ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Alchemie

Over het onderwerp 'Alchemie' mag gerust worden verteld dat de essentie ervan definitief tot het verre verleden behoort. Dit betekent dat al wat je in veel geschriften én zelfs op Wikipedia leest pure onzin is. Zo kan je op Wikipedia, bijvoorbeeld, lezen 'dat alchemisten poogden goud en andere edele metalen te produceren' - niet beseffende, dat die alchemisten heel goed wisten dat ze dat zogenaamde 'goud' en andere 'edele metalen' in zichzelf moesten vinden opdat ze de metaforische 'Steen der Wijzen' zouden kunnen bezitten.

In wezen zijn er dan ook heden ten dage zeer weinig mensen die de ware Alchemie begrijpen en het nog veel té letterlijk opvatten. Dit heeft tot gevolg, dat de ene auteur de andere blindelings kopieert, waardoor het ware wezen van de Alchemie drastisch wordt bezoedeld.

Ter herhaling: toen men indertijd sprak over lood in goud om te zetten, had men het natuurlijk niet over metalen, maar wel over een innerlijke alchemie. En, indien je vandaag de dag 'goud' in jezelf wil vinden, moet je – net zoals in goudmijnen of rivierbeddingen – doorheen een hoop afval, gruis, stenen, enzovoorts, ploeteren om het lood te vinden, die je – ook weeral via die innerlijke alchemie – omzet in 'goud'.

Reeds in het begin van vorige eeuw gaf George Ivanovitch Gurdjieff ons daarbij te kennen dat men in zichzelf reeds 'goud' moest bezitten vooraleer men meer goud kon aanmaken. Volgens hem was Alchemie een speciale vorm van chemie die materie bestudeert met inachtnaming van de kosmische eigenschappen.

Zo vergeleek hij het menselijk organisme met een chemische fabriek. Het werk van die 'fabriek' bestaat er uit om de ene materie in een andere te transformeren. Dat wil zeggen: van grovere substanties in fijnere.

Meer daarover vind je in het boek 'Op Zoek naar het Wonderbaarlijke', geschreven door P. D. Ouspensky, één van de vele leerlingen van Gurdjieff.

In elk geval: alles wat hierboven afgedrukt staat, zal je misschien in onderstaande afbeeldingen op een overduidelijke manier kunnen aflezen.


Organisaties gespecialiseerd in alchemie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in alchemie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over alchemie


De psychologie van acupunctuur
De psychologie van acupunctuur
Arno Roelofs
10/10
Jouw levenswerk
Jouw levenswerk
Thomas Moore
10/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht