ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Tsenne Kikke's blog

Nog op zoek naar een meest ongewone fiets?…

De Ier Michael Killian reist niet enkel en alleen met de trein de Lage Landen, Frankrijk en Duitsland rond, maar ook met zijn spectaculaire, zelf in elkaar gestoken fiets. Een fiets, waarop je niet op een traditionele manier meer rondrijdt, maar eerder op een snowboard-achtige manier beweegt.  Daarom verkreeg hij de naam 'snowboard bike'.

Michael is momenteel nog enkele dagen in Antwerpen. En, als je hem op straat ontmoet, vraag dan vooral of je die fiets ook eens mag uitproberen.

In onderstaand filmpje vind je hem terug op de dertiende plaats...

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )Gepost door Tsenne Kikke op donderdag 23 mei 2019 0 reactie(s)


Ooit was de mens verantwoordelijk voor een klimaatafkoeling

Als we het over de menselijke impact op het klimaat hebben, dan hebben we het over de nog steeds toenemende uitstoot van broeikasgassen, in de eerste plaats CO2, zeg maar: positieve emissies. Maar wist je dat de mens ooit ook al verantwoordelijk is geweest voor negatieve emissies, dus het weghalen van CO2 uit de atmosfeer, zelfs met een globale klimaatafkoeling tot gevolg? Maar, aan deze door de mens veroorzaakte klimaatafkoeling zit een bijzonder onfris kantje vast. Het heeft immers te maken met het massaal uitsterven van de Precolumbiaanse bevolking van de Amerika’s door toedoen van de Europeanen.

Dit leren we uit een recente studie van een aantal Engelse wetenschappers, gepubliceerd in 'Quaternary Science Reviews'. Zij berekenden vrij nauwkeurig hoe wij als mens – zij het indirect – een grootschalig negatieve emissie-experiment hebben gerealiseerd … zo’n 500 jaar geleden.

Op basis van het onderzoek op de Antarctische ijskernen weten we al een tijdje dat ten opzichte van de 15e eeuw, de 16e eeuw gekenmerkt is door een daling van het atmosferisch CO2 gehalte. Deze daling bereikte een dieptepunt in 1610 met een atmosferisch CO2 gehalte van 272 ppm, zo’n 7 à 10 ppm lager dan in de 15e eeuw, de laagste CO2 concentratie in de laatste 2000 jaar. Het atmosferisch CO2 gehalte blijft vervolgens relatief laag tot het midden van de 18e eeuw, bij de aanvang van de industriële revolutie. Bovendien blijkt uit analyses dat de 15 à 22 Gton koolstof (~55 à 81 Gton CO2) vastgelegd is op land. De CO2 terugval leidde tot een wereldwijde klimaatafkoeling tussen 1577 en 1694 van ongeveer 0,15°C.

The Great Dying

De totale Precolumbiaanse bevolking van de Amerika’s wordt nu in deze studie geschat op ongeveer 60 miljoen, dit op het moment dat Columbus in 1492 voet aan wal zette op een van de Caraïbische eilanden. Europa telde toen ongeveer 70 à 80 miljoen inwoners, China ongeveer 100 miljoen. De totale wereldbevolking bij de aanvang van de 16e eeuw wordt geschat op ongeveer 500 miljoen. Het toenmalig landgebruik van de Precolumbianen, voornamelijk voor landbouw, wordt in de studie geschat op ongeveer 62 miljoen hectare.

In 1517 slaat echter een eerste epidemiegolf op. Opeenvolgende epidemiegolven, veroorzaakt door de pathogenen die de Europeanen met zich meebrachten en waartegen de Precolumbianen geen verweer hadden, zorgde er vervolgens voor dat tussen 1517 en het begin van de 17e eeuw de Precolumbiaanse bevolking van de Amerika’s zo goed als volledig uitstierf. Zij vielen ten prooi aan de pokken, mazelen, malaria, difterie, cholera, en vele andere ziektes.

Ongeveer 90% van de Precolumbiaanse bevolking stierf die eeuw uit: zo’n 55 miljoen mensen. Dit massaal uitsterven had een enorme impact op het landgebruik. Ongeveer 56 miljoen hectare – ongeveer de oppervlakte van metropolitaan Frankrijk – kwam braak te liggen, en viel ten prooi aan de ‘wilde’ natuur. Dit natuurlijk herstel van de oorspronkelijke ‘wilde’ vegetatie – een natuurlijke ‘rewilding’ – van ongeveer 1% van de totale landmassa van de Amerika’s legde zo binnen een eeuw ongeveer 7,4 Gton koolstof (of ongeveer 27 Gton CO2) vast op land en zorgde zo voor een daling van het atmosferisch CO2 gehalte van ongeveer 3,5 ppm. Uiteindelijk wordt ongeveer 5 ppm atmosferisch CO2 tijdens de 16e eeuw vastgelegd op land, ongeveer de helft van de totale CO2 terugval ten opzichte van de 15e eeuw. De ‘Great Dying’ van de Precolumbiaanse bevolking van de Amerika’s blijkt dan ook de eerste keer te zijn dat de mens – zij het indirect – aan de klimaatknop draaide.

Maar aan dit luguber verhaal hangt ook een positieve boodschap. Met negatieve emissies kunnen we het verschil maken. Negatieve emissies werken, en zelfs relatief snel, binnen één à twee generaties. En de meest voor de hand liggende negatieve emissietechnologie komt in dit verhaal ook naar voren, namelijk het herstel van de natuurlijke, ongerepte bossen, kortom ‘rewilding’.

Rewilding

Het teruggeven van braakliggend land aan ‘wilde’, ongerepte natuur zou dan ook een prioritaire plaats moeten innemen in elk klimaatbeleid, waar ook ter wereld. Ook het laatste alarmerende rapport van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) windt er ook geen doekjes om. Het ongebreidelde land- en zeegebruik van de mens is de belangrijkste driver van de huidige uitstervingsgolf. ‘Rewilding’ is dan ook niet alleen noodzakelijk vanuit het perspectief van het klimaat, maar is letterlijk van levensbelang voor de biodiversiteit.

Om de 1,5°C doelstelling te halen, stelt het IPCC dat tot 2030 er elk jaar ongeveer 24 miljoen hectare – ongeveer 8 keer de oppervlakte van België – ongerepte bossen moet bijkomen om voldoende CO2 uit de atmosfeer te plukken en vast te leggen. En dit terwijl er nu nog altijd jaarlijks ongeveer de oppervlakte van België aan primair tropisch regenwoud gekapt wordt. Ontbossen dient dan ook zo snel mogelijk gestopt worden. Anders blijft elk ‘rewilding’ initiatief ‘dweilen met de kraan open’.

In een recent commentaarstuk in 'Nature', benadrukten dezelfde wetenschappers dat ‘rewilding’ wel moet gebeuren door het herstel van ‘ongerepte natuurlijke bossen’, niet door de aanleg van plantages of door boslandbouw. Natuurlijke bossen leggen immers 6 maal zoveel CO2 vast dan boslandbouw, en zelfs 40 maal zoveel CO2 dan plantages. Vanuit het perspectief van een effectieve negatieve emissie, is het dan ook cruciaal dat er massaal ongerepte, natuurlijke bossen bijkomen. Dus eigenlijk land dat de mens voorgoed teruggeeft aan de natuur. Herstel en aangroei van de primaire regenwouden in de tropen verdient bovendien de meeste aandacht, gezien deze wouden de meest effectieve CO2-opslag verzekeren. Investeren in de regenwouden in het Amazonegebied, op het Indonesische Borneo, of in het Congobekken, zou dan ook deel moeten uitmaken van onze klimaatplannen, ook hier in België en Nederland. De klimaatwinst daar is zoveel groter dan de klimaatwinst die we zouden kunnen maken door het herbebossen van onze streken. Wat niet wegneemt dat herbossing in onze gewesten ook hoog op de agenda zou moeten staan.

Negatieve emissies

Maar met het stopzetten van de ontbossing en het herbebossen alleen halen we de negatieve emissiedoelstellingen niet. Het IPCC stelt dat we tegen het einde van de eeuw – naast het drastisch terugdringen van onze emissies – ook nog ongeveer 199 Gton koolstof (of ~730 Gton CO2) uit de atmosfeer moeten halen om onder de 1,5°C klimaatopwarming te blijven. We gaan dus ook een beroep moeten doen op andere negatieve emissietechnologieën. Alleen staan deze negatieve emissietechnologieën veelal nog in de kinderschoenen. Ze moeten nog opgeschaald worden om effectief een bijdrage te kunnen leveren. Maar het ‘experiment’ in de 16e eeuw zegt ons dat grootschalige negatieve emissie mogelijk is en relatief snel effect heeft op de globale temperatuur. Laat ons dan niet de andere kant opkijken en, naast CCS (carbon capture and storage) en CCU ( carbon capture and utilisation), ook massaal investeren in negatieve emissietechnologieën, die CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer halen en voorgoed vastleggen in de geosfeer.
 
Bron: Eos Wetenschap

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )Gepost door Tsenne Kikke op woensdag 22 mei 2019 0 reactie(s)


Wat zijn oorzaak-gevolg-relaties?

Hoe weten we of een relatie tussen twee gegevens oorzakelijk (causaal) is? Waarom weten we bijvoorbeeld dat roken longkanker kan veroorzaken?

Een woordje uitleg …

Oorzaak-gevolg-relaties lijken vaak eenvoudig, maar zijn dat niet altijd. Zo lijkt het, wanneer je de motor van een wagen start door met de sleutel in het contact te draaien, alsof deze sleutel alleen voldoende is om de motor te doen draaien. Achter deze eenvoudige handeling schuilt echter een hele reeks processen die essentieel zijn opdat het finaal draaien met de sleutel de wagen doet rijden. Zo moet er bijvoorbeeld op tijd getankt worden, moet de batterij in orde zijn, moet er voldoende olie in de motor zijn, enzovoort.

Een oorzaak-gevolg-vaststelling steunt dikwijls op waarnemingen. Sommige waarnemingen worden geassocieerd met een gevolg, terwijl de werkelijkheid veel complexer is: hoe duidelijk de werking van de sleutel in het contact ook is, de motor zal niet starten als alle andere componenten niet in orde zijn. Het schijnbare gevolg van de handeling zal met andere woorden uitblijven.

Ook ziek worden kent meestal een ingewikkelde oorsprong. Een hele reeks elementen moeten aanwezig zijn opdat de ziekte optreedt. Toch hebben mensen vaak de indruk dat één waarneming alle schuld draagt, wat vaak niet helemaal juist is. De ‘sleutel’ van een griepepidemie ligt natuurlijk bij het griepvirus, omdat je zonder dat virus simpelweg geen griep kunt krijgen. Toch krijgt niet iedereen griep tijdens een griepepidemie, omdat nog andere componenten aanwezig moeten zijn. Zo zal iemand die regelmatig zijn handen wast, minder snel ziek worden.

Wanneer spreken we van een oorzakelijk verband?

De Britse onderzoeker Bradford Hill trachtte reeds in 1965 een aantal punten op te stellen om een oorzaak-gevolg-relatie vast te leggen.

- Sterkte van het verband: sterke verbanden verhogen de kans op een oorzaak-gevolg-relatie. Zo is het verband tussen roken en longkanker zo sterk (85 tot 90% van alle longkankers treft rokers) dat geen twijfel nodig is.

- Tijdsrelatie: om van een oorzaak-gevolg-relatie te kunnen spreken, moet de oorzaak voor het gevolg optreden. Je moet natuurlijk eerst roken en nadien longkanker ontwikkelen om een verband vast te stellen tussen beide.

- Consistentie: verschillende studies, uitgevoerd met verschillende methodes op verschillende tijdstippen en verschillende deelnemersgroepen, moeten vergelijkbare resultaten opleveren. Hoe meer studies hetzelfde oorzaak-gevolg-verband kunnen aantonen, hoe sterker het verband is. Vele studies tonen aan dat rokers meer longkanker hebben, zowel in Europa, Azië, Amerika als Afrika. In de praktijk betekent dit dat één studie nooit het ‘goede’ of ‘slechte’ weer mag bepalen.

- Plausibiliteit: als een oorzaak-gevolg-verband wordt vermoed, moet nagegaan worden of dit verband waarschijnlijk kan geacht worden. Kan de actuele wetenschappelijke kennis het verband ondersteunen? In tabaksrook werd bijv. een hele reeks kankerverwekkende stoffen vastgesteld die het ontstaan van kanker kunnen verklaren.

- Coherentie: alle beschikbare gegevens (epidemiologische, biologische, medische, …) moeten een coherent (samenhangend) geheel vormen. Er mag m.a.w. geen tegenspraak zijn tussen de verschillende onderzoeksgebieden. Zowel studies op dieren als op mensen, als studies met cellen tonen bijv. de schadelijke effecten van roken aan.

- Specificiteit: het oorzaak-gevolg-verband moet enkel en alleen tot één effect leiden, en dit effect moet alleen het gevolg zijn van deze unieke factor. Dit criterium is echter zeer moeilijk te bewijzen. Bovendien kan een factor verschillende gevolgen hebben. Roken kan niet alleen longkanker veroorzaken, maar bijv. ook hartproblemen.

- Dosis-effect-relatie: een stijging in dosis, duur of intensiteit leidt tot een verhoging van het risico. Hoe meer je rookt, hoe groter de kans op longkanker.

- Type onderzoek: er zijn verschillende niveaus van geloofwaardigheid van oorzaak-gevolg-relaties, afhankelijk van het type onderzoek. Zo horen interventiestudies tot het hoogste bewijsniveau. Je kan echter geen mensen verplichten om te roken om het voorkomen van longkanker te bestuderen. Hiervoor heb je waarnemingsstudies (observatiestudies) nodig, die een lagere bewijskracht hebben.

- Overeenkomst of verband: het bestaan van overeenkomsten kan bestudeerde relaties waarschijnlijker maken. Aangezien sigaretten longkanker kunnen veroorzaken, is het roken van sigaren waarschijnlijk niet veel beter.

Bron: Gezondheid en Wetenschap

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )Gepost door Tsenne Kikke op maandag 20 mei 2019 0 reactie(s)


Vermijd chemische en hormoonverstorende stoffen - Deel 2

De vorige blog gelezen?... Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Experten van de Hoge Gezondheidsraad van België hebben een lijst gemaakt van chemische stoffen waarmee we dagelijks in contact kunnen komen en die mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het gaat daarbij om kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders, dit zijn chemische stoffen die lichaamseigen hormonen nabootsen en op die manier lichamelijke functies uit balans kunnen brengen. Op basis van deze lijst heeft de Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen uitgeschreven om beschavingsziekten te beperken.

De lijst bevat bijna dertig aanbevelingen, waarvan sommige al lang bekend zijn en ook nuttig gebleken, zoals niet roken en passief roken vermijden, terwijl andere verrassend nieuw zijn en de media haalden, zoals: tatoeages vermijden, nagellak vermijden en granola beperken. Ook wordt aanbevolen plastic te vermijden, nieuwe kledij te wassen alvorens te dragen, je huis dagelijks gedurende 10 minuten te verluchten en bij voorkeur biologisch geteeld voedsel te eten. Het doel van deze rits maatregelen is ervoor zorgen dat we zo min mogelijk in aanraking komen met kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen.

Bij het uitvaardigen van deze aanbevelingen werd enkel gekeken naar de producten die mogelijk schadelijke stoffen kunnen bevatten, zonder na te gaan of er echt een verband is tussen deze producten en het voorkomen van beschavingsziekten. Er is met andere woorden nog nooit aangetoond dat je nagels lakken of granola eten je risico op kanker of een andere beschavingsziekte vergroot. De aanbevelingen steunen niet op wetenschappelijk-epidemiologisch onderzoek dat aantoont dat het risico op beschavingsziekten stijgt bij gebruikers van de geviseerde producten. Zo werd bijvoorbeeld niet gecontroleerd of mensen die water drinken uit plastic flessen meer gezondheidsproblemen hebben in vergelijking met mensen die water drinken uit glazen flessen.

Het voorzorgsprincipe kan echter ver gaan: vliegen zou bijvoorbeeld afgeschaft kunnen worden wegens ongevallen die kunnen optreden, terwijl geweten is dat het risico om te sterven in een vliegtuig zeer laag is. Het gaat namelijk om 1 vliegongeval op 100.000 vlieguren, wat beschouwd wordt als een aanvaardbaar risico. Dit aspect ontbreekt volledig in dit rapport van de Hoge Gezondheidsraad. De meeste van deze aanbevelingen zijn gebaseerd op toxicologisch onderzoek, dierenexperimenten en waarnemend onderzoek bij mensen. Dit laatste type onderzoek is wel geschikt om relaties aan te tonen, maar niet om oorzakelijke verbanden vast te stellen.

Een aantal wetenschappelijke referenties in het rapport zijn verrassend: ze verwijzen naar hypotheses of zijn tientallen jaren oud. Het rapport beweert dat epidemiologen en voedingsspecialisten aanwezig waren bij de samenstelling van de aanbevelingen. Dit klopt niet volgens de auteurslijst in het rapport, die vooral toxicologen vermeldt. De aanbeveling om biovoeding te consumeren om beschavingsziekten te vermijden, steunt op waarnemend onderzoek dat in een vorig artikel besproken werd: de studie van Baudry en collega’s  vertoonde ernstige tekortkomingen die niet toelieten om conclusies te maken. Consumenten van biovoeding rookten minder, hadden een lager lichaamsgewicht en aten minder rood vlees en charcuterie; kortom allemaal eet- en leefgewoonten die gelinkt zijn aan minder kanker.

Uiteraard is het de taak van de Hoge Gezondheidsraad om schadelijke elementen en gedragingen in onze samenleving op te lijsten en mogelijke gezondheidsrisico’s verder te onderzoeken. Het formuleren van bijna dertig aanbevelingen zonder hard bewijs van een verband met ziekte, levenskwaliteit of overleving, en deze aanbevelingen vervolgens op het publiek loslaten via de pers, ondermijnt echter de geloofwaardigheid van deze instelling.

Conclusie

Een aantal nieuwe aanbevelingen die waarschuwen voor de schadelijke aspecten van onder andere nagellak, antikleefpannen, granola of tatoeages zijn gebaseerd op een rapport van de Hoge Gezondheidsraad dat enkel de aanwezigheid van potentieel schadelijke stoffen aantoont.

Het verband tussen blootstelling aan deze stoffen en beschavingszieken werd nooit aangetoond. Verbieden zonder hard bewijs dat de gezondheid kan geschaad worden, is bangmakerij en ondermijnt de geloofwaardigheid van een overheidsinstelling.

Bron: Eos Wetenschap

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )Gepost door Tsenne Kikke op maandag 20 mei 2019 0 reactie(s)


Vermijd chemische en hormoonverstorende stoffen - Deel 1

De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevelingen klaar om te ver­mij­den dat chemische en hormoonverstorende stoffen onze gezondheid nog langer schaden.

De levensverwachting van mannen én vrouwen is de voorbije jaren alleen maar gestegen. Daar staat tegenover dat we vaker dan vroeger met beschavingsziekten worden geconfronteerd – hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, dementie – maar ook met een verminderde vruchtbaarheid en allerhande allergieën. Gevolg: we leven langer, maar we verkeren minder lang dan vroeger in goede gezondheid.

Volgens de Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, blijkt uit een ‘overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal’ dat onder meer hormoonverstorende en mutagene stoffen mee verantwoordelijk zijn voor het oprukken van al deze beschavingsziekten. Nog uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen die veel met deze stoffen in aanraking komen, op latere leeftijd vaker met deze ziekten worden geconfronteerd.

De experts pleiten in een advies daarom voor wat ze een ‘fysisch-chemische milieuhygiëne’ noemen. Of anders gezegd: een beleid, dat ertoe leidt dat we alleen met de laagst mogelijke dosissen hormoonverstorende stoffen in aanraking komen, en dan alleen wanneer er geen alternatief voorhanden is. Die blootstelling gebeurt dan best op een zo laat mogelijke leeftijd.

Verbieden zonder bewijs

De experts vinden tevens dat vanuit het voorzorgsprincipe de overheid chemische stoffen moet kunnen verbieden, zelfs wanneer er nog geen doorslaggevend bewijs is dat deze stof schadelijk is voor de gezondheid.

De Hoge Gezondheidsraad heeft nu een lijst met een dertigtal aanbevelingen klaar over hoe de bevolking zelf het contact met hormoonverstorende en mutagene stoffen kan beperken. De experts roepen met name jonge en zwangere vrouwen op aandachtig te zijn voor de opgestelde aanbevelingen. ‘De lijst is inderdaad lang, al willen we de mensen niet de indruk geven dat ze weer moeten leven zoals in het stenen tijdperk’, zei professor en kankerspecialist Nik van Larebeke. ‘We willen vooral dat mensen op de hoogte zijn van de gezondheidsrisico’s.’

Roken en alcohol zijn uiteraard uit den boze. Gsm-gebruik moet worden beperkt, net als zich regelmatig te dicht bij hoogspanningslijnen begeven. Voor kinderen wordt het gebruik van plastic of rubber speelgoed afgeraden.

Wat persoonlijke verzorging betreft, raden de experts tatoeages af, en pleiten ze voor een beperkt gebruik van nagellak, kleurspoelingen, cosmetische producten en parfum.

Biovoeding aanbevolen

Dat je het aangebrande stukje vlees op de barbecue beter niet opeet, wist je al. Maar de experts vragen ook om brood en granen te vermijden die via hoge temperaturen geroosterd zijn, denk aan sommige granola. Het wordt ook afgeraden jouw eten in plastic potjes in de microgolf op te warmen of pannen met een antikleeflaag te gebruiken. Wordt wel aangeraden: biologisch geteeld voedsel en water in glazen flessen.

Tenslotte moeten we thuis het gebruik van insecticiden beperken, net als allerhande luchtverversers. Zwangere vrouwen moeten uit de buurt van verven blijven. En nieuwe kledij was je best eerst, vooraleer je ze draagt.

De laatste aanbevelingen hebben met sport te maken, waarbij de Hoge Gezondheidsraad oproept bij voorkeur in parken te sporten, en bij inspannende activiteiten 200 meter weg te blijven van drukke verkeersassen.

Bron: De Standaard - Werner Rommers
 
Enkele adviezen

- Was jouw kledij, vooraleer je ze draagt. ‘Gedurende het productieproces kunnen er scheikundige producten op de kledij komen, die beter niet met uw huid in contact komen’, zei professor Nik van Larebeke. ‘Door je kledij eerst te wassen, verwijder je die chemische stoffen.’

- Vermijd tatoeages: ‘In sommige inkten worden kankerverwekkende stoffen teruggevonden.’

- Beperk het gebruik van verzorgingsproducten: ‘In veel cosmetica zitten reuk- en geurstoffen, die de hormoonwerking kunnen verstoren.’

- Geef de voorkeur aan water in glazen flessen: ‘We spreken ons voor alle duidelijkheid niet uit over kraantjeswater. We willen er vooral op wijzen dat water in glazen flessen gezonder is dan water uit plastic flessen. Dat heeft te maken met de chemische stoffen in de plastic, om de plastic soepel te houden, die ook in het water zelf kunnen terechtkomen.’

- Eet liever voeding uit glazen potten dan uit blik. ‘De binnenkant van het blik heeft vaak een witte, dunne plastic laag. Die bevat de chemische stof bisfenol A, die zo in het voedsel terechtkomt. Bisfenol A kan de hormoonwerking verstoren, en leiden tot een verminderde vruchtbaarheid.

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro tot en met 500 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

(Meer info daarover ?)

( - Ook op: kllk hier - )Gepost door Tsenne Kikke op maandag 20 mei 2019 0 reactie(s)
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht