ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Tsenne Kikke's blog

Dossier Zelfkennis: Bestaat reïncarnatie? Zo ja, wie of wat reïncarneert? - Voorwoord

Reïncarnatie is een thema dat me al vele jaren boeit. Geen mens weet of het ja dan neen wel bestaat, maar sommige mensen geloven er graag in. Nochtans is geloven geen écht weten.

Nogmaals: geen mens weet het - zelfs zij die denken van wel - maar, indien je een grondige studie van de mens maakt, leidt de uitgang van de trechter - waarin men alle voorradige informatie heeft gegoten - tot vrij logische conclusies.

Anders gezegd: ondanks het feit dat we misschien heel graag willen hebben dat we ooit hebben bestaan en ooit nog weleens zullen terugkomen, moeten we met alles rekening houden - niet enkel en alleen met het onbewijsbare, het immateriële, en het denkbeeldige, maar eveneens met dingen waarvan we wel degelijk het een en ander afweten.

Neem het wonder 'jijzelf', bijvoorbeeld. Jij bent in wezen het product van de versmelting van een mannelijke zaadcel met een vrouwelijke eicel, niets meer, niets minder, misschien. Hoe dat product, na die versmelting is geëvolueerd, kan je in boeken lezen, zelfs op YouTube-filmpjes bekijken, en jouw resultaat ervan in elke spiegel bewonderen.

Zo heeft alles wat leeft een beginsel. Een wolf, bijvoorbeeld, sterft nadat hij Moeder Natuur heeft gediend. Zolang hij in leven blijft, moet voor een nageslacht zorgen, zichzelf voeden - en, eenmaal gestorven, iets anders voeden. Want, mest voedt de overblijvende levenden. In de gehele kosmos wordt alles omgezet en daardoor gaat er nu eenmaal geen greintje energie verloren.

Nu kunnen verbeeldingsrijke mensen een wolvenhemel verzinnen, over wolvenreïncarnatie spreken, en zeggen dat het pas geboren wolvenjong reeds eerder heeft geleefd, en zo meer.

In wezen is het ten dele dé waarheid, want het genetisch materiaal waaruit het nieuwe leven bestaat, bevat informatie van zowel de ouders, de voorouders, de overgrootouders, enzovoorts, ... tot aan de zogenaamde 'eerste wolf'. Zo ver kan het reiken.

Moest dat wolvenjong over een menselijk bewustzijn beschikken, en ook over een taal als de onze, dan zou hij daar vele wonderbaarlijke evolutionaire verhalen over kunnen vertellen.

Eenzelfde voorbeeld kan ik voor eender wat leeft aanhalen: ook dus voor een plant, virus, of bacterie.

Zo heeft elke bacterie in en op jouw lichaam een functie. Noem het 'een roeping', een 'levensmissie', of wat dan ook. En, moest het eveneens over een menselijk bewustzijn beschikken, met inbegrip van de verbeelding, dan zou het van zichzelf kunnen zeggen dat alle taken die het uitvoert 'betekenis aan zijn leven geeft'. Bovendien kan het zelfs grootmoedig, of zo fier al een pauw, beweren dat het het lichaam van zijn Schepper bewoont, en er dus deel van uitmaakt.

Natuurlijk kan elke bacterie van zichzelf zeggen dat het 'reïncarneert', omdat zijn plaats en functie - zolang de gastheer niet té oud wordt - door een andere bacterie wordt ingenomen - en, het kan er zelfs een 'bacteriehemel' bij verzinnen.

Terug naar de mens ...

Men kan beweren dat elke baby met een tabula rasa wordt geboren, hetgeen niet de volledige waarheid is indien je het genetisch materiaal waaruit het is samengesteld onder de microscoop van jouw denken legt.

Het erfelijke materiaal van het lichaam ligt opgeslagen in de kern van alle lichaamscellen. Een volwassene heeft ruim 5.000 miljard lichaamscellen. Het genetische materiaal bestaat uit spiraalvormige strengen DNA, die op een complexe manier gerangschikt zijn en zo de chromosomen vormen. Elke menselijke cel bevat 22 paren autosomale chromosomen (chromosomen, die geen geslachtschromosomen zijn) en één paar geslachtschromosomen, die het geslacht van de vrucht bepalen. Mannen bezitten één X-chromosoom en één Y-chromosoom. Vrouwen bezitten twee X-chromosomen, waarvan er slechts één actief is. Kortom: in totaal 46 chromosomen.

Aangezien een vrouw twee X-chromosomen bezit, beschikt zij over tweemaal zoveel X-gebonden genen als een man. Dan lijkt er dus een overmaat aan bepaalde genen te zijn. Maar, één van de twee X-chromosomen in elke cel van de vrouw (met uitzondering van de eicellen in de eierstokken) wordt al in een vroeg stadium van de foetale ontwikkeling geïnactiveerd. Het inactieve X-chromosoom (het lichaampje van Barr) is onder een microscoop te zien als een dicht klompje in de celkern.

Een extra autosomaal chromosoom kan daarentegen in de vroege ontwikkelingsfase van de foetus fataal zijn en tal van ernstige lichamelijke en geestelijke afwijkingen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down, die zowel de geestelijke als de lichamelijke ontwikkeling vertraagt.

Ook afwijkingen in één of meerdere genen, vooral in recessieve genen, komen vrij vaak voor. Ieder mens is drager van gemiddeld zes tot acht afwijkende recessieve genen. Deze genen veroorzaken echter alleen een afwijking in de celfuncties als er twee gelijksoortige recessieve genen aanwezig zijn. In het algemeen is de kans dat iemand twee gelijksoortige afwijkende recessieve genen heeft zeer klein. Bij kinderen van ouders die nauw verwant zijn, is deze kans echter groter. De kans is ook hoger binnen besloten gemeenschappen waarvan de leden niet buiten de groep trouwen.

Een afwijkend gen kan overgeërfd zijn of spontaan ontstaan als gevolg van een mutatie, zijnde: een plotselinge verandering in een gen. Afhankelijk van het feit of de mutatie wel of geen invloed op de voortplantingscellen heeft, kan de mutatie aan de volgende generaties worden doorgegeven - of, vanzelf verdwijnen wanneer de drager overlijdt.

Een voorbeeld van een veel voorkomende eigenschap van een X-gebonden recessief gen is kleurenblindheid voor rood/groen. Deze afwijking komt voor bij ongeveer 10% van alle mannen, maar vrijwel nooit bij vrouwen. Bij mannen is het gen voor kleurenblindheid afkomstig van een meestal normaal ziende moeder die draagster is van het betreffende gen. Het gen is nooit afkomstig van de vader, die in plaats van een X- een Y-chromosoom levert. Dochters van kleurenblinde vaders zijn zelden kleurenblind, maar zijn altijd draagster van het gen voor kleurenblindheid.

Non-stop wordt er onderzoek gedaan naar afzonderlijke genen om meer over bepaalde lichamelijke ziekten te weten te komen - maar, wat geestesziekten betreft, laten de daarbij gepaard gaande inspanningen veel te wensen over.

Celdeling

Wanneer cellen zich delen - om te groeien of om afgestorven cellen te vervangen - verdubbelt het DNA zichzelf. De DNA-helix ontrolt zich en via een gefaseerd proces vormt zich een nieuw DNA-molecuul. Als alles normaal verloopt, bevat elke nieuwe cel DNA dat identiek is aan dat van de oorspronkelijke cel. Als er iets misgaat, ontstaat er een mutatie. Een mutatie is vaak fataal voor de cel en de cel gaat dan te gronde. Een mutatie kan minimaal zijn en geen merkbare gevolgen hebben. In andere gevallen is de mutatie niet dodelijk voor de cel, maar ontstaat er wel een verandering die een nadelig of juist gunstig effect voor de cel kan hebben.

Ik kan er ellenlange bladzijden over schrijven, en al de informatie op het internet kopiëren, maar misschien heb je al door dat de mens niet met een onbeschreven lei werd geboren, en dat het onderbewustzijn zaken, die in de cellen sedert de geboorte zijn opgeslagen, op eigen manier in beelden zal vertalen. Zaken, eigen aan voorvaders, vertaald in beelden van vandaag.

'Welke zaken?' kunnen we onszelf afvragen. Geen dagdagelijkse, maar zaken die een diepe indruk hebben nagelaten. Momenten dat een voorvader enorme angsten had doorstaan, of het moment dat hij door een wild dier werd aangevallen maar het heeft overleeft, bijvoorbeeld. Ik heb het dus over schokken - emotionele momentopnamen, die in elke cel van zijn lichaam bewaard zijn gebleven en aan het nageslacht werd doorgegeven.

Zo ben jij, als het product van die versmelting van twee cellen, met al die 'voorvaderlijke' emoties opgeladen; basisinformatie, nodig om te overleven. Tegenwoordig niet zozeer in onze gewesten, maar in oorlogsgebieden nog wel, bij primitieve stammen evenzeer.

Kortom: indien je zaken uit 'jouw verleden herinnert', is de kans groot dat je 'andermans ervaringen' vertaalt, en dus niet de jouwe.

Wat het thema reïncarnatie betreft, kunnen kan ik dus uren en uren doorgaan. Niet met antwoorden te geven op vragen waarop er geen antwoorden kunnen bestaan, net als: 'Bestaat er een God? - of, 'Bestaan de 33 miljoen Hindoeïstische goden écht?', maar vragen, zoals:

Welke van jouw 1001 'ikjes' zal er na dit leven overblijven, en dan ook nog eens reïncarneren? Of, geloof je eerder in verblijfplaatsen, zoals een hemel, hel en vagevuur? En, stel dat je incarneert...: wil je echt waar al de ervaringen van dit leven nog eens opnieuw meemaken en overdoen, omdat je ze ergens in jezelf hebt opgeslagen?   Enzovoorts, enzovoorts.

Jawel: ik kan er boeken over schrijven. Maar, wie is bereid die te lezen? Zoals Gurdjieff reeds aanhaalde, wil geen mens de waarheid weten.

Tot besluit: ikzelf denk dat, als reïncarnatie wel degelijk bestaat, net als wedergeboorte misschien, of een leven aan de andere zijde, enzovoorts, het slechts voor enkelingen is weggelegd. In Bijbelse taal uitgedrukt: de mens is stof en keert tot datzelfde stof weer - doden begraven de doden - en dergelijke meer.

Maar, indien je in alle onwetendheid dan toch in reïncarnatie geloof stelt, wens ik jou alle geluk en succes toe in al jouw volgende levens - want, enkel dan zul je misschien eindelijk eens 'doen' wat je dit leven had kunnen doen, doch alsmaar bleef uitstellen.

Voor de na-Denkers...: Ikzelf weet dus ook niet of reïncarnatie ja dan neen een werkelijkheid is - maar, indien we over dat thema wensen te filosoferen, moeten we het lef hebben om er eveneens de erfelijksleer bij te betrekken. Nietwaar, of niet waar?

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -Gepost door Tsenne Kikke op zondag 29 maart 2020 0 reactie(s)


Dossier Zelfkennis: Bestaat reïncarnatie? Zo ja, wie of wat reïncarneert? - Nawoord

Jawel: over het thema 'reïncarnatie' kan ik een boek schrijven, maar er bestaan al zoveel boeken over dat onderwerp. Maar, tussen de duizenden vind je slechts enkele boeken die de waarheid benaderen.

Tevens staan bibliotheken vol met boeken over hoe de mens zichzelf kan beteren, gelukkiger kan zijn, et cetera. Er bestaan vandaag de dag iets meer dan 4.200 sekten en godsdiensten en zoveel andere -ismen en - logieën van waaruit men kan kiezen. Maar, geen enkele regering, noch godsdienst, heeft tot op heden haar beloften nagekomen, noch woord gehouden. Indien we even de geschiedenis bekijken, en dan naar de huidige situatie, en op een angstvallig manier een mogelijke toekomst aanschouwen, heeft geen enkele ietwat bewuste mens veel nodig om hem te overtuigen dat de wereld met problemen is opgestapeld en dat de mensheid blind is voor de ware oplossingen.

Toen ik in 1976 de vzw Psychon oprichtte, was die vereniging de énige in geheel provincie Antwerpen, die dingen aanbod die niemand anders kon aanbieden. Op enkele jaren tijd groeide het van niets uit tot iets meer dan een 500-tal betalende leden. Een 7 à 8-tal jaren geleden, toen ik mezelf als vrijwillige blogger op deze website aanbood, hoopte ik eveneens de juiste doelgroep te kunnen bereiken. Maar, tijden veranderen, en over de laatste jaren werd ik dermate met realiteiten geconfronteerd dat mededogen de plaats van respect heeft ingenomen.

De meeste mensen, die ikzelf ooit heb ontmoet - of, waarvan ik dingen op het internet lees, en die zich met het zogenaamde 'spirituele' bezighouden, mankeren volgens mij iets in hun bovenkamer. Ook kennis van zaken. Ik refereer naar een kennis, gebaseerd op een echt weten, en niet naar 'geleende kennis'; een kennis, opgedaan via ergens gehoord, of gelezen te hebben. Zelfs mensen die boeken schrijven, kopiëren elkaar en voegen er hun meningen of fantasieën aan toe.

Weet, dat uitvinders niet bestaan: enkel en alleen ontdekkers - en, de meeste ontdekkingen gebeuren heel toevallig. Zo herinner ik mij het verhaal van een auteur, die op zwart zaad zat en dringend centjes nodig had. Hij zoog een techniek uit zijn duim; een techniek, waarbij men uit het lichaam kon treden, en die hij dan aan het grote publiek had aangeboden. Niet enkel en alleen kwam er een klein beetje geld binnen, maar ook brieven van mensen die hem bedankten voor hetgeen in zijn teksten afgedrukt stond, dat ze de techniek hadden toegepast, en het voor hen heel goed werkte. Het was dan dat hij besloot zijn eigen teksten te herlezen en de gefantaseerde technieken op zichzelf toe te passen.

Volgens mij is het feit dat de mens zichzelf niet kent, en het zelfs vertikt om aan Zelfkennis te doen, één van de hoofdredenen waarom de geschiedenis zich alsmaar blijft herhalen. De verpakkingen zien er misschien ietwat anders uit (in het verleden waren de Oude Romeinen anders gekleed dan nu, bijvoorbeeld) maar de inhouden blijven onveranderd.

Het zal nog minstens 1.000 volle jaren duren vooraleer de mensheid in zijn geheel ietwat bewust wordt van het feit dat elk individu meer kan zijn dan enkel en alleen een stoffelijk lichaam waarmee hij zichzelf alsmaar identificeert. Anders gezegd: de meeste mensen daarbuiten zijn niet in staat om in te zien dat ze meer kunnen zijn dan dat stoffelijke.

To Be, or Not to Be

'Spiritueel' ingestelde mensen lezen, spreken en debatteren wel over dat spirituele. Sommige éénogen hebben zelfs het lef om de blinden te onderwijzen en er zelfs een beroep van te maken, omdat ze over een onderwerp meer gelezen hebben dan de toehoorders. Huisvrouwen volgen cursussen, niet om zichzelf te helen, maar anderen, en ook om dan toch maar een beroep te hebben, en zo meer.

Maar ik heb het wel over een geheel andere soort van Spiritualiteit, namelijk over een Spiritualiteit, gebaseerd op een streven naar meer 'Innerlijk Zijn'.

Tussen haakjes: een Zijn, dat niets te maken heeft met het stoffelijke lichaam en dus ook niet met het Ego, met de vele hoofdpersoonlijkheden, noch met de vele ikjes die allemaal hun eigen wensen, eisen, verlangens, deugden, ondeugden, dromen, willetjes, en zo meer, hebben.

Eén van de wegen, die 'zoekende mensen' zouden kunnen bewandelen, is die van de bewustwording dat er buiten de twee gewone bewustzijnstoestanden waarin de mens verblijft nog een hoger niveau, of niveaus zouden kunnen bestaan. Het streven naar het ontdekken ervan zou dus een prioriteit kunnen zijn.

Ik besef dat het om reclame gaat, maar bij mijn weten is er in geheel Europa en verder, geen enkel andere organisatie dan DIMschool - de afkorting van ' School voor Ontwikkeling van De Innerlijke Mens - die de leerstelling van George I. Gurdjieff op zulk een manier brengt dat je er tenminste mee kunt kennismaken. Of je er daarna iets mee wilt, of kunt 'doen', laat ik aan jou over. Maar, ermee kennismaken is - volgens mij - in dit leven een individuele verplichting.

Van zodra je met de 'Gurdjieffiaanse Zelfkennis' vertrouwd bent geraakt, zullen we het nogmaals over het thema 'Reïncarnatie' hebben - beloofd.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -Gepost door Tsenne Kikke op zondag 29 maart 2020 0 reactie(s)


Hoe lang is het geleden dat je jouw brein hebt laten onderzoeken?

Mensen gaan naar artsen, en indien ze de juiste ontmoeten, dan zal hij trachten de oorzaak van hun aandoening te vinden in plaats van te gissen en symptomen te bestrijden door een geneesmiddel voor te schrijven dat niet geneest. Desgevallend zal hij die patiënt naar een specialist doorsturen.

Mensen, die je volgens mij zou moeten mijden, zijn psychiaters. Reeds eerder schreef ik dat de meeste psychiaters aangeboren psychische problemen hebben, anders zouden ze dat beroep niet hebben uitgekozen. Dat is mijn visie althans. Psychologen leunen dicht bij hen aan, maar die schrijven geen medicamenten voor, en zijn dus minder gevaarlijk.

Tussen haakjes: heb ik reeds vermeld dat het lichaam van de mens niets anders is dan het brein, en dat het lichaam het verlengde ervan is? Wijzig de inhoud van dat brein, en je maakt van die persoon een totaal andere mens. Zie maar eens hoe je iemand tot een kip kunt omtoveren door hem onder hypnose te brengen en hem op een podium al kakelend kunt doen rondlopen...

En, stel je maar eens voor hoe je een persoon kunt 'vernieuwen' door hem/haar aan te raden om aan Zelfkennis te gaan doen? Zijnde; het Kennen van het Zelf. Zo iemand kan 'herboren' worden. Echt waar! Dit, omdat de inhoud van het brein wordt hernieuwd. Interessen? Contacteer DIMschool vzw. NU - of nooit. :-)

Sorry voor dit beetje reclame.

Natuurlijk laat geen mens in zijn hersenen kijken, tenzij een arts vermoed dat er sprake kan zijn van een tumor, bijvoorbeeld. Maar, ik heb het over een totaal andere manier van 'kijken'. Dr. Daniel Amen vertelt jou er iets meer over. Hij is - psychiater zijnde - een uitzondering op de regel. Aanhoor hem! Het is écht waar de moeite waard - beloofd!

TRANSCRIPT:

"In this talk, I’m going to give you the single most important lesson my colleagues and I have learned from looking at 83,000 brain scans.

But first, let me put the lesson into context. I am in the middle of seven children. Growing up, my father called me a maverick which to him was not a good thing.

In 1972, the army called my number, and I was trained as an infantry medic where my love of medicine was born. But since I truly hated the idea of being shot at or sleeping in the mud, I got myself retrained as an X-ray technician and developed a passion for medical imaging. As our professors used to say: “How do you know, unless you look?”

In 1979, when I was a second-year medical student, someone in my family became seriously suicidal, and I took her to see a wonderful psychiatrist.

Over time, I realized that if he helped her, which he did, it would not only save her life, but it would also help her children and even her future grandchildren, as they would be shaped by someone who is happier and more stable. I fell in love with psychiatry because I realized it had the potential to change generations of people.
Advertisement

In 1991, I went to my first lecture on brain SPECT imaging. SPECT is a nuclear medicine study that looks at blood flow and activity, it looks at how your brain works. SPECT was presented as a tool to help psychiatrists get more information to help their patients.

In that one lecture, my two professional loves, medical imaging and psychiatry, came together, and quite honestly, revolutionized my life.

Over the next 22 years, my colleagues and I would build the world’s largest database of brain scans related to behavior on patients from 93 countries.

SPECT basically tells us three things about the brain: good activity, too little, or too much.

Here’s a set of healthy SPECT scans. The image on the left shows the outside surface of the brain, and a healthy scan shows full, even, symmetrical activity. The color is not important, it’s the shape that matters.

In the image on the right, red equals the areas of high activity, and in a healthy brain, they’re typically in the back part of the brain.

Here’s a healthy scan compared to someone who had two strokes. You can see the holes of activity.

Here’s what Alzheimer’s looks like, where the back half of the brain is deteriorating.

Did you know that Alzheimer’s disease actually starts in the brain 30 to 50 years before you have any symptoms?

Here’s a scan of a traumatic brain injury. Your brain is soft, and your skull is really hard.

Or drug abuse. The real reason not to use drugs – they damage your brain.

Obsessive compulsive disorder where the front part of the brain typically works too hard, so that people cannot turn off their thoughts.

An epilepsy where we frequently see areas of increased activity.

In 1992, I went to an all-day conference on brain SPECT imaging, it was amazing and mirrored our own early experience using SPECT in psychiatry. But at that same meeting, researchers started to complain loudly that clinical psychiatrists like me should not be doing scans, that they were only for their research.

Being the maverick and having clinical experience, I thought that was a really dumb idea.

Without imaging, psychiatrists then and even now make diagnosis like they did in 1840, when Abraham Lincoln was depressed, by talking to people and looking for symptom clusters. Imaging was showing us there was a better way.

Did you know that psychiatrists are the only medical specialists that virtually never look at the organ they treat? Think about it. Cardiologists look, neurologists look, orthopedic doctors look, virtually every other medical specialties look — psychiatrists guess.

Before imaging, I always felt like I was throwing darts in the dark at my patients and had hurt some of them which horrified me. There is a reason that most psychiatric medications have black box warnings. Give them to the wrong person, and you can precipitate a disaster.

Early on, our imaging work taught us many important lessons, such as illnesses, like ADHD, anxiety, depression, and addictions, are not simple or single disorders in the brain, they all have multiple types. For example, here are two patients who have been diagnosed with major depression, that had virtually the same symptoms, yet radically different brains. One had really low activity in the brain, the other one had really high activity.

How would you ever know what to do for them, unless you actually looked? Treatment needs to be tailored to individual brains, not clusters of symptoms.

Our imaging work also taught us that mild traumatic brain injury was a major cause of psychiatric illness that ruin people’s lives, and virtually no one knew about it because they would see psychiatrists for things like temper problems, anxiety, depression, and insomnia, and they would never look, so they would never know.

Here’s a scan of a 15-year-old boy who fell down a flight of stairs at the age of three. Even though he was unconscious for only a few minutes, there was nothing mild about the enduring effect that injury had on this boy’s life. When I met him at the age of 15, he had just been kicked out of his third residential treatment program for violence. He needed a brain rehabilitation program, not just more medication thrown at him in the dark, or behavioral therapy which, if you think about it, is really cruel. To put him on a behavioral therapy program when behavior is really an expression of the problem, it’s not the problem.

Researchers have found that undiagnosed brain injuries are a major cause of homelessness, drug and alcohol abuse, depression, panic attacks, ADHD, and suicide. We are in for a pending disaster with the hundreds and thousands of soldiers coming back from Iraq and Afghanistan, and virtually no one is looking at the function of their brain.

As we continued our work with SPECT, the criticism grew louder, but so did the lessons. Judges and defense attorneys sought our help to understand criminal behavior. To date we have scanned over 500 convicted felons including 90 murderers. Our work taught us that people who do bad things often have troubled brains. That was not a surprise.

But what did surprise us was that many of these brains could be rehabilitated.

So here’s a radical idea. What if we evaluated and treated troubled brains rather than simply warehousing them in toxic, stressful environments? In my experience, we could save tremendous amounts of money by making these people more functional, so when they left prison, they could work, support their families and pay taxes.

Dostoyevsky once said: “A society should be judged not by how well it treats its outstanding citizens, but by how it treats its criminals.” Instead of just crime and punishment, we should be thinking about crime evaluation and treatment.

So after 22 years and 83,000 scans, the single most important lesson my colleagues and I have learned is that you can literally change people’s brains. And when you do, you change their life. You are not stuck with the brain you have, you can make it better, and we can prove it.

My colleagues and I performed the first and largest study on active and retired NFL players, showing high levels of damage in these players at the time when the NFL said they didn’t know if playing football caused long-term brain damage. The fact was they didn’t want to know.

That was not a surprise. I think, if you get the most thoughtful 9-year-olds together, and you talk about the brain is soft, about the consistency of soft butter, it’s housed in a really hard skull that has many sharp, bony ridges, you know, 28 out of 30 nine-year-olds would go: “Probably a bad idea for your life.”

But what really got us excited was the second part of the study where we put players on a brain-smart program and demonstrated that 80% of them could improve in the areas of blood flow, memory, and mood, that you are not stuck with the brain you have, you can make it better on a brain-smart program. How exciting is that? I am so excited. Reversing brain damage is a very exciting new frontier, but the implications are really much wider.

Here is this scan of a teenage girl who has ADHD, who was cutting herself, failing in school, and fighting with her parents. When we improved her brain, she went from D’s and F’s to A’s and B’s, and was much more emotionally stable.

Here is the scan of Nancy. Nancy had been diagnosed with dementia, and her doctor told her husband that he should find a home for her because within a year, she would not know his name. But on an intensive, brain-rehabilitation program, Nancy’s brain was better, as was her memory, and four years later, Nancy still knows her husband’s name.

Or my favorite story to illustrate this point is Andrew, a 9-year-old boy who attacked a little girl on the baseball field for no particular reason, and at the time, was drawing pictures of himself hanging from a tree and shooting other children. Andrew was Columbine, Aurora, and Sandy Hook waiting to happen. Most psychiatrists would have medicated Andrew, as they did Eric Harris and the other mass shooters before they committed their awful crimes.

But SPECT imaging taught me that I had to look at his brain and not throw darts in the dark at him to understand what he needed. His SPECT scan showed a cyst, the size of a golf ball, occupying the space of his left temple lobe. No amount of medication or therapy would have helped Andrew. When the cyst was removed, his behavior completely went back to normal, and he became the sweet, loving boy he always wanted to be.

Now 18 years later, Andrew, who is my nephew, owns his own home, is employed and pays taxes.

Because someone bothered to look at his brain, he has been a better son, and will be a better husband, father, and grandfather. When you have the privilege of changing someone’s brain, you not only change his or her life but you have the opportunity to change generations to come.

I’m Dr. Daniel Amen. Thank you."

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -Gepost door Tsenne Kikke op zondag 29 maart 2020 0 reactie(s)


De spijsvertering in enkele minuutjes uitgelegd

Ons lichaam is een ingewikkelde machine. Het is een chemisch fabriek, bestaande uit diverse kracht- en afvalverwerkingcentrales. Deze machine wordt door drie onmisbare voedingsbronnen in leven gehouden, zijnde: eten en drinken, zuurstof en indrukken.

Gedurende ons leven verorberen we 30 ton voedsel, en zeer veel mensen weten veel te weinig af over de intrinsieke processen die in het lichaam van elke mensmachine plaatsgrijpen.

De spijsvertering is het proces waarbij belangrijke voedingsstoffen voor het lichaam door het maag-darmstelsel aan het voedsel wordt onttrokken, en waarbij het resterende voedsel op een chemische manier in afval wordt omgezet. De eerste fase van de spijsvertering is het kauwen van het voedsel in de mond. Het speeksel zet de eerste stappen van de vertering, en daarbij verandert het gekauwde voedsel in een zachte massa: de voedselbolus.

Dankzij het speeksel is de bolus glad. Dat vergemakkelijkt het doorslikken via keel en slokdarm. Via de slokdarmsluitspier komt de voedselbolus in de maag. Daarin komt het voedsel in aanraking met zoutzuur, dat de grotere voedselmoleculen tot kleinere moleculen afbreekt en de bolus vloeibaar maakt.

De vloeibare bolus - nu 'chijm' genaamd - gaat dan door de maagportier de twaalfvingerige darm (duodenum) in; dat is het eerste gedeelte van de dunne darm. Hier worden enzymen op het voedsel losgelaten, vanuit de pancreas, de lever en de galblaas. Deze eiwitten breken de chijm verder af tot elementen die gemakkelijk door het lichaam kunnen worden opgenomen en verder verwerkt. De dunne darm is inwendig bekleed met een geplooid slijmvlies, bezet met franjeachtige uitsteekseltjes, darmvlokken of villi genoemd. De darmvlokken maken het mogelijk dat het verteerde voedsel in de bloedsomloop wordt opgenomen. In de dunne darm worden alle voedingsstoffen en vitaminen aan het voedsel onttrokken.

De chijm gaat door zo'n zes meter dunne darm voordat de brij door de ileocecale klep (klep van Bauhin) de dikke darm instroomt. In de dikke darm vindt nauwelijks spijsvertering plaats. Onverteerde chijm die tot de dikke darm doordringt wordt als afval beschouwd. Tijdens de doorgang door de dikke darm wordt het voedselafval steeds vaster van vorm, doordat er voortdurend water aan de substantie wordt onttrokken. Het afval verzamelt zich in het rectum, het laatste gedeelte van de dikke darm, totdat de hersenen een signaal sturen dat het uit het lichaam moet worden afgevoerd.

Zo besef je alweer dat elk onderdeel van ons lichaam even belangrijk als onmisbaar is.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -Gepost door Tsenne Kikke op zaterdag 28 maart 2020 0 reactie(s)


What scientists do and don't know about treating coronavirus

Medical studies on COVID-19 are being released at a breakneck pace, often generating confusion over simple matters such as which pain relievers to take, or how to care for sick family members at home.

For guidance, National Geographic turned to leading physicians and researchers across the U.S. and Canada for their recommendations on in-home care, as well as when to seek medical attention.

How to combat a fever

The good news is that approximately 80 percent of all COVID-19 cases exhibit only mild to moderate symptoms that don’t require hospitalization. Doctors recommend that these patients self-isolate, stay hydrated, eat well, and manage their symptoms as best they can.

For taking care of the fever associated with many illnesses, including COVID-19, physicians suggest taking acetaminophen - known internationally as paracetamol - before ibuprofen. If the fever persists, patients should then consider switching to ibuprofen, says Julie Autmizguine, a pediatric infectious disease specialist at CHU Sainte-Justine in Montreal, Canada.

She and other doctors express this preference because ibuprofen and related drugs - called NSAIDs for short - can have harmful side effects, including kidney injury, stomach ulcers, and gastrointestinal bleeding.

However, this warning does not mean that ibuprofen and NSAIDs worsen outcomes with the coronavirus, as viral news stories suggested last week after the French Ministry of Health said the drugs should be avoided during COVID-19 therapy.

“I don’t know that NSAIDs have been shown to be a bad problem for this disease or for any coronavirus,” says coronavirus expert Stanley Perlman, a pediatrician and immunologist at the University of Iowa’s Carver College of Medicine.

Acetaminophen also comes with hazards, and people should take it only if they are not allergic or do not have existing liver damage. The medication is safe at total daily doses of less than 3,000 milligrams, but exceeding this daily maximum can risk liver injury or worse.

“Acetaminophen overdose is the most common cause of acute liver failure in the United States,” says José Manautou, a toxicologist at the University of Connecticut School of Pharmacy.

People should make sure to account for all the medicines they are consuming, since over-the-counter medicines that target flu symptoms and some sleep aids often contain acetaminophen. People should also avoid drinking alcohol when taking acetaminophen. The liver relies on the same substance - glutathione - to temper the toxic potential of of both alcohol and acetaminophen. If you consume too much of both, it can cause toxins to accumulate in the body. (Once your body's infected, this is what coronavirus does.)

What about chloroquine and azithromycin?

Medical teams are working nonstop to learn how to best treat COVID-19, and over the last week, U.S. President Donald Trump has joined the fray by voicing his support for two drugs that have existed for decades - the antibiotic azithromycin, and a version of the antimalarial drug chloroquine.

In truth, the U.S. Food and Drug Administration has not approved hydroxychloroquine - most often used to treat rheumatoid arthritis and lupus - for use with COVID-19, though it has approved a test in combination with azithromycin that is now slated for New York. Meanwhile, health officials around the world, including Anthony Fauci, the head of the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, are urging caution about the drugs.

“Many of the things that you hear out there are what I had called anecdotal reports,” Fauci said in a press briefing on Saturday for the White House coronavirus task force. “My job is to ultimately prove without a doubt that a drug is not only safe, but that it actually works."

The chloroquine narrative started with several small studies from China and France - both of which have shortcomings and offer few lessons for patients at large. The French results are based on only 36 people and focus on the patients’ viral load, or the amount of virus in the body. Indeed, the only patients to die or to be sent to intensive care in the French study had taken hydroxychloroquine.

“We don’t have data from randomized, controlled trials telling us how chloroquine worked in real people,” says Annie Luetkemeyer, an HIV and infectious diseases specialist at the University of California, San Francisco, Department of Medicine.

Self-medication with hydroxychloroquine and azithromycin may also come with hazards, as the two drugs might stress the heart and increase the risk of arrhythmia. On Monday, the president vowed to send New York thousands of doses of the combo for an FDA trial, not long after an Arizona hospital reported one of its patients died after self-medicating on chloroquine phosphate, a form of the compound used to clean aquarium tanks. Nigerian health officials reported two cases of chloroquine overdoses over the weekend.

“The last thing that we want right now is to inundate our emergency departments with patients who believe they found a vague and risky solution that could potentially jeopardize their health,” Daniel Brooks, the medical director of the Banner Poison and Drug Information Center in Phoenix, says in a statement.

Are blood pressure medications safe?

ACE inhibitors, drugs that are used widely to treat high blood pressure, have also come under fire during the COVID-19 crisis, with some reports suggesting that patients should stop taking these medications if they develop symptoms.

In a series of letters in the British Medical Journal, Nature Reviews Cardiology, and The Lancet Respiratory Medicine, researchers raised questions over whether ACE inhibitors might help establish coronavirus infections in people’s lungs. The concern stems from the fact that SARS and the new coronavirus enter cells by latching on to a protein called angiotensin-converting enzyme 2, or ACE2 for short. The protein abounds on the surfaces of cells in the heart and lungs, where it helps regulate a hormone that affects blood pressure constriction.

One consequence of ACE inhibitors is that they may prompt cells to make more ACE2. A 2005 study found evidence of such an increase in mice, and a 2015 study in humans found increased ACE2 levels in the urine of patients who were taking a medication related to ACE inhibitors.

But there is no current evidence that ACE inhibitors worsen COVID-19 outcomes in humans, according to the American Heart Association, the European Society of Cardiology’s Council on Hypertension, and a March 20 review published in the European Heart Journal. Doctors’ overriding advice is that if you’ve been prescribed a medication, continue taking it until told otherwise by your medical provider.

“We should neither be starting nor stopping these medications until we have much more information,” Luetkemeyer says.

People with high blood pressure and heart disease do appear to be at higher risk for COVID-19, but that probably has more to do with the underlying ailments themselves. What’s more, ACE inhibitors may have anti-inflammatory properties, which may help the lungs of COVID-19 patients better cope with the infection.

“That would be a key study, to compare people with high blood pressure plus or minus these drugs, to see if there’s any difference,” Perlman says. “But it’d be very hard to do, and probably very hard to ethically justify.”

When to seek medical attention

“By all means, if you’re having emergency breathing symptoms or something’s troublesome, we do want you to seek emergency attention,” says Purvi Parikh, an allergy and infectious disease specialist at NYU Langone in New York City. If you choose to seek help at a local hospital, here’s one example of what you might expect.

At the Inova Health System’s flagship hospital in Fairfax, Virginia, staff have set up an outdoor tent to separate people reporting respiratory ailments from those with other illnesses. The two groups are processed in different parts of the waiting room, separated by at least six feet of space.

Due to a shortage of tests across the U.S., doctors at Inova and other hospitals say that if people arrive with mild symptoms, these patients are told to assume they have COVID-19 and are encouraged to self-quarantine to prevent overloading the nation’s roughly 920,000 staffed beds.

For those arriving with serious symptoms such as difficulty breathing, health care workers start by focusing on the patient’s oxygen levels, blood pressure, and the amount of fluid in their lungs - all in an effort to keep their condition stable. They also try to manage fever, which can cause discomfort and lead to cell damage.

The most severe cases of COVID-19 require putting a patient on a mechanical ventilator - a device that cycles air in and out of a person’s lungs - for more than a week at a time. That’s why health officials are so concerned about a coming ventilator shortage. The Society of Critical Care Medicine says that up to 200,000 ventilators exist in U.S. hospitals, but some are older and might not effectively treat COVID-19. Meanwhile, one rough estimate suggests that more than 900,000 Americans could get COVID-19 and need a ventilator.

The worst cases of COVID-19 can result in what’s called acute respiratory distress syndrome (ARDS), a serious lung injury that can be caused by many types of severe infections. Hospitals have well-defined methods for how to handle ARDS. Patients should be placed on their stomachs to improve the lungs’ ability to ventilate, and not be given too many fluids. In addition, ARDS patients’ ventilators should be set to cycle lower volumes of air, to minimize the stress on the alveoli, the lungs’ tiny subchambers.

Inside hospital rooms, staff are taking care to minimize the use of equipment that may release respiratory droplets, such as oxygen support devices that push air into the lungs. Other hospitals are using extra caution with devices called nebulizers, which convert liquid medicines into breathable mists, since the mists could potentially hoist SARS-CoV-2 aloft.

Most promising drug?

Researchers and physicians around the world are now racing to properly test whether various preexisting medicines might be coopted into the fight against COVID-19. Physicians interviewed by National Geographic expressed the most hope over remdesivir, an antiviral medication being developed by Gilead Sciences.

“The only one I’d hang my hat on is remdesivir,” Perlman says.

Remdesivir works by mimicking a building block of viral RNA, impeding the virus’s ability to multiply. One widely reported Chinese study, published on February 4 in Cell Research, reported that remdesivir disrupted the replication of SARS-CoV-2 in the lab. But the drug is still experimental and has experienced setbacks in the past. Remdesivir was originally developed to fight Ebola, but its clinical trials in humans ultimately failed.

Regardless, finding a viable treatment requires rigorously controlled human clinical trials, which will take some time to conduct. “In retrospect, it would have been nice if we had put more efforts into anti-coronavirus drugs,” Perlman adds. “Easy to say now, [but] five months ago, not so easy.”

Source: National Geographic

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -Gepost door Tsenne Kikke op vrijdag 27 maart 2020 0 reactie(s)
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht