ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Neurologie

Neurologie is een medisch specialisme dat zich met name bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarnaast worden spierziekten ook vaak behandeld door een neuroloog. Een neuroloog heeft hierdoor te maken met uiteenlopende klachten, zoals hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen, uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen, (aanvallen van) bewustzijnsdaling, geheugen-, taal- en spraakstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen.

Ziekten die behandeld worden door een neuroloog zijn, onder andere: epilepsie, ziekte van Parkinson, dementie, multiple sclerose (M.S.), carpaletunnelsyndroom (CTS), nek- of rughernia (hernia nuclei pulposi), polyneuropathie, spierdystrofie en hersentumoren.

In het ziekenhuis zorgt de neuroloog verder voor mensen met een beroerte (herseninfarct, of hersenbloeding), meningitis (hersenvliesontsteking), coma, of een hersenschudding, of hersenkneuzing.

Tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw vormden neurologie en psychiatrie samen één specialisme - uitgeoefend door de 'zenuwarts' - maar, vanwege de grote verschillen tussen beide specialismen zijn beide zelfstandig geworden.

Hersenen, ruggenmerg en zenuwen vormen tezamen het zenuwstelsel. Dit is op meerdere manieren onder te verdelen in ...:

  • het centraal zenuwstelsel (C.Z.S.): hersenen en ruggenmerg, en
  • het perifeer zenuwstelsel (P.Z.S.): de zenuwen.

De hersenen bestaan uit de grote hersenen, in medisch jargon 'cerebrum', de kleine hersenen cerebellum, de hersenstam en het ruggenmerg, de myelum.

Het autonoom zenuwstelsel dat alle onbewuste functies zoals bloeddrukregeling, zweetsecretie, beweging van de ingewanden enzovoort regelt, wordt onderverdeeld in:

  • het orthosympathisch systeem (bereidt lichaam voor op vecht/vlucht-reacties, en
  • het parasympathisch systeem (brengt lichaam naar een situatie van rust/herstel.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in neurologie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in neurologie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over neurologie


Het verstrooide brein - ADD begrijpen en helen
Het verstrooide brein - ADD begrijpen en helen
Gabor Maté
10/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht