ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Haptonomie

Mogelijk ook bekend als aanrakingstherapie. Iemand die haptonomie beoefent is een haptotherapeut.

Haptonomie, of aanrakingstherapie, is een door Frans Veldman (1920-2010) ontwikkelde persoonsgerichte therapie waarbij aanraking tussen de therapeut en de patiënt een belangrijk aspect is. In de therapie staat de gevoelsbeleving van de cliënt, en hoe hij omgaat met zichzelf en anderen, centraal.

'Haptonomie' betekent 'de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven', waarbij 'hapsis' staat voor 'gevoelscontact' en 'nomos' voor 'wet'.

In haar praktische toepassing is de haptonomie geen geneeswijze of therapie maar een benaderingswijze die binnen elk beroep van de welzijns- of gezondheidszorg te integreren is. Op basis van deze integratie kan men vanuit haptonomische optiek zicht krijgen op de aangeboden problematiek, het mogelijk ontstaan ervan en wat de mens vanuit persoonlijke vermogens en mogelijkheden daaraan zelf kan doen.

Deze begeleiding wil mensen onder meer laten ontdekken hoe zij zelf keuzes kunnen maken, richting kunnen geven aan en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en dragen. Het appèl op de eigen vermogens en mogelijkheden en het actief participeren is daarom essentieel binnen een haptonomische begeleiding.

In onze cultuur wordt dit voelen vaak ondergeschikt gemaakt aan het denken. We worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt. In de haptonomie wordt het lichaam gezien als 'drager' van gevoelens en heeft bij wijze van spreken een geheugen voor gevoelservaringen. Deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden. Bijvoorbeeld: door blokkades in bewegingspatronen, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren. Dit vermindert dan ook het vermogen tot het aangaan en beleven van contact.

De haptotherapeut beoogt de patiënt zich (meer) bewust te laten zijn van, en beter om te gaan met, het eigen lichamelijk gevoel en inzicht te verkrijgen in de wisselwerking tussen lichamelijk gevoel en geestelijk gevoelsleven. Andere doelstellingen omvatten het beter leren omgaan met pijn en doorbreken van de vicieuze cirkel, die vaak optreedt bij stress-gerelateerde pijn.

De haptonomie kent een aantal subdisciplines, met elk eigen specialisten, zoals: haptonomische zwangerschapsbegeleiding - haptonomische blindenbegeleiding - haptonomische sportbegeleiding - haptonomisch pijnmanagement - haptonomische traumaverwerking - haptonomische bejaardenzorg  en haptonomische stervensbegeleiding.

Organisaties gespecialiseerd in haptonomie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in haptonomie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht