ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De psychologie van acupunctuur

Arno Roelofs

De psychologie van acupunctuur Type: Hardcover
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 780 gram
Aantal Pagina's: 247
ISBN: 90-202-0418-1
ISBN-13: 978-90-202-0418-6
Categorie: Alternatieve Geneeswijzen
Richtprijs: € 29,95

Korte Inhoud


In 'De psychologie van acupunctuur' leidt de schrijver u de wereld van de alchemie binnen en dringt daarmee door tot het mysterie van de geest. De interactie van yin en yang en de vijf elementen van de acupunctuur zijn alchemistische processen die u actief kunt beïnvloeden. Met behulp van westerse en Chinese teksten uit onder andere de I Tjing en de Tao teh tjing, laat hij u de alchemie van de psyche beleven. Hierdoor leert u zelf de energie van lichaam en geest te reguleren.

Een intrigerend boek dat acupunctuur en psychologie op originele wijze bij elkaar brengt. Geschikt voor een ieder die nog weinig van acupunctuur weet en voor hen die meer willen weten over het effect van acupunctuur op de psyche.

Arno Roelofs besloot al jong dat hij acupuncturist wilde worden. Hiertoe heeft hij onder meer fysiotherapie en Chinese geneeskunde gestudeerd. Hij is nu werkzaam als acupuncturist en Jungiaans analytisch therapeut. Daarnaast verzorgt hij workshops waarin hij deelnemers de alchemie van acupunctuur laat ervaren. Hij helpt hen naast de collectieve betekenis ook de individuele alchemistisch symboliek in zichzelf te herkennen.

Uittreksel


Blz. 7: Voorwoord

De psychologie van acupunctuur gaat over de afwisseling van de tegenstellingen in ons leven en hoe we daarmee omgaan. Water en vuur zijn synoniemen voor yin en yang, ze vormen de basis van onze psyche. Jung noemt ze archetypen. Water staat voor rust, introversie, maar ook voor zwaarte. Vuur staat voor activiteit, extraversie, maar ook voor onrust. Het een kan niet zonder het ander. We spelen allemaal dagelijks met water en vuur, ik ook. Soms moet ik mijn enthousiasme temperen en de rust in me toelaten die nodig is om tot mezelf te komen. De andere keer laat ik het vuur van blijheid opwellen om de zwaarte van het leven te verlichten. Steeds weer moeten we water en vuur opnieuw doseren. Op deze manier heb ik dit boek geschreven, door met de beelden van de alchemie en acupunctuur te spelen. Door yin en yang, de elementen en andere beelden uit de acupunctuur en de alchemie in onszelf te beleven probeer ik hun betekenis duidelijk te maken.

Als acupuncturist en Jungiaans analytisch therapeut heeft de psychologische kant van acupunctuur me altijd geïnteresseerd. De oude Chinezen kenden geen psychologie zoals wij die nu kennen, maar door hun beeldend vermogen waren ze wel in staat uit te drukken wat zich diep in de psyche bevindt. Dat is waar de psychologie van Jung zich ook mee bezighoudt: het vermogen van de psyche zich in beelden uit te drukken. De Jungiaanse psychologie ziet beelden als taal van de ziel. Door deze beelden te beleven worden we ons bewust van processen die zich diep in ons afspelen. Zij vertellen ons wie we zijn en wat onze bestemming is.

Onze kennis van de psyche staat nog in de kinderschoenen. Carl G. Jung zag de westerse alchemie als een poging van de middeleeuwse mens zijn psyche tot uitdrukking te brengen. Het alchemistisch produceren van goud is een metafoor voor de zoektocht naar 'het Zelf, onze diepste kern. Hij noemde dit 'individuatie'. Doordat de mens toen de psyche nog niet concreet kon definiëren, deed hij dat symbolisch. Daarvoor maakte hij gebruik van een symbolentaal: de alchemie. Ook nu zijn we nog steeds afhankelijk van symbolen die onze psyche produceert. Onze beleving kan zich beter door symboliek dan door theoretische kennis uitdrukken. Het is de beleving van een boek dat of een film die ons raakt. Verhalen zijn vaak de drager van wat zich in onze eigen psyche afspeelt.

De Chinese alchemie voert nog veel verder terug en legde al vierduizend jaar geleden de basis voor acupunctuur. Haar beeldende taal vertelt hoe acupunctuur werkt, zowel lichamelijk als geestelijk. Omdat zij aan beide ten grondslag ligt, vormt alchemie de bindende factor tussen acupunctuur en de (Jungiaanse) psychologie.

In De psychologie van acupunctuur zal ik aan de hand van Chinese en westerse alchemie de psychologie van acupunctuur verduidelijken. Zij handelen beide over het functioneren van lichaam en geest van de mens en (zijn) natuur. Door acupunctuur in het daglicht van alchemie en haar psychologie te zien, zal de werking ervan steeds duidelijker worden.

Dit boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft hoe we yin en yang in de psyche herkennen. Het tweede deel gaat over de invloed van acupunctuur op de psyche. Het derde deel voert verder dan de acupunctuur en handelt over de spirituele betekenis van yin en yang en de Chinese alchemie. Op deze manier hoop ik een volledig beeld te geven van de werking van de Chinese alchemie en acupunctuur op de psyche. Ik wens je veel leesplezier toe.

Arno Roelofs

Recensie

door Tsenne Kikke
De auteur is gespecialiseerd in Jungiaanse analyse en acupunctuur. De alchemie van het oude China heeft parallellen met de westerse vorm. In dit rijk geïllustreerde boek wordt daar veel aandacht aan besteed. Een moeilijk boek: er worden veel onderwerpen naast en door elkaar besproken, van Taoïsme tot Tolkien, I Tjing, inwijdingsriten, hermetisme en mythologieën.

De auteur schrijft over de cyclus van levenskracht, de beweging en transformatie van energie en de symboliek er achter. Een en ander wordt op unieke wijze uitgediept en met veel voorbeelden verduidelijkt. Het is ook een theoretisch boek, ondanks de oefeningen en voorbeelden. De werking van energietransformaties uit de oosterse geneeskunde wordt breed gepresenteerd. De principes van acupunctuur staan hier in een psychologische context. Het doel is dat men de energie van lichaam en geest zelf kan reguleren. Buitengewoon is dat het vertaalde 'Immortal sisters' (deel uit 'The Taoist Classics III) onderdeel van deze uitgave is (p. 218-232). Uitgebreide noten en een bibliografie completeren het geheel. Bevat bijzondere foto's in kleur en in zwart-wit.

- P.E. Klaui -
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht