ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Jouw levenswerk

Originele titel: A life at work

Thomas Moore

Jouw levenswerk Type: Paperback
Uitgever: Kosmos
Gewicht: Onbekend
Aantal Pagina's: 219
ISBN: 90-215-3337-5
ISBN-13: 978-90-215-3337-7
Categorie: Zelfgroei
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


De werkvloer is het laboratorium waar je alle hoedanigheden van je ziel ontdekt. Een baan heeft niet alleen invloed op je eigenwaarde, maar vaak zelfs ook op je zelfdefiniëring. Als je baan niet in verbinding staat met je ziel, zul je je hierover altijd ontevreden voelen. In Jouw levenswerk vind je geen vragenlijstjes en opdrachten: in plaats daarvan laat Thomas Moore via persoonlijke anekdotes zien hoe je valkuilen zoals opgeblazen ego's, wanhoop en angst kunt vermijden om zo je ware levensdoel in je werk te ontdekken. Voor iedereen die zich afvraagt 'Waarom doe ik wat ik doe?' is dit boek hét antwoord.

Thomas Moore leefde twaalf jaar als monnik en werkte als psychotherapeut voor hij begon te schrijven. Inmiddels heeft hij meer dan tien boeken op zijn naam staan waaronder de bestseller 'Zorg voor de ziel'.

Uittreksel


Blz. 11: Voorwoord

Alchemie: het opus van de ziel

Een kleine driehonderd jaar geleden bogen alchemisten zoals de Engelsman John Dee zich geduldig over een kleine oven in hun rokerige, rommelige laboratoria, speurend naar tekenen van vooruitgang. Ze waren op zoek naar geneesmiddelen, elixirs en het geheim van de eeuwige jeugd. In hun laboratoria beschikten ze over een kostbare collectie oude boeken, die de geheimen van het proces beschreven; een oratorium met altaar en bidstoel, waar ze konden bidden voor een goede uitkomst; en een buitenmaats aantekenboek dat als logboek diende voor de experimenten die ze uitvoerden.

Duizenden jaren lang zochten, eerst in China en India en later in Europa, mannelijke én vrouwelijke alchemisten naar de zin van het leven door middel van een buitenissig systeem van chemische veranderingen en buitenissige interpretaties. Ze gebruikten een veelheid van substanties: vaste en vloeibare stoffen, zuivere of verrotte producten, alledaagse materialen en meer verfijnde chemicaliën. Ze stopten het materiaal in speciale vaten, die soms ingewikkelde en fraaie glazen vormen hadden. Ze onderwierpen de ruwe grondstof, de prima materia, aan uiteenlopende graden en perioden van verhitting. Al doende raadpleegden ze hun oude folianten en observeerden ze nauwgezet alle veranderingen in kleur en textuur, die ze opvatten als beelden voor ontwikkelingen in hun hart en hun leven.

Voor sommige alchemisten was het doel minder belangrijk dan het proces. Ze hadden speciale retorten - vreemd gevormde glazen kolven - om het bewerkte materiaal over te brengen naar het initiële vat, zodat ze weer helemaal opnieuw konden beginnen met hun ovens, folianten en notitieboeken om verdere verfijningen te observeren. Sommigen hadden duidelijk een materieel doel voor ogen: goud. Anderen hoopten op een ongrijpbaarder en spiritueler resultaat: de schepping van een zelf of ziel.

Het hele proces - dus niet alleen het eindproduct - stond bekend als het 'opus'. Dit woord, dat 'werk' betekent, werd vaak met een hoofdletter geschreven om het te onderscheiden van de alledaagse betekenis van het woord. Het 'Werk' was het langdurige proces van verfijning van het ruwe materiaal. De vele ontwikkelingsfasen die het doorliep werden geïdentificeerd aan de hand van kleurveranderingen - zwartwording, witwording, roodwording, geelwording - en bereikten een eindpunt dat werd omschreven als een 'pauwenstaart', 'de steen der wijzen' of 'het onsterfelijkheidselixir'.

Voor de verschillende aspecten van het Werk hanteerden de alchemisten symbolische beelden, die soms waren ontleend aan religie en mythologie, of anders aan hun eigen code. Misschien deden ze dit om het mysterieuze Werk te behoeden voor ontheiliging door derden; door de eeuwen heen hing er vaak een sfeer van geheimhouding om occulte praktijken. Of misschien probeerden ze op twee niveaus tegelijk te opereren: het alledaagse en het spirituele. De grote mysteriën van het leven worden vaak uitgedrukt in rijke en soms extravagante beelden.

Recensie

door Tsenne Kikke
De alchemist die in voorbije eeuwen op zoek was naar het geheim van het leven door allerlei soorten materie te analyseren en te mengen, staat voor de psychotherapeut Thomas Moore in dit boek model voor ieders zoektocht naar de eigen levensopdracht. In twaalf plezierig leesbaar geschreven hoofdstukjes, geïllustreerd met veel ervaringen uit eigen leven en anekdoten uit zijn omgeving of uit de literatuur, schetst hij een weg om het leven meer diepte en kleur te geven.

Moore volgde een religieuze opleiding en studeerde daarnaast muziek. Uiteindelijk koos hij voor de psychoanalyse, met een loopbaan als raadsman en docent, en wijdt zich na een aantal succesvolle publicaties aan het schrijven en geven van voordrachten. In dit boek leert hij om oog te hebben voor de chaos in je leven, daarvoor niet terug te schrikken, maar geduldig naar wegen te zoeken om het materiaal te ordenen tot een bezield verband. Moore belooft geen gouden bergen, maar hij bemoedigt en deelt behartenswaardige levenswijsheid mee.

Inhoudsopgave

Voorwoord: Alchemie: het opus van de ziel
1. Nergens komen
2. De roeping
3. Ziel en geest
4. Verzoening met het verleden
5. Creatieve chaos
6. Leven in een toren
7. Zorg voor de ziel in je werk
8. Stevig staan, hoog vliegen
9. De daimon van werk
10. Liefde voor wat je doet
11. Werken is bidden
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht