ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Tsenne Kikke's blog

In welke richting poept jouw hond?

In onderstaande video wordt niets specifieks bewezen, wel aangetoond dat ons brein op de magnetische velden, die door onze planeet Aarde worden uitgestraald, reageert. Maar, als dat waar, is dan kunnen sommige woorden van Gurdjieff meer waarheden bevatten dan we zouden denken. Zo beweerde hij, bijvoorbeeld, dat planeten niet zozeer de individuele mens beïnvloeden, maar wel een massa.

Op de vraag: "Kan er een eind aan de oorlog gemaakt worden?” antwoordde Gurdjieff: "Ja, dat kan. Maar de vraag is: hoe? Men moet veel weten om dat te begrijpen. Wat is oorlog? Oorlog is het gevolg van planetaire invloeden. Ergens daarboven zijn twee of drie planeten te dicht bij elkaar gekomen; daardoor ontstaat er spanning. Hebt u nooit gemerkt hoe u helemaal gespannen raakt als iemand op een smal trottoir vlak langs u heen gaat?

Dezelfde spanning ontstaat er tussen planeten. Voor hen duurt ze misschien maar enkele seconden. Maar hier op aarde beginnen de mensen elkaar te doden en gaan daarmee wellicht jaren lang door. Zij menen op dat ogenblik dat zij elkaar haten; of misschien dat zij elkaar moeten doden voor een of ander verheven doel; of dat ze iets of iemand moeten verdedigen en dat dit iets heel nobels is; of iets anders van die aard. Zij zien niet in hoezeer zij slechts pionnen zijn in het spel. Zij denken dat zij iets betekenen, dat zij kunnen komen en gaan zoals zij willen, en kunnen besluiten dit of dat te doen. Maar in werkelijkheid zijn al hun bewegingen en al hun daden het gevolg van planetaire invloeden. Zijzelf betekenen letterlijk niets. Dan speelt de maan hierin nog een belangrijke rol. Maar daarover zullen wij het nog wel eens afzonderlijk hebben. Alleen moeten we goed begrijpen dat noch Keizer Wilhelm, noch generaals, noch ministers, noch parlementen iets betekenen of iets kunnen doen. Alles wat op grote schaal gebeurt, wordt van buitenaf bestuurd - of, door toevallige combinaties van invloeden - of, door algemene kosmische wetten.”

Ouspensky: "Op een dag tekende Gurdjieff een klein diagram, en probeerde uit te leggen wat hij de ’samenhang der krachten in de verschillende werelden’ noemde. Dit stond in verband met het vorige gesprek over de invloeden die op de mensheid inwerken. Het kwam in hoofdzaak hierop neer: de mensheid, of juister het organische leven op aarde, ondervindt gelijktijdig de inwerking van invloeden uit verschillende bronnen en verschillende werelden: invloeden van de planeten, invloeden van de maan, invloeden van dc zon, invloeden van de sterren. Al deze invloeden werken gelijktijdig; de ene overheerst op dit, de andere op een ander ogenblik. En de mens kan tot op zekere hoogte een keuze uit die invloeden maken, met andere woorden: van de ene invloed overgaan op een andere."

"Maar om te verklaren hoe zou een heel lang gesprek vergen,” zei Gurdjieff, "dus zullen we het daar een andere keer over hebben. Op dit ogenblik wil ik dat u één ding begrijpt: het is onmogelijk zich vrij te maken van de ene invloed zonder onder een andere invloed te komen. Waar het op aankomt, en waar alle werk aan zichzelf in bestaat, is de invloed te kiezen waaraan men zich wil onderwerpen, en zich ook werkelijk onder deze invloed te brengen. En daartoe is het nodig vooruit te weten welke invloed het gunstigst is.”

Magnetische velden

Aangenomen wordt dat de magnetisch velden van planeten ontstaan door stromingen in een elektrisch geleidende vloeistof in het planeetinwendige. Dat verschijnsel wordt het dynamo-effect genoemd.

In ons zonnestelsel hebben, behalve de Aarde, de gasreuzen Jupiter, Saturnus, en de ijsreuzen Uranus, Neptunus en Ganymedes, één van Jupiters manen, een zelf-gegenereerd magnetisch veld. Tevens heeft Mercurius een magnetisch, maar dat heeft ongeveer één procent de kracht van die van de Aarde. En, heel lang geleden had de maan ook een magnetisch veld. Tegenwoordig is daarvan weinig over, omdat ze te klein is, naar het schijnt...

Ook was het interessant te horen dat honden in de noord-zuidrichting poepen. Indien je een hond hebt, kan je dat eens voor ons uittesten? Het enige dat je daarvoor tijdens een wandeling met jouw hond nodig hebt, is een kompas. Laat je ons daarover iets weten? Danke!

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )Gepost door Tsenne Kikke op woensdag 20 maart 2019 0 reactie(s)


Wil je je door Oprah Winfrey laten inspireren?

 De voorbije week plaatste iemand op Facebook één van de duizenden filmpjes die over het thema 'Het waarmaken van dromen' circuleren. Het trok mijn aandacht, omdat ik er onmiddellijk Oprah Winfrey in herkende. De titel ervan is: 'Intention is powerful for my destiny'.

Feit is, dat elk kind en elke volwassene zijn dromen moet najagen. Maar, je hebt dromen en dromen. Anders gezegd: de ene soort van droom is de andere niet.

Indertijd kenden we de verschijning 'Positief Denken' - en, net als eender welke andere verschijning - waaronder de 'Law of Attraction', bijvoorbeeld - verdween het alweer van het wereldtoneel. Wereldwijd waren er miljoenen mensen, die ervan overtuigd waren dat ze vanuit hun luie zetel via dat 'positieve denken' hun dromen konden waarmaken.

Nogmaals de ene droom is de andere niet. Anders gezegd: de droom, die een verlengde van de nachtelijke slaap is, bestaat niet uit dezelfde 'materialiteit' als de droom van een Thomas Edison die de gloeilamp wilde fabriceren, en misschien 999 faalde om dan de 1.000ste maal in het jaar 1879 daarin eindelijk te gelukken. En,  alhoewel zijn eerste lamp het maar een paar uur uithield, lukte het hem later lampen te maken met een veel langere levensduur.

Nota: de meeste mensen zouden vanuit die luie zetel met al hun positieve gedachten reeds na de tweede maal hebben opgegeven, nietwaar?  

Extra nota: In tegenstelling van wat velen denken was Edison niet de eerste uitvinder van de gloeilamp. Heinrich Göbel – een uit Duitsland afkomstige Amerikaanse immigrant – claimde dat hij in 1854 reeds een gloeilamp had gemaakt. Göbel was echter zijn tijd vooruit en kon door het ontbreken van een economische elektriciteitsbron zijn belangrijke uitvinding niet in de praktijk brengen. Edison pakte het bestaand idee later op, verbeterde het procedé, en maakte er een werkend en bruikbaar product van.

Toen Edison probeerde zijn uitvinding in het Verenigd Koninkrijk te patenteren, bleek dat de Engelsman Joseph Swan – onafhankelijk van Edison – enkele maanden eerder de gloeilamp ook had uitgevonden, en gepatenteerd. In eerste instantie probeerde Edison Swan te beschuldigen van plagiaat, maar de Britse justitie verwierp dit. Later legden ze hun juridische geschil bij en richtten ze in 1884 de 'Edison & Swan United Electric Company' op.

Maar, ik ben aan het afdwalen - sorry. :-)

Oprah Winfrey mag zich miljardair noemen. Zij is dan ook de juiste persoon om anderen te motiveren en te inspireren, gewoonweg omdat ze haar dromen voor zichzelf wel degelijk heeft waargemaakt - want, ze komt van ver, van héél ver. Op Wikipedia lezen we daarover, onder andere, het volgende:

"Doordat Winfreys ouders ongetrouwde tieners waren toen zij geboren werd, bracht zij haar kinderjaren door bij haar oma. Op haar zesde trok zij in bij haar moeder. In deze periode werd zij door verscheidene neven en ooms misbruikt. Al op de leeftijd van 14 raakte zij in verwachting, maar haar kind werd te vroeg geboren en stierf. Hierop trok Winfrey in bij haar vader. Vernon Winfrey, was zeer streng, maar zorgde ervoor dat Winfrey naar school ging.

Winfrey begon haar omroepcarrière bij WVOL-radio in Nashville, terwijl ze nog op de middelbare school zat. Op haar 19e was zij de jongste en eerste Afro-Amerikaanse vrouw die het nieuws presenteerde bij een lokaal televisiestation. Et cetera...

Bekijk het filmpje met de boodschap: 'Leun niet tegen de droom, maar leun in de droom'...

Nogmaals: Oprah Winfrey is de juiste persoon om anderen te motiveren en te inspireren. De hoofdvraag is: "Wie zijn de anderen?" - en, de bijkomstige: "Hoeveel mensen, die haar speech aanhoorden, zullen hun droom daadwerkelijk najagen en waarmaken?..."

De mens is nu eenmaal uit tal van persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes samengesteld. Tijdens zo'n motivatiespeech kan één van die ikjes aandachtig luisteren, zelfs gemotiveerd geraken, in vuur en vlam ontbranden, en zo meer. Het is maar dat van zodra de persoon terug thuiskomt, en in zijn gewone doen belandt, een andere ikje de controle over het lichaam overneemt en er nog maar weinig van die motivatie overblijft.

Kortom: jazeker, je kunt sommige mensen motiveren..., maar niet voor lange tijd. En, wat ik over dit thema in mijn leven heb geleerd, kan gerust samengevat worden in de volgende korte zin:

"Stuur geen eenden naar arendenscholen".

Bron: Wikipedia

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )Gepost door Tsenne Kikke op dinsdag 19 maart 2019 0 reactie(s)


Dossier Zelfkennis: over de zichtbare onzichtbare mens

Lees deze tekst meermaals..., totdat je het sap van elk woord proeft. Dan pas mag je doorslikken... :-)

Het is een feit dat slechts tussen de 0,01% en 0,1% van de wereldbevolking in staat is om daadwerkelijk aan Zelfkennis te doen, zijnde: het Kennen van het Ware Zelf.

Ondanks het feit, dat op het eerste zicht de lage percentages op kleinere cijfers lijken de duiden, is net het tegenovergestelde de waarheid. Reken het maar eens voor jezelf uit! Anders gezegd: hoeveel is 0,01% en 0,1% van 7,5 miljard?

Dat Zelf, of noem het Ziel, Ware Ik, of wat dan ook, heeft natuurlijk niets te maken met de aangekweekte oneigene persoonlijkheden, noch met de honderdtallen ikjes die over het stoffelijke lichaam regeren. En, met 'daadwerkelijk' bedoel ik: de filosofie en de theorie in de dagdagelijkse praktijk toepassen.

Bezieldheid versus Ziel

Alles wat bestaat is wel degelijk bezield. Zelfs een steen of een korreltje zand. Maar over een eigen ziel beschikken, is een luxe; een luxe, die weinigen zich spijtig genoeg kunnen veroorloven. "Omdat ze er niet de nodige moeite voor doen," beweerde Gurdjieff. Weet, dat een ziel moet worden aangemaakt, vooraleer men er de eigenschappen van ervaart. Welke die eigenschappen zijn, kan men in veel boeken terugvinden - en, je beschikt erover, of niet.

Tussen haakjes: indien je niet weet waarover ik het heb, zou dat al genoeg moeten zeggen, nietwaar? :-)

Een ziel moet dus verworven worden en ontstaat niet automatisch. Nochtans lopen zeer veel mensen met de overtuiging rond dat ze wel degelijk over een eigen zieltje beschikken; een zieltje, dat daarna naar een hemel kan gaan. Ook naar een Hel of Vagevuur? Nooit! :-) Nochtans is er ergens een plaats, beweerde Gurdjieff, waar er geween is en tandengeknars. Maar, natuurlijk hoef je hem niet te geloven; vooral niet, indien je - vanuit jouw geloof -  het veel beter weet.

Ontwaak! - Ontslaap! - Word wakker!

Verbeelding is een verlengde van de droomwereld van de nachtelijke slaap. Zo zijn fantasieën, inbeeldingen en dagdromen dus uitlopers van de nachtelijke droomwereld. Omdat mensen slechts in twee van de vier bestaande bewustzijnstoestanden leven, kennen ze slechts de slaap en de wakende toestand, hetgeen er eveneens een verlengde van is. Zelfs de apostelen van Jezus vielen tijdens de laatste avond meermaals in slaap; dit, ondanks het vele aandringen van hun leraar. Het is dan ook geen wonder dat gewone stervelingen niet kunnen beseffen wat het woordje 'ontwaken' in essentie betekent.

Sterker zelfs: mensen, die in de veronderstelling leven dat ze klaarwakker zijn, zullen nooit of te nimmer aan ontwaken denken. Waarom zouden ze? Nogmaals: ze denken dat ze al wakker zijn; dit, ondanks het feit dat ze zelfs niet eens bewust kunnen ontbijten, weet je nog? Of: doe de proef, en test het dus voor jezelf uit! Of, via deze link.

Aldus voelen ze zich niet geroepen om aan Zelfkennis te gaan doen. Nochtans staat er in de Bijbel vermeld, dat velen wel degelijk geroepen zijn. Zelfs indien dit een waarheid is, kan ik je garanderen dat slechts zelden iemand zichzelf uitverkiest, tenzij hij/zij tot die 0,01% of 0,1% behoort

Anders gezegd: in de vele hooibergen is het aartsmoeilijk om een zogenaamde 'gouden naald' te vinden, zijnde: een potentiële 'zoeker naar de innerlijke waarheid'. Toch is het voor mijzelf geen reden om op te geven. Weet, dat zelfs een Diogenes zijn gehele leven lang naar een 'mens' zocht, maar die nooit vond. Wat is tenslotte de definitie een 'volwaardige mens'?

Daarover werd reeds ten tijde van Plato, Aristoteles, Socrates en nog vele anderen, duizenden discoursen geleverd. Ook Boeddha trachtte ons wijs te maken - in de betekenis van 'wijzer maken' - dat, zolang een mens zich niet van zijn tijdelijk, en dus vergankelijk stoffelijk lichaam onthecht, hij zal geconfronteerd worden met ziektes, pijnen, lijden, en uiteindelijk met de dood, teneinde terug tot dat stof weder te keren van waaruit hij ooit genomen is..

Wie zei alweer: "Laat de doden de doden begraven"?

Hoevelen onder ons lopen er niet rond met de vraag "Wie Ben Ik?", zonder daarop een genoegzaam antwoord te vinden, hoeveel boeken je ook leest, hoeveel cursussen en opleidingen je ook volgt?...

Wees eerlijk tegenover jezelf. Zelfs al hangen er tientallen diploma's en certificaten op de muren waarop in gouden letters jouw naam glansrijk prijkt, toch blijf je jezelf het antwoord verschuldigd. Want, voor de zoekende mens, die aan Zelfkennis wil gaan doen, en die met dit thema voor het eerst wordt geconfronteerd, is het soms moeilijk te begrijpen, dat datgene wat we gewoonlijk 'ik' noemen, helemaal niet de 'Ware Ik' is.

Elke minuut van de dag zetten we onbewust en automatisch een ander masker op. Deze maskers, of persona, zijn vanaf de dag van onze geboorte langzamerhand op ons lijf gegroeid, en zo heeft elk van onze verschillende persoonlijkheden een eigen masker.  En, dan heb ik het nu nog niet over onze honderdtallen kleine ikjes.

Ontwikkelen is: zichzelf van de wikkels ontdoen. Het één voor één wegnemen van al deze maskers doet nog altijd niet onze ware Ik tevoorschijn komen - want, die is onstoffelijk, en dan ook niet lichaamgebonden.

Ont-wikkelen... Het klinkt eenvoudig, maar het is een moeilijk, langdurig, soms pijnlijk proces - en, er is durf voor nodig, véél durf. Het is veel gemakkelijker om zich achter al die verworven maskers schuil te houden.

Zo heeft elk van onze persoonlijkheden zijn/haar eigen wensen, dromen, verlangens, doelstellingen, lusten, begeerten, en zo meer. En, vanaf het ogenblik dat je weet dat je daadwerkelijk uit een veelheid van persoonlijkheden en ikken bent samengesteld, wordt het misschien eveneens eensklaps voor jou duidelijk waarom je in wezen niet weet wat je écht uit het Leven wilt - of, wie of wat je in wezen bent..

Tevens beschikken we niet over één wil. Ter verduidelijking: moesten we over één Ik beschikken, dan was er maar één weg, één sterk verlangen, één grote droom, één grote doelstelling, één wil. Twee ikken maken het iets moeilijker: er zijn nu 2 wegen, 2 sterke verlangens, 2 grote dromen, 2 doelstellingen en 2 willetjes. We kunnen nu zowel naar links of naar rechts. Vier ikken zorgen ervoor dat we zowel naar links, rechts, vooruit, of achteruit kunnen gaan. Nogmaals: weet of besef, dat elke mens enkele honderden totaal van elkaar verschillende 'ikjes' in zichzelf meedraagt. Met als gevolg: honderden kleine willetjes. De ene ik wil dit, de andere dat, weer een ander ikje iets totaal anders, enzovoorts.

De mens is niet één

Gurdjieff: "De mens heeft geen duurzaam en onveranderlijk 'Ik'. Iedere gedachte, iedere stemming, iedere wens, iedere gewaarwording zegt 'Ik'. En in elk van deze gevallen schijnt het als vanzelfsprekend te worden aangenomen dat dit 'ik' het Geheel, de ganse mens, toebehoort en dat een gedachte, een wens of een afkeer de uitdrukking is van dit Geheel. In werkelijkheid bestaat er niet de minste grond voor deze veronderstelling.

Iedere gedachte en iedere wens van de mens verschijnt en leeft geheel los en onafhankelijk van het Geheel. Het Geheel drukt zichzelf nooit uit, om de eenvoudige reden dat het als zodanig niet bestaat, behalve stoffelijk als een ding - en, abstract als een begrip.

De mens heeft geen individueel 'Ik'. In plaats daarvan zijn er honderden en duizenden op zichzelf staande kleine 'ikken' die elkaar meestal in het geheel niet kennen, nooit met elkaar in contact komen, of integendeel: elkaar vijandig gezind zijn, elkaar wederkerig uitsluiten en onverenigbaar zijn. Iedere minuut, ieder ogenblik zegt of denkt de mens 'Ik'. En iedere keer is zijn 'ik' iets anders. Nu eens is het een gedachte, dan een wens, vervolgens een gewaarwording, opnieuw een gedachte, enzovoorts, tot in het oneindige. De mens is een veelheid. Zijn naam is legio.

De afwisseling van 'ikken', hun voortdurende klaarblijkelijke strijd om de oppermacht, wordt beheerst door toevallige uiterlijke invloeden. Warmte, zonneschijn, mooi weer, roepen onmiddellijk een hele groep van 'ikken' op; koude, mist, regen, een andere groep 'ikken', andere associaties, andere gevoelens en andere handelingen. Niets in de mens is bij machte deze verandering van 'ikken' te beheersen, voornamelijk omdat de mens er zich geen rekenschap van geeft of er geen idee van heeft; hij leeft altijd in het laatste 'ik'.

De mens heeft geen individualiteit. Hij heeft geen enkelvoudig, groot 'Ik'. De mens is verdeeld in een veelheid van kleine 'ikken'."

Over onzichtbaarheid

Daarbij beseffen we niet (ik bedoel: met gans ons wezen), hoe onzichtbaar we zowel voor onszelf als voor anderen zijn. We realiseren ons niet dat we in een wereld van onzichtbare mensen en dingen leven. We beseffen niet hoe ons leven zich zowel afspeelt in het zichtbare als in het onzichtbare.

Al onze gedachten, emoties, gevoelens, verbeeldingen, dromen, fantasieën, angsten, zijn allen 'onzichtbaar' voor anderen. Onze plannen, geheimen, ambities, twijfels, speculaties, affecties, onze intenties en bedoelingen, onze overpeinzingen, innerlijke leegten, onzekerheden, verlangens, begeerten, onze smaak, gewaarwordingen, onze sympathieën en antipathieën, vooroordelen, geloofsovertuigingen, aversies, bekoringen, onze voorliefden en haatgevoelens, en zo meer, zijn allen 'onzichtbaar'. Toch maken ze allen deel uit van hetgeen we 'onszelf' noemen; een 'zelf', dat ontegensprekelijk onzichtbaar is voor anderen.

Niemand kan onze gedachten zien, noch weten wat we op een bepaald ogenblik aan het denken zijn. Zelfs voor ons-zelf, zijn gedachten en gevoelens onzichtbaar: ze komen en gaan, zonder dat we er controle over hebben, en meestal vereenzelvigen we ons met hen. Een proces, dat ‘identificatie' wordt genoemd.

Met andere woorden: we vergroeien met onze gevoelens en gewaarwordingen; we worden er één mee, met als gevolg, dat we onszelf als onwerkelijk ervaren. We zijn 'onszelf niet meer'. We verbeelden ons de medemens te zien en te kennen, en via de denkbeelden die we over anderen hebben, vormen we in onszelf een wereld van denkbeeldige mensen.

Niemand kan jou zien, jou begrijpen, noch naar jou écht luisteren..., omdat anderen even diep in slaap zijn, net als jijzelf. De reden hiervan vermeldde ik reeds: elke mens is dermate met het lichaam vergroeid dat men denkt dat men enkel en alleen dat tijdelijke, stoffelijke en dus vergankelijke lichaam is.

De wereld waarin we leven kan gerust vergeleken worden met de droom van de slaper. In de droom snakken we naar eten. We dromen dat we te eten krijgen - véél en verrukkelijk eten, maar als we wakker worden is onze maag nog immer leeg... Zo is het ook met de ziel gesteld. De ziel - of noem het Ware Ik, of Ware Zelf, indien je daarover reeds beschikt - snakt naar iets; daarentegen wordt het lichaam gevoed; tenslotte blijft de verwaarloosde ziel met-ter-tijd even leeg en onvoldaan achter. Mettertijd wordt de 'droom een nachtmerrie, vooral voor de meer bewust levende en ontwakende mens. Al de anderen beseffen het nooit. Zelfs niet op hun sterfbed. Zij mogen zich dus gelukkig prijzen.Kortom, in wezen kunnen we onmogelijk iemand 'kennen', en in alle waarheid mogen we eraan toevoegen dat niemand 'ons' kent. Mensen kunnen jou visueel waarnemen, ze kunnen naar jouw stem luisteren - maar, niemand kan jou kennen, écht kennen. Je staat er alleen voor: jijzelf bent de enige die jouw Zelf kan leren kennen. Wie ben je?...

De cursus`'Zelfkennis', aangeboden door DIMschool vzw, zal jou op deze zoektocht kunnen helpen. Van zodra je je-Zelf gevonden hebt, kom je 'thuis', en dan pas kan je écht beginnen groeien; groeien, diep vanbinnen, onder leiding van die éné Ware Zelf, vanuit de zogenaamde 'meester in jezelf'.

In de cursus 'Zelfkennis' wordt aangeraden om in de allereerste plaats wakker te worden, en wakker te blijven, opdat we op een andere manier, via het lichaam: het tijdelijke stoffelijke voertuig van de ziel, leren 'zien'. In deze cursus wordt er niet zozeer over de dingen van het leven gefilosofeerd, maar het 'hoe' en 'waarom' worden benadrukt. Weet, dat mensen, die graag filosoferen, nooit overgaan tot een 'doen'. Misschien kunnen ze uitgroeien tot Weetjesmensen, maar nooit tot Zijnsmensen. De inhoud van hun brein laat hen dat niet toe.

Aan zelfkennis doen, schreef ik reeds meermaals, is geen gemakkelijke opdracht - maar, het is anderzijds ook geen onmogelijke taak; vooral omdat we, indien we het écht willen en toelaten, hulp krijgen vanuit andere, hogere dimensies. Niet van engeltjes, gidsen of van gestorven familieleden, of zoiets, maar van hogere dimensies. Gurdjieff noemde ze: 'Invloed C'.

Welke rol speelt de cursusleider?... Beschouw hem als een gids, een 'weg'-wijzer, niet als dé weg. Hijzelf is eveneens een leerling van het leven. En, uit alles wat hij anderen aanleert, leert hij zelf.

In het niemandsland dat jij dankzij Zelfkennis zult betreden, heeft hij de nodige ervaringen opgedaan, die hij aan jou zal trachten over te dragen. Met andere woorden: hij wijst jou jouw weg aan; een weg, die je zélf moet bewandelen - gewoonweg, omdat niemand anders die persoonlijke weg van jou kan bewandelen. Elke mens is immers een ster met een eigen baan.

Volg jouw baan! Maar blijf wel met beide voeten op de grond, en geraak dus niet verstrikt in jouw verbeeldings- en droomwereld. Tenslotte is ster-zijn slechts een metafoor - en, 'hogere dimensies' hebben niets te maken met dingen die je nu al weet. Anders gezegd: van zodra je aan Zelfkennis 'doet', moet je als het ware een andere taal aanleren. Geïnteresseerd?...

Ja? Neem dan contact op met DIMschool vzw via deze link!

Nota: deze tekst is slechts een klein deeltje van het originele artikel. De rest ervan vind je in de rubriek 'Eclecticus' onder de titel: 'De zichtbare onzichtbare mens en Plato's Grot'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )Gepost door Tsenne Kikke op zaterdag 16 maart 2019 0 reactie(s)


Bezoek een uur lang de rubriek Eclecticus voor slechts 2 eurokes!

Zowel Spiritualia, evenals Eclecticus, hebben nood aan een welbepaalde doelgroep, teneinde online te blijven bestaan. Het gaat niet zozeer om het financiële gedeelte, maar eerder over 'de reden van bestaan'. Na 12 jaar mogen we weleens die vraag stellen, nietwaar?

Ook 'Eclecticus' werd jaren geleden het leven ingeblazen - maar, omdat het iets was waarvoor men diende te betalen, verkreeg het uiteraard geen enkel bezoek - met als gevolg, dat het sinds 2013 sterk verpauperde. En, eerlijk gezegd: sinds we het opnieuw lanceerden, heeft geen enkele bezoeker zich ervoor ingeschreven....

Wij zijn geen bedelaars, maar...

... toch durven we schrijven, dat er zelfs tot op heden nog niemand geweest die dit jaar deze Spiritualia website sponsorde, al was het maar voor een euro of twee. :-) De vraag is dus: trekken we via Google wel de juiste mensen aan? Wat mij betreft...:: voor wie schrijf ik eigenlijk?

Tijd...: benut, of verspil het - waardoor de vraag in mij oprees: "Voor wie ga je schrijven? Voor de onbestaande, doch potentiële bezoekers van 'Eclecticus' - of, voor de 'trouwe' bezoekers van deze Spiritualia website?".

We missen dus een standvastige doelgroep, bestaande uit mensen die ons lezen, motiveren, inspireren en tegelijkertijd steunen. Doch, tussen de vele toekomstige bezoekers kunnen er misschien toch nog enkele zogenaamde 'Zoekers naar de Waarheid' zitten. Mensen, die misschien eveneens geïnteresseerd zijn om, bijvoorbeeld, aan Zelfkennis te gaan doen; een Zelfkennis, gebaseerd op de leerstellingen van Gurdjieff. Daarom ga ik mezelf meer en meer op de rubriek 'Eclecticus' concentreren door er nu al voor die mensen meer teksten aan toe te voegen. Sorry, Spiritualia! :-) (Anderzijds heb ik hier over de jaren heen al meer dan 10.000 gepubliceerd.)

Voor de eclectici...

Op 'Eclecticus' staan teksten over uiteenlopende, meest interessante thema's, die we speciaal voor de eclectici hebben uitgekozen, opdat het hen veel tijd en opzoekwerk zal besparen. Probeer het gewoonweg eens een uurtje uit! De hoofrubrieken zijn:

Actueel & Human Interest
Alternatieve Geneeswijzen
Astrologie
Biografie
Biologie
Boeddhisme
Christendom
Contact met Engelen
Denksporten
Eigen werk
Exacte Wetenschappen
Exacte wetenschappen & Mystiek
Filosofie
Financieel beheer
Geologie
Gezondheid
Gnosis & Vrijmetselarij
Godsbegrip
Heilzaam Denken
Islam
Kunst
Lichaamsverzorging
Liefde & Romantiek
Literair
Literatuur
Magie & Kabbala
Medische Gids
Mens & Maatschappij
Muziek
Muziek en klanken
Mystiek & Occult
Natuur & tuinieren
Numerologie
Paranormale vermogens
Parapsychologie
Psychoanalyse
Psychologie
Reiki & Magnetisme
Relaties
Religie
Sekten
Slaap & Dromen
Spiritualiteit
Sprookjes, fabels, legenden
Stervensbegeleiding
Stress, Burn-out & Vermoeidheid
Verslaving
Vitaminen & Mineralen
Voeding
Waarzeggerij
Wijsheden & Uitspraken
Wiskunde
Yoga
Zelfgroei
Zelfkennis

Van de reeds 285 gepubliceerde teksten zijn sommigen een halve bladzijde lang - anderen: meer dan 30, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wat is de waarde van de inhoud?

Ikzelf zou durven zeggen: "Onbetaalbaar!" Anderen: "1.000 euro, minstens". Weer anderen zien zelfs voor zichZelf niet het nut in om er 2 € aan te besteden. Zo sterk verschillen we van elkaar.

Nog iets: Een jaarabonnement kost slechts 120 euro, zijnde 10 € per maand. Goedkoper dan een bioscoopticket, en een véél gezondere voeding voor jouw brein, gegarandeerd. Tegelijkertijd sponsor je deze Spiritualia website!

Wel kunnen geïnteresseerde bezoekers, teneinde 'geen kat in de zak aan te kopen', voor een luttele 2 € een uurpasje aanschaffen, om alles - vooraleer zich aan 'de grote financiële stap' te wagen - een volledig uur lang te kunnen inkijken.

Belangrijk: Inloggen kan via jouw Spiritualia account!

Noteer dus wel, dat van zodra je die 2 euro hebt gestort, je onmiddellijk (!!!) naar Eclecticus dient te gaan - wetende, dat het na verloop van de 60 minuten automatisch afgelopen is. Nog anders gezegd: geen 2 euro storten met de bedoeling om het op een ander tijdstip te gaan inlezen, hé!

Mogen we jou als eclecticus verwelkomen!?...

Nota: je kunt hier inloggen via jouw Spiritualia account! Als je nog vragen hebt, ga hierboven naar de balk en klik op het woordje 'Berichten'.

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )Gepost door Tsenne Kikke op zaterdag 16 maart 2019 0 reactie(s)


Chan Chan was in de 11de eeuw 's werelds grootste adobestad

In de onderstaande in het Spaans gesproken documentaire ontdekken we fragmenten van de overblijfselen van Chan Chan, 's werelds grootste adobestad uit de 11de eeuw. Merk vooral op hoe mensen minutieus tewerk gaan teneinde dat oude erfgoed te bewaren.

Tussen haakjes: Adobe is een bouwmateriaal, bestaande uit in zon gedroogde klei, zand, water en vaak ook mest, stro, en dergelijke meer.

Het was de Chimu, de bewoners van het rijk Chimor, dat zich aan de noordkust van Peru bevond, die via irrigatiekanalen de stad Chan Chan oprichtte.

Chan Chan, dat 'Zon Zon' betekent,  wordt gekarakteriseerd door de overblijfselen van negen grote lemen paleizen. Ieder paleis werd gebouwd voor één heerser en bevatte een ceremonieel gedeelte, een leefgedeelte en een begraafplaats. Met het sterven van de heerser werden zijn 90 vrouwen samen met hem begraven en veranderde een paleis dus in een mausoleum. Te bezoeken is alleen het bewaarde paleis van het Tschudi-complex, bestaande uit een plein en meerdere zalen.  De andere paleizen werden door de Spanjaarden op zoek naar goud afgegraven.

De Chimu-cultuur bestond vanaf circa 850 tot 1470 n. Chr, waarna de cultuur werd ingelijfd bij het rijk van de Inca's. Indertijd werd het door een zeer hiërarchische ingestelde samenleving bewoond. De Chimu aanbaden de Zon en de Maan, en de Gran Chimu stond boven alles. Het waren geweldige metaalbewerkers, waarvan de talrijke uit goud gemaakte gevonden voorwerpen het bewijs zijn.

In 2018 werd bekend dat er in in de nabijheid een massagraf was ontdekt met meer dan 140 geofferde kinderen. De offerceremonie vond meer dan 550 jaar geleden plaats, rond het jaar 1450. Naast de kinderen, tussen de vijf en veertien jaar oud, hebben de archeologen ook de resten van meer dan tweehonderd jonge lama's gevonden. Die dieren lijken ook te zijn geofferd.

Bij de kinderen is de borst opengesneden en uit elkaar getrokken. Volgens de onderzoekers mogelijk om het hart te verwijderen, maar dat is niet zeker.

Tussen haakjes: reeds vorig jaar schreef ik er een blog over, en er enkele foto's aan toegevoegd.

Bron: Wikipedia en andere.

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )Gepost door Tsenne Kikke op vrijdag 15 maart 2019 0 reactie(s)
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht