ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Haptotherapeut

De haptotherapeut gaat op een zorgvuldige en gedoseerde wijze om met affectiviteit in een therapeutisch proces. Daarbij blijft de therapeut in zijn handelen gericht op het mobiliseren van eigen mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt met een zorgvuldige afstemming van de mate van ondersteuning, uitnodiging, activering en confrontatie. Daarbij wordt gestreefd naar het op gang brengen of herstellen van de vanzelfsprekende bevestigende wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving.

Samen met de cliënt wordt gezocht naar het opheffen van de effectieve spanning die het oorspronkelijke affectieve voelen beknelt. Deze spanning kan het gevolg zijn van het eenzijdig streven naar succes, doelmatigheid en effect op basis van onvoldoende bekendheid met en aandacht voor het gevoelsleven.

De therapie is gericht op: het gevoel voor eigenwaarde, het belang van affectieve relaties, het belang van de gidsende kracht van gevoelens, en op het ontwikkelen van een authentieke open levenshouding.

Er is geen standaard manier van behandelen: dit is helemaal afhankelijk van de vraag van de cliënt maar ook van de haptotherapeut. Door aan te raken nodigt de haptotherapeut je als het ware uit om (weer) in je lichaam thuis te raken en daar je zelfvertrouwen en je eigenheid te vinden.

De haptotherapeut helpt, bijvoorbeeld, om meer zicht op jezelf te krijgen, de blokkades voelbaar te maken, de oorsprong ervan te achterhalen zodat je ermee aan de gang kunt gaan. Het eerste dat de therapeut van je vraagt is een aantal kenmerkende dingen van jezelf te noemen. Daarna wordt de ruimtelijke positie bepaald. Met andere woorden: Hoe zit jij er nu bij? Krimp je in of richt je je op als de therapeut je benadert en wat doet je dat? Voelt de linkerkant anders dan de rechterkant en wat merk je daarvan?

Daarna volgt verkenning van de rug, waarbij de therapeut van alles kan voelen en de cliënt ook, bijvoorbeeld waar dit gevoel stroef loopt. Daarbij is de communicatie tussen therapeut en cliënt belangrijk. Op grond van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld in aansluiting met de hulpvraag. De behandeling is gericht op herstel van de relatie tussen jouw wezenskenmerken en je directe omgeving. Oude, niet meer functionele patronen in je gedrag leer je te vervangen door gedragingen waar je op dat moment meer plezier en profijt van hebt.

Organisaties geregistreerd als haptotherapeut


  • Vind nog meer organisaties geregistreerd als haptotherapeut op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht