uitspraken alleszins bevestigen.

Van al het genetisch materiaal dat we met ons meedragen, is minder dan 1% van menselijke aard. De rest is voornamelijk afkomstig van de bacteriën, die massaal in onze darmen leven, maar ook op ons lichaam. Het is een soort van microscopisch kleine mierenstaat, dat ervoor zorgt dat ons voedsel wordt verteerd, dat vitaminen worden aangemaakt, dat vreemde bacteriën van buitenaf onszelf niet kunnen binnendringen, et cetera, et cetera. Kortom: ze zorgen ervoor dat we zowel gezond als in leven blijven. Wees ze dus dankbaar, indien je maar wist 'hoe?'.

Wat bacteriën betreft, wordt er wereldwijd al jarenlang een metagenoomstudie uitgevoerd door een internationaal team van wetenschappers, onder wie Jeroen Raes van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en de Vrije Universiteit Brussel. Deze techniek, die bekend staat als 'metagenomics', levert een massa informatie op, die met krachtige computers wordt geanalyseerd.

De hoeveelheid verwerkte informatie - 576,6 miljard letters genetische code - is 55 maal groter dan de totale inhoud van Wikipedia. Het internationale toptijdschrift 'Nature' pakt regelmatig uit met de verkregen resultaten.

Tot op heden toont onderzoek bijvoorbeeld aan dat de menselijke darmen tot 1.150 verschillende soorten bacteriën herbergen - waarvan nog vele onbekend voor de wetenschap. In één menselijk lichaam leven er ongeveer 100.000 miljard bacteriën: tien keer meer dan het aantal menselijke cellen, en allen tezamen wegen ze meer dan 1 kilo. Hoeveel meer? Wel, wat is jouw droog gewicht? Ik bedoel: indien je eerst al het water in jouw lichaam wegneemt. 10% ervan is gelijk aan het gewicht van al jouw bacteriën... Maak de berekening voor jezelf: je weegt 'droogweg' 70 kilogram? Dan heb je voor ongeveer 7 kilogram aan bacteriën op en in jouw lichaam, naar het schijnt.

De darmflora speelt een cruciale rol in de bescherming van de gezondheid. Bacteriën helpen mee om voedsel om te zetten in energie en beschermen ons tegen aanvallen van ziekteverwekkers. Maar micro-organismen in onze darmen beïnvloeden ook de opname van medicijnen. Dit is belangrijk te weten, omdat ze de basis kunnen vormen voor gepersonaliseerde therapieën. Zo kunnen - toekomstig gezien - behandelingen en dosissen, bijvoorbeeld, worden afgestemd op het darmtype van de patiënt.

Maar, het omgekeerde is ook waar: genees-middelen kunnen broodnodige, gezonde bacteriën in ons lichaam verminken, of doden zelfs. Gedood worden - indien dat niet teveel gebeurt - is niet zo schadelijk, want de overblijvende bacteriën zullen, dankzij celdeling, in staat zijn het bevolkingsaantal terug op peil te brengen. Het zijn de verminkingen die schadelijk zijn: goedaardige bacteriën kunnen zich nu ontpoppen tot kwaadaardige, en als die mutanten zich gaan delen ... (vul zelf maar in).

Zo bestaat de menselijke darmflora uit twee delen. Eerst is er de zogenaamde kern. Die is bij iedereen ongeveer gelijk en staat in voor het goed functioneren van de darm.

"Maar er is ook een deel dat sterk verschilt tussen mensen," zei Jeroen Raes. "Het is uit dat variabel deel dat we hopen om de verklaring te vinden waarom sommige mensen darmziekten krijgen, of aanleg hebben tot obesitas. Nu al zien we dat er een relatie bestaat tussen een afwijkende darmflora en bepaalde darmziekten, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. We hopen dat dit onderzoek kan leiden tot een verbeterd inzicht in darmziekten, of tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen."

Naast die kern is er dus een tweede deel dat in drie types darmflora uiteenvalt. Raes onderzocht het verband tussen de micro-organismen in onze darmen en bepaalde eigenschappen, zoals de Body Mass Index (BMI). Die drie totaal van elkaar verschillende levensgemeenschappen van bacteriën, vergelijkbaar met de ecosystemen waarmee we meer vertrouwd zijn, kunnen worden onderverdeeld in drie duidelijk te onderscheiden groepen, namelijk: Bacteroides, Prevotella en Ruminococcus; genoemd, naar de bacterie die dominant is.

De wetenschappers stelden onder meer vast dat mensen met in de darm micro-organismen die efficiënt energie uit voedsel kunnen halen, vaker een hogere BMI hebben. Volgens de onderzoekers zouden bepaalde bacterie-genen daardoor kunnen dienen als merker voor het risico op obesitas, een hypothese die op dit moment nog verder wordt onderzocht.

De bacteriegemeenschappen blijken ook de vitamineproductie sterk te beïnvloeden. De Bacteroidesgemeenschap bevat meer bacteriën die vitamine C, B2, B5 en H aanmaken, terwijl de Prevotellagroep vooral goed is in de productie van B1 en foliumzuur.

Het bestuderen van de micro-organismen in onze darmen is altijd lastig geweest, omdat ze moeilijk te kweken zijn in het lab. Om die reden werd de techniek 'metagenomics' ontwikkeld, en elk jaar komt men meer en meer aan de weet over de rol en eigenschappen van de bacteriën in ons lichaam. Niet alleen wetenschappers, maar ook de mens in het algemeen, heeft geen klare kijk op hoe de zogenaamde 'mensmachine' van vlees en bloed in elkaar steekt.

Op zichzelf is één bacterie zo onooglijk klein, dat het - als individu op zichzelf - onmogelijk impact kan hebben op zijn omgeving. Aanhoor in onderstaande filmpje wat er gezegd wordt over lichtgevende bacteriën, en je verkrijgt een beter idee van hetgeen ik tracht te bedoelen.

Uiteindelijk komt het er op neer, dat bacteriën met elkaar 'spreken' dankzij gebruikmaking van een chemische taal, bestaande uit 'chemische woorden'. De moleculen, die door elke bacterie wordt uitgezonden, werken net als hormonen, en van zodra alle bacteriën dezelfde moleculen aanmaken, ontstaat synchroniciteit, en verkrijgen ze het gewenste resultaat, welke die ook mag zijn.

Zo verkrijg je een idee van het communicatiesysteem van al die 100.000 miljard inwoners. Deense onderzoekers stelden dus vast dat bacteriën via elektrische verbindingen met elkaar in contact staan en afstanden bereiken die 20.000 maal langer zijn dan hun eigen lengte.

Wij, mensen, extraheren energie uit voedsel door het met de zuurstof, die we inademen, te verbranden. Tijdens dit proces worden de elektronen van het voedsel in zuurstof omgezet. Bacteriën kunnen energie verkrijgen door hetzelfde proces toe te passen. Ze zetten voedsel om in de vorm van organische substanties en waterstofsulfide. Hun ecosystemen komen overeen met die op Aarde van zo'n 650 miljoen tot 2,5 miljard jaar geleden. Daarom vermoeden de onderzoekers dat de microben rechtstreeks afstammen van de eerste levensvormen op Aarde. De elektronen worden dan via een netwerk van draden naar elkaar verstuurd; een netwerk dat hoogstwaarschijnlijk door de bacteriën zelf werd gecreëerd. Dit netwerk strekt zich naar andere bacteriën uit, die op hun beurt ervoor zorgen dat de elektronen op de zuurstof reageren.

Zo kan, bijvoorbeeld, worden gezegd dat een groep van bacteriën voor de gehele samenleving 'voedsel in zich opneemt', en dat een andere groep voor de gehele samenleving 'inademt'. Indien we dit beeld tot één geheel maken, kunnen we zeggen dat alle bacteriën hun energie halen uit deze elektrische symbiose.

Voor de alternatieven: besef dus dat er in en op jouw lichaam als het ware miljarden draden liggen waardoor elektrische signalen worden verstuurd. Elke draad is vergelijkbaar met een keten van bacteriën die met elkaar zijn verbonden. Dit besef kan jouw aanname over aura's, of energieleer in het algemeen, een stevige deuk geven, maar tegelijkertijd de dingen ietwat rechtzetten. Maar dit is dan weer een onderwerp dat eerder past in onze rubriek 'Eclecticus'.

Dezelfde 'taal' wordt dus ook gebruikt door de gemuteerde, kwaadaardige bacteriën. Eén bacterie dringt jouw lichaam binnen en heeft op zichzelf geen macht. Maar het zal zich gaan delen, en over een periode van tijd is het aantal zó sterk gegroeid dat ze 'weten' dat ze de aanval kunnen aanvatten om de gastheer in hun macht te krijgen. Nogmaals: bekijk en aanhoor het YouTube-filmpje.

Het vreemde is, dat - door de gastheer te doden, dat ze zélf ook sterven... Het zijn dus in wezen kamikazepiloten, of noem ze 'extremistische terroristen'.

Dus, indien je nog eens vreemdgaat, wees dan ook bereid om niet enkel en alleen energieën met elkaar uit te wisselen, lichaamssappen, maar ook bacteriën... Neem dus een sterke elektronenmicroscoop met je mee.

Over verantwoordelijkheidszin gesproken ... Besef dan ook, dat van zodra je terug 'thuiskomt' dat je er jouw partner mee 'besmet'. Is dit dan misschien de reden dat sommige mensen intuïtief aanvoelen dat de partner een vreemd bed heeft bezocht? Ik weet het niet. Jij wel?

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.Gepost door Tsenne Kikke op dinsdag 21 januari 2020 0 reactie(s)


Over de dood, leven na dit leven en zielskeuze

Er bestaat maar één dood, doch kan een mens op verschillende manieren sterven. Vandaag ben je er, morgen misschien niet meer. Vreemd, hé!

Maar, wat is doodgaan? Is dat iets definitiefs? Of, is er nog een leven na dit leven? En, als er daarna nog iets is: wat blijft er van jou precies naleven? Welke persoonlijkheid? Welke karaktertrek of aangeboren geaardheid? Welke van de honderdtallen ikjes? Welke wens, verlangen, hunkering, herinnering, of droom kan er nog blijven nabestaan?

Nu zijn er personen die beweren dat de mens een ziel heeft, en dat die ziel ervoor kan kiezen om dat stoffelijke lichaam van zich af te werpen. Doodgaan zou dan - in dat geval - een bewuste zielskeuze zijn. Weet je nog dat we het daarover reeds meermaals hebben gehad?

Bezieldheid versus eigen ziel

Maar, misschien is ons uitgangspunt verkeerd. Want, we vertrokken vanuit de aanname dat elke mens over een persoonlijke ziel zou kunnen beschikken. Als je andere boeken napluist, lees je, bijvoorbeeld, dat een ziel bezitten een luxe is: omdat die moet worden verworven. Ik heb het nu wel over een persoonlijke, gekristalliseerde ziel. Niet over een groepsziel, want dan heeft een insect, een steen, een blad aan een boom, en ieder levend wezen een ziel - omdat alles bezield is, zelfs onze Moeder Aarde, elke planeet, elke ster, en zo meer.

Daarenboven verwarren sommige mensen de begrippen 'ziel' en 'geest' met elkaar. Want, als een mens sterft, en zijn laatste adem uitblaast... wat geeft hij dan? Geeft hij de ziel? Of geeft hij de geest? En, wat is 'geest' precies? Hetzelfde als 'ziel'?... Och, weinige mensen weten het, al denkt men van wel. Zo loopt elke mens met eigen overtuigingen rond, overtuigingen, die men ooit ergens heeft opgedaan. Weet, dat indien men aan zichzelf diverse malen een onwaarheid vertelt, die leugen vroeg of laat tot een persoonlijke waarheid ontpopt.

Hecht maar eens waarde aan de gedachte dat er tussen ons aliens in mensengedaanten rondlopen. Herhaal het meermaals in jouw hoofd, en het zal niet lang meer duren vooraleer je ze op straat tegenkomt...

In wezen is het al te gek dat ik al deze dingen in vraag stel. In vraag stellen, betekent: dat ik een antwoord verwacht. Maar, wie kent hét juiste antwoord? Nogmaals: iedereen loopt met zijn eigen geloofsovertuigingen rond, en om die reden weet de ene mens het altijd veel beter dan al de anderen.

Neem, bijvoorbeeld, de vraag: 'Is er leven na de dood?'. Ikzelf geef toe dat ik daarop het antwoord niet ken. Ik hou er wél opinies op na. Maar weten, écht weten? Neen. En, geloven is geen weten, integendeel. Geloven houdt een mens tegen om naar een antwoord op zoek te gaan. Geloven sust ons zelfs in een nog veel diepere slaap, omdat we ons met dat (blind) geloof tevreden kunnen stellen - met als gevolg, dat we die zoektocht nooit opstarten.

Maar, hoe belangrijk is het antwoord op die laatste vraag? Zou het niet beter zijn om de vraag 'Is er leven vóór de dood?' te stellen?

Maar ja, dan belanden we in thema's, zoals: reïncarnatie, wedergeboorte, en zo meer, en daarover weet ook geen mens iets af, tenzij in de reeds vernoemde persoonlijke overtuigings- en verbeeldingswereld.

Praat met mensen, stel hen de vraag, en aanhoor wat ze daarover te vertellen hebben. Wedden, dat het klinkt alsof ze het écht weten!?

Doch, stel dat er een leven na dit leven bestaat, en dan nog wel op deze Aarde. Wil je écht waar alles opnieuw beleven? En dán ook de dingen doen, die je eigenlijk dit leven had moeten verrichten?...

Eerlijk zijn tegen jezelf, hé! Ik bedoel: niet tegen jezelf, natuurlijk, maar tegen jouw ware Zelf, diep binnenin. Er ooit contact mee gehad - of, de vraag: "Wie ben ik?" gesteld?...

Toegegeven: indien je ervan overtuigd bent dat je enkel en alleen dat stoffelijk lichaam bent, hoef je die 'stupide' vraag niet te stellen, omdat je het antwoord reeds weet. Pure logica, nietwaar? :-)

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaa"nde van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.Gepost door Tsenne Kikke op maandag 20 januari 2020 0 reactie(s)


Verenigd zullen we opstijgen - of, verenigd zullen we ten onder gaan. Viva de Revolutie!

De zelfzuchtige mens - hunkerend naar bezit, geld en macht, en nog veel meer - is een gewillige, slaafse machine geworden, die geleerd heeft om op een machinale manier te denken, en daarbij vergeten is hoe hij met zijn hart moet voelen. De mens heeft er geen enkele controle over. De mensmachine denkt ook nooit met het hart, al 'denkt' hij van wel, omdat zijn aandacht eventjes naar die plaats uitging. Het onbekende is en blijft onbemind.

Anders gezegd: het is niet omdat iemand zijn aandacht op de hartstreek richt, dat hij daarin daadwerkelijk vertoeft. Het richten geschiedt vanuit het hoofd, en het is daar waar hij op dat moment effectief vertoeft, zijnde: het hoofd.

Tevens laat hij zijn brein beïnvloeden met woorden, komende van mensen, zoals politici, leiders en godsdienstleiders, die in staat zijn de bestaande denkpatronen nog erger te bezoedelen en van de meest ontwikkelde, intelligente mens een wellustig beest maakt, die dood en vernieling zaait - zelfs in naam van de een of andere profeet, of godheid.

Alsof er nog goden bestaan; goden, gemaakt naar Ons Beeld en Gelijkenis. Denkbeeldige goden, die al die onmenselijke, barbaarse praktijken en gedragspatronen van de mensmachine verwachten... Is er nog niet genoeg bloed op Aarde vergoten?

Wil jij nog zo'n godheid? Zo'n regeringsleider? Zo'n politicus? Zo'n religieus iemand, die hel en verdoemenis predikt en het uitbazuint teneinde zichzelf te verrijken? "Mens! Ontwaak en verhef jezelf!" is de boodschap van Charlie Chaplin.

We hebben geen revoluties nodig om zélf te ontwaken. We hoeven geen mensen te doden omdat ze een andere huidskleur hebben, armer zijn, of een andere godheid aanbidden, enzovoorts. Wat doen we met dat zogenaamde 'goddelijke deel' in ons-Zelf?

De Ware Revolutie, de Ware Omwenteling grijpt plaats in onszelf - en, in jouw zelf!

Charlie's boodschap?... Verbreek die ketens en groei weg uit de Onwetendheid; de Onwetendheid die mensen vastkluistert, gevangen houdt in een materialistische wereld en mensmachines voortbrengt, waarvan de meeste lijden aan een ziekte waar geen enkele medicijn tegen opgewassen is, behalve Zelfgenezing, oftwel Zelfhealing.

De naam van die ziekte is mañana... de Mañana-ziekte: morgen gaan we hét doen, of volgende week, volgend jaar, volgend leven, misschien.

Ontwaken, wakker worden, ontsnappen uit de gevangenis van jezelf, jouw ziel bevrijden, kan enkel en alleen in het NU-moment geschieden. Dromen over morgen sust een mens dieper in slaap. Ontwaak uit die droom, want voor velen daarbuiten is het een nachtmerrie geworden.

Keer jouw zinnen niet langer naar buiten, maar naar binnen, want het is DAAR waar de Ware Omwenteling dient plaats te vinden!

Maar, ben je bereid de prijs ervoor te betalen? Heb je de moed om in te zien dat je méér bent dan een lichaam, dat nu eenmaal mechanisch moet functioneren, omdat het om die reden hier op Aarde - hoe tijdelijk ook - 'bestaat'. Neem dus de controle over dat voertuig over - of het zal 'jou' blijven controleren.

Ontstijg uit dat lichaam: je bent meer dan dat, veel, veel meer. Indien je daaraan twijfelt: stel jezelf met DIMschool vzw in verbinding, de School voor Ontwikkeling van De Innerlijke Mens.

Oké..., nu niet: morgen is misschien ook goed. :-)

Charlie Chaplin is vooral bekend voor zijn optredens in stomme films. Weinigen kennen zijn stem. 'The Great Dictator' was een film die in 1940 uitkwam en een parodie was op het Hitler- en Naziregime. Aanhoor hetgeen hij indertijd te zeggen had... zoveel jaren geleden, en nog altijd even inspirerend.

Ik bedoel: indien het het juiste menstype bereikt. Want, wat is mens met een theorie, of filosofie die nooit in de praktijk wordt toegepast? Oké, morgen misschien...

Men zegge het voort...'People!' - Charlie Chaplin (16 April 1889 - 25 December 1977) - 'United We Rise!'

"I'm sorry, but I don't want to be an Emperor - that's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone, if possible - Jew, gentile, black man, white. We all want to help one another; human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone and the good earth is rich and can provide for everyone.

The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way...

Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities life will be violent and all will be lost.

The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.

To those who can hear me I say, "Do not despair." The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die; and the power they took from the people will return to the people and so long as men die, liberty will never perish.

Soldiers: Don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel; who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! You are men! You have the love of humanity in your hearts. You don't hate; only the unloved hate, the unloved and the unnatural.

Soldiers: Don't fight for slavery! Fight for liberty! In the seventeenth chapter of Saint Luke it is written, "the kingdom of God is within man" - not one man, nor a group of men, but in all men, in you, you the people have the power, the power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.

Then, in the name of democracy, let us use that power! Let us all unite!!! Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give you the future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie! They do not fulfill their promise; they never will. Dictators free themselves, but they enslave the people! Now, let us fight to fulfill that promise! Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness."

"Soldiers: In the name of democracy, let us all unite!"

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.Gepost door Tsenne Kikke op zondag 19 januari 2020 0 reactie(s)


Kan glas nabij het absolute nulpunt smelten?

Kwantummechanica, dat in de jaren 1920 werd ontwikkeld, heeft een enorme impact gehad op de uitleg hoe materie in wezen in elkaar steekt. De elementaire deeltjes - zoals elektronen, protonen, neutronen en fotonen - die de verschillende vormen van materie samenstellen, zijn ondertussen binnen het model van de kwantummechanica zeer goed begrepen. Zelfs nu - 100 jaar later - worden in de kwantumfysica nieuwe wetenschappelijke principes beschreven. De meest recente geeft de wereld een glimp van het ogenschijnlijke onmogelijke.

Professor Eran Ranabi, verbonden aan de School van Scheikunde van de Universiteit van Tel Aviv, heeft enkele jaren geleden- tezamen met zijn colleges van de Colombia Universiteit - een nieuw kwantummechanisch effect ontdekt met betrekking tot vloeistoffen die glas vormen. Zo hebben ze - op grond van berekeningen - vastgesteld dat het mogelijk is om glas te smelten - niet door verhitting, maar door het af te koelen tot op een temperatuur dat het absolute nulpunt benaderd.

De resultaten van dit nieuw wetenschappelijk onderzoek, dat in het tijdschrift 'Nature Physics' werd gepubliceerd, bevat momenteel slechts zeer weinige toepassingen. Maar kennis opdoen van het hoe en waarom materie zich op deze manier gedraagt, opent nieuwe wegen met het zicht op toekomstige doorbraak. "Het meest belangrijke in dit verhaal," zei Prof. Rabani, "is dat we door het kwantumeffect glas kunnen doen smelten dankzij afkoeling en niet enkel en alleen door hitte."

De klassieke fysica liet onderzoekers toe zekerheden te verkrijgen over de kwalitatieve eigenschappen van materiële voorwerpen. Maar op het atomisch moleculaire niveau, en tengevolge van het dualiteitsprincipe, dat kleine voorwerpen als golven beschrijft, is het op ieder moment mogelijk om op een exacte manier de moleculaire positie evenals de snelheid te determineren - een eigenschap, dat beter gekend is onder de naam 'Heisenberg's onzekerheidsprincipe'. Professor Rabani en zijn collega's waren, dankzij dit principe, in staat om hun meest verrassende natuurlijk fenomeen met glas aan de buitenwereld te demonstreren.

Veel verschillende aardse materialen, zoals het silica dat in ramen wordt gebruikt, kan tot glas worden verwerkt - in theorie althans - indien het maar snel genoeg wordt afgekoeld. Maar, zoals je reeds gelezen hebt, kan glas onder bepaalde omstandigheden smelten aan een temperatuur van enkele graden boven -273,15°C, zijnde: het absolute nulpunt.

Het absolute nulpunt is de temperatuur van 0 kelvin. Deze temperatuur staat gelijk aan -273,15°C en -459,67°F. Atomen gaan langzamer trillen naarmate de temperatuur lager wordt. Bij het absolute nulpunt, wordt vaak geleerd, zouden de atomen volledig stilstaan. Vanuit het oogpunt van de klassieke mechanica is dat juist, maar vanuit het oogpunt van de kwantummechanica is dat niet juist: er blijft altijd nog een nulpuntsbeweging over. Deze beweging geeft dus nog altijd energie af.

Deze onzekerheidsrelatie dicteert nu dat de plaats van het atoom erg onzeker wordt. Het atoom verandert wel degelijk in een wazige wolk, die steeds meer naburige atomen gaat overlappen. Wat eerst een bevroren vloeistof was, gaat daardoor steeds meer lijken op een echte vloeistof. En dit is precies wat het team onderzoekers van de Tel Aviv universiteit stelde.

Het heeft allemaal te maken met hoe moleculen in de materie zijn geordend. Op een bepaald punt in de afkoelingfase kan een materiaal glas worden en dan weer vloeistof, indien de juiste voorwaarden aanwezig zijn. "Nu hopen we maar," zei professor Rabani, "dat toekomstige laboratoriumexperimenten onze voorspellingen zullen kunnen bewijzen."

Het ganse onderzoek, dat gebaseerd is op een theoretisch, grondige onderbouwde techniek, maar toch nog altijd hypothetisch blijft, is geïnspireerd door de Nobelprijswinnaar Phillip W. Anderson, die ooit schreef dat het begrijpen van gewoon glas één van de grootste onopgeloste problemen is. Glas is iets totaal anders dan een onderkoelde vloeistof. Maar wat dan wel? Geen mens op Aarde die het weet.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 13-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden.

En.., voor de echte Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid is er Eclecticus.Gepost door Tsenne Kikke op zondag 19 januari 2020 0 reactie(s)
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht