ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Astrologie - Het Zesde Huis: Liefde & Seksualiteit in jouw horoscoop

Ondertussen zijn we bij het Zesde, en laatste Huis aangekomen ...
door DIMschool vzw - maandag 12 mei 2014 23:09

Het Vijfde Huis werd dit weekend afgewerkt en vanaf vandaag wordt er aan het Zesde, en dus laatste Huis, gewerkt. Ook kon je reeds lezen dat je de kernwoorden, die nog zullen worden aangevuld, kunt bekijken. Ze staan helemaal onderaan.

Elk woord maakt deel uit van jouw essentiële Zelf, maar de woorden met de hoogste puntwaarden zijn de dingen die na jouw geboorte in jouw geaardheid het sterkst zijn ontwikkeld. Zeer veel zaken in jezelf kunnen oftewel slapend aanwezig zijn, verstoken, bewust genegeerd, verdrongen, of slechts onder bepaalde omstandigheden aan het licht komen. Maak iemand dronken, bijvoorbeeld, en je zult gedragspatronen opmerken, die je voordien van die persoon nooit hebt gezien, noch verwacht.

Aarde, Zon, Maan en planeten dringen, maar dwingen niet

De kunst bestaat er in de eerste plaats dus uit om jezelf te aanvaarden zoals je 'bent'. Je bent niet enkel en alleen de genetische afstammeling van jouw ouders en voorvaderen, maar je bent eveneens door de planeten gekleurd, terwijl je jouw intrede vanuit de moederschoot geduldig afwachtte. Het is slechts na die aanvaarding dat je misschien, de ruwe diamant die je bent, kunt bijslijpen opdat je meer schittert, teneinde tot een volwaardige mens uit te groeien; een 'mens', die min of meer controle heeft over het lichaam en over alle daaraan ingebakken kosmologische eigenschappen, of noem het 'karaktertrekken', 'geaardheden', of wat dan ook. Anders gezegd: je hoeft niet te sterven op hetzelfde niveau dat je geboren bent -hetgeen betekent, dat je wel degelijk eventueel kunt evolueren in de ware betekenis van het wroord, in plaats van te involueren.

Het Zesde Huis

De invloed van het Zesde Huis op de seksualiteit is tot op heden nooit goed onderzocht geweest. Vanouds wordt het geassocieerd met gezondheid, arbeidsomstandigheden, relaties met werkgevers en werknemers, en plichtsgevoel, en dus niet met seksualiteit. Om enig inzicht te krijgen in de seksuele betekenis van dit Huis moeten we ten eerste bedenken dat het het natuurlijke Huis van Mercurius' heerschappij over Maagd is, dat wil zeggen: het gebied in de horoscoop waarin iemand inzicht in de werking der dingen tracht te verkrijgen.

Via het Zesde Huis tracht men enig inzicht te krijgen in, en invloed op, de omstandigheden van het leven. Door het gevoel dat er een zekere orde in het leven bestaat, begint men de zin van het eindige bestaan gewaar te worden.

Het is in de filosofie altijd een groot twistpunt geweest of de mens al of niet een product van zijn handelingen is. Beide gezichtspunten zijn waar, alleen op verschillende niveaus. Het Zesde Huis geeft onze daden weer. Iemands eigenbeeld wordt sterk beïnvloed door zijn eigen doen en laten.

Op seksueel gebied vervult men zowel zijn eigen wensen als die van de partner. De wens om tegemoet te komen aan de behoeften van de partner is een manifestatie van het plichtsgevoel dat door het Zesde Huis wordt vertegenwoordigt. In alle seksuele relaties is er sprake van een wisselwerking tussen een lichamelijke expressie van wat men denkt dat de ander verwacht én de eigen verwachtingen. Dit gevoel van verplichting schept, al naar gelang hoe sterk het in jou aanwezig is, de verantwoordelijkheden waarvoor je je gesteld voelt. Door dit Huis leer je de betekenis van verantwoordelijkheid aan. Op seksueel gebied is dit één van de factoren die de geslachtsdaad tot een vervullende ervaring maken. Seks zonder enige verantwoordelijkheid ten opzichte van de partner is een lege en holle daad.

Het Zesde Huis heerst over ons werk. Veel mensen, die op seksueel gebied geen bevrediging vinden, of die het gevoel hebben dat seks te veel energie verstrooit, sublimeren hun verlangens in werk. Als je je hiervan bewust bent, kunt je aan de hieruit voortvloeiende psychologische problemen nog wel het hoofd bieden. In sommige mensen neemt seks geheel en al de plaats in van elk ander creatief instinct, en maakt zich een gevoel van luiheid van hen meester. Anderen ondervinden van seks juist een stimulerend effect, en werken er des te harder door.

Het Zesde Huis heerst ook over het stoffelijk lichaam. Langdurige perioden van onthouding veroorzaken spanningen in het lichaam, die op de een of andere wijze een uitweg moeten vinden. Anderzijds, kan te veel seks het lichaam van zijn energie beroven. Het Zesde Huis kan beschouwd worden als een sleutel tot seksuele en emotionele gezondheid, omdat het ons leert onze seksuele behoeften in evenwicht te brengen met onze gevoelens van verantwoordelijkheid jegens de ander.

Daar waar het Zesde Huis over onze persoonlijke impressies en lichaamsgebruik heerst, heerst de tegenpool, het Twaalfde Huis, over ons bewustzijn. Bewustzijn en geweten zijn in sterke mate met elkaar verbonden. We zouden kunnen zeggen dat het geweten de basis vormt van ons bewustzijn. Om dit in te zien, moeten we eens nader onderzoeken wat het geweten eigenlijk precies is.

Het geweten is het innerlijk mechanisme ..., et cetera. De rest van deze tekst lees je wel, nadat je jouw gehele astrologische interpretatie hebt aangevraagd. Maar, zolang we niet met alles klaar zijn, is dit nog niet mogelijk. Het is een werk van lange, intensieve arbeid. Begin maar al te sparen - want, geheel gratis zal het spijtig genoeg niet zijn.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht