ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Astrologie - Het Eerste Huis: Liefde & Seksualiteit in jouw horoscoop

Binnenkort wordt de huizen van jouw persoonlijke horoscoop aangevuld. Hier is reeds de inleidende tekst...
door DIMschool vzw - woensdag 19 maart 2014 17:49

Een berichtje van DIMschool vzw ...

Zoals je reeds weet, zijn we een uniek Astrologisch programma aan het uitwerken; een computerprogramma, dat hemelsbreed verschilt van al de andere. Dit neemt tijd in beslag, heel veel tijd, en om die reden worden de bestaande gegevens zo nu en dan eens aangevuld.

Ook schreven we reeds, dat het momenteel in deze opstartfase nog altijd gratis is. Maar, om de investeringen te recupereren, kan dit natuurlijk niet zo blijven. Anderzijds hopen we, dat er mensen zijn, die ons - ondertussen - na het lezen van de teksten van hun geboortehoroscoop, hun meningen daarover e-mailen via [email protected] Opbouwende kritiek is dus van harte welkom!

Nadat je bent ingelogd, hoef je slechts naar hierboven, naar 'Profiel' te gaan, om zowel jouw geboorte-uur als jouw geboorteplaats in te vullen. Indien je jouw tijdstip van geboorte niet kent, vul dan gewoonweg 12:00 in. Toch is het een goed idee om bij de 'Dienst Bevolking' een geboorteakte aan te vragen, met vermelding van jouw exact geboorte-uur.

Eenmaal jouw gegevens ingetypt, ga daarna naar 'Wie ben ik', en lees wat er reeds over jouw 'bouwplan', dat je bij de geboorte hebt meegekregen, tot nog toe afgedrukt staat.

Natuurlijk kan dat bouwplan sterk verschillen van de geaardheden en gewoonten die door de aangekweekte en dus oneigene persoonlijkheden over de jaren heen werden overwoekerd. Om die reden zijn slechts weinigen onder ons zichZELF. De kunst bestaat er dus uit om met-ter-tijd ooit eens aan Zelfkennis te doen, teneinde het kaf van het koren in jezelf te kunnen (onder)scheiden. Weet, dat ware Astrologie enkel en alleen betrekking heeft op de essentie en niet op de door de jaren heen aangekweekte persoonlijkheden.

Je kunt slechts groeien vanuit de plaats waar je nu staat, niet vanuit een denkbeeldige. In eerste instantie bestaat de kunst er dus uit om jezelf te aanvaarden. Ik heb het niet over jouw zogenaamde Ware Zelf, maar over jouw tijdelijk voertuig: jouw lichaam. Het is zoals het is, en niet anders. In tweede instantie bestaat de kunst er uit om, na die aanvaarding, vanuit die essentie uit te groeien tot een meer mens-zijn, wat dit laatste voor jou ook mag betekenen.

Nog iets: Eenmaal ingelogd, kun je dan ook jouw dagelijkse bioritmiek aflezen. Niet enkel en alleen die van jou, maar ook die van anderen.

- Zoals je misschien weet, bestaat elke horoscoop uit 12 Huizen, genummerd van 1 tot 12. In elk van die Huizen kunnen één of meerdere planeten staan. Momenteel wordt hier dus aan gewerkt, beginnende bij het Eerste Huis. Van zodra het Tweede Huis is afgewerkt, zullen we hier de daarbij horende tekst afdrukken - maar, die staat nu reeds vermeld in de rubriek 'Artikelen'.

Hierna vindt je reeds de daarbij horende, inleidende tekst...

Het Eerste Huis: Liefde & Seksualiteit in jouw horoscoop

Het Eerste Huis geeft de ervaringen weer die nodig zijn voor de ontwikkeling en identificatie van het Ego, en hangt samen met onze ego-ontwikkeling, zijnde: de eigenschappen die ons een aparte identiteit verlenen. Als het Huis dat over ons uiterlijk regeert, symboliseert het Eerste Huis het beeld dat we van onze seksuele aantrekkingskracht hebben.

De eerste erotische gedachten zijn gewoonlijk ego-gericht. In dit Huis, waarover Mars heerser is, poogt de libido, middels haar expressie, het ego van de betrokkene te versterken. Omdat het Eerste Huis de lens is, die alle energie tot een brandpunt verenigt, wordt deze fase gekenmerkt door een grote mate van zelfverheerlijking.

De kunst bestaat er dus uit om er tijdens dit leven, met de individuele bagage die elkeen van ons bij geboorte heeft meegekregen, voor te zorgen dat er een innerlijk evenwicht tot stand wordt gebracht. De subjectieve gezichtspunten van het Eerste Huis dringen via onze huwelijkspartner of relatiegenoot tot ons door, omdat we onszelf in die persoon weerspiegeld zien. De gedachten en gevoelens, die in ons opkomen, wensen we door anderen bevestigd te zien opdat we met-ter-tijd een groter vertrouwen krijgen in onzen eigen identiteit.

De meeste mensen doorzien anderen beter dan zichzelf. Dit komt, omdat het ego - weergegeven door dit Eerste Huis - zich steeds met een ideaalbeeld identificeert, meestal op een agressieve manier.

Veel hangt dus af van het bewustzijnsniveau van de betrokken persoon, van de leeftijd (hoe ouder men wordt, hoe wijzer soms) en, van de wil om het aangeboren instinctieve, dat eerder bij het dierlijke aanleunt, te ontstijgen opdat men kan uitgroeien tot meer mens-zijn. Kortom: beheers het animale instinctieve - of, wordt erdoor beheerst. Het is dus niet doordat we verleid worden dat we moeten toegeven aan dat instinctieve. Men kan slechts meet mens-zijn door meer mens te worden. Tenslotte is het stoffelijke, en dus vergankelijke lichaam, slechts het voertuig van 'iets' anders in de mens. Dat onstoffelijke 'iets' - noem het Ware Zelf, Ziel, of wat dan ook - kunnen we de kapitein van ons schip noemen en dus niets te maken heeft met het Ego, noch met de persoonlijkheden, noch met de honderdtallen ikjes, die allemaal lichaam gebonden zijn.

Wanneer het ego ver bij het ideaal achterblijft, voelt de betrokkene zich incompleet. Door middel van een huwelijk of een hechte relatie komt hij misschien indirekt met deze eigenschappen in aanraking en eigent hij deze zichzelf toe. Hierdoor komen het ego en het ego-ideaal dichter bij elkaar te staan en wordt het geluk en de tevredenheid van de betrokkene bevorderd. Dit is het natuurlijk evenwicht waarvan hier sprake is. Samen vormen ze twee kanten van dezelfde medaille.

We leven nu eenmaal niet in een isolement. Alles wat door middel van ons ego tot ontwikkeling komt, wensen we aan de mening van anderen te toetsen, opdat we voor onszelf de zekerheid hebben dat we onszelf niet bedriegen. Het Eerste Huis houdt ons een spiegel voor. Het huwelijk kan een ware vereniging betekenen dankzij de individuele inspanning van beide betrokkenen.

Natuurlijk zijn er mensen, die als het ware een huwelijk met zichzelf aangaan - of, met het goddelijke - en dan, bijvoorbeeld, een innerlijke roeping beantwoorden door, onder andere, in een klooster te treden.

Kortom: de mens is - om beeldspraak te gebruiken - geboren als een ruwe diamant, die - in tegenstelling tot dieren - zichzelf in staat kan stellen meer en meer te schitteren, dankzij een voortdurend bijslijpen. Aan Zelfkennis doen, is hierbij een aangewezen methode, de énige misschien. Maar enkel en alleen de Zelfkennis, die door onszelf, DIMschool vzw, wordt gebracht, en die vooral gebaseerd is op de leerstellingen van George Ivanovitch Gurdjieff.

Anderzijds zijn er dan ook personen, die eerder verkiezen om te involueren in plaats van te evolueren, en zichzelf daarbij tot koolstof reduceren, met als gevolg dat koolstof tot dat stof terugkeert. Want, iets dat niet evolueert, degenereert. Dit is een Wet.

Het seksuele stelt de mens in staat zichzelf en anderen op een meest intieme wijze te leren kennen. De gehele horoscoop symboliseert onze seksuele natuur - en, een horoscoop bestaat uit 12 Huizen. Dit betekent, dat je - om een beter beeld te verkrijgen van de geaardheid die jij bij geboorte hebt meegekregen - alle 12 interpretaties zou moeten lezen, één voor één. Natuurlijk kun je je daarbij de vraag stellen: "Heeft een mens nog wel een vrije wil?". Sommigen beweren van ja, anderen van nee, en weer anderen zeggen "Misschien".

De waarheid - volgens ons - is, dat elke mens met een bepaald innerlijk potentieel werd geboren, ... om - zoals reeds vermeld - uit te groeien tot meer mens-zijn. Dit kan geschieden dankzij het thema Zelfkennis eigen te maken. Het aangeborene is datgene wat eenieder van ons meekrijgt en in eerste instantie sterk beïnvloed is door erfelijkheidsfactoren, en verder beïnvloed wordt door scholing, opvoeding, de omgeving waarin men opgroeit, en zo meer. Anders gezegd: elke mens kan slechts groeien vanuit de plaats waarop hij staat - en is, om die reden 'uniek'. Om die reden zijn we allemaal uniek. Toch houden, wat seksualiteit betreft, één op twintig mensen er ongeveer dezelfde ideeën en ervaringen op na. Mensen zijn dus in wezen niet zo verschillend als ze wel denken.

De kunst bestaat er uit om - ieder voor zich - het aangeboren potentieel aan te boren en de mogelijkheden uit te kristalliseren; wetende, dat geen één van ons - losstaande van het potenteel - met een garantiecertificaat op deze planeet Aarde werd geplaatst.

Het sekscentrum bezit een bepaalde vorm van energie, die sterk verschilt van de energieën van de andere centra. Tevens hebben alle planeten, hun positie en hun onderlinge aspecteringen invloed op ons seksleven. En, natuurlijk mogen we de beïnvloedingen van de satelliet van de Aarde, de Maan, niet onderschatten. Net zoals ze de getijden beïnvloedt, beïnvloedt ze de getijden in de mens. Niet alleen de Aarde bestaat uit 70% water, maar ook jijzelf.

Nog een woordje extra: Soms kan het gebeuren dat er meer dan één planeet in een Huis staat en kan men ze best allemaal bestuderen. Wel maakt het de interpretatie ietwat moeilijker, omdat ze elkaar versterken, afzwakken, neutraliseren, tegenwerken, enzovoorts. Maar daraan kunnen we niets verhelpen. Als regel kun je aannemen dat de planeet die het dichtst bij de cusp van het Huis staat een belangrijkere rol kan spelen.

Commentaar


Gepost op: 21/03/2014 12:12:42

Na het bestuderen van de toegevoegde horoscoop tekst kan ik u melden dat u daarmee aardig dicht bij de 'waarheid' bent gekomen ;-)

Ga zo door!


Tsenne Kikke Gepost op: 21/03/2014 15:22:29
Tsenne Kikke

Dank u voor dit commentaar. Maar, toen ik dit indertijd eveneens voor mezelf vastelde, kwam bij nadere beschouwing, de akelige gedachten op van: "Heeft een mens wel een klein beetje vrije wil, en in welke mate wordt elke mens bij zijn geboorte als het ware door Zon, Maan en de planeten 'geprogrammeerd?". Net als een zaadje van een zonnebloem moet uitgroeien tot een zonnebloem, en een eikeltje tot een eik, en niet tot een muis of olifant, bijvoorbeeld, is elke mens als het ware verplicht om uit te groeien tot datgene dat in het zaadje, na de versmelting van zaad- met eicel, van buitenaf werd gelegd. Gurdjieff legde zeer goed uit dat astrologie betrekking heeft op essentie en niet op de verworven persoonlijkheden - en, dat die essentie door de planeten werd gekleurd tijdens 'ons verblijf' in de moederschoot. Ook beweerde hij dat we in staat zijn om ons van bepaalde beïnvloedingen af te wenden, wetende dat we dan automatisch onder andere beïnvloedingen terechtkomt, enzovoorts. Daarom is het voor de meesten onder ons beter om op de stoel te blijven zitten waarop men nu zit. Het begrijpen van de drie stadia Lot - Toeval - Wil is hier een essentieel iets. Maar deze zaken, en veel meer, zijn thema's voor personen die zich met Zelfkennis bezighouden. En ja, we blijven de bestaande teksten aanvullen. Nogmaals: bedankt!


Tsenne Kikke Gepost op: 21/03/2014 15:25:01
Tsenne Kikke

terechtkomt, moet zijn 'terechtkomen'... (eerst had ik 'men' staan, in plaats van 'we').

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht