ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Magie

Magie is een niet-dogmatisch ingestelde levensfilosofie, gebaseerd op de motto van 'Ken Uzelf' en heeft tot doel om de 'Wil' tot volledige ontplooiing te brengen. Hier is er wel degelijk sprake van de Innerlijke Wil, niet over de 1.001 willetjes van met menselijke ego en diens sub-persoonlijkheden, want dat is Eigenwil - of, noem het moedwil - en té zelfzuchtig.

Een mens moet dus eerst tot de kern van zichzelf komen, tot zijn zogenaamde Ware Ik, vooraleer hij over een échte Wil kan spreken, en deze opdracht is niet voor iedereen weggelegd.

Magie is dus de kunst en de wetenschap om aan een vorm van Zelfkennis te doen om van daaruit scheppende veranderingen te veroorzaken in overeenstemming met de Innerlijke Wil; dit, met het volle besef dat wij gemaakt zijn naar 'Zijn Beeld en Gelijkenis'.  

Magie baseert zich op Kennis en Wijsheid. De ontwikkelde vermogens zijn ondergeschikt aan de Wil van de persoon die de Magie bestudeert, en ze worden niet omwille van de vermogens zélf verworven.

Magie is in wezen een Niemandsland en tegelijkertijd een brug, gelegen tussen enerzijds godsdienst en anderzijds wetenschap.

Godsdienst is té dogmatisch en Wetenschap baseert zich enkel en alleen op meetbare, zichtbare en bewijsbare fenomenen. Hierbij mag wel aangestipt worden dat, naarmate de Wetenschap zich uitbreidt en regelmatig aangevuld wordt door nieuwe wetten die de oude vervangen, het terrein van de Magie ineenschrompelt, totdat al haar onderdelen met-ter-tijd geïntegreerd zullen zijn in de een of andere aanverwante tak van de wetenschap.

Zo ontmoeten we, bijvoorbeeld, vele oude wetten van de Magie in de hedendaagse Kwantummechanica en in de theorie van het Nulpuntenergieveld. Hetzelfde gebeurde met de Alchemie, dat inmiddels grotendeels tot de Chemie is uitgegroeid.

Wetenschap... Wetenschap is iets wonderbaarlijks. Het heeft ons de verrukking verschaft van de atoombom, de psychedelische wonderdrugs en de deodorant die, 'wetenschappelijk getest', op de meest zinderende dansvloer zijn werk blijft doen en zelfs de meest gevoelige huid niet irriteert.

Anders gezegd: ondanks al deze zegenrijke ontdekkingen, weet de Wetenschap niet alles en er zijn nog heel wat interessante onderwerpen die eenvoudigweg buiten het gezichtsveld van de wetenschappelijke methodiek vallen. Magie is, te midden van al de andere spirituele disciplines, een boeiend onderwerp, die - op haar manier - enkele wetenschappelijke en spirituele hiaten opvult.

Houd er evenwel rekening mee, dat Magie geen deel uitmaakt van de wereld van de kleurentherapie. Zo is er geen witte Magie, noch zwarte, noch gele met rode stippen. 

Kortom: Magie is geen stukje speelgoed, en het mag noch in de handen, noch in de verbeeldingswereld van geesteszieken belanden.

Organisaties gespecialiseerd in magie


ParaPsychon ParaPsychon - (Niel, )
ParaPsychon doet onderzoek naar de zogenaamde 'The Big Five, namelijk: naar de vijf hoofdcategorieën waaronder paranormale verschijnselen vallen.
ParaPsychon ParaPsychon - (Niel, )
ParaPsychon doet onderzoek naar de zogenaamde 'The Big Five, namelijk: naar de vijf hoofdcategorieën waaronder paranormale verschijnselen vallen.
  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in magie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over magie


Het grote boek der toverkunsten
Het grote boek der toverkunsten
Cornelius Rumstuckle
10/10
Magia - De Weg van de Magiër
Magia - De Weg van de Magiër
Ronald H.C. ter Haar
4/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht